12-09-2015
Nieuwbouw sportaccommodatie Rouveen

Investeren is een zaak van keuzes maken. We weten allemaal dat we elke euro maar eenmaal kunnen besteden. Voor ons ligt een investering van meer dan 1,4 miljoen om de nieuwe sportaccommodatie Rouveen te realiseren. En dan gaat het om de sobere en doelmatige uitvoering.

We willen vanaf deze plek graag een beroep doen op bewustwording. Beseffen we wat we investeren en welk doel het dient? Als fractie denken we dat we als gemeente de komende jaren genoodzaakt zijn om bij deze investeringen anders te denken.

Ons beleid op primaire zaken als bijvoorbeeld de jeugdzorg, de mantelzorg, onderwijs en wegen vraagt al een gedegen afweging. In hoeverre zal ons huishoudboekje (het gaat toch om bijna 100,-- per inwoner van onze gemeente) het toelaten om dit in deze verhouding te blijven doen?

Een tweede punt wat we u willen vragen gaat om het gebruik van de sportaccommodatie. En dan met het oog op de zondag. Kan het college ons toezeggen dat er op zondag geen gebruik van deze accommodatie gaat worden?

Voorzitter, we zijn niet tegen gezond bewegen, om 's avonds of op zaterdag een balletje te trappen. Wel weten we dat wedstrijdsport in zijn algemeenheid vaak leidt tot verdwazing en persoonsverheerlijking en daar kunnen wij als SGP niet in meegaan.
We kunnen het dus niet verantwoorden dat voor deze nieuwbouw gemeenschapsgeld wordt ingezet.

terug >>

Roelof Slager