Archief 2005
 
Actueel 2005
Uit de pers 2005
 

Uit de pers
- Controle op sluitingstijden horeca - De Stentor
- Geen trucks in kom Staphorst - De Stentor
- Finale oproep SGP sluitingstijden horeca - Meppeler Courant
- Bomen Eikenlaan ruimen het veld - Meppeler Courant
- SGP: 'Geen peperduur voetbalpaleis' in Staphorst - De Stentor
- Stappen in Staphorst tot 2 uur - De Stentor
- Hoop op afname van cafétoerisme - De Stentor
- Worsteling over sluitingstijden horeca - Meppeler Courant
- Sytse de Jong in als wethouder voor SGP - De Stentor
- Hanzelijn beroert Staphorster politiek - Meppeler Courant
- Vreugde over verpleegbedden - Meppeler Courant
- Verpleeglocaties in Staphorst en Rouveen - De Stentor
- Reformatorische peuterspeelzaal - Meppeler Courant
- Begroting Staphorst degelijk - De Stentor
- Begroting passeert gladjes - Meppeler Courant
- Ambulancepost Rouveen in gebruik - Meppeler Courant
- Wethouder Staphorst onder vuur - Meppeler Courant
- Politiek verdeeld over wijze invoeren sluitingstijden - Meppeler Courant
- 'Uitgerekend in Staphorst een vloekverbod' - Meppeler Courant
- Zondagsrust een principiële splijtzwam - De Stentor
- Wel vloekverbod, maar geen bon - De Stentor
- Eensgezind over plan Belvedere - De Stentor
- 'Kapbeleid mag op de helling' - Meppeler Courant
- Geen steun voor zondagclub IJhorst - De Stentor
- Staphorst aan de slag met jeugd - De Stentor
- Hogere OZB in Staphorst nog punt van discussie - De Stentor
- Noord voor AMBC lang niet zeker - De Stentor
- 'Staphorst liever niet als Orvelte' - De Stentor
- SGP wil 'Claus' wapen terug - De Stentor
- Aftrap voor voetbalclub Staphorst - De Stentor
- SGP houdt CU scherp in de gaten - Meppeler Courant
- SGP laakt houding collega-partijen - Meppeler Courant
- Rouveen krijgt ambulancepost - Meppeler Courant


Uit de pers

22-12-05 - De Stentor
Controle op sluitingstijden horeca

STAPHORST - Met de politie zijn goede afspraken gemaakt wat betreft controle op de latere sluitingstijden van de plaatselijke horeca. Dat stelde burgemeester Joop Alssema in de gemeenteraad. Die ging deze week in meerderheid akkoord met een sluitingstijd in de nacht van zaterdag om 2.00 uur. Nu is dat nog 23.30 uur. Daar werd in de praktijk vaak met voeten getreden (soms tot het ochtendgloren). Ondernemers kunnen nu een 'legale' vergunning aanvragen tot 2.00 uur. Maar geen minuut later.

Daar hebben ze zelf op toe te zien, evenals op de orde in en om hun zaak. Gebeurt dat niet, dan wordt ingegrepen en komt de vergunning voor de ondernemer op het spel te staan. Na een jaar wordt de ruimere sluitingstijd geëvalueerd. Open blijven tot vroeg in de zondagmorgen wordt pertinent niet meer gedoogd.

De raad nam deze week het formele besluit. De beraadslaging betrof een herhaling van zetten uit de commissievergadering. SGP is faliekant tegen, die de andere fracties nog eens opriep om zich te 'onderwerpen aan Gods Woord'. Ook VVD/Gemeentebelangen is tegen. Deze fractie ziet niets in een vergunning, maar wilde de zaterdagnacht opgenomen zien in de APV. Een krappe meerderheid van de raad ging dus akkoord. Daaronder ook de ChristenUnie. 'Met pijn in het hart', stelde fractievoorzitter Henk Koobs andermaal, die evenals CDA-er Klaas Kuiper min of meer eiste dat daadwerkelijk wordt opgetreden als regels worden overtreden.

Volgens Alssema ('Voor mijn als christen is dit ook niet eenvoudig, maar ik heb nu eenmaal ook te maken met openbare orde en veiligheid') worden er met de ondernemers duidelijke afspraken worden gemaakt. 'Ik zie het als een soort convenant. We leggen de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. Er is dus veel te doen voor de ondernemer. Die zal bijvoorbeeld ook geluidsoverlast en het drankgebruik in zijn pand goed in de gaten moeten houden'.

22-12-05 - De Stentor
Geen trucks in kom Staphorst

STAPHORST - Het parkeren van grote vrachtwagens in de kom van Staphorst wordt aan banden gelegd.

Een amendement van de SGP zorgde er voor dat parkeren aan het Scholenland in Rouveen wel mogelijk blijft. Daar is geen overlast en klagen bewoners niet. In Staphorst zelf is dat wel het geval. Daar ontstaat onder de burgers in toenemende mate irritatie over het her en der in hun directe woonomgeving staan van grote vrachtwagens. De gemeente wil een en ander nu stroomlijnen. Daarom presenteerden B en W de notitie 'Parkeren grote voertuigen'. De raad gaf daar zijn fiat aan. Verkeersborden wijzen op het parkeerverbod. Ook op de industrieterreinen gelden beperkingen. Op De Baarge mag niet meer worden geparkeerd op de Industrieweg en de Westerparallelweg (het gedeelte tussen de Gemeenteweg en de R.D. Bügelstraat). Op De Esch mag langs alle wegen worden geparkeerd, met uitzondering van de Achthoevenweg, Wethouder Klompstraat en Wethouder Buitenhuisstraat. De gemeente zelf gaat niet zorgen voor nieuwe parkeerlocaties. Werkgevers die het aangaat krijgen een brief van de gemeente om naar een eigen oplossing te zoeken, bij het eigen bedrijf dus. Er geldt een overgangstermijn.

21-12-05 - Meppeler Courant
Finale oproep SGP sluitingstijden horeca

STAPHORST - Een laatste oproep van de SGP in de raad van Staphorst om de sluitingstijden van de horeca op de zaterdagavond te handhaven op half twaalf heeft geen effect gehad op de besluitvorming. 'Wij hoeven ons er niet voor te schamen wanneer wij de wet des Heeren als richtsnoer nemen voor ons politiek handelen', aldus fractievoorzitter Jan Visscher gisteravond in een laatste ultieme poging de andere christelijke partijen over te halen toch tegen te stemmen.

Door horecagelegenheden via een aparte exploitatievergunning, uit te geven door de burgemeester, op de zaterdagavond de mogelijkheid te geven tot 2.00 uur door te gaan met een 'cooling down' van een half uur, hoeft de eigenlijke APV, die half twaalf voorschrijft, niet veranderd te worden. Wel mogen cafés door de week een half uurtje langer open blijven. Om 1.30 uur moet de tap dicht, zo wordt in de APV opgenomen en zo is gisteravond ook in meerderheid door de Staphorster politiek besloten. Na een jaar wordt er geëvalueerd.

De SGP is niet gelukkig met de verruiming op doordeweekse avonden, maar vooral voor de zaterdagavond gaat het om principes en die kan de partij simpelweg niet overboord zetten. Immers om twaalf uur begint de zondag. Volgens de SGP is het zeer ernstig wanneer de heiligheid van Gods dag wordt aangetast. 'Op vele plaatsen in Gods woord wordt daar ook op gewezen en ons zijn geen plaatsen bekend waar goedgekeurd wordt dat Gods dag ontheiligd wordt.'

ChristenUnie
De ChristenUnie was de laatste maanden cruciaal in de besluitvorming. Ook deze partij kon het niet over zijn hart verkrijgen de APV aan te passen. Het uitgeven van aparte exploitatievergunningen voor de horeca voor de zaterdagavond is volgens de ChU wel een goede manier om van het gedogen af te stappen. Nu zijn zaken soms tot half vier open. 'De ChristenUnie zou graag zien dat om 23.30 uur het sluitingstijdstip gehandhaafd blijft. Echter de praktijk van de laatste jaren laat zien dat hier volledig de hand mee is gelicht. Daarvoor dragen wij als raad de volle verantwoordelijkheid. Geen van ons heeft hier een dam tegen opgeworpen', aldus fractievoorzitter Henk Koobs. De ChristenUnie staat erop dat de nieuwe regels streng gecontroleerd worden en dat excessen van half vier en later echt afgelopen zijn. 'Wij zullen dit strak blijven volgen en wanneer mocht blijken dat er geen regulering van de huidige praktijk plaatsvindt, komen wij hier als fractie zeker op terug.'

Ook Gemeentebelangen/VVD stemde tegen. Niet vanuit principieel oogpunt, zoals de SGP, maar omdat de partij vindt dat sluitingstijden in de APV horen te staan en niet met aparte exploitatievergunningen geregeld moeten worden. Volgens fractievoorzitter Jan Talen is een dergelijke werkwijze juridisch niet houdbaar. Uit rechterlijke uitspraken blijkt volgens hem dat exploitatievergunningen bedoeld zijn om overlast tegen te gaan en niet om sluitingstijden af te dwingen. Hij verwacht dat de rechter de gemeente mogelijk terug zal fluiten.
PvdA en CDA vinden ook dat opname in de APV beter zou zijn. Deze partijen gingen echter wel akkoord met het voorstel van het college van B en W. In de praktijk betekent het voorstel dat sommige gelegenheden in de gemeente eerder moeten sluiten. Volgens burgemeester Alssema wordt het nu soms veel te laat.

21-12-05 - Meppeler Courant
Bomen Eikenlaan ruimen het veld

STAPHORST - De zestien eiken in de Eikenlaan in Staphorst worden gekapt. Dat heeft de meerderheid van de Staphorster politiek gisteravond besloten.

Het college van B en W wil de bomen om en om kappen, maar volgens een politieke meerderheid is dat geen gezicht en zouden bewoners erop aangedrongen hebben de bomen, die voor veel overlast zorgen, te kappen.

CDA, PvdA en Gemeentebelangen/VVD staan wel achter het voorstel van het college om de bomen om en om te rooien, zoals staat in het Bomenplan Noord, waar de plannen met de eiken in de gelijknamige laan deel vanuit maken. 'Als je ze kapt, ben je ze kwijt', aldus het CDA. Volgens de christendemocraten gaat het in de Eikenlaan om een individueel belang van de bewoners, terwijl grote eiken in de gemeente vaak niet gekapt mogen worden.

ChristenUnie en SGP denken er anders over. De bewoners hebben veel overlast en om de ene boom te laten staan en er vervolgens een dunnetje naast te zetten, is volgens CU en SGP geen gezicht. Het is volgens deze partijen beter er echt werk van te maken. Over tien jaar heb je dan weer een mooie straat met een mooie balans in het groen.

Hoewel het college van B en W het hier niet mee eens is, wordt de kettingzaag dus toch van stal gehaald.

