26-04-2014
SGP: Dieren zijn geen mensen

Veertigduizend euro besteden aan de huisvesting van enkele dassen in een talud van het viaduct aan Dekkersweg? Die vraag kwam aan de orde in de gemeenteraad van Staphorst.

Duidelijk is gesteld dat de rangorde in de Schepping zoek raakt. Ook de rol en keuzes van de overheid worden niet meer begrepen. Waarom wel veel geld uittrekken voor enkele dassen en fors bezuinigen op zorg en opvang van mensen?
De SGP wil via de democratische weg er alles aan doen om deze misstanden aan te pakken.
Dieren zijn geen mensen.

Het volgende staat in ons verkiezingsprogramma:
Natuurbescherming is goed, maar moet wel werkbaar blijven. Dat kan door in de nieuwe Natuurwet bijvoorbeeld op te nemen dat pas ingegrepen wordt als de lokale populatie van een soort, of de landelijke staat van instandhouding, in gevaar is, en niet zodra het leefgebied van een individueel dier verstoord dreigt te worden. Ook moet vaker met een meldplicht in plaats van een onderzoeks- en ontheffingsprocedure gewerkt worden.
Flora- en Fauna onderzoek beperken door gebruik te maken van landelijke vereenvoudiging van de Natuurwet en opvolgen van goede voorbeelden in andere gemeenten.

Simpel gezegd, alleen soorten beschermen en niet elk dier op zijn eigen plek. Dat klinkt logisch, maar zo is het in onze nationale Natuurwet niet geregeld.

Landelijk hebben we als SGP-werkgroep hierover overleg met de Tweede Kamer fractie. Daar zijn voorstellen uit gekomen die in de 2e kamer en bij minister Blok op tafel worden gelegd. Want er zal landelijke wetgeving aangepast moeten worden.
En wel zodanig dat doorgeslagen bescherming van individuele dieren wordt teruggedraaid.
Dan kunnen deze dassen wel verkassen.

Nu vergt het aanpassen van landelijke wetgeving ook het een en ander. Wanneer dat niet tijdig lukt zullen we via een ontheffing of anderszins een oplossing moeten bereiken.
Het kan niet zo zijn dat in dit land dieren beter worden beschermd dan mensen en dat we gedwongen worden onze beperkte financiële middelen hieraan te besteden.
Want dieren zijn geen mensen.

Lucas Mulder

terug >>