01-07-2014
Komt er een grotere Lidl supermarkt aan de Rijksparallelweg?

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is het plan voor vergroting van supermarkt Lidl behandeld. De SGP fractie heeft vooral vragen gesteld over de bovenlokale functie en het effect op de zondagsrust. Ook moet gelet worden op leegstand in andere winkelpanden. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

De Lidl wil zo spoedig mogelijk een richtinggevende uitspraak van de raad vernemen.

Het gaat hier om de start van een concept bestemmingsplan die het mogelijk moet maken dat deze Lidl-vestiging zal vernieuwen en uitbreiden.

De supermarkt voorziet blijkbaar in een behoefte en wel zodanig dat uitbreiding wenselijk is [van 935 m2 naar 1360 m2].

In het voorstel is het ontstaan van deze detailhandelslocatie, met de perikelen rond de bestemming destijds, uitvoerig belicht.

Wat minder aan bod komt is de vergroting van het winkeloppervlak. Er wordt ongeveer 425 m2 toegevoegd. Bij het plan Talen aan de Meestersweg wordt ook een nieuwe winkel beoogd. Krijgen we straks op andere locaties te maken met leegstand?

Geen vreemde vraag, ook gelet op het recente beleid van de provincie voor de bestrijding van leegstand in winkels en kantoren.

Wij willen graag eerst antwoord op de volgende vragen voordat wij ons wagen aan een richtinggevende uitspraak:

· Gelet op de toelichting bij het bestemmingsplan wordt dit een bovenlokale supermarkt, wat betekent dit voor de verkeersdruk op de omgeving?

· En wat betekent dit voor de openingstijden? Wenst Lidl openstelling op zondag zoals dat in Meppel ook het geval is?

Wat betreft de beoogde carpoolplaats wachten we graag eerst het advies van de deskundigen af. Wel willen we opmerken dat de op- en afrit van de A-28 verplaatst kan worden. Deze mogelijkheid zal in de planvorming meegenomen moeten worden. Zowel voor de carpoolplaats als ook Lidl kan dit een rol spelen.

terug >>

Lucas Mulder