17-12-05 - De Stentor
SGP: 'Geen peperduur voetbalpaleis' in Staphorst

STAPHORST - SGP-raadslid Sytse de Jong uit Staphorst kan zich de frustratie van Gerard Doornbos over het drama rond de nieuwbouw voor de voetbalvereniging Staphorst wel voorstellen. Maar de beschuldiging die de scheidend fractieleider van de PvdA gisteren in deze krant uitte, legt hij als onzinnig aan de kant. 'Wij strooien geen zand in de sportmachine'.

Afgelopen jaren is het in Staphorst ondoenlijk gebleken een nieuw gebouw op sportpark het Noorderslag te laten plaatsen voor de plaatselijke voetbalvereniging. De SGP heeft grote moeite met de financiering van de plannen. Dat heeft te maken met de nadruk op menselijke prestaties die centraal staat bij de wedstrijdsport. 'Waar de mens in het middelpunt staat, verdwijnt God naar de rand', aldus De Jong. 'In de raad nemen wij als SGP met zes van de zeventien zetels een minderheidspositie in'.

De andere partijen kunnen volgens De Jong in feite doen en laten wat ze willen. 'Die accommodatie had er al lang kunnen staan, wat mijn fractie er ook van vindt. Maar zelfs een poging via de achterkamertjes is nog nergens op uitgelopen'. Hoewel het SGP-raadslid verschillende keren te horen heeft gekregen dat hij vooral zijn mond moet houden, is De Jong dat niet van plan. 'Uit volle overtuiging blijf ik me inzetten voor een correcte procedure. Ik accepteer geen wazige mist boven het Noorderslag waaruit straks als bij toverslag een peperduur voetbalpaleis opdoemt.

Strooi ik dan zand in de machine? Nee, ik wil voor olie in de besluitvorming zorgen. Daar heeft de hele bevolking van Staphorst baat bij'. In januari buigt de commissie inwonerszaken zich opnieuw over de plannen. Bij de vorige commissievergadering stelden de SGP en de ChristenUnie een reeks scherpe vragen over de verwarring rond de nieuwe accommodatie.

Voorzitter Bé Veen van de voetbalvereniging Staphorst liet volgens De Jong onlangs weten dat de bouwcommissie al vijf bouwtekeningen bij de gemeente heeft ingediend. Daarop stonden telkens veel te veel zaken ingetekend, die buiten het programma van eisen vallen dat de raad wil laten realiseren.

Volgens geruchten zou er er volgens De Jong zelfs sprake zijn van een bedrag van 2,5 miljoen euro voor realisatie van het door de voetbalvereniging gewenste totaalplaatje. Toezichthouder Buro Visser is onlangs wegens aanhoudende onenigheid en belangentegenstellingen opgestapt.

02-12-05 - De Stentor
Stappen in Staphorst tot 2 uur
Politiek in meerderheid akkoord

STAPHORST - De kogel is door de kerk. Discotheek en cafés in de gemeente Staphorst krijgen de mogelijkheid van zaterdag op zondag tot 2.00 uur open te blijven. Dit tot groot verdriet van de SGP-fractie, die als enige tegen het verlenen van daartoe benodigde exploitatie-vergunningen is. Uitbaters moeten die vergunning overigens zelf aanvragen, maar als ze zich aan de regels houden wordt die zonder meer verleend.

De rest van de week mogen cafés een half uur langer open (tot 1.30 uur). Tot nu toe moest de biertap op zaterdagavond om 23.30 uur dicht, de lichten moesten op fel en de muziek zachtjes. De raadscommissie had een dik uurtje nodig om standpunten uit te wisselen.

Van Gemeentebelangen/VVD, PvdA en CDA waren op voorhand geen moeilijkheden te verwachten om de openingstijd te verruimen. De SGP is daarentegen fel tegenstander. Belangrijk in het debatje was de opstelling van de ChristenUnie, althans voor de uitkomst daarvan. Nu is er een meerderheid voor langere openingstijden.

Aan fractievoorzitter Henk Koobs de taak om het standpunt van zijn ChristenUnie te verklaren. Dat deed de Rouvener met verve. De CU stemde immers in met het tijdstip van 2.00 uur zondagochtend. Dat overigens wel met de nodige opmerkingen, bedenkingen en bevindingen uit Bijbelteksten. De sleutelrol was er dus voor de ChristenUnie (die uit SGP hoek nog wel het verwijt kreeg niet principieel te zijn).
Die de vergunningen (dus geen opname in de APV) steunt omdat horecagelegenheden die nu om twaalf uur gesloten zijn, in ieder geval een steuntje in de rug krijgen om dit zo te houden. Deze bedrijven hoeven hun sluitingsuur niet op te schuiven. Als voorwaarde om naar 2.00 uur te gaan eist de ChristenUnie dat de sluitingstijd dan ook strak gehandhaafd wordt. Dat betekent dat een paar zaken die nu soms (illegaal) tot 3.00 of 4.00 uur open zijn (dat is al jarenlang de praktijk en wordt gedoogd), eerder moeten sluiten.

'Daarnaast zal er door de politie meer controle moeten komen op het voorkomen van vandalisme zaterdagnacht. Personen die gepakt worden bij het aanrichten van vernielingen moeten harder aangepakt worden.

Fracties verwachten daadkrachtig handhaven

Theoretisch lijkt het een stap achterwaarts te zijn ten opzichte van de huidige situatie, maar in de praktijk zal de ruimere sluitingstijd volgens de meeste raadsfracties tot een verbetering leiden van het werkelijk daadkrachtig handhaven van de sluitingstijden.
Om het uitgaansleven enigszins te reguleren, hanteren veel gemeenten een sluitingsuur voor de horeca. Het doel is om aantasting van de openbare orde en bedreiging van de volksgezondheid (overmatig alcoholgebruik) te voorkomen. Dit zijn taken van de gemeente. 'Bestuurders kunnen zich daarbij niet verschuilen achter de verantwoordelijkheid van de ouders', aldus de ChristenUnie: 'Hoewel natuurlijk de ouders de eerstverantwoordelijke zijn met betrekking tot het uitgaansleven en gedrag van hun kinderen'.

De uitvoerige zienswijze van CU en SGP ten aanzien van de latere sluitingstijd zijn te lezen op de websites van beide partijen: www.staphorst.christenunie.nl en www.sgp-staphorst.nl

02-12-05 - De Stentor
Hoop op afname van cafétoerisme

STAPHORST - Het op zaterdagavond later mogen sluiten voor de plaatselijke horeca (van 23.30 naar 2.00 uur) doet bij meerdere raadsfracties de hoop leven dat ook de vernielzucht door opstandige jongeren minder wordt. Ervaringen in andere gemeenten overigens wijzen daar niet direct op.
Met het verplaatsen naar een legaal tijdstip van 2.00 uur, is de gemeente af van het gedogen (tot soms wel 4.00 uur). Dat is althans de insteek. De politiek reikt de stappende jeugd en de horeca-ondernemers een reikende hand, en verwacht een positieve respons. Gerard Doornbos (PvdA) hoopt dat met de ruimere sluitingstijd ook het cafétoerisme (jeugd in nachtelijke uren naar met name het uitgaansleven in Meppel) minder wordt.

Maar afgezien daarvan is die verruiming volgens hem dringend noodzakelijk. Net zoals de meeste andere fracties, aanpassen aan de maatschappelijke tendens is het credo. Tegen het gedogen tot soms wel 4.00 uur kraaide de afgelopen tientallen jaren geen haan. Het werd gedoogd door alle politieke partijen in Staphorst. De politie voelde ook niets voor een optreden tegen het overtreden van het, maatschappelijk gezien, vroege sluitingsuur in Staphorst.

De tijden zijn veranderd. Gedogen kan volgens de politiek eigenlijk niet meer.

Raadsleden worden aangesproken op het gedoogbeleid. 'Dus moeten we de sluitingstijden óf met harde hand afdwingen óf de tijden aanpassen. Een aantal horeca-ondernemers heeft gevraagd het sluitingstijdstip op 03.00 uur vast te stellen. De eerste reactie was om de cafés dan maar met geweld om twaalf uur te sluiten. Maar daardoor zal ongetwijfeld zeer veel onrust op straat ontstaan. De bezoekers zullen het niet pikken en de verwachting is dat Staphorst wekenlang het toneel zal zijn van hevige rellen. Ook dit geeft een ernstige verstoring van de zondagsrust en zeer veel overlast bij de buurtbewoners', aldus Henk Koobs (ChristenUnie).

De politie raadt een sluitingstijdstip 24.00 uur overigens ook zeer nadrukkelijk af. Het is zelfs de vraag of langdurige inzet van politie af te dwingen is gezien ook 'de wereld buiten Staphorst'.

In de exploitatie-vergunning (tot 2.00 uur) zal burgemeester Joop Alssema voorwaarden stellen ten aanzien van bijvoorbeeld de parkeergelegenheid, geluidsoverlast, verlichting rondom de zaak en de openbare orde. 'De ondernemer is zelf verantwoordelijk wat er in en om zijn zaak gaande is. Bij het verstrekken van de vergunning worden daar afspraken over gemaakt'. Tot 1998 heeft de gemeente Staphorst ook steeds gewerkt met ontheffingen. Een aantal horecaondernemers vroeg jaarlijks een ontheffing van de sluitingstijd op de zaterdagavond. De ontheffing werd door de burgemeester meestal gegeven tot 1.00 uur.

02-12-05 - Meppeler Courant
Worsteling over sluitingstijden horeca
Verruiming komt er, politiek niet unaniem

STAPHORST - Als één blok achter de burgemeester staan om met aparte exploitatievergunningen de sluitingstijden van de horeca te kunnen verruimen, een grote wens van het CDA, dat zit er zeker niet in. De SGP is om principiële redenen simpelweg tegen en Gemeentebelangen/VVD vindt dat een verruiming in de Algemene Plaatselijke Verordening moet worden opgenomen en niet met aparte vergunningen geregeld moet worden. Toch worden de sluitingstijden verruimd, ten opzichte van de huidige tijden, die overigens nooit gecontroleerd worden.

Zo is wel duidelijk geworden uit een zoveelste discussie over het onderwerp, woensdagavond tijdens de commissievergadering. Een meerderheid van de politiek is het eens met het college dit te doen. Het CDA had gehoopt op unanimiteit om de burgemeester te steunen, maar dat is niet gebeurd.

Door horecagelegenheden via een aparte vergunning op de zaterdagavond de mogelijkheid te geven tot 2.00 uur door te gaan met een 'cooling down' van een half uur, hoeft de eigenlijke APV, die half twaalf voorschrijft, niet veranderd te worden. Wel mogen cafés door de week een half uurtje langer open blijven. Om 1.30 uur moet de tap dicht, zo wordt in de APV opgenomen.
In deze aparte exploitatievergunningen, die de burgemeester verstrekt, worden ook afspraken gemaakt om overlast tegen te gaan. Vooral de zaterdagavond is een groot punt, in verband met de zondagsheiliging.

