SGP
 
   

23-05-2016
SGP amendement en motie wijzigen Geurbeleid

In de raadsvergadering van 10 mei 2016 is het nieuwe Geurbeleid besproken en besloten.

De SGP fractie heeft een amendement en motie ingediend, deze zijn aangenomen, zie de bijlagen.

Hierdoor is het beleid als interim beleid vastgesteld en wordt lokaal beleid ontwikkeld via een pilot met de provincie Overijssel.

Dit alles binnen de nieuwe Omgevingswet 2018, die landelijk op stapel staat en plaatselijk meer ruimte en maatwerk mogelijk kan maken.

Ook de oplegnotities met toezeggingen van het college rond medewerking en dienstverlening naar de burgers zijn nu onderdeel van het besluit.

terug >>

Lucas Mulder

Bijlage(n):

· Motie Geurbeleid 10 mei 2016

· Amendement Geurbeleid 10 mei 2016