13-06-2013
Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (2)

In de raadsvergadering van 11 juni jl. is het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen vastgesteld.
Vooral de discussie rond de bedrijfswoningen op de Baarge speelde een rol.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


De vorige behandeling waarbij ook een aantal insprekers zich heeft laten horen, is verhelderend geweest.

We zijn als SGP fractie blij met de wijzigingen die in de memo worden beschreven.
· Verhogen van de bouwhoogte voor de strook tussen Industrieweg en het spoor tot 15 m middels afwijking.
· De bestaande rechten rond de bedrijfswoningen worden ingevuld en niet weg bestemd. Met dien verstande dat deze woningen verbonden zijn met het bedrijfspand.
· De nagekomen zienswijzen worden inhoudelijk wel meegewogen.

Daardoor wordt het bestemmingsplan flexibeler, voldoet beter aan de wensen van onze ondernemers en is dus ook duurzamer op de langere termijn.

De absolute weigering van de bedrijfswoning van Talen rondhout aan de Roelof Brinkstraat vinden we misplaatst.
Hier is sprake van een bestaande vergunning, en wij pleiten ervoor om dit nu op te lossen.
Daarvoor komen we met de volgende motie B, die is verworpen omdat alleen de 5 leden van de SGP-fractie ervoor gestemd hebben.

In de opiniërende vergadering heeft de wethouder aangegeven dat er voor autobedrijf Bloemert ook een oplossing mogelijk is.
De memo geeft dat niet aan, want noemt alleen bestaande rechten en daar zou deze locatie buiten vallen. Kan de wethouder de toezegging nu wel waar maken?

Zie ook: Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Staphorst' (1)

terug >>

Bijlage: motie B