13-01-2014
Avakthi bij SGS Staphorst

Op vrijdagavond 17 januari 2014 houdt SGS Staphorst, de studie- en jongerenafdeling van de plaatselijke SGP, een avond met als thema: 'Christen en de seculiere samenleving." Het thema is het seizoensthema en deze keer is als spreker dhr. Avakthi uitgenodigd. Hij komt uit Irak en weet hoe christenen in andere landen vervolgd worden. Zelf heeft hij ook onder het bewind van Saddam in de gevangenis gezeten. Hoe christenen in Nederland met hun (geloofs)vrijheid omgaan blijft hem verbazen. Hij kan hier boeiend over vertellen en schuwt daarbij de confrontatie niet. Het beloofd daarom een interessante en inspirerende avond te worden. Omdat er vooraf een ledenvergadering wordt gehouden is iedereen welkom om 20.30 uur in het SJOS-gebouw aan de Ebbinge Wubbenlaan 57 in Staphorst.

Christen en de seculiere samenleving

terug >>