SGP
 
   

14-10-2016
Plan om Nieuwjaarsfeest stap voor stap af te bouwen

De SGP fractie heeft op de raadsvergadering een vraag gesteld n.a.v. het persbericht wat de raad is gemaild: "B&W besluit tot het toestaan van activiteit tijdens jaarwisseling:
"De komende jaarwisseling is in de nacht van zaterdag op zondag. In het verleden was er dan geen feesttent, en werd uitgeweken naar een binnenlocatie".

Voorzitter, we willen aangeven dat we moeite hebben met het feit dat er nu een besluit is genomen om wel een feesttent mogelijk te maken. In het nachtelijk deel, wat tot de zondag behoort, zal als het ware een lawaaibom losbarsten.

Gezien het verloop van de jaarwisseling in de afgelopen jaren zouden we liever zien dat er geen gelegenheid is voor een nachtelijk nieuwjaarsfeest. De tijd is rijp om af te bouwen. Komende jaarwisseling zal er minder jeugd op de been zijn, vanwege het feit dat het zondag is. Het is daarmee de gelegenheid om een stap in de afbouw te zetten, met goede argumenten. We zouden dan ook graag het vertrouwen geven, dat het mogelijk is om zonder uitwassen en zonder feest een jaarwisseling te beleven in onze gemeente. Daarvoor is de komende maanden wel een investering nodig. Investering in gesprekken met de jeugd, investering in de gesprekken met de ouders, via het maatschappelijke middenveld, de scholen en de kerken. We geloven echter dat daar zegen op rust."

De burgemeester heet hierop geantwoord, dat in de besluitvorming alle elementen die wij aangedragen hebben, zijn meegewogen. Er heeft een uitermate zorgvuldige besluitvorming plaatsgevonden. De burgemeester verwacht wel veel jeugd op straat bij de komende jaarwisseling. Afschalen naar nul is nu onverantwoord, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor Openbare Orde en Veiligheid. Eén grote stap tot afbouw is dus nu niet verantwoord. De belemmering voor een feesttent is opgeheven, de organisatie van het feest ligt niet bij het college. Er zal de komende maanden gesproken worden met jeugd, scholen en kerken. De Burgemeester heeft geen directe ingang om met ouders te spreken. Wellicht een idee om op te pakken.

De burgemeester onderschrijft de mening, dat het goed is om deze nacht in gezinsverband in een gezellige vertrouwde omgeving. De zorgen zijn dan ook uitermate groot over de inhoud van het tentfeest. Maar dit staat los van de zondag. Het college heeft wel het plan om jaarlijks stap voor stap af te bouwen. Daar zijn we blij mee.

Oproep van de SGP fractie aan iedereen, om ondanks het feit dat er een feesttent komt, deze nacht die toch in de ochtend van de zondag valt niet op straat of in de feesttent door te brengen. Op de zondagsrust dienen we zuinig te zijn, het is voor christenen een Kroonjuweel.

terug >>

Lubbert Talen

Externe link:

- Persbericht B&W besluit