01-07-2014
Wonen en zorg voor jong en oud op Triangellocatie Rouveen

In de raadsvergadering van 1 juli jl. is het centrumplan Triangellocatie Rouveen besproken. Een mooi plan wat goed is voor de leefbaarheid van Rouveen. Alles bijeen, wonen en zorg voor jong en oud.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Dit plan is een belangrijke invulling en aanvulling voor het dorp Rouveen. Zowel zorg- als woningbehoefte kan hier ingevuld worden. We zien de laatste opzet als een verbetering van deze herontwikkeling. Het is een goede zaak dat het bestemmingsplan globaal wordt opgezet met ruimte voor flexibiliteit binnen het plangebied. Het zorgservicepunt zou ons inziens beter bereikbaar moeten zijn, het is nu teveel in het plan gesitueerd. Vechthorst wil de woningen energieneutraal ontwikkelen en zo de maandlasten drastisch beperken. Dit nieuwe plan kan op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie vervullen. Het plan staat of valt met een goede samenwerking tussen gemeente, Vechthorst en de zorginstelling de Stouwe.

· Is de intentieovereenkomst al een stap verder? Zijn er al gemeenschappelijke plannen voor huur- en zorgaanbod?

· Is de opbrengst van de grond voor de gemeente in overeenstemming met het gestelde doel?

· Hoe wordt de plaatselijke werkgelegenheid vorm gegeven? Bij de vorige behandeling is aangegeven dat een plaatselijke bouwer ook een deel gaat bouwen. Hoe groot is dat deel?

· Projectmatig wordt de afweging gemaakt in hoeverre mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden. Welk aandeel Social Return wordt bij dit project beoogd en op welke wijze?

terug >>

Lucas Mulder