27-09-2014
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan oud-raadslid J. Visscher

STAPHORST - Gisteravond heeft burgemeester J.D. Alssema een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan oud-raadslid J. Visscher van de SGP.

De heer Visscher, die in Rouveen woont, is per 1 juli 2014 teruggetreden als raadslid van de gemeente Staphorst. Ter gelegenheid van zijn afscheid is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Alssema heeft hem gisteravond de bij de onderscheiding behorende versierselen uitgereikt.

De heer Visscher heeft 20 jaar zitting gehad in de gemeenteraad voor de SGP. Een aantal jaren was hij fractievoorzitter en de laatste acht jaren plaatsvervangend fractievoorzitter. Hij gold binnen zijn fractie als financieel specialist. De laatste vier jaren behoorde ook veiligheid tot zijn portefeuille. In de beginjaren van zijn raadslidmaatschap beheerde hij, naast financiën, de portefeuille ruimtelijke ordening.
Ook is de heer Visscher een achttal jaren waarnemend voorzitter van de raad geweest. Tevens heeft hij een aantal jaren deel uitgemaakt van het presidium.

De heer Visscher is ook vele jaren bestuurslid geweest van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP. Op landelijk niveau heeft hij zitting in de Raad van Advies van de SGP. Daarnaast vertegenwoordigt hij sinds 2009 de SGP in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Groot Salland.


terug >>