Lucas Mulder: 'Drama van goede bedoelingen'

Een familie op de hoek van de Oude Dijk en Doornveldlaan heeft ervaring, en ze zijn helaas niet alleen [namen gefingeerd om privacy redenen].
Maanden zijn ze bezig met een eenvoudige uitbreiding van de woonboerderij. Veel kosten gemaakt die niet meer in verhouding staan tot de bouwsom. Een oerwoud van regels en onderzoeken. Wanneer het ene is opgelost dient het volgende zich weer aan.

Hoe komen we aan al die regels en onderzoeken?
In Nederland en Europa hebben we sinds de jaren tachtig steeds meer regels bedacht. Altijd vanuit goede bedoelingen. Bescherming flora, fauna, milieu, verhogen veiligheid, geluidsoverlast beperken, traceren asbest, bodemvervuiling enz.
Een vorm van welvaart, uitgemond in een drama van goede bedoelingen.
Elke bouwaanvraag en bestemmingswijziging gaat gepaard met een wolk van adviseurs en rapporten. Hoge kosten, veel tijdsverlies en weinig toegevoegde waarde.

Maar regels zijn toch noodzakelijk?
Jazeker. Zonder regels geen vrijheid, geen leefbaarheid. Er zijn altijd tegengestelde belangen, het goede lijdt onder het kwade en de overheid heeft wel een taak om hierin regulerend op te treden.
Als mijn buurman gaat bouwen voor mijn neus wil ik wel dat er regels zijn.
Als ik voor de neus van mijn buurman bouw wil ik wel dat er vrijheid is. Zo gaat dat, en dat is van alle tijden.
Toch is het doorgeschoten, ervaring leert dat we voor een paar bodemkruipers of vleermuiskeutels projecten vertragen en aanvragers enorm op kosten jagen.

En wat doet de SGP fractie in Staphorst er aan?
Wellicht meer dan u denkt. We werken bewust via twee lijnen. Allereerst het verbeteren van het beleid en het versoepelen/verwijderen van regels. Voorbeelden zijn; Mogelijkheden voor inwoning, bijgebouwen en uitbreiding in bestemmingsplannen. Mogelijkheden voor nieuwe materialen, zoals pannen in plaats van riet bij monumenten, kunsthouten kozijnen. Dus een realistisch welstand- en monumentenbeleid, zodat bestaande panden ook sneller worden vernieuwd. Dat gaat verpaupering tegen.

Het tweede spoor is een minder juridische benadering van de uitvoering door college en ambtenaren. Niet de regels zijn leidend in absolute zin, maar de doelstelling van de regelgeving.
Dat kan vorm krijgen door aanpassingen in beleid sneller door te voeren. Door te leren van andere gemeenten. Door de ingezette reorganisatie goed uit te voeren zodat de dienstverlening wordt verbeterd.

Zie ook de volgende artikelen op onze site:
"Eenvoudige bouwaanvragen ook eenvoudig en snel afhandelen".
"Eenvoudige bestemmingsplanwijzigingen".

En de landelijke SGP?
Niet alleen in Staphorst, ook de landelijke SGP bindt de strijd aan met doorgeschoten regelgeving en bureaucratie.
Tijdens het bezoek van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop aan Staphorst hebben we met enkele plaatselijke bouwbedrijven diverse plaatselijke en landelijke knelpunten besproken.
Toen is de afspraak gemaakt dat we met een landelijke SGP werkgroep aan de slag gaan om de regelgeving tegen het licht te houden. De eerste ideeën en knelpunten zijn uitgewerkt. De Tweede Kamer fractie wil goed beslagen ten ijs komen en we hopen daar onze bijdrage aan te leveren.

Kortom, een drama van goede bedoelingen veranderen in een praktische en eenvoudige afweging van belangen, daar willen wij als SGP aan werken!

Lucas Mulder

terug >>