08-10-2013
Optimalisatie BAG registratie

In de raadsvergadering van 8 oktober jl. is gesproken over het beschikbaar stellen van een krediet van € 57.000 voor de optimalisatie van de BAG registratie. Wij hebben daarmee ingestemd, maar wel de toezegging willen hebben dat deze werkzaamheden daarna met de huidige bezetting op orde gehouden worden. Die toezegging heeft het college ons gedaan. Hieronder leest u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP fractie.


In 2009 is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden. Zowel de basisregistratie voor adressen als voor gebouwen moet voor diverse publieke taken gebruikt worden. Gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze gegevens juist zijn. Daarom stelt de landelijke overheid kwaliteitseisen.

In de vorige raadsvergadering is opiniërend gesproken over de optimalisatie BAG registratie. Wij hebben toen gezegd, dat wij uiteraard dit werk zo snel mogelijk op orde moeten brengen. Dat wordt van alle gemeenten geëist.
Eén van de oorzaken dat het niet op orde is, is gelegen in het feit dat in het verleden een bepaalde afdeling in dit huis daar weinig prioriteit aan toekende. Wij hebben dat de vorige keer bewust niet genoemd. De insteek moet zijn dat wij het college aanspreken op eventuele onvolkomenheden.

Wij kunnen achterom blijven kijken, maar dat lost niets, of in elk geval niet veel, op. Wel vragen wij aan het college meer aandacht te schenken aan integratie van werkzaamheden. Juist daarom is dit proces nu ook in zijn geheel ondergebracht bij de Bestuur- & Managementondersteuning. Dat vinden wij een goede zaak. Dat langs elkaar werken is toch juist een belangrijke reden voor het reorganisatieproces geweest?
Dit werk moet nu opgepakt worden, maar op korte termijn lukt dat niet met het huidige personeel. Daarom stemmen wij in met dit krediet.
Wel willen wij uiteraard de toezegging dat na het op orde brengen van de gegevens, er vanuit gegaan mag worden dat dit werk daarna met de huidige personeelsbezetting op orde gehouden kan worden. Dat is voor ons essentieel.


terug >>

Jan Visscher