Onze eigen berichten in 2014:
- Tuinbergingen mogelijk op saneringslocatie Dekkersweg
- Nieuwbouw op saneringslocatie aan de Dekkersweg
- Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan oud-raadslid J. Visscher
- Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio
- Saneringsbeleid “De Streek”, hoe kan het beter?
- Komt er een grotere Lidl supermarkt aan de Rijksparallelweg?
- Wonen en zorg voor jong en oud op Triangellocatie Rouveen
- Algemene beschouwingen, 2e termijn (pdf)
- Algemene beschouwingen (pdf)
- Terugblik coalitievorming

- Bespreking Coalitieakkoord
- SGP: Dieren zijn geen mensen
- Afscheidsrede A. den Ouden
- Afscheid raadsleden
- SGP-Staphorst Verkiezingsadvertentie 6 (pdf)
- SGP-Staphorst Verkiezingsadvertentie 5 (pdf)

- SGP-Staphorst Verkiezingsadvertentie 4 (pdf)
- SGP Verkiezingsavond
- Kerk en staat in Staphorst
- SGP-Staphorst Verkiezingsadvertentie 3 (pdf)
- Van een papieren oplossing naar een gemeenschappelijke steeg
- SGP-Staphorst Verkiezingsadvertentie 2 (pdf)
- SGP-Staphorst Verkiezingsadvertentie 1 (pdf)
- Melkveebedrijf van de Streek naar het Lint
- Persbericht "Start verkiezingscampagne SGP Staphorst"
- Gemeentelijke samenwerking Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland
- Landelijke aftrap SGP gemeenteraadsverkiezingen
- Transitiearrangement jeugdzorg regio IJsselland
- Avakthi bij SGS Staphorst
- Grondfonds provincie Overijssel
- Eerst de ruilverkaveling voor de landbouw, daarna houtsingellandschap