Onze eigen berichten in 2015:
- Verklaring inzake Gemeenteweg 236; blij, boos en verdrietig
- Behandeling Begroting 2016 & Meerjarenraming
- Dorpskernen Staphorst en Rouveen krijgen nieuw bestemmingsplan
- Ontmoeting Overijsselse SGP-bestuurders
- Nieuwbouw sportaccommodatie Rouveen
- Huisvesting Koning Willem Alexanderschool
- Bijdrage Raadsvergadering 2 juli over het interne onderzoek
- Raad Staphorst geeft krediet voor Task Force Vergunningverlening
- Begroting 2016 van Reestmond
- Inbreng (aandachts)punten Zomernota 2015 (pdf)
- Plannen met ruimtelijke kwaliteit aan Klaas Kloosterweg en Gemeenteweg
- Agrarische bestemming Gemeenteweg 236 veranderd in woonbestemming
- Openbare verkiezingsavond met SGP-lijsttrekkers
- Van der Staaij komt naar Hardenberg
- Arendo Joustra bij SGS Staphorst
- SGP: verleden >> heden >> toekomst