Onze eigen berichten in 2013:
- SGS Staphorst: 'Fractieleden in spe?!'
- Drank- en horecawet: wijziging APV (3)
- Duurzaamheidvisie Gemeente Staphorst
- Drank- en horecawet: wijziging APV (2)
- Preventief jeugdbeleid 2014-2019
- Cultuurnota inspireert niet. Een gemiste kans.
- Lubbert Talen lijsttrekker SGP
- Startnotitie decentralisaties sociaal domein
- Programmabegroting 2014
- Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2014 (pdf)
- Thema-avond SGS Staphorst: 'Christenen en secularisatie'
- Vernieuwing Welstandsbeleid
- Samenwerking economische regio Zwolle/Kennispoort
- Uitbreiding Pieter Zandt
- Optimalisatie BAG registratie
- Geen dure, lijvige rapporten voor relatief kleine wijzigingen
- Visie en uitvoeringskader duurzaamheid
- Kunstgrasvelden gemeentelijke sportcomplexen Staphorst en Rouveen (2)
- Drank- en horecawet: wijziging APV
- Structuurvisie Staphorst 2030 (2)
- Woningbouwplannen Megahome
- Studie mooier achter de diek, evaluatie open plekken beleid
- Jaarstukken 2012 en voorlopige begroting 2014 Reestmond
- Kadernota 2013 (2)
- Accommodatie sportclub Rouveen
- Kunstgrasvelden gemeentelijke sportcomplexen Staphorst & Rouveen
- Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied'
- Kadernota 2013 (1)
- Uitbreiding crossterrein ´Wiede Gat´
- Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (2)
- Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (2)
- Lucas Mulder: 'Drama van goede bedoelingen'
- Vaststellen bestemmingsplan 'De Streek' (1)
- Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (1)
- Nieuwsbrief toegevoegd
- Regionale samenwerking
- Eenvoudige bouwaanvragen ook eenvoudig en snel afhandelen
- Woningbouwplannen op locatie "Ons Belang" zijn definitief
- SGP-Tweede Kamerlid op werkbezoek in Staphorst
- Omgevingsvergunning AMBC
- Voorgenomen weigering op open plek aan Conradsweg
- Beschermde en verzorgde woonvorm Stichting Zorg Staphorst
- Structuurvisie Staphorst 2030
- Woningbouwplannen locatie "Ons Belang" naderen ontknoping
- Ontwerpplan MER en inpassing bestemmingsplan Buitengebied
- Mediatraining bij SGS Staphorst (foto's)
- Vaststelling Erfgoednota
- Eenvoudige bestemmingsplanwijzigingen
- Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement 2013
- Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ)