Onze eigen berichten in 2016:
- Gehandicaptenparkeerkaart amendement (nieuw)
- Mantelzorgbeleid besluitvormend (nieuw)
- Mantelzorgbeleid opiniërend (nieuw)
- Krediet beschikbaar stellen voor gedegen onafhankelijk onderzoek
- Algemene Beschouwingen bij de begroting van 2017 (pdf)
- Plan om Nieuwjaarsfeest stap voor stap af te bouwen
- Welstandstoetsing verbeterd, proefmodel aanbesteden
- Mooie Woonvisie Staphorst 2016-2020, nu de daden
- Mét inwoners en hun adviseurs vergunningverlening verbeteren
- Stand van zaken conclusies en aanbevelingen
- Raad roept college op paardenschuur te legaliseren
- SGP amendement en motie wijzigen Geurbeleid
- Reestmond - motie vreemd aan de orde van de dag

- Maatwerk Geurbeleid behouden voor Staphorst
- Nieuwsbrief 2016 voorjaar (pdf)
- SGP dient motie “geurbeleid” in
- Debat in raad over paardenschuur Heerenweg IJhorst
- Bestemmingsplan Staphorst dorp – Rouveen vastgesteld