16-03-2013
SGP-Tweede Kamerlid op werkbezoek in Staphorst

Op vrijdag 15 maart bracht SGP-Tweede Kamerlid Bisschop een werkbezoek aan Staphorst. Centrale onderwerpen waren: onderwijs, zorg en (woning)bouw. 's Avonds ging Bisschop in debat over het onderwerp ontwikkelingssamenwerking.

Het werkbezoek begon in de ochtend met een bezoek aan de vestiging in Staphorst van de Pieter Zandt scholengemeenschap. Bisschop verzorgde in de aula een gastles. Na een korte inleiding in het Nederlandse staatsrecht kwamen in een zogeheten Lagerhuisdebat stellingen aan de orde over politieke thema's die aan de wereld van jongeren raken. Zo kwamen het instellen van een alcoholverbod voor jongeren onder de achttien en het nut van een christelijke politieke partij in stemming.

Na de middag had Bisschop eerst een bespreking met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst. Het college gaf het Tweede Kamerlid als boodschap naar Den Haag mee dat de gemeente verantwoordelijkheid wil nemen, maar daarvoor wel de ruimte van de landelijke overheid moet krijgen. "Teveel gaan allerlei maatregelen gepaard met een grenzeloze bemoeizucht van Den Haag". Het college liet verder weten niets te zien in de plannen van het kabinet om gemeentes te laten fuseren. Een grotere omvang staat volgens het college niet garant voor een beter bestuur.

Aansluitend sprak Bisschop met de raadsfractie van de SGP door over een paar onderwerpen die momenteel van belang zijn. Behalve de structuurvisie die de inspraak ingaat, kwamen onder meer de drie decentralisaties aan de orde. Met name het overhevelen van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente en de wijze waarop met andere gemeentes in de regio moet worden samengewerkt, stond centraal. Met de decentralisaties zijn grote geldstromen gemoeid. De vraag is waar die naartoe gaan en wie daarover zeggenschap hebben.

Een ander onderwerp was het streven naar een zorgcentrum op reformatorische grondslag. Twee vertegenwoordigers van Stichting Zorg, de heren Mussche en Bouman, lichtten de plannen toe. In de bespreking kwamen het verband tussen de plannen en de structuurvisie, de financiële aspecten en de vorming van woonservicegebieden naar voren. Het realiseren van een zorgcentrum kan gelden als een vernieuwende wijze waarop Staphorst op actuele ontwikkelingen in de zorg kan inspelen.

Vervolgens besprak Bisschop bij Aannemersbedrijf Jansen met de gebroeders Jansen over de moeilijke situatie waarin de bouw zich bevindt. Ook de aannemers Dons en Troost namen aan de bespreking deel. De SGP-fractie vroeg bij Bisschop aandacht voor de regeldruk vanuit de overheid. Zo wordt bij het vertimmeren van monumenten een aantal voorschriften en de rol van wettelijk adviseurs als onnodig beknellend ervaren.

's Avonds ging Bisschop in debat over "ontwikkelingshulp" of zoals hijzelf stelde ontwikkelingssamenwerking. "Ontwikkelingshulp is het geven van een tractor zonder de gebruiksaanwijzing". Bisschop stelde dat hij het eens is met het Chinese spreekwoord dat men niet een vis moet geven maar mensen moet leren vissen. Maar ook de Chinese vorm van ontwikkelingssamenwerking heeft kritische kanten zo vonden veel van de aanwezigen. De SGP wil via de Nederlandse overheid stichtingen voorzien van middelen om de ontwikkelingssamenwerking rechtstreeks ten goede te laten komen aan de mensen die het nodig hebben.

Een debatgroep van enkele jongeren durfde het aan om Bisschop stevig onder vuur te nemen. "Door met ontwikkelingssamenwerking te stoppen kan Nederland de 4 miljard extra bezuiniging weer schrappen" stelde de groep. "Goed voor de zorg en het onderwijs in ons eigen land". Volgens Bisschop is dat onredelijk omdat Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld.

Nadat Bisschop het meewerken aan ontwikkelingssamenwerking had verdedigd werd hem gevraagd naar de andere kant van de discussie. "Waarom beperken we ons dan tot maar 4 miljard Euro?" "We moeten kijken naar wat mensen nodig hebben, niet naar percentages" aldus de SGP-er.


terug >>