28-11-2015
Verklaring inzake Gemeenteweg 236; blij, boos en verdrietig

Tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van 24 november jl. heeft Lucas Mulder namens de SGP fractie de uitspraak van de Raad van State inzake Gemeenteweg 236 aan de orde gesteld.

De Raad van State heeft recht gesproken in de zaak Jansen, Gemeenteweg 236.

Voorzitter, als fractie zijn we blij, boos en verdrietig. We hebben zo langzamerhand een enorme knoop in de maag van dit dossier.

BLIJ.
Omdat deze uitspraak strookt met ons standpunt en amendementen zoals we dat jaren hebben verdedigd. De tunnelvisie woonbestemming is naar de prullenbak verwezen.

BOOS.
Omdat ons laatste amendement om de agrarische bestemming in stand te laten geen steun vond. Alleen de fractie Gemeentebelangen stemde voor ons amendement. En nu uiteindelijk na een lange en zware weg is dit bevestigd door de Raad van State.

VERDRIETIG.
Omdat mensen zijn beschadigd. Omdat het bestuur van Staphorst vertrouwen van haar inwoners verliest en een forse deuk heeft opgelopen. Hoe kunnen we het vertrouwen terugwinnen? Hier moet een oplossing voor komen.

Hoe dat moet, daar zijn we nog niet uit. Het zal daadkracht en leiderschap van de raad vergen om het tij te keren.

HOE NU VERDER?

De uitspraak ligt er nu. Hoe gaat het college met deze zaak verder? Doen we dat zorgvuldig? Dat zal uiteraard de bedoeling zijn. We zien een verklaring verschijnen voordat er informatie richting de raad is gegaan. We willen vooraf de beoogde stappen vernemen. Wordt een nieuw raadsvoorstel voorbereid in lijn met de uitspraak? Wordt een externe casemanager ingezet zoals bepaald bij de bespreking van het feitenrelaas? Wanneer kunnen we een stappenplan van het college ontvangen?

Het college gaf het volgende antwoord op de vragen:

Het college respecteert de uitspraak en heeft aangegeven dat er geen nieuw raadsvoorstel komt, de bestemming blijft nu agrarisch volgens het oude bestemmingsplan. Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de familie Jansen en haar vertegenwoordiger. De vraag over inzet van een externe casemanager is aan de orde geweest en ook ingevuld. Het college verstrekt de raad geen stappenplan, maar zal de raad op belangrijke punten informeren.

Zie ook: Agrarische bestemming Gemeenteweg 236 veranderd in woonbestemming

terug >>

Lucas Mulder

Zie ook: Agrarische bestemming Gemeenteweg 236 veranderd in woonbestemming