Het was vooral de ChristenUnie die hier mee worstelde. De partij vindt ook dat zondagochtend 0.00 uur de Dag des Heeren begint. De ChU gaat echter wel akkoord met de regeling, voor de partij het maximaal haalbare. 'Ons wordt door sommigen schijnheilig gedrag verweten, omdat er geen verschil zou zitten tussen de variant waarbij iedereen tot twee uur open mag zijn en deze waarbij men alleen met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente tot dat tijdstip open mag zijn. Wij wijzen dit verwijt van de hand', aldus fractievoorzitter Henk Koobs. 'Door met vergunningen te werken kan de overheid er toch iets in laten doorklinken van de in onze visie abnormale situatie open te willen zijn tot in de zondagnacht en kunnen wij ook iets kwijt van ons ideaal van het behouden van de zondagsrust. In de 'vergunningenvariant' krijgen gelegenheden die nu om twaalf uur gesloten zijn, een steuntje in de rug om dit zo te houden. We komen het punt ook in de bijbel tegen, waarin Mozes het volk Israël in bijzondere gevallen de gelegenheid geeft tot echtscheiding.'
De SGP is tegen. Volgens de partij is er geen verschil tussen de APV aanpassen en met deze exploitatievergunningen werken. (Dat is ook de opvatting van PdvA en GB/VVD -red. website-). Bovendien kan de partij niet tegen het vierde gebod in gaan. Het verwijt dat de SGP haar verantwoordelijkheid niet neemt en geen vuile handen wil maken, werd door Arie den Ouden van de hand gewezen.
De SGP wil terug naar half twaalf op de zaterdagavond. Niet in één keer, maar langzamerhand. 'Dat is toch ook vuile handen maken.' Maar volgens de ChU zouden er dan rellen uitbreken. De PvdA is ook akkoord, al wil deze partij liever gewoon de APV aanpassen. GB/VVD heeft daarom nog niet positief geadviseerd.

14-11-05 - De Stentor
Sytse de Jong in als wethouder voor SGP

14 NOVEMBER 2005 - STAPHORST - De 34-jarige Sytse de Jong is kandidaat-wethouder voor de SGP in Staphorst. Hij zal het wethouderschap na de verkiezingen in maart volgend jaar overnemen van Wisse Bron.

Er daarbij van uitgaande dat de SGP (met zes zetels de grootste fractie in de Staphorster raad) na de verkiezingen weer collegepartij zal zijn. Na twee ambtstermijnen stopt Bron, die tevens loco-burgemeester is, er mee.

Voor zover bekend is De Jong, in het dagelijks leven redacteur opinie bij het Reformatorisch Dagblad, de jongste kandidaat-wethouder in het bestaan van de SGP in Staphorst. ‘Met deze beoogd opvolger van Bron wil de SGP nadrukkelijk een brug slaan naar de toekomst. In de raad heeft De Jong een herkenbare inbreng. De partij heeft er alle vertrouwen in dat hij een kwalitatief goede inbreng zal hebben in het college’, zegt secretaris Wim Akster van de kiesvereniging. De Jong staat derde op de SGP-kandidatenlijst. Het huidige raadslid Klaas Slager is bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad lijsttrekker voor de SGP. De kiesvereniging stelde vrijdagavond de lijst met kandidaten vast. Op de tweede plaats kozen de leden SGP-fractievoorzitter Jan Visscher uit Rouveen. Hiermee kan de fractie steunen op jarenlang ervaring. In een rustige vergadering heerste een eensgezinde sfeer. Dat kwam tot uiting in een reeks stemmingen die in rap tempo duidelijk maakte met welk gezicht de SGP voor de verkiezingen van maart 2006 naar buiten zal treden. Het resultaat is volgens Akster een mix van deskundigheid en ervaring uit de verschillende kernen van de gemeente.‘Slager is een rasechte Staphorster, die als weinig anderen in de politiek weet wat er onder de bevolking leeft. Hij zet zich volledig in voor de Staphorster gemeenschap. Om die reden zijn wij verheugd dat hij zich als lijsttrekker beschikbaar heeft gesteld’.

De nummers vier en vijf op de kieslijst zijn de huidige gemeenteraadsleden Lubbert Talen en Arie den Ouden. Nieuwkomer op de lijst is Jan Brakke. Het bestuurslid van de kiesvereniging komt op de zesde plaats. Sinds de zetelwinst bij de verkiezingen van 2002 heeft de SGP ook zes zetels in de gemeenteraad. De zevende positie is voor de Rouvener Wicher Hoeve, bestuurslid van het jubilerende CZ Rouveen.

Met het vertrek van wethouder Bron keren zeker twee van de drie huidige wethouders niet terug in het college van B en W. eerder al werd bekend dat wethouders Hendrik Kruidhof (ChristenUnie) stopt.

11-11-05 - Meppeler Courant
Hanzelijn beroert Staphorster politiek

STAPHORST – ChristenUnie en SGP in Staphorst hebben deze week tijdens de begrotingsvergadering aan de bel getrokken over de eventuele mogelijkheid dat het tracé voor de toekomstige Hanzelijn Plus door het Reestdal gaat. Eén van de vijf varianten loopt van ’t Wiede gat door het beekdal naar Koekange. Eerder luidde Jaap Eissen van Gemeentebelangen/VVD ook al de noodklok. Tien jaar geleden speelde het onderwerp ook, maar toen ketste het af. Iedereen was fel tegen.

Volgens burgemeester Joop Alssema van Staphorst is een dergelijk tracé onbespreekbaar. Simpelweg omdat de uitvoering gevolgen heeft voor de gemeente. Staphorst praat volgens hem mee over de treinverbinding in een brede stuurgroep. ‘Deze bedreiging voor onze landbouw en natuurlandschap in het Reestdal moet niet onderschat worden. We hebben al de A28, de A32 en de spoorlijn Zwolle-Meppel. Het is ontoelaatbaar voor ons dat er nu nog een spoorlijn bij zou komen die weer een doorsnijding betekent van zoveel landbouwgronden’, aldus de SGP tijdens de algemene beschouwingen. Volgens deze partij is dit ‘een gevaar aan de horizon’.

Impact
Ook de ChristenUnie kaartte het onderwerp aan. Voor fractievoorzitter Henk Koobs is een doorsnijding van het Reestdal taboe, maar volgens hem heeft de Hanzelijn sowieso gevolgen voor Staphorst. ‘Naar onze verwachting zal de Hanzelijn Plus, over het bestaande spoor een geweldige impact op onze gemeente hebben. Bij het ongelijkvloers maken van de overwegen, waarbij er misschien ook een aantal zal vervallen, zouden de gevolgen van de Hanzelijn wel eens net zo groot kunnen zijn als wel of geen nieuwe aansluiting op de A28. Wanneer de Tweede Kamer voor de Hanzelijn Plus kiest, moeten de gevolgen daarvan samen met aansluiting op de A28 en de meerjarenontwikkelingsvisie integraal bekeken worden.’

Woningen
Volgens Koobs is het mogelijk dat bochtaanpassingen woningen gaan kosten en als de trein met 160 km/uur door de gemeente raast, betekent dit geluidsoverlast. ‘De veroorzaker moet hiervoor betalen.’

11-11-05 - Meppeler Courant
Vreugde over verpleegbedden

STAPHORST – Alom vreugde in de SGP-fractie in de gemeente Staphorst nu blijkt dat er zestig verpleeghuisbedden naar de gemeente Staphorst komen, dertig in Rouveen en dertig in Staphorst. Het was de SGP die lang heeft aangedrongen op een dergelijke voorziening in Staphorst. Nu moeten patiënten met een verpleeghuisindicatie vaak uitwijken naar omliggende plaatsen. Zo’n 35 Staphorsters en Rouveners moeten daardoor noodgedwongen in Meppel of Zwolle wonen.

Tijdens de algemene beschouwingen, deze week, legde fractievoorzitter Januari Visscher weer eens de vinger op deze materie en tot zijn vreugde, maar uiteraard ook die van andere partijen, hoorde hij dat er zestig bedden naar de gemeente Staphorst komen. Ook in de laatste nieuwsbrief van de partij, die eind vorige maand het levenslicht zag, werd weer voor de bedden gepleit.

Al eerder behaalde de partij een succes ‘op medisch’ gebied. Onlangs opende een ambulancepost haar deuren nabij De Lichtmis. De gemeenteraad van Staphorst heeft hier jarenlang om gevraagd, maar het was Klaas Slager van de SGP die regelmatig het college op het hart drukte dat er wat moest gebeuren, omdat de aanrijtijden werden overschreden.

10-11-05 - de Stentor
Verpleeglocaties in Staphorst en Rouveen

STAPHORST/ROUVEEN - Eindelijk is het zover: de gemeente Staphorst krijgt verpleeghuiszorg binnen de eigen gemeentegrens. Dat werd deze week duidelijk tijdens de jaarlijkse behandeling van de gemeentelijke begroting.

Veel inwoners van de gemeente zijn momenteel voor verpleeghuiszorg aangewezen op instellingen elders in de regio. Het was de SGP-fractie die bij monde van fractievoorzitter Jan Visscher de kwestie aankaartte, en met een verheugend antwoord van wethouder Hendrik Kruidhof (die zijn laatste begrotingsvergadering meemaakte, want hij keert na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar niet terug in de politiek). ‘We mogen in onze gemeente zestig verpleegbedden realiseren. Besloten is om er dertig aan te bouwen aan het verzorgingshuis De Berghorst. De andere dertig komen waarschijnlijk in Rouveen. Over dat laatste zijn de besprekingen overigens nog gaande.’

Voor degenen die op deze vorm van zorg zijn aangewezen, alsmede hun familie, vrienden en kennissen, zal het volgens Visscher een grote verrijking betekenen wanneer ze die zorg in de gemeente zelf kunnen ontvangen. Het realiseren in de gemeente van een capaciteit van zestig verpleegbedden voorziet volgens hem in een grote behoefte.
Op dit moment worden meer dan 35 (voormalige) inwoners van de gemeente Staphorst verpleegd in verpleeghuizen buiten de gemeente (bijvoorbeeld in Reggersoord en Schiphorst in Meppel, en Zandhove, de Weezenlanden en het Zonnehuis in Zwolle).

Van de zestig verpleegbedden zijn er door het ministerie van volksgezondheid dertig toegewezen aan de zorgcombinatie ‘t Zand. Het is de bedoeling dat deze verpleegbedden gerealiseerd worden op een locatie grenzend aan het ouderencentrum De Berghorst. Voor de overige dertig bedden is dus nog overleg aan de gang. De SGP ziet graag deze plannen op zo kort mogelijke termijn in beeld zien komen. Voor de SGP rest de vraag: moet er gezocht worden naar andere locaties, bijvoorbeeld dus in Rouveen of in IJhorst, of is toch alles op één plek de beste keuze. ‘Het is een ontwikkeling die ons in de komende tijd bezig zal houden’, aldus de SGP. Ook de andere fracties zijn het er over eens: ‘Een verpleeglocatie in de eigen gemeente zal duidelijk voordelen geven voor de te verplegen persoon en hen die hem of haar lief en dierbaar zijn, zeker ook denkend aan de eigen leefomgeving.’

09-11-05 - Meppeler Courant
Reformatorische peuterspeelzaal

STAPHORST – Eén van de redenen om de bouw van een reformatorische peuterspeelzaal even in de wacht te zetten, is het feit dat er een nieuw pand bij de Berghorst komt, voor verpleegzorg.

