28-06-2013
Accommodatie sportclub Rouveen

In de raadsvergadering van 25 juni 2013 is het voorstel besproken een financiële bijdrage te verlenen voor een betere accommodatie voor de sportclub Rouveen.
Bij monde van fractielid Lubbert Talen is aangegeven dat de SGP niet instemt met deze financiële bijdrage.

De raad is vorig jaar op bezoek geweest bij de voetbalvereniging Rouveen. Toen bekroop ons al de gedachte dat er misschien wel een voorstel zou komen voor een betere accommodatie.
De SGP is daarom niet geschrokken van dit voorstel en geeft dan ook duidelijk aan niet voor financiële bijdrage te zullen stemmen.

Over de uitvoer willen we nog graag het volgende aanstippen.
We vinden het belangrijk dat de gemeente de regie in handen houdt en dat er niet wordt afgeweken van ons aanbestedingsbeleid. Dit geldt ook voor een bouwcommissie vanuit de sportclub Rouveen, ook al hoeft men niet zelf te betalen. Wie betaalt, die bepaalt. Een en ander kan dus best afgestemd worden, maar de gemeente moet er wel zo kostengunstig mogelijk uitkomen.

Verder vindt de SGP het belangrijk dat bij de kadernota en begroting de financiële gevolgen goed aangegeven moeten worden, mocht dit voorstel worden aangenomen.
Er is blijkbaar al een idee hoeveel het totaal gaat kosten, omdat het voorbereidingskrediet hiervan een bepaald percentage is.

terug >>

Lubbert Talen