19-02-2014
Van een papieren oplossing naar een gemeenschappelijke steeg

In de raadsvergadering van 18 februari jl. heeft de raad zich kritisch uitgelaten over de voorgestelde ontsluiting van nieuwe woningen aan de Oude Rijksweg.
Het college kreeg de opdracht om eerst via minnelijke weg het recht van overpad te regelen. Ons Open Plekkenbeleid geeft aan dat er recht van overpad van voorliggende eigenaren verkregen moet worden. En dat is hier half geregeld.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.


Op deze open plek achter Oude Rijksweg (ORW) 118 en 120 zijn twee dubbele woningen ontworpen. Een mooi ontwerp dat goed bij de Streek past.
Er is voorzien in voldoende parkeerruimte en bijgebouwen bij deze woningen.

Nog wel de vraag; Eén dubbele woning of twee dubbele woningen.
Het Open Plekken Beleid staat nu maximaal één dubbele woning toe.
Het principeverzoek dateert van 25 januari 2008 (6 woningen).
Het beleid van één dubbele woning is formeel vastgesteld door de raad op 29 januari 2008.
Binnen een jaar na 19 mei 2009 (collegebesluit) moest er een vervolg zijn op het principeverzoek.
Anders wordt het geheel opnieuw beoordeeld i.v.m. eventueel gewijzigde omstandigheden.
De procedure is een aantal jaren later opgestart en het beleid is gewijzigd. Waarom kunnen er toch twee dubbele woningen voorgesteld worden?

Dan de gemeenschappelijke steeg met één kant recht van overpad.
De nieuwe steeg is strak tegen ORW 118 aangelegd, bedoeld als ontsluiting voor de vier nieuwe woningen.
Terwijl de huidige steeg gezamenlijk door ORW 118 en 120 wordt gebruikt.
De tekening geeft niet aan hoe dit geheel vorm krijgt. Een hek ertussen lijkt ons geen optie. Dan wordt het dus een verbrede steeg.
Langs de boerderijen wordt geparkeerd. Vooral ook langs ORW 118.
De praktijk zal zijn dat ook de nieuwe woningeigenaren midden over de verbrede steeg rijden.
ORW 118 heeft parkeerruimte langs de boerderij nodig, dat is helder. Een nieuwe steeg projecteren op deze parkeerplaatsen is vreemd.
Hoe denkt het college ORW 120 te vrijwaren van het ontsluitingsverkeer van de nieuwe woningen?
En wel zodanig dat in de praktijk niet over de grond van ORW 120 wordt gereden? Er is immers geen recht van overpad.

In het collegebesluit van 2009 staat dat er recht van overpad over de beide kavels nodig is (ORW 118 en 120).
En dat is ook juist. De steeg is gemeenschappelijk, dus is er ook van beide zijden toestemming nodig.
Dat staat helder in ons beleid.
Dat is hier half ingevuld. Er is alleen recht van overpad verkregen van ORW 118.
En daarmee wordt de steeg verlegd. Een papieren oplossing die in de praktijk niet tot zijn recht zal komen.

Er is nog een andere (fictieve) aanvraag voor een open plek die we willen toelichten, zie onderstaande tekening. Hieruit blijkt duidelijk dat we een verkeerde weg inslaan wanneer we het recht van overpad eenzijdig benaderen.

Tot slot, welke pogingen zijn er ondernomen om ook het recht van overpad voor ORW 120 te verkrijgen?

terug >>

Bijlage (tekening):