Volgens wethouder Klaas brand van de gemeente Staphorst moet je even wachten met het uitgeven van vele tonnen voor de peuterspeelzaal, omdat dit gebouw bij de Berghorst wellicht ook mogelijkheden biedt voor een peuterspeelzaal. Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven worden.

Dat deze voorziening er komt, is zeker. College en politiek erkennen de noodzaak. Een andere mogelijkheid zou zijn om de gymzaal aan de Van der Walstraat in Staphorst te verbouwen om daar het dienstencentrum in onder te brengen mogelijk zou ook daar een peuterspeelzaal in ondergebracht kunnen worden.

De ChristenUnie toonde zich daar gistermiddag voorstander van. Voor de SGP, de grootste pleitbezorger van een reformatorische peuterspeelzaal, maakt het eigenlijk niet uit waar de voorziening komt, als ie er maar komt. En op een goede wijze.

09-11-05 - de Stentor
Begroting Staphorst degelijk

STAPHORST - B en W van Staphorst hebben een prima begroting voor 2006 op papier gezet. Die conclusie is gerechtvaardigd na de begrotingsvergadering van gisteren. Die vergadering duurde weliswaar van 9.00 tot 18.00 uur, maar de raad zag geen enkele aanleiding om het college het vuur na aan de schenen te leggen. De voorgestelde begroting kwam er ongeschonden door. Voor de burgers leuk: een gemiddeld huishouden (woning 180.000 euro) is ruim 70 euro minder aan lasten kwijt.

Hoewel SGP (met 10 euro) en Gemeentebelangen/VVD ( 20 euro) via moties nog wel probeerden wat betreft afvalstoffenheffing naar ‘de burger terug te brengen’, de begroting bleef recht overeind staan. Staphorst werkt komend jaar met een begroting van 24 miljoen euro. De bezuinigingsoperatie gaat om een bedrag van 330.000 euro. Staphorst gaat volgend jaar voor 6,6 miljoen euro investeren. Ongeveer de helft daarvan komt uit de gemeentelijke reserve van bijna 35 miljoen euro.

Meerdere moties passeerden gisteren de revue. De meeste sneuvelden, drie moties haalden de eindstreep. Daaronder de motie van Gemeentebelangen/VVD om de herinrichting van de Ebbinge Wubbbenlaan (gedeelte Gemeenteweg - Boldewijnlaan, kosten 680.000 euro ) door te trekken naar de Beukenlaan. Met dat laatste stuk erbij gaat het natuurlijk meer kosten, maar het werk kan beter in één keer gedaan worden, steunden SGP en PvdA de motie. Een motie (van PvdA) die het unaniem haalde was om de afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften sneller te laten verlopen, naar gemiddeld drie maanden. Dus niet zoals nu de praktijk is zes maanden. De derde motie die werd aangenomen (met negen stemmen voor en acht tegen) was van PvdA en ChristenUnie. In het kort komt die er op neer dat de gemeente meer rekening moet houden met woningen voor starters, senioren en huurwoningen.

09-11-05 - Meppeler Courant
Begroting Staphorst passeert gladjes

STAPHORST – De begroting 2006, ter waarde van 25 miljoen euro, is gistermiddag door de gemeenteraad van Staphorst aangenomen. Er was wel wat discussie, maar op hoofdlijnen passeerde het cijferwerk van het college van B en W zonder veel problemen de Staphorster politiek.

Een gedegen begroting, klonk het dan ook in de wandelgangen. Het gemiddelde gezin betaalt zelfs minder aan gemeentelijke lasten dan dit jaar. Het scheelt rond de zeventig euro. Het werd een begrotingsvergadering die in tegenstelling tot andere jaren weinig vuurwerk opleverde. Traditiegetrouw kwam Gemeentebelangen/VVD met de meeste op- en aanmerkingen. De partij wilde 1,1 miljoen bezuinigen en vervolgens weer 280.000 euro extra investeren. Dit laatste aan onder meer een tevredenheidsonderzoek van veertig mille en een fikse reserve voor de AMBC van twee ton.

Belangrijkste wijzigingen van GB/VVD betroffen het uitstellen van de herinrichting van de Gemeenteweg, besparing 335.000 euro, het schrappen van het aanpassen van straatprofiel van de Oude Rijksweg (2 ton). Hier moet volgens de partij mee gewacht worden als er een totaal wegenplan voor de gemeente ligt. De herinrichting van de Markt van drie ton naar een ton terugbrengen en de aanschaf van een tweede tankautospuit voor de brandweer uitstellen, was ook een plan. Het voorstel voor de AMBC wordt aangehouden, net als het tevredenheidsonderzoek. Een nieuwe raad moet hier na de verkiezingen over beslissen. De meeste voorstellen haalden het niet. Er werden ook geen moties voor ingediend. Over de kosten voor de herinrichting van de markt kan pas een oordeel worden geveld, als de offertes binnen zijn, zo klonk het.

Een succesje was er ook voor GB/VVD. De herinrichting van de Ebbinge Wubbenlaan wordt uitgebreid tot aan de Berkenlaan. Het college laat hier een offerte voor maken en probeert het gezamenlijk met de andere werkzaamheden rondom het Vierde Kwadrant uit te voeren.

Het niet verhogen van de OZB met 2,5 procent boven de inflatiecorrectie en het verlagen van het vastrechtdeel van de afvalstoffenheffing van de voorgestelde 140 naar 120 euro per jaar redden het niet. De SGP die het vastrechtdeel van 140 naar 130 euro wilde verlagen redde het overigens ook niet. Volgens het college en de rest van de politiek zijn de tarieven stabiel en moet je ervoor waken dat je zo nu verlaagt en mogelijk volgend jaar weer moet verhogen. Staphorst blijft nog altijd een van de goedkoopste gemeenten van Overijssel. Alleen Dalfsen staat er nog onder.

Van de 6,6 miljoen euro aan nieuw beleid wordt de helft uit de reserves gehaald. Volgens het college kan dit door de flink gevulde reservepot, al is het op den duur geen gezonde ontwikkeling. Toch moet ook er ook volgend jaar weer bezuinigd worden. Werd dit jaar voor vijf ton het mes gezet in het gemeentelijke huishoudboekje, volgend jaar staat er voor 330.000 euro aan bezuinigingen in de boeken en dat terwijl vorig jaar nog werd gezegd dat het vlees toch echt wel weg was van de gemeentelijke botten. Ook gistermiddag zei burgemeester Joop Alssema weer dat het moeite had gekost de begroting sluitend te krijgen.

Aansluiting A28
Het lang verwachte rapport van Goudappel/Coffeng over de aansluitingen op de A28 wordt aanstaande dinsdag door het college van B en W vrijgegeven. Het gaat tussen de bestaande aansluiting bij Waanders en een nieuwe bij de Gorterlaan. De politiek heeft het rapport al ingezien, maar moet de kaken stijf op elkaar houden. Ook het college heeft nog geen openheid van zaken gegeven. De afgelopen maanden was de A28 en de aansluitingen op de rijksweg het meest besproken onderwerp onder de bevolking.

13-07-05 - Meppeler Courant
Ambulancepost Rouveen in gebruik

ROUVEEN - Het is eigenlijk net een brandweerkazerne, zij het zonder glimmende paal die gebruikt wordt om naar beneden te zoeven. De nieuwe ambulancepost in Rouveen is namelijk op de begane grond gevestigd in een verbouwde schuur aan het begin van de Oude Rijksweg bij de Lichtmis. Het is een 24-uurspost en dat betekent dat er altijd een chauffeur en een verpleegkundige aanwezig zijn. Vorige week is de voorziening in gebruik genomen.

Een oude schuur is totaal verbouwd tot een modern onderkomen waar een duo het 24 uur per dag met elkaar moet klaren. Naast uiteraard de fikse garage met daarin een ziekenhuis op vier wielen, is er een tv-hoek, twee slaapkamers, een douche, een keuken en een ruimte waar je de administratie kunt doen.

Chauffeur Wouter Verheij en verpleegkundige Richard Holthuijsen vormen één van de vele duo's die in Rouveen zijn te vinden om de veiligheid van mensen in de wijde omgeving te waarborgen. Elk duo verblijft van 16.00 tot 16.00 uur in Rouveen waarna er een aflossing komt. 'Het geeft hier in Rouveen een veilig gevoel, dat merk je gewoon als je bijvoorbeeld in de Meermarkt even een broodje koopt', zegt chauffeur Wouter Verheij.

Hij heeft de beschikking over een Chevrolet Ambulance, met een beest van een motor in het vooronder. De wagen staat altijd aan de stroom als deze niet de weg op is. Dat is niet alleen om de apparatuur in de wagen blijvend van stroom te voorzien, de vloeistoffen in de imposante dieselmotor worden zo ook op temperatuur gehouden, zodat de ambulance niet met een koude motor onvoorstelbaar op z'n kop krijgt. Dit scheelt een aantal motoren in een ambulanceleven.

Er wordt al lang gesproken over een ambulancepost in de gemeente Staphorst. B en W en de politieke partijen, met de SGP voorop, hebben jaren gestreden voor een voorziening. Bijna twaalf procent reed vorig jaar niet op tijd in de uitgestrekte gemeente Staphorst. De vijftien minutengrens werd niet gehaald. Ruim twee jaar geleden kwam er ook al een post in Zwartsluis. Dit is geen 24 uurspost. Met de nieuwe 24 uursvoorziening in Rouveen zijn overschrijdingen zo goed als zeker voorbij.

06-07-05 - Meppeler Courant
Wethouder Staphorst onder vuur

STAPHORST - Wethouder Hendrik Kruidhof is gisteravond zwaar onder vuur genomen. Met uitzondering van z'n eigen CU-fractie hekelde politiek Staphorst zijn communicatie rond het ontwerp bestemmingsplan Rouveen-West. Een door de PvdA ingediende motie van afkeuring vond weliswaar alleen steun bij oppositiepartner VVD/Gemeentebalangen, ook de andere partijen gaven aan dat de wethouder in deze zaak duidelijke fouten heeft gemaakt.

Met name in de commissievergadering van 15 juni zou Kruidhof flinke steken hebben laten vallen. Hem wordt verweten in die discussie onvoldoende of foutieve informatie te hebben verstrekt over de (wijze van) aanbesteding en de gevolgen daarvan. Zo werd volgens de fracties de indruk gewekt dat bij eventuele wijziging van de plannen gerekend moest worden op forse schadeclaims van woningstichting De VechtHorst.
In de bewuste vergadering gaven drie fracties aan wel iets te voelen voor de ideeën van de bezwaarmakende bewoners van de Mispellaan, die hadden voorgesteld een groter aantal woningen aan de Beukenlaan te laten verrijzen. Volgens Gerard Doornbos (PvdA) zette de wethouder de commissie vervolgens met de rug tegen de muur door te dreigen met te verwachten claims. Ook richting bewoners zou de portefeuillehouder hopeloos hebben gefaald.

