28-06-2013
Kunstgrasvelden gemeentelijke sportcomplexen Staphorst en Rouveen (2)

Het voorstel over het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor de aanleg van kunstgrasvelden op de gemeentelijke sportcomplexen in Staphorst en Rouveen is opnieuw besproken in de raadsvergadering van 10 september 2013.
Er zijn punten aangepast. Naast onze principiële bezwaren blijven wij ook van mening dat een dergelijke investering niet zo even tussendoor genomen mag worden. En waarom de sport bijna altijd tegemoetkomen, terwijl op zoveel andere zaken zwaar bezuinigd moet worden?
Fractielid Lubbert Talen heeft het afwijzend standpunt van de SGP over dit agendapunt als volgt verwoord.

Na het reces een volgende opiniërende vergadering over de kunstgrasvelden.

Voor het reces zijn verschillende punten door de raad gevraagd waaraan in dit voorstel vervolg is gegeven.
1. Het voorstel is niet gesplitst, maar het besluit wel.
2. De bouwteamconstructie staat niet meer in het voorstel.
3. Het werk wordt meervoudig onderhands aanbesteed door 3 bedrijven te vragen om een offerte.
4. Er werd aangegeven in het vorige voorstel dat er veel door zelfwerkzaamheid zou kunnen gebeuren. We hebben toen aangegeven dat het pakket van werkzaamheden wat door zelfwerkzaamheid zou kunnen worden opgepakt voor het aanbesteden ook vastgelegd moet worden. Zou het college daar gevolg aan kunnen geven.
5. We vinden het gekunsteld om te zeggen dat door het toenemende ledental gedurende de afgelopen maanden een vijfde speelveld of een ombouw naar kunstgrasveld noodzakelijk is. We zijn er van geschrokken dat deze aantallen niet intern in het gemeentehuis bekend waren nadat we erom gevraagd hebben, maar dat de VV Staphorst zelf naar aanleiding van onze vraag met de aantallen gekomen is. Natuurlijk spreken daarvoor onze dank uit, maar het is toch te gek voor woorden dat hier gevraagd wordt om een krediet van 304.000 euro en dat de reden om dit te doen alleen met de vereniging bekend is.
6. Het spelers aantal is met slechts 16 toegenomen sinds begin 2012, op een totaal van 437. Het lijkt ons niet meer dan billijk om de berekening van de speelvelden conform de KNVB toegestuurd te krijgen. We zijn er een beetje in gedoken, de verschillende teams zitten in verschillende categorieën, die ook weer hun invloed hebben op de belasting van de velden. Is deze berekening op zodanige wijze gemaakt? Als deze berekening nog niet gemaakt is, lijkt het ons beter om dit voorstel vanwege onvolledige voorbereiding verder te verdagen.
7. Het zal wel onmogelijk zijn om een inzicht te krijgen in de boekhouding van de voetbalvereniging, maar daardoor vinden we wel dat we als raad niet op een verantwoorde manier beslissingen kunnen nemen.
8. Onderhoud van de grasvelden wordt nu verzorgd door Reestmond, het wegvallen van dit onderhoud betekend voor de Reestmond minder werk. Is hierover met de Reestmond gesproken? Wat houd dat in voor onze jaarlijkse bijdrage aan Reestmond?
9. Als laatste hebben we vorige keer aangegeven dat we het niet verantwoord vinden dat we over een voorstel van dergelijke financiële omvang zomaar even tussendoor besluiten. We dringen er daarom op aan om deze met de begroting 2014 mee te nemen. Zodat we ook beter kunnen afwegen tussen de verschillende behoeftes die er in de gemeente bestaan, we denken daarbij bijvoorbeeld aan de bibliotheek, het zwembed en deze voorstellen voor de voetbalverenigingen.

Wij zullen niet voor een financiële bijdrage van de gemeente stemmen Wanneer het wel doorgaat, vinden we het belangrijk dat een en ander politiek en bestuurlijk correct uitgevoerd wordt.

terug >>

Lubbert Talen