14-11-2014
Nieuwbouw op saneringslocatie aan de Dekkersweg

In de raadsvergadering van 11 november jl. is het bestemmingsplan voor de saneringslocatie aan de Dekkersweg behandeld. Een meerderheid van de raad vindt dat er te dicht op elkaar wordt gebouwd en dat het verbod op buitenbergingen eruit moet. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Deels stemmen we in met de beantwoording van de zienswijzen. Er is afgesproken dat het bouwterrein binnen twee jaar wordt ingericht, ook wanneer niet alle kavels worden verkocht. Dat biedt voor de omgeving ook soelaas.

De punten die onze instemming niet hebben zijn de volgende. Het college stelt dat te grote verdichting van het plan te lijf moet worden gegaan met een streng verbod op bijgebouwen.
Ondanks onze oproep bij de vorige behandeling op 9 oktober 2012 om juist wel bijgebouwen toe te staan en verdichting te bestrijden door het middelste blok van twee woningen weg te laten.
We zijn twee jaar verder, er is niets mee gedaan.

Het past bij de leefwijze aan de Streek dat bijgebouwen mogelijk zijn, deze bijgebouwen bestonden al ver voordat de term bestemmingsplan bestond.
Hier wordt Streek-oneigenlijke planologie bedreven. Mensen hebben behoefte aan een buitenberging en dat willen wij niet verbieden. En dat is ook helemaal niet nodig. Beter nu bergingen toestaan en daar kwaliteitseisen aan stellen dan later steggelen met bewoners die in de problemen komen of vergunning-vrije bergingen plaatsen in allerlei soorten en maten.
De voorbeelden zijn er helaas. Hij denken de andere fracties daarover? We peilen graag de behoefte aan een amendement op dit punt.

Ook een punt uit de vorige behandeling, we missen nog parkeerplaatsen. Er zijn 24 parkeerplaatsen getekend. Er worden 14 nieuwe woningen gebouwd, met 2 per woning komen we uit op 28 parkeerplaatsen. Twee jaar geleden een tekort van vier, nu nog een tekort van vier. Hoe kan dat nu nog opgelost worden?
En dat graag zonder zogenaamde inpandige parkeerplaatsen, echt, die tellen niet mee.
Voorzitter, we geven onze mening in een vroeg stadium van de planvorming met als doel dat het college er ook werk van maakt. Helaas we zien dat hier niet terug.

Zie ook: Concept voorontwerpbestemmingsplan ORW 217

terug >>

Lucas Mulder

Zie ook:
Concept voorontwerpbestemmingsplan ORW 217