Wethouder liegt
Voor Doornbos was het zo klaar als een klontje: de wethouder liegt. 'Het is niet lang geleden dat er in deze raad door meerdere fracties is gesteld dat het nu eens moest ophouden met de incidenten, steeds is er wel wat met de wethouder'. De PvdA-voorman verweet hem te besturen op basis van macht, maar niet op gezag.
'Als een portefeuillehouder onvoldoende gaat functioneren dan moeten er consequenties worden getrokken, anders is de geloofwaardigheid van de politiek in het geding. En met die geloofwaardigheid is het toch al niet zo best gesteld. Mijn fractie vindt dat de wethouder nu moet aftreden. Het is mooi geweest'.
In dezelfde bewoordingen drukte Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD) zich uit. 'We zijn op het verkeerde been gezet. Dit probleem doet zich niet incidenteel voor, het is structureel aan het worden. Op deze manier kunnen we als gemeente niet met onze burgers omgaan. We treden onze eigen normen en waarden met voeten, we hebben al veel credits verloren. Dit moet stopgezet'.
Ook andere fracties uitten kritiek, maar minder heftig van toon. Jan Visscher (SGP): 'Er is verwarring geschapen. Communicatie is niet de sterkste kant van de wethouder'. Klaas Kuiper (CDA): 'We zijn als commissie monddood gemaakt'.

08-04-05 - Meppeler Courant
Politiek verdeeld over wijze invoeren sluitingstijden

STAPHORST - Staphorst heeft er een politiek geschilpunt bij: de sluitingstijden van de horeca in de gemeente op de zaterdagavond. Iedereen weet dat een tijd van 23.30 uur, zoals deze nu in de APV staat, niet wordt nageleefd. Het wordt tijd om aansluiting te zoeken bij de moderne tijd, maar tegelijkertijd de nieuwe regels goed te handhaven. De Staphorster politiek is verdeeld met name over de manier waarop het moet gebeuren.

'Het ontslaat ons niet van de plicht u allen op te roepen de zondag te heiligen van 0.00 uur tot 24.00 uur', aldus SGP-fractievoorzitter Jan Visscher woensdagavond tijdens de behandeling van het heikele punt. Volgens de SGP is de overheid Gods dienares en moeten bestuurders overeenkomstig de bijbel handelen. Daarmee gaf hij direct aan hoe zijn partij over de sluitingstijden op de zaterdagavond denkt, de avond die eigenlijk als enige ter discussie stond. Als het aan de SGP ligt, wordt binnen twee jaar de gedoogcultuur in Staphorst teruggedraaid en zijn de kroegen om half twaalf gewoon op slot.

Het collegevoorstel is om de sluitingstijden door de week op 1.00 te stellen en van vrijdag op zaterdag op 2.00 uur. Hier is de politiek voor. B & W willen voor de zaterdagavond de sluitingstijden handhaven op 23.30 uur, maar door afzonderlijke exploitatievergunningen af te geven deze op te rekken tot 2.00 uur, met een 'cooling-down' tot half drie. Henri Kisteman, sprekend namens de gezamenlijke horeca, riep op nog even te wachten met deze variant. Ondernemers zouden nog niet klaar zijn voor een dergelijke exploitatievergunning. Ook had hij het over rechtsongelijkheid. Hij pleitte voor uitstel.

GB/VVD en de PvdA zijn het niet eens met dit voorstel. Een sluitingstijd van 2.00 uur is volgens de partijen goed, maar het is niet juist om de 'burgemeester ermee op te zadelen'. Het is de raad die de kaders stelt en dus vinden PvdA en GB/VVD dat er in de APV simpelweg moet komen te staan, dat om 2.00 uur of mogelijk nog iets later, zoals GB/VVD aangaf, de horeca dicht moet zijn zondagochtend. Bovendien vrezen deze partijen juridisch geharrewar, omdat burgers bezwaar kunnen maken. En bovendien, zo vinden de partijen, moeten alle horecagelegenheden dan een zelfde exploitatievergunning krijgen, anders is er sprake van rechtsongelijkheid. 'Als dat gebeurt', kun je net zo goed de APV aanpassen.

De ChristenUnie vindt dat op zaterdagavond de kroegen om half twaalf dicht moeten, maar tegelijkertijd weet de partij dat een dergelijke tijd eigenlijk niet kan. Vandaar dat Koobs zich schaart achter het collegevoorstel: half twaalf in de APV, maar met exploitatievergunningen de zaak maximaal oprekken tot 2 uur. 'Theoretisch beleid', ageerde PvdA'er Gerard Doornbos. 'U stelt beleid op en tegelijkertijd vraagt u de burgemeester dat niet uit te voeren.' Koobs gaf aan dat dit vanuit principieel oogpunt de uiterste grens is van zijn partij. Hij riep zijn collega's op om dit te gaan doen, waardoor in zijn ogen de verdeeldheid uitgebannen kan worden, beter voor iedereen.

Het CDA vindt ook dat de raad het beleid maakt 'anders steek je je kop in het zand.' Hij pleitte dan ook voor variant III: een vaste sluitingstijd in de APV. Volgens fractievoorzitter Klaas Kuiper is de zondagsheiliging meer dan het sluiten voor twaalf uur. 'De ene groep kan niet zijn wil opleggen aan een andere groep. Het gedogen moet volgens hem ook afgelopen zijn. Als het onderwerp ontaadrt in politiek gekrakeel, is hij bereid ook akkoord te gaan met het collegevoorstel: half twaalf in de APV, maar oprekken tot een later tijdstip door exploitatievergunning.

08-04-05 - Meppeler Courant
'Uitgerekend in Staphorst een vloekverbod'

STAPHORST - De SGP in Staphorst wil graag dat de gemeenteraad unaniem besluit om een vloekverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. Al was het alleen maar om zo een duidelijk signaal af te geven. De Staphorster staatkundig gereformeerden krijgen hun zin niet. De PvdA en GB/VVD zijn faliekant tegen. Toch krijgt de gemeente haar vloekverbod. Een dode letter, met een krachtig signaal, zo lijkt het.

Het CDA vindt het opnemen van een vloekverbod eigenlijk niet nodig, maar woensdagavond gaf fractievoorzitter Klaas Kuiper aan toch akkoord te gaan. 'Soms moet je overbodige dingen wel opnemen', zei hij tijdens de behandeling van het collegevoorstel waarin aangedrongen wordt een dergelijk verbod op te nemen om zo een duidelijk signaal af te geven. Ook hij wil een signaal afgeven dat de verruwing van de taal tegen gegaan moet worden. Over dat laatste is de gemeenteraad van Staphorst het overigens unaniem eens.

'Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet. Zo komt het (beknopte weergave) in de APV te staan. Handhaven kan dus niet. De ene alinea ontkracht de andere direct weer, een juridische formulering die met opzet zo gekozen is, anders houdt de regel bij een rechter geen stand.

Papieren tijger
En toch komt het verbod er in Staphorst. Erg vreemd vindt Gemeentebelangen/VVD. De partij vindt het eigenlijk een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid dat een gemeente een bepaling opneemt die niet volgens de Grondwet gehandhaafd kan worden. Bovendien staat een dergelijke bepaling ook al in het Wetboek van Strafrecht. Een papieren tijger volgens GB/VVD'er Jan Talen en niet echt een signaal dat er minder regeltjes moeten komen, 'iets dat we allemaal willen.'

'Uitgerekend in Staphorst een vloekverbod, waar tachtig procent van de bevolking lid is van een kerk', aldus Gerard Doornbos van de PvdA woensdagavond. Volgens hem is de APV simpelweg niet het juiste instrument om dit te doen. 'De Grondwet en het Wetboek van Strafrecht zijn toch duidelijk genoeg? Wat is de volgende stap, dat we geen patat mogen eten op straat, omdat vet slecht is voor de gezondheid? Bovendien willen we niet langer zaken gedogen en dat doen we nu wel, want handhaven kan niet. En hoe zit het met bastaardvloeken?'

Henk Koobs van de ChristenUnie gaf woensdagavond ook wel aan dat handhaven niet kan. Maar ook zijn partij is groot voorstander van het vloekverbod. 'We moeten het zien als een belijdenis, het opkomen voor Zijn naam.' Een meerderheid van de politiek is dus voorstander van een dergelijke signaalfunctie. 'Laten zien waar we als gemeente staan, dat is de taak van het verbod', aldus burgemeester Joop Alssema. We gaan echt de politie geen opdracht geven boetes uit te delen, al zei de teamchef van politie me laatst blij te zijn dat er eindelijk een gemeente is die zegt hoe ze er tegenaan kijkt.'

08-04-05 - De Stentor
Zondagsrust een principiële splijtzwam

STAPHORST - B en W van Staphorst vinden nog geen politieke meerderheid voor hun Notitie Horecasluitingstijden. Verruiming voor doordeweekse dagen (voortaan tot 1.00 uur open) én de vrijdagnacht (tot 2.00 uur) stuit nauwelijks op weerstand; juist in de nacht van zaterdag of zondag wringt de schoen. Het is de bijbelse zondagsrust die een principiële splijtzwam vormt.

Een confessionele meerderheid wast de handen liefst in onschuld door de verantwoordelijkheid bij het college te laten. In die variant houdt de politiek formeel vast aan de limiet van 23.30 uur, maar dat is vooral een papieren tijger. De burgemeester krijgt immers de vrije hand in de uitgifte van exploitatievergunningen, zodat cafés en dancings tot maximaal 2.00 uur geopend mogen blijven. Alleen zo kan de dorpsjeugd - in theorie - vóór middernacht in de huiselijke sponde liggen en wordt de zondag dus geëerbiedigd.

Wie op zaterdag gaat stappen moet om 0.00 uur binnen zijn. Simpel zat. 'Met het vierde gebod wordt geen déél van de zondag bedoeld', doceert Jan Visscher (SGP) met de catechismus in de hand. 'De héle zondag dient te worden geheiligd.' De SGP maakt een onwrikbaar statement: 'Handhaven op half twaalf.' Al beseft ook Jan Visscher dat de praktijk weerbarstiger is. 'Zo'n gegroeide situatie in één keer terugdraaien, is niet haalbaar, dat moet dus in fases gebeuren.' Zo'n twee jaar wil de SGP voor dat proces uittrekken.

Niet reëel
De oppositie wuift die belofte weg en spreekt van non-discussie. 'Dit is gewoon niet reëel', stelde Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD) in de commissie. 'Half twaalf kun je nergens meer verkopen en sluit óók niet aan op de Staphorster situatie.' Gerard Doornbos sneerde: 'Als de SGP en ChristenUnie hun kinderen zelf nu eens thuis konden houden ná middernacht, dan kon de horeca hier de tent wel sluiten.'

Situaties van hinderlijk taxiverkeer in de bebouwde kom en andere geluidsoverlast tot ver na drieën zijn passé. Gedogen wil de gemeente Staphorst niet meer. Maar conformeren aan het uitgaansleven in buurgemeente Meppel (met vrije sluitingstijden) is ook geen optie voor burgemeester Joop Alssema. Die vergelijkt Staphorst liever met de cultuur in Dalfsen of Zwartewaterland.

