01-07-2014
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidregio. De raad vindt dat de benoemde risico’s op veel punten algemeen zijn en dat aan de specifieke risico’s van onze gemeente meer aandacht besteed mag worden. Hieronder leest u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP fractie.

Onze Brandweer is geregionaliseerd. In het verleden konden we als raad onze brandweer van goed materiaal voorzien wat toegespitst was op onze locale situatie. De brandweer in Staphorst zal voer andere middelen moeten beschikken dan de brandweer in het centrum van Zwolle. We moeten nu aangeven wat onze belangrijkste risico’s zijn, dan kunnen we sturen aan de voorkant. Wanneer er ongewenst bezuinigd wordt op het locale materieel zitten we aan de achterkant en is het lastig sturen.
We zullen daarom één risico scenario willen toevoegen:

Brand bij dicht opeenstaande rietgedekte boerderijen.

De waarschijnlijkheid dat dit kan gebeuren is hoog, omdat we gewoon allemaal weten dat het ook in de afgelopen jaren gebeurd is. Het domino-effect wanneer de brand ontstaat en overspringt van boerderij op boerderij zorgt ervoor dat de impact zeer ernstig is. Oude mensen uit onze gemeente kunnen zich nog keren herrinneren dat er hele buurten afgebrand zijn. Wanneer we deze waarschijnlijkheid en deze impact in het risicicodiagram invullen komen we bij een Prioriteit I scenario. We kunnen ons voorstellen dat dit risico met name voor Staphorst erg hoog is, en niet voor een stad als Zwolle, maar daarom moeten we juist nu dit scenario meegeven.In de raad van Staphorst heeft dit senario altijd meegespeeld om goed te zorgen voor het materiaal. Er moet op die momenten veel water zijn, de losse motorspuit moet beschikbaar blijven. Ook moet er bij woningbrand langs de streek direct beide blusgroepen opgeroepen worden. Een kwartier te laat kan zorgen voor een ramp.

terug >>

Lubbert Talen