04-02-2014
Persbericht "Start verkiezingscampagne SGP Staphorst"

De SGP start haar campagne met de presentatie van haar verkiezingsprogramma.
Het proces om te komen tot het verkiezingsprogramma is breed opgezet geweest. Betrokkenen waren de raadsleden, het bestuur en mensen vanuit de samenleving die kennis hebben van de verschillende deelgebieden van het politieke werk. Het betreft onder andere ondernemers, bouwkundigen en mensen uit het onderwijs. Door deze werkwijze is het weliswaar geen kort traject geweest maar is er gewerkt aan een breed maatschappelijk draagvlak. Van oktober tot december 2013 zijn hier ca. 25 mensen bij betrokken geweest.

De visie van de SGP is dat wanneer er een overheid is die handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving. Wat nodig is om God in vrijheid te dienen. Vandaar ook dat er voor de slogan "Op vaste Grond" gekozen is. Met deze grond bedoelen we God Woord, zoals ook geschreven is in 2 Petrus 1 : "En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats".

De komende periode hevelt het Rijk taken op het vlak van jeugdzorg, werk en inkomen en andere soorten zorg naar de gemeenten over. Hier liggen kansen. De gemeente staat nu eenmaal dichter bij de jongeren en ouderen dan Den Haag of de provincie. De contacten met werkzoekenden en werkgevers zijn meer direct. De gemeente kan slagvaardiger optreden. Dit vergt een helder, krachtig en rechtvaardig beleid. De inzet van betrokken burgers is hierbij onontbeerlijk. Betrokken burgers kunnen met elkaar voor een Sterke gemeente zorgen. Een gemeente die samenwerkt daar waar nodig en daardoor haar eigen identiteit behoud.

De kandidaten hebben verschillende achtergronden, industrie, accountancy, bouwkunde, MKB-ondernemer, bestuurskunde, mobiliteit, personeelsmanagement & agrarisch. De kandidaten vormen op deze wijze een team wat elkaar goed aanvult. Het unieke van de SGP in Staphorst ligt er ook in dat deze geworteld ligt in de hele samenleving. Burgers voelen zich vertrouwd bij en vertegenwoordigd door de SGP. Of het nu gaat om werkzoekende jeugd, opgroeiende gezinnen, mensen met bouwplannen, ouderen met een verzorgingsbehoefte. De SGP heeft oog voor hen, werkt niet met oneigenlijke methoden of procedures tegen, maar stimuleert initiatieven.

De verkiezingscampagne van de SGP krijgt inhoud op verschillende manieren. Alle leden van de kiesvereniging krijgen de komende week het verkiezingsprogramma thuis bezorgd. De verschillende onderdelen van dit programma zullen ook wekelijks in de Staphorster in duidelijke taal gepresenteerd worden. Op D.V. 26 februari om 19:30 uur zal ds. G. Beens uit Kootwijkerbroek een tijdrede houden in de Hersteld Hervormde Kerk van Staphorst. De verkiezingsavond waarop de kandidaten zich presenteren op interactieve wijze is gepland op 28 februari om 19:45 uur in de Pieter Zandt. De SGP heeft een grote en betrokken groep jongeren. De jeugd is volop betrokken bij het verkiezingsprogramma en de campagne. De SGP sluit zich aan de verdere initiatieven voor alle partijen zoals o.a. verkiezingsborden en de debatavond.

Voor verdere vragen:
Lubbert Talen
06 42989107
lubbert.talen@kliksafe.nl


terug >>

Lubbert Talen

bijlage: SGP Verkiezingsprogramma 2014-2018 (pdf)