18-04-2013
Eenvoudige bouwaanvragen ook eenvoudig en snel afhandelen

In de raadsvergadering van 9 april jl. is een eenvoudige verlenging van een woonboerderij aan de orde geweest. Het blijkt dat de tijdsduur en kosten, die gepaard gaan met deze procedure, niet meer in een gezonde verhouding staan tot de eenvoudige uitbreiding. De SGP fractie heeft gepleit voor het sneller en goedkoper afhandelen van dit soort aanvragen.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Het gaat hierbij slechts om het verlengen van een al vergunde woonboerderij met twee meter.
We kunnen instemmen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ter inzage legging.
Wat ons echt verbaast en verontrust, is de enorme tijd en energie die gepaard gaan met zo'n simpele verlenging.
Wanneer ons beleid geen mogelijkheden heeft om dit veel eenvoudiger af te handelen, mogen we ons daar wel snel op beraden.

Een aantal zaken naast elkaar.
Tijdsduur van dit aanvraagtraject: 20 maanden.
Tijdsduur van de verbouwing : 2 maanden.

De energie die erin gestopt is aan ambtelijke uren, bestuurlijke beoordeling door college en raad.
De kosten van de aanvrager en zijn adviseurs, onderzoek naar asbest, flora en fauna, ruimtelijke onderbouwing enz.
Raming kosten van deze procedure: 15 duizend euro
Raming kosten van de uitbreiding: 25 duizend euro.
Hier staan middelen, tijd en beoogde doelen niet meer in verhouding.

Hier moeten we mee aan de slag, zeker wanneer het volgende in acht wordt genomen.
Stel dat deze uitbreiding aan de westzijde was beoogd.
Dan viel het plan in het zogenaamde achtererfgebied waar volgens de Wabo vergunning vrij gebouwd kan worden.
Dan geen milieuonderzoeken, geen flora en fauna onderzoek en geen verdere rapporten.

We stellen daarom voor deze case te gebruiken om er lering uit te trekken, met het doel om simpele aanvragen ook simpel te vergunnen.
Het is ook onze taak als overheid om doelmatig met tijd en kosten om te gaan, zowel voor de aanvragers als ook voor onze eigen organisatie.

Als SGP fractie willen we dit onderzoeken, we gaan dit ook landelijk met onze 2e Kamerfractie bespreken, omdat hier ook landelijke regelgeving in het spel is.
Graag horen we een reactie van de andere fracties en het college.

terug >>