12-09-2015
Huisvesting Koning Willem Alexanderschool

Door het ondertekenen van de acte van abdicatie op 30 april 2013 door Koningin Beatrix werd Willem-Alexander koning der Nederlanden. De Prins Willem-Alexanderschool transformeerde mee en werd Koning Willem-Alexanderschool.

En niet alleen onze monarchie was in beweging. Ook het onderwijs verandert! De school waar de aanvraag voor is ingediend dateert van 1971. We zien nu een verzoek om een aanpassing van de school naar de werkomstandigheden en eisen in het onderwijs anno 2015.

Het verzoek om deze renovatie van een gedeelte van het gebouw waarin ook een aanpassing meegenomen wordt om efficiënter gebruik te kunnen maken van de lokalen, taken als passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren en af te stemmen op de omvang van het team lijkt ons een heel redelijk verzoek.

We zien in het voorstel dat het schoolbestuur zelf ook een flinke financiële steen bijdraagt en daar zijn we blij mee. Aanpassingen die nodig zijn om tussen schoolse opvang te verzorgen valt nu eenmaal onder verantwoordelijkheid van de scholen.

Het gaat hier om het afronden van een cyclus van renovatie van onze scholen. Alle scholen hebben de afgelopen jaren daarin hun zorg gehad. We kunnen dan ook instemmen met de investering in deze school zodat de school haar werk, in het belang van onze komende generatie, kan uitvoeren zoals de koning dat van haar vraagt.

terug >>

Roelof Slager