10-11-2015
Behandeling Begroting 2016 & Meerjarenraming

Deze is in twee vergaderingen behandeld op 27 oktober en 10 november:

- Algemene Beschouwingen 2016 op 27 oktober 2015 (pdf)

- Audioverslag Eerste termijn begroting 27 oktober 2015

- Audioverslag Tweede termijn begroting op 10 november 2015

Bij tweede vergadering zijn de volgende amendementen en moties ingediend:

1. Amendement Ambtelijke organisatie - is aangenomen

2. Motie Schoorsteen De Nijverheid - is verworpen

3. Motie Bedrijvencontactpersoon 2015 - is aangenomen

4. Amendement Huwelijkstherapie - is verworpen

5. Amendement VV IJhorst - is verworpen

terug >>

Lubbert Talen