Horecatoerisme
In sportieve termen sprak hij van een 'cooling down' voor zaterdagstappers in z'n kerkgemeente: 'Om twee uur gaat de tap dicht. Glas leegdrinken, licht uit en naar huis.' Wat de exploitatievergunning betreft (daarin worden ook andere afspraken vastgelegd over veiligheid en bedrijfsvoering) is het 'gelijke monniken, gelijke kappen' voor de politiek. Uit oogpunt van concurrentie beslist géén exclusief recht van uitgaanscentrum Kisteman, eetcafé De Japperij en muziekcafé De Dissel.

Jan Talen vindt dat de politiek met deze variant geen echte keuze maakt en de burgemeester alsnog met de gevolgen opzadelt. Bovendien trekt de jeugd toch wel weg. 'Het horecatoerisme is enorm. Taxi's en discobusjes rijden hier af en aan naar Meppel of Zwolle. Laten we liever proberen onze eigen jeugd hier te houden en met eigen voorzieningen op te vangen.'

B en W voeren nog overleg met de gezamenlijke horeca. De gemeenteraad beslist deze maand over verruiming van de openingstijden.

08-04-05 - De Stentor
Wel vloekverbod, maar geen bon

STAPHORST - Wie 'potverdorie' zegt overtreedt straks de wet in de gemeente Staphorst. Maar de politie wappert niet met het bonnenboekje zodra het vloekverbod van kracht is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Voor de lokale politiek een heidense klus.

Dat laatste mag nog nét gezegd, zo constateerde Gerard Doornbos (PvdA) na een robbertje verbaal stoeien in de raadscommissie. Het voorstel kan eind deze maand moeiteloos door de gemeenteraad. Een meerderheid (SGP en ChristenUnie) is gepassioneerd voorstander van het vloekverbod, het CDA stemt ook, zij het schouderophalend in ('in de praktijk stelt het niet veel voor, maar toe maar') en alleen PvdA en Gemeentebelangen/VVD zijn tegen. Laatste fractie noemt zo'n verordening 'een juridische maas in de wet om toch je kerkelijke visie door te drukken'.
'Vloeken is niet netjes en de hele raad wijst het af', laat daarover ook bij de PvdA geen twijfel bestaan. 'Maar de APV is geen juist instrument om zo'n verbod af te dwingen', vindt Gerard Doornbos.

Hij fulmineerde fel tegen burgemeester Joop Alssema, die niet consequent zou zijn. Alssema is immers niet van plan de voetbalvelden af te stropen op zoek naar 'zondaars' of discotheken te inspecteren op correct taalgebruik. Doornbos: 'Maar dáár wordt wel het meest gevloekt. Dus u wilt niet gedogen, maar neemt ook een niet te handhaven vloekverbod op in de APV.' Ook bastaardvloeken (zoals 'potverdorie') zijn taboe volgens de Bond tegen het vloeken. 'Maar ik vind het véél erger en meer kwetsend als ik iemand 'krijg de teringkanker' hoor zeggen', zo moest Gerard Doornbos toch van het hart.

Hij windt zich vooral op over de inzet van de Algemene Plaatselijke Verordening voor dit soort 'symbolische wetgeving'. 'De APV is niet bedoeld als signaallijst van allerlei lokale wensen. Dan weet ik er nog wel een paar; 'patat eten in openbare ruimtes, of met z'n zessen naast elkaar fietsen...' Wat de PvdA'er ook mateloos stoort is dat uitgerekend Staphorst met een regel als deze schermt. 'Tachtig procent van onze bevolking is lid van de kerk. Maar wrang genoeg wordt hier dus óók gevloekt, anders was zo'n verbod niet nodig. De politiek moet kennelijk repareren wat ouders, school en kerk niet is gelukt.'

Burgemeester Alssema houdt vast aan waardevolle symboliek, passend in de normen en waarden-discussie die in Staphorst wordt gevoerd. 'In deze tijd van taalverruwing is het juist belangrijk om te laten zien waar je stáát als gemeente.'

07-04-05 - De Stentor
Eensgezind over plan Belvedere

STAPHORST - Het college van B en W en de Staphorster bevolking kunnen voortvarend verder met Belvedere. Grote eensgezindheid over de reactienota van het college (inspraak bevolking en hoe daar mee om te gaan) kenmerkte de vergadering van de raadscommissie. De burgers blijven betrokken worden en bij de uitvoerende deelprojecten is het woord alsnog aan de raad.

Natuurlijk hadden de commissieleden allemaal hun eigen zegje over de onderdelen in de reactienota. Die komen allemaal terug in het collegevoorstel om de definitieve Belvedere - nota vast te stellen. Die raadsvergadering is eind mei. Burgemeester Joop Alssema toonde zich tevreden met het feit dat de fracties zo goed als op één lijn zitten. 'De nota geeft de richting aan welke kant we in hoofdlijnen verder op willen gaan. Daarmee kunnen we naar Europa, rijk en provincie voor subsidie voor de talrijke deelprojecten. Het laatste woord wat betreft uitvoering van projecten is altijd aan de raad. Maar ook de bevolking wordt in het voortraject betrokken', aldus Alssema, die daarmee nog eens onderstreepte dat het in de raadscommissie ging om de meningen van de fracties te horen, en zich dus niet definitief in detail vast te pinnen op de te volgen lijn.

Eengezindheid onder de fracties natuurlijk over het besluit om De Diek (Oude Rijksweg/Gemeenteweg) niet te versmallen. Want daarmee komt het college tegemoet aan de reacties vanuit de bevolking op de nota Belvedere. Er is geen draagvlak voor versmalling van deze belangrijke kilometerslange levensader dwars door de dorpen. Er zal wel een uitwerking gemaakt worden voor een nieuw profiel van De Diek, waarbij verkeersdeskundigen, hulpdiensten en verkeersadviescommissie worden betrokken. Daarna komt er een voorlichtingsavond waarop de plannen gepresenteerd worden. 'De bevolking blijft dus ook hierbij betrokken', aldus Alssema.
Veel aandacht in de raadscommissie ook voor de talrijke stegen aan De Diek. Verdere bebouwing daarachter moet volgens de politiek altijd in samenspraak gaan met de aanwonenden. Die moeten het laatste woord hebben. Dat geldt ook voor herinrichting van de stegen. Het opnieuw herinrichten van een steeg kan de leefbaarheid vergroten en een verfraaiing betekenen voor het gebied.

Duidelijk in de commissie werd dat Staphorst geen museumdorp mag worden. Ontwikkeling is toegestaan, ja zelfs noodzakelijk voor de leefbaarheid, maar dan wel uiterst behoedzaam en volgens strikte randvoorwaarden. Langs de weg van geleidelijkheid, zoals ook de dorpen zelf zijn gegroeid.

06-04-05 - Meppeler Courant
'Kapbeleid mag op de helling'

STAPHORST - Het kapbeleid in Staphorst mag wel op de helling. Het duurt ellenlang voordat je een simpele boom mag kappen en als er een waterweg aangepakt wordt, sneuvelen er opeens tweehonderd bomen. Verder staan er genoeg bomen langs de dwarswegen, dus meer zouden er eigenlijk niet bij hoeven. Verder dienen veel zaken qua singel- en erfbeplanting vrijwillig te gebeuren.

Het is een greep uit een paar meningen die gisteravond unaniem door de raadsleden kenbaar werden gemaakt op een gecombineerde commissievergadering over de nota Belvedère. Na het college verklaarde ook de politiek zich groot voorstander om de "Diek" niet te versmallen. 'Heel wat gemeentegenoten zijn nu gerustgesteld', aldus CDA'er Klaas Kuiper. Mede in opdracht van de gemeente maakte het bureau Bosch Slabbers het rapport 'Staphorst een eigen wereld' over de dorpen, een Belvedèregebied. Honderden burgers kwamen af op de informatiebijeenkomsten die in Staphorst en Rouveen gehouden werden.

Veel wensen werden tijdens die avonden kenbaar gemaakt en de politiek kon gisteravond dan eigenlijk ook niet anders dan die volgen en dat gebeurde ook, zij het dat er hier en daar wat accenten werden gelegd. Naar aanleiding van de inspraak van de bevolking, de mening van het college en de raad, komt er een raadsvoorstel dat waarschijnlijk in mei wordt behandeld. De gewijzigde nota Belvedère dient dan als leidraad voor de toekomst. De wijze om een dergelijk belangrijk rapport op deze manier door de bevolking te laten beoordelen voordat de politiek beslissingen neemt, kon op grote instemming rekenen.

Vooral de SGP had wat aanvullingen. Zo moet het verboden worden om nieuwbouwappartementen aan de "Streek" te bouwen. Nieuwe woningen langs het lint dienen volgens de SGP niet contrasterend te zijn. 'Dus geen ABN-gebouw waar ook mij de broek van afzakt', aldus Arie den Ouden. De motie die deze partij in een eerder stadium al indiende en waarin staat dat bedrijven niet verplicht uitgeplaatst mogen worden, wordt beleid.
Henk Koobs van de ChristenUnie brak een lans voor autobedrijven. 'Ze zorgen voor een stuk levendigheid'. 'Echte groeiers verdwijnen vanzelf', zo was gisteravond de unanieme mening.
PvdA'er Gerard Doornbos pleitte ervoor om als beleid op te nemen dat nieuwbouw aan het eind van de stegen slechts mag met instemming van de buurt, omdat anders het gevaar op burenruzies bestaat. De politiek was unaniem: ook de beplanting langs de stegen moet op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. De meerderheid van de raadsleden was ook tegen een verplicht erfinrichtingsplan bij boerderijsplitsingen. Deze splitsingen worden gestimuleerd door het maximum aantal kuubs naar beneden bij te stellen. Het koesteren van de "Streek" en van de cultuur blijft belangrijk, helemaal voor nieuw- of verbouw aan de "Diek".

02-03-05 - De Stentor
Geen steun voor zondagclub IJhorst

IJHORST/STAPHORST - De voetbalvereniging IJhorst kan fluiten naar een gemeentelijke financiële bijdrage voor renovatie van het hoofdveld en een forse opknapbeurt voor de kleedkamers.

De discussie in de raadscommissie Inwonerszaken daarover was kort en liet aan duidelijk niets te wensen over. Het college van B en W stelde voor om voor de werkzaamheden ruim 22.000 euro beschikbaar te stellen. Na een korte beraadslaging in de commissievergadering kwam aan het einde daarvan de aap uit de mouw. ChristenUnie en SGP zijn faliekant tegen (samen vormen zij in de gemeenteraad een meerderheid van 10 tegen 7 stemmen) de gemeentelijke steun. 'De seniorenteams van de voetbalvereniging IJhorst voetballen op zondag' Daarom zijn wij uit principiële overwegingen tegen gemeentelijke steun', verklaarden Dick Vedder (ChristenUnie) en Sytse de Jong (SGP) eensgezind. En daarmee was de discussie in feite gedaan, wat de fracties van CDA, PvdA en Gemeentebelangen/VVD ook nog probeerden. Tegen beter in was voor hen het tij niet te keren.

