26-06-2015
Raad Staphorst geeft krediet voor Task Force Vergunningverlening

In de raadsvergadering van 23 juni jl. kwam de Task Force Ruimtelijke Ordening aan de orde. Er is een krediet verstrekt door de raad voor een gedegen aanpak. We zien dit als een unieke kans om echt stappen te zetten voor onze inwoners. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Geld voor een gedegen en breed onderzoek op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening stellen we graag beschikbaar. Er zijn voortdurend klachten, zelfs rechtszaken en gedoe als het gaat om vergunningen en alles wat daar bij hoort. Voortdurend, jaar in, jaar uit zo lijkt het. En het is een beeld want veel zaken gaan ook goed.

Toch besteden we veel geld aan hoofdpijndossiers, teveel geld, teveel negatieve energie. En niet alleen dat, het kost ook tijd, teveel tijd, van ambtenaren, van aanvragers en adviseurs. Als gemeente hebben op dit gebied geen goede naam bij onze bevolking en dat willen we drastisch veranderen. We zijn blij met dit onderzoek, we besteden graag energie, tijd en geld aan de voorkant van ons beleid en de wensen van onze bevolking. Voorkomen is beter dan genezen.

Want dat is de doelstelling van dit onderzoek. Het is een unieke kans om een forse stap voorwaarts te maken. We gaan energie steken in de verbetering van ons beleid en de dienstverlening, gericht op de toekomst en de behoeften van onze inwoners staan centraal. We moeten als overheid zorgdragen voor een blijvend gebruik van onze fysieke ruimte met oog voor verandering en verpaupering tegengaan.

Alle partijen worden goed bij het onderzoek betrokken, de raad, het college en ambtenaren hebben een werkgroep gevormd die een actieve rol in dit onderzoek heeft. Zoals gezegd, dit is een unieke kans om structureel zaken te verbeteren:

- Gericht op gebruik en ontwikkeling.
- Gericht op kostenverlaging.
- Gericht op tijdsbesparing.
- Gericht op dienstverlening.
- Gericht op leefbaarheid en welzijn in de gemeente Staphorst.

Door het beoogde bureau NCOD wordt het onderzoek pas als afgerond beschouwd nadat de nieuwe werkwijze zich in de praktijk bewezen heeft. Kijk, dat getuigt van ruggengraat, hier zijn we het volledig mee eens en we zullen dit vasthouden.

terug >>

Lucas Mulder