Archief 2004
 
Actueel Uit de pers 2004
 
- Heel veel gepraat, heel weinig verandering - Meppeler Courant
- Veel chaos in raad Staphorst - De Stentor
- Bedrijven aan de Streek zeker niet 'ruimen' - Meppeler Courant
- Maatwerk aan De Streek - De Stentor
- Nieuwbouwplannen vv Staphorst in impasse - De Stentor
- Eerder in Berghorst dan in nieuw pand - Meppeler Courant
- Politiek buigt zich wederom over nieuwbouw - Meppeler Courant
- ChristenUnie: 1,3 miljoen euro - Meppeler Courant
- Politiek Staphorst houdt voet bij stuk - De Stentor
- SGP bezorgd over Staphorstdagen - De Stentor
- 'Grote zorg' SGP over Staphorstdag - Meppeler Courant
- Ambulances te vaak laat in Staphorst - Meppeler Courant
- Prins Mauritsschool krijgt een dringende opfrisbeurt - Meppeler Courant
- Snelle aanpak Mauritsschool - De Stentor
- SGP vreest toeterende truckers' - De Stentor
- 'Vrachtwagens verstoren de zondag' - Meppeler Courant
- Mogelijk vier rotondes in J.J. Gorterlaan - Meppeler Courant