- Windenergie voor en door Staphorst
- SGP Staphorst kiest kandidaten
- Algemene beschouwingen 2017
- Omgevingsvisie “Staphorst voor elkaar”
- Groot onderhoud gemeentehuis
- Besluit windenergie, coalitiebreed
- Windenergie, draagvlak hele raad, echte participatie burgers
- Verbetering gebied rond Muldersweg-Stovonde
- Verzelfstandiging Reestmond, motie aangenomen
- Participatiewet inzake nieuwkomers en studie
- Groei van Staphorst; de basis voor de Omgevingsvisie
- Opiniërende bijdrage inzake Participatiewet en Reestmond
- Gehandicaptenparkeerkaart amendement
- Mantelzorgbeleid besluitvormend
- Mantelzorgbeleid opiniërend
- Krediet beschikbaar stellen voor gedegen onafhankelijk onderzoek
- Algemene Beschouwingen bij de begroting van 2017 (pdf)
- Plan om Nieuwjaarsfeest stap voor stap af te bouwen
- Welstandstoetsing verbeterd, proefmodel aanbesteden
- Mooie Woonvisie Staphorst 2016-2020, nu de daden
- Mét inwoners en hun adviseurs vergunningverlening verbeteren
- Stand van zaken conclusies en aanbevelingen
- Raad roept college op paardenschuur te legaliseren
- SGP amendement en motie wijzigen Geurbeleid
- Reestmond - motie vreemd aan de orde van de dag

- Maatwerk Geurbeleid behouden voor Staphorst
- Nieuwsbrief 2016 voorjaar (pdf)
- SGP dient motie “geurbeleid” in
- Debat in raad over paardenschuur Heerenweg IJhorst
- Bestemmingsplan Staphorst dorp – Rouveen vastgesteld