28-06-2013
Kunstgrasvelden gemeentelijke sportcomplexen Staphorst en Rouveen

Het voorstel over het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor de aanleg van kunstgrasvelden op de gemeentelijke sportcomplexen in Staphorst en Rouveen is besproken in de raadsvergadering van 25 juni 2013.
Fractielid Lubbert Talen heeft het afwijzend standpunt van de SGP over dit agendapunt als volgt verwoord.

Het lijkt erop dat in dit voorstel een stuk gevoel voor de omstandigheden en de werkelijkheid wordt gemist. Dit geldt zowel voor het college, ambtenaren en misschien ook een enkeling van de raad.
In werkelijkheid gaat het om een bedrag van € 700.000,--
Puntsgewijs ga ik in het kort hierop in.
1. De SGP vindt dat dit onderwerp moet worden doorgeschoven naar de kadernota en begrotingsvergadering. Het is niet correct dit zo maar even ad hoc tussen de bedrijven door te doen.
2. Het is een bedrag dat ingezet wordt voor een klein gedeelte van de 16.000 inwoners van onze gemeente.
3. We leven in een economische crisis.
4. We begrijpen ook niet waarom het college de sportsituatie in Rouveen koppelt aan die van de voetbalvereniging Staphorst. Het leeft toch echt in de gemeenschap dat de voetbalvereniging Staphorst nu genoeg heeft ontvangen. Is het college van deze gevoelens op de hoogte?
5. We bezuinigen fors op veel punten, zoals Scala, de bibliotheek, de museumboerderij. Hebben al deze bezuinigingen ervoor gezorgd dat er nu € 700.000,-- vrijgemaakt kan worden voor enkele kunstgrasvelden? Het college kan met dit verhaal toch niet met droge ogen in gesprek blijven met al die besturen, die ook moeten bezuinigen?

Een ander punt is dat de SGP graag geïnformeerd wil worden over de volledige boekhouding van de voetbalvereniging Staphorst. Een club als de AMBC moet volledig openheid van zaken geven om een subsidie te kunnen verkrijgen van maximaal 50%.
En omdat de voetbalverenigingen volledig gesubsidieerd worden, hoeven ze geen openheid van de boekhouding te geven?
We vinden dit een weeffout en mag niet zo zijn.
In de afgelopen jaren zijn in den lande meerdere voetbalverenigingen bijna failliet gegaan.
De SGP is benieuwd hoe dat bij ons is.
We denken dat er in de sponsorgelden ook veel geld omgaat, maar hoe zeker is men van de sponsoren in de toekomst.

Verder is voor ons ook de aanbesteding een heel belangrijk aandachtspunt.
Wij zullen dan ook niet instemmen met de bouwteamconstructie zoals deze wordt voorgesteld .
Er wordt teveel verantwoordelijkheid bij de voetbalverenigingen neergelegd, terwijl ze niet hoeven te betalen.

Uitvoerings- en financiële verantwoordelijkheden worden in het voorstel gescheiden en dit is niet acceptabel.

Vooraf dient er sowieso een pakket van zelfwerkzaamheden in het bestek te worden opgenomen.
Daarna moet het gewoon openbaar worden aanbesteed conform ons aanbestedingsbeleid.
Op dit moment is de markt wel van dien aard dat € 100.000,-- aanbestedingsvoordeel zo gerealiseerd kan worden.

Wij concluderen dan ook dat er volgens ons aanbestedingsbeleid heldere afspraken moeten worden gemaakt en duidelijk moet worden gewerkt.
Daarmee voorkomen we in de toekomst wellicht heel wat narigheid.

terug >>

Lubbert Talen