Philip Mes (CDA) deed nog wel een poging. Hij wees op het belang van de club voor deze kleine dorpskern. 'Bovendien heeft de club tot nu toe alles zelf gedaan, met inzet van talrijke vrijwilligers. Er zijn mensen die op zondag sporten. Die moeten we ook in hun waarde laten. Dat hoeven wij niet te verbieden. Voor zaterdagclubs doen we als gemeente wel iets. Daarom moeten we uit billijkheidsoverwegingen ook aan IJhorst tegemoet komen', aldus een gedreven Mes. Ook zijn partijgenoot wethouder Klaas Brand stuitte op een muur. 'Ook dit is een stukje jeugdbeleid. Ook dit is belangrijk voor deze kern en het algemeen belang daar.' Ook Brand liep tegen de principes aan.

02-03-05 - De Stentor
Staphorst aan de slag met jeugd

STAPHORST - 'Opgroeien in Staphorst, dat doen we samen'. Dat is de titel van de nota jeugdbeleid, waarachter de leden van de raadscommissie Inwonerszaken zich van harte schaarden. Wel met de nodige op- en aanmerkingen, maar wethouder Klaas Brand verzekerde de commissieleden dat alle in de nota genoemde speerpunten in fasen worden teruggekoppeld naar raadscommissies en gemeenteraad, waarin de besluiten worden genomen.

Groen licht gaf de commissie voor het aantrekken van een jeugdwerker. Die moet begeleiding gaan bieden aan (hang)jongeren die nu veelal bij de sporthal en de combischool vertoeven. 'Het wordt iemand die de taal van de jongeren spreekt en deze streek kent', aldus Brand, die er aan toevoegde dat vertrouwen tussen politiek en jongeren van het grootste belang is. 'We hebben met de fractievoorzitters al periodiek overleg met jongeren. De ervaringen zijn prima'.

Beweging

Onderzoeken wijzen uit dat de Staphorster jeugd te weinig aan beweging/sport doet. De commissieleden hamerden er op om daar iets aan te doen. In welke vorm dat gaat gebeuren kon de wethouder nog niet meedelen, maar wel denkt hij aan het opzetten van nieuwe projecten in dat kader. SGP-woordvoerder Sytse de Jong kon zich ook in de nota vinden. 'We zijn blij dat de nota er is. Wij vinden overigens wel dat goed jeugdbeleid begint in de gezinnen. Waarden en normen die kinderen daar worden bijgebracht zijn van onschatbare waarde', aldus De Jong, die evenals de andere commissieleden het alcoholontmoedigingsbeleid een zeer belangrijk aspect noemde in het hele jeugdbeleid. CDA-er Philip Mes benadrukte dat er meer samenwerking moet komen tussen diverse onderwijsgeledingen en ook dat er op sportgebied iets moet gebeuren. 'Zolang een groot deel van de Staphorster bevolking tegen wedstrijdsport is, moeten we maar eens wat anders uit gaan denken. Bijvoorbeeld aan sporten buiten competitieverband om', aldus Mes, die ook pleitte om dorps- en wijkcentra ruimte te geven in scholen.
Wethouder Brand stelde dat alles nog eens goed overdacht wordt. De nota gaat nog na verschillende instanties, die er hun kanttekeningen bij kunnen zetten. Daarna komen diverse jeugdprojecten terug in de commissie en de raad. Niet alleen hangjongeren vormen een speerpunt. Ook zaken als opvoedingsondersteuning, een buurt-onderwijsproject, vroegtijdige schoolverlaters en een alcoholmatigingsbeleid maken deel uit van de nota. Staphorst is de op één na 'jongste' gemeente in Nederland met ruim 4900 jongeren. Deze groep vormt dus bijna een derde deel van de totale bevolking van de gemeente.

14-01-05 - De Stentor
Hogere OZB in Staphorst nog punt van discussie

STAPHORST - Het college van B en W in Staphorst heeft een aanvullende verhoging van 3 procent van de onroerend zaakbelasting (van 6 naar 9 procent) nog niet in kannen en kruiken.

Dat bleek in de raadscommissie Middelen/Ruimtelijke ordening, waar de SGP liet weten sowieso tegen de verhoging te zijn en de fractie van VVD/Gemeentebelangen een slag om de arm hield tot aan de komende (beslissende) raadsvergadering. Die laatste fractie wil dat de gemeente de burgers bij verhoging OZB moet compenseren met lagere afvaltarieven. De extra verhoging is nodig omdat de gemeente alsnog met een begrotingsgat (van 45.000 euro) komt te zitten als gevolg van de hertaxatie van alle onroerende zaken. ChristenUnie, PvdA en CDA hadden het liever anders gezien, maar gaven aan zelf ook geen mogelijkheden te zien het geld nog ergens uit de begroting weg te schrapen. 'Het moet maar, we moeten ook onze voorzieningen op peil houden'.

De SGP was bij de begrotingsbehandeling eind vorig jaar ook al tegen de 6 procent, en wilde het gewoon houden bij een verhoging van 2 procent (inflatie). SGP-woordvoerder Jan Visscher vindt dat ook bij verenigingen maar eens moet worden gekeken of zij niet een te groot beroep doen op gemeenschapsgeld. Daarbij doelde hij met name op de voetbalvereniging Staphorst. Voor de nieuwe accommodatie van die club is 2 miljoen euro in de begroting opgenomen. 'Een schandalig bedrag. Dat ook nog eens op de gemeenschap afwentelen gaat ons veel te ver', aldus Visscher.

Burgemeester Joop Alssema stelde dat B en W de hele begroting nader hebben onderzocht of er ergens die 45 mille weg te halen was. 'Dat was niet het geval. Helaas. Wij hadden het ook graag anders gezien. Die structurele verhoging van de OZB met 3 procent is nu eenmaal nodig, ook gezien de begrotingen voor de komende jaren. Doen we die verhoging niet, dan wordt het de komende jaren nog pijnlijker en moeten we nog meer schrappen in voorzieningen'. Alssema wil dit jaar overigens goed besteden om na te denken over de financiële toekomst van de gemeente. Dit jaar is de begroting nog wel sluitend, de jaren daarna ziet het huishoudboekje van de gemeente er allerminst rooskleurig uit.

14-01-05 - De Stentor
Noord voor AMBC lang niet zeker

STAPHORST - De aanleg van een nieuwe accommodatie, inclusief crossbaan, in Staphorst Noord (ten noorden van De Tippe) is voor de motorclub AMBC alles behalve een gereden race. De raadsfracties eisten in de commissievergadering een aanvullend leefbaarheidsonderzoek naar de mate van geluidsoverlast voor bewoners in Noord. Dat moet een onderzoek worden waarin ook het geluid van de nabijgelegen spoorlijn en A28 wordt meegenomen.

AMBC-voorzitter Jan Hofstede hield tijdens het spreekrecht een uitvoerig pleidooi voor Noord, en wees daarbij ook op de 'wortels' van de club (met meer dan 1000 leden) in de Staphorster samenleving. De politiek weet dat, en prees de inzet van de club, op vele terreinen, voor het maatschappelijk belang, de slagvaardigheid in de plannenmakerij ('gaat in ieder geval sneller dan bij ons in de politiek') en de doortastendheid om tot een nieuw terrein te komen. Het huidige Wiede Gat biedt geen soulaas. De snel groeiende club kan er niet meer uit de voeten. De politiek wil een eigen geluidsonderzoek. In dat onderzoek worden geluid van A28, spoorlijn en crossende motoren bij elkaar opgeteld. 'We hebben respect voor de omwonenden, maar wij zijn ook burgers', hield Hofstede de fracties nog fijntjes voor. In feite gunnen de fracties de AMBC het terrein in Noord. Maar dat mag niet ten koste van het leefgenot van bewoners. 'Als uit nader onderzoek blijkt dat de gevelbelasting meer dan 55 dba is, dan gaan wij niet akkoord', stelde Gerard Doornbos (PvdA). 'Eerst het onderzoek maar eens afwachten. Wij zeggen nu nog geen ja of nee'. In grote lijnen denken de andere fracties daar ook zo over. 'We kunnen niet doen alsof er geen woonwijk Noord bestaat', stelde Henk Koobs (ChristenUnie). Ook CDA-er Klaas Kuiper voerde het leefgenot op: 'Eerst maar eens nader onderzoek en alles met elkaar nog eens doorpraten'.

De partij met de grootste weerstand tegen Noord is de SGP. 'Aantasting van de leefbaarheid is onacceptabel', betoogde SGP- er Arie den Ouden. 'Een nader onderzoek prima, maar we moeten de AMBC geen worst voorhouden', aldus Den Ouden, die bestaande wettelijke voorschriften aanhaalde, die volgens hem aangeven dat de geluidsoverlast te groot kan worden.

13-01-05 - De Stentor
'Staphorst liever niet als Orvelte'

STAPHORST - De raadsfracties in Staphorst vinden dat het college van B en W niet te hard moet lopen om er een gemeentelijk monumentenbeleid 'doorheen te jagen'. Dat die er moet komen, met diverse kanttekeningen, is duidelijk. Maar de politiek vindt het nu te vroeg. Eerst maar eens de inspraakronden (volgende week) over de nota Belvedere afwachten, zo is de mening.

In Belvedere wordt geregeld wat er mag en niet mag gebeuren aan monumenten en inrichting van het beschermd dorpsgezicht De Streek (Gemeenteweg/Oude Rijksweg). De notitie monumentenbeleid (meest monumentale boerderijen), waarmee het gemeentebestuur de driehonderd gemeentelijke monumenten beter wil beschermen en beheersen, en aan de hand waarvan bewoners weten wat wel en niet mag met hun monument, moet voorkomen dat monumenten bij verbouwingen 'verminkt raken'. Zo weet iedereen waar die aan toe is, en werken procedures sneller.

Klaas Slager (SGP) brak een lans voor (toekomstige) bewoners van monumenten. 'Het leefgenot van hen moet niet te veel worden aangetast. Monumenten zijn vaak door overerving overgegaan. We moeten niet te veel willen reguleren, zeker niet wat betreft interieur van de monumentale panden. We hoeven niet altijd het braafste jongetje van de klas te zijn', betoogde Slager in de raadscommissie Inwonerszaken. 'Staphorst en Rouveen moeten geen museumdorpen worden, geen Orvelte dus. Deze notitie gaat ons veel te ver', stelde de SGP'er.

Hij en Gerard Korterink (ChristenUnie) stelden dat rijksmonumenten (daar telt Staphorst er 300 van) wat subsidie betreft niet te veel uiteen moeten lopen met gemeentelijke monumenten. De subsidie voor die laatsten staat onder druk. 'Niet te streng met binnenwerk. De buitenkant van een monument is tot hier aan toe', aldus Korterink.

Mede ook op aandringen van CDA'er Philip Mes (CDA) liet burgemeester Joop Alssema weten de notitie terug te nemen, en Belvedere af te wachten. 'Die paar maandjes maken ook niet zoveel meer uit', aldus Alssema, die verder liet weten binnenkort met de provincie om tafel te gaan om de subsidie voor de gemeentelijke monumenten nog eens nadrukkelijk te bespreken.

