SGP
 
   

19-05-2016
Reestmond - motie vreemd aan de orde van de dag

In de raadsvergadering van 19 april jl. is de motie over de tijdelijke WSW-dienstverbanden binnen Reestmond besproken.
Hieronder leest u de bijdrage van Erik Hattem, namens de SGP-fractie.

Vanuit het evaluatierapport van 8 februari jl. is er een motie ingediend over de tijdelijke WSW-dienstverbanden binnen Reestmond. De motie komt voor uit een ontevreden gevoel over deze evaluatie en Plan van Aanpak.

Als SGP fractie hadden we ook graag een beter resultaat gezien.
Toch zijn we minder negatief over deze evaluatie en aanbevelingen Plan van Aanpak.

De evaluatie gaat over de 1e groep van 23 medewerkers. Dit is de groep waarvan het contract eindigde op 31 december 2014: 10 hebben nu een dienstverband bij een externe werkgever en uitzicht op een vast dienstverband (45%). De overige 13 hebben een Begeleid Werken dienstverband bij de uitzendorganisatie.
Van de overige 49 waarvan het contract eindigt in 2016 en 2017 wordt niets vermeld.
Volgens de memo van juni 2015 zouden vacatures die niet met de 1e groep van 23 kunnen worden opgelost ook al gekeken worden naar geschikte kandidaten vanuit groep 2 en 3.

Door het bestuur zijn en worden diverse stappen gezet in de goede richting. Denk hierbij aan het laten werken in carrousel: werken op wisselende werkplekken + stage bij bedrijven buiten Reestmond, e-Portfolio en diverse voorlichtingsavonden voor werkgevers.

Door mensontwikkeling zien we ook een positieve insteek en houding van de medewerkers.
- Wat kan ik nu echt? (kenmerkend is dat ze over het algemeen denken dat zij meer aankunnen dan dat kan).
- Mensen wijzen elkaar op vacatures.
- Door proefplaatsing: prettig werken kan ook heel goed buiten Reestmond.

Op basis van de ervaringen tot nu toe is het voor nu dan ook te vroeg om te concluderen dat de inspanningen onder de participatiewet tot onvoldoend resultaat leiden.

Dat neemt niet weg dat we de mensen waar het hier om gaat een vast dienstverband gunnen. Mensen willen graag baanzekerheid en dat geldt ook bij deze mensen van Reestmond.
We gunnen hun dit van harte maar vanuit onze fractie hebben we nog steeds vertrouwen in ons vastgesteld participatiebeleid. Dit kost wel tijd. De opdracht is en kent een grote uitdaging. De instrumenten van de Participatiewet zijn nieuw en moeten worden 'ontdekt'.

Als fractie zijn we begaan met deze en met alle mensen bij Reestmond. Uitspraken als zouden deze 62 of 72 mensen wellicht in de bijstand komen is ons een schrikbeeld. Dit maakt deze mensen onzeker en hier zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en doen wat in ons vermogen ligt om dit te voorkomen.

Vanuit de positieve kanten die uit deze evaluatie naar voren komen vinden we het nu moeilijk te verkopen dat deze ontwikkelingen voor mensen met een tijdelijk dienstverband weer worden afgebroken. In de overtuiging dat de medewerkers waar het hier over gaat beter in hun kracht gezet kunnen worden wanneer optimale inzet wordt gepleegd om hun bij een reguliere werkgever te plaatsen zullen wij deze motie niet steunen.

terug >>

Erik Hattem

Eerdere bijdrage:
Begroting 2016 van Reestmond