13-01-05 - De Stentor
SGP wil 'Claus' wapen terug

STAPHORST - Burgemeester Joop Alssema van Staphorst gaat hoogstpersoonlijk onderzoeken, samen met de dienst gemeentewerken, of het in juni 1982 door prins Claus onthulde gietijzeren wapen in zijn geheel kan worden teruggeplaatst op de gevel van het vernieuwde gemeentehuis.

Die toezegging deed de burgervader in de raadscommissie aan SGP-raadslid Klaas Slager, die de zaak al enkele maanden geleden aanhangig maakte.

Want de SGP is allerminst te spreken over de gang van zaken tot nu toe. Een groot deel van het gietijzeren wapen dat vanaf de onthulling door prins Claus op 6 juni 1982 aan de gevel van het gemeentehuis hing, ligt al maanden doelloos op de gemeentewerf. De SGP vindt dat het oude wapen in z'n geheel zo snel mogelijk weer een plekje moet krijgen op het vernieuwde gemeentehuis. De bevolking heeft het karakteristieke object indertijd uit eigen zak betaald. Het geeft volgens Slager mede daarom geen pas om het maanden op de gemeentewerf te laten liggen. 'Bovendien is Staphorst koningsgezind en was prins Claus zeer geliefd in Staphorst'.

12-01-05 - De Stentor
Aftrap voor voetbalclub Staphorst

STAPHORST - De voetbalvereniging Staphorst kan eindelijk aan de slag met de al jaren gewenste (en veelbesproken) nieuwe accommdatie op sportpark Noorderslag. De raadscommissie Inwonerszaken schaarde zich achter het programma van eisen (door alle fracties, minus SGP, zelf opgesteld). Een financieel plaatje hangt er nog niet aan. Als de hoogte daarvan bekend is, kan er nog wel eens een politiek robbertje gevochten moeten worden.

In de gemeentelijke begroting staat twee miljoen euro gereserveerd, maar van de voetbalclub wordt eigenlijk verwacht om daar onder te blijven (zelfwerkzaamheid, sponsoring). De club moet zelf met de goedkoopste aannemer bij de politiek terugkomen. De SGP geeft het liefst geen cent uit. 'Twee miljoen is in ieder geval een schandalig bedrag', stelde SGP-woordvoerder Sytse de Jong.

Wanneer straks de aanneemsom bekend is, en de raad een budget beschikbaar moet stellen, wordt het eigenlijk weer spannend. De ChristenUnie speelt een sleutelrol. Sytse de Jong wees Dick Vedder (CU) nog eens nadrukkelijk op eerdere uitspraken van deze fractie over de financiële limiet. 'De ChristenUnie heeft meerdere keren laten weten dat 1,3 miljoen (exclusief BTW -red. website) de grens is. Dat blijft alstublieft toch wel keihard overeind staan? Dan wordt de schade in ieder geval nog iets beperkt', aldus De Jong, die ook nog eens zijn afkeer onderstreepte over het feit dat de SGP door de andere fracties was uitgesloten bij eerdere vertrouwelijke besprekingen. 'Wij vertegenwoordigen een groot deel van de bevolking. Dit heeft niets met democratie te maken', uitte De Jong zijn misnoegen, die er aan toevoegde dat de CU is ingepakt door de fracties van VVD/Gemeentebelangen, PvdA en CDA. Deze laatste drie fracties hebben geen enkele moeite met de nieuwbouw, en wachten de aanneemsom (ook voor hen liefst zo goedkoop mogelijk) wel af.

Dat doet ook de CU. 'In het voorliggende voorstel worden geen bedragen genoemd. Dat is de kracht van dit voorstel. We zijn collegepartij. Daarom hebben we aan dit voorstel meegewerkt. Maar we blijven op onze hoede. Het bestuur van de voetbalclub is nu aan zet. Die moet in gesprek met aannemers. Hoe lager de inschrijving, hoe meer kans dat er iets moois gerealiseerd kan worden', ventileerde Vedder, met een schuin oog richting SGP.

Wethouder Klaas Brand was kort en duidelijk in zijn reactie. 'Wanneer we straks weten om hoeveel geld het gaat kunnen we besluiten nemen. Als het budget bekend is komen we bij de gemeenteraad om een budget te vragen'. Die discussie kan kort zijn, maar veel hangt af van de hoogte van het bedrag. En wat dat betreft wees Sytse de Jong de CU nogmaals op de door deze fractie eerder gedane uitspraken.

12-01-05 - Meppeler Courant
SGP houdt CU scherp in de gaten

STAPHORST - De SGP houdt de ChristenUnie scherp in het oog als het gaat om de bedragen die uiteindelijk voor de nieuwbouw uit de bus rollen.

Als het meer wordt dan 1,3 miljoen euro (exclusief BTW), dan heeft de partij met de SGP een enorm probleem. Verder wil de SGP koste wat het kost vasthouden aan de gymzaal aan de Van der Walstraat. De rest van de politiek was het hier in elk geval ook mee eens.
'U hebt altijd op krachtige toon beweerd, dat het niet meer mag worden', aldus Sytse de Jong van de SGP. De CU diende hier (1,5 miljoen) eind vorig jaar nog een motie over in. 'De aanbesteding moet laag uitvallen', pareerde Dick Vedder van de CU de aanval. Volgens hem heeft zijn partij door mee te praten en mee te denken aan een voorstel, zijn verantwoordelijkheid genomen. 'De kracht van dit voorstel is dat er geen bedragen in staan.' Ook wil Vedder dat er van de drie aannemers die in mogen schrijven, tenminste één van buiten de gemeente komt.
De SGP toonde zich maandagavond vooral verbolgen over het feit dat de partij door de anderen buiten de boot is gehouden. Volgens Philip Mes van het CDA was dat, omdat deze partij niks wilde en dus niet constructief zou kunnen bijdragen aan de gesprekken. 'Wij leven in een parlementaire democratie- Wij zijn gekozen door een grote minderheid in deze gemeente. Hoe dwars wij ook liggen, we horen erbij en horen ook mee te praten.'
Volgens wethouder Klaas Brand zijn er in dit hele proces alleen maar verliezers. 'Maar nu lijkt er licht te zijn aan de horizon.' Hij noemde het een goed voorstel. Als de hele procedure doorlopen moet worden, is de vereniging wel weer minimaal negen maanden verder. 'Dat is nu eenmaal niet anders.'

12-01-05 - Meppeler Courant
SGP laakt houding collega-partijen

STAPHORST - Schokkend, zo noemde raadslid Sytse de Jong van de SGP het voorstel dat Gemeentebelangen/VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie maandagavond gezamenlijk op tafel legden, betreffende de nieuwbouw van de Voetbalvereniging Staphorst. De Jong verwacht dat het voorstel van de gezamenlijke partijen rond de 2 miljoen euro kost. 'Een schandalig hoog bedrag.' De SGP is door de andere partijen buiten het overleg gehouden. Deze partij wil uit principiële overwegingen niet bijdragen aan de nieuwbouw.

De Jong wilde maandagavond eigenlijk niet over het voorstel spreken. Hij verzocht dan ook het van de agenda af te voeren. Het plan was pas vrijdag (aan het eind van de middag - red. website) binnengekomen en er kon nog niet over vergaderd worden. De SGP vond het dan ook bestuurlijk niet correct om onvoorbereid het debat in te gaan. In meerderheid werd besloten het er toch over te hebben.
De partijen kwamen tot overeenstemming, nadat er lang een impasse was over de nieuwbouw. Het voorstel komt erop neer dat de voetbalvereniging bouwheer wordt en het programma van eisen door drie aannemers laat aanbesteden. De zo vurig gewenste trainingszaal wordt apart aanbesteed en dezelfde aannemers die op het programma van eisen inschrijven, moeten dat ook doen voor de trainingszaal. De club wordt verplicht veel aan zelfwerkzaamheid te doen voor het programma van eisen. Het geld dat bespaard wordt, wordt besteed aan de trainingszaal. Het bedrag wordt door de gemeente verdubbeld, tot een bepaald maximum. Verder kan 75.000 euro besteed worden aan de trainingszaal. De bouw spaart namelijk noodunits uit die anders als tijdelijke voorziening neergezet moesten worden. Een onafhankelijke derde persoon wordt als toezichthouder aangesteld.
Schokkend, zo vindt de SGP. Deze partij is van mening dat de vereniging er in geslaagd is via een salami-techniek er zoveel mogelijk uit te slepen. De financieringstechniek om de zelfwerkzaamheid af te trekken van het inschrijfbedrag noemde De Jong de omgekeerde wereld. Een bedrag uittrekken en de club dit zelf aan laten vullen, is veel beter. De trainingszaal is voor de gemeente dan ook niet minder dan een sigaar uit eigen doos, aldus de SGP
Ook vreest deze partij precedentwerking. Vooral de ChristenUnie werd de mantel uitgeveegd. In het voorstel staan geen bedragen, maar de CU heeft altijd gezegd niet hoger te willen gaan dan 1,3 miljoen euro, exclusief BTW. De SGP gaat de CU hier zeker aan houden. 'De ChristenUnie heeft zich laten inpakken.'

12-01-05 - Meppeler Courant
Rouveen krijgt ambulancepost

ROUVEEN/NIEUWLEUSEN - Een grote wens van de gemeente Staphorst lijkt in vervulling te gaan. De gemeente is in verregaande onderhandeling met de RAV IJssel-Vecht, die een ambulancepost wil onderbrengen in een vrijgekomen loods van een bouwbedrijf in Rouveen, vlakbij De Lichtmis. Staphorst dringt al jaren aan op een post in de gemeente. De aanrijtijden zijn nu te lang.

Verantwoordelijk wethouder Wisse Bron van Staphorst is blij met het mondelinge besluit dat de RAV heeft genomen om naar Rouveen te gaan. Volgens hem levert het onderkomen een bijdrage aan het veiligheidsgevoel van de burgers in de gemeente Staphorst. Het zou gaan om een post die 24 uur bemand is en waar één ziekenwagen komt te staan.
RAV-directeur Pieter Huizinga zei een paar weken geleden in deze krant dat hij op zoek was naar een plek dichtbij De Lichtmis. Zwolle-Noord, Staphorst en Nieuwleusen kunnen dan snel bediend worden. Om in Rouveen-Zuid een ambulancestandplaats te mogen onderbrengen, moet het bestemmingsplan wel worden aangepast. 'Desnoods wordt het eerst een tijdelijke post', aldus Bron die er duidelijk vaart achter wil zetten.
De komst van een ambulancepost naar Rouveen lijkt een nederlaag te zijn voor de gemeente Dalfsen. Wethouder Arco Hofland van deze gemeente die zich al maanden hard maakt voor een ambulancepost in Nieuwleusen, ging er twee maanden geleden nog vanuit dat deze post er ook daadwerkelijk zou komen. 'Stenen stapelen in Nieuwleusen', merkte hij kort maar krachtig op.
Wethouder Hofland zei zich te gaan verzetten als er toch een locatie bij De Lichtmis uit de bus zou rollen. 'Er is geld beschikbaar gesteld voor het knelpunt Nieuwleusen, dan moet je daar ook bouwen en niet ergens anders', merkte hij destijds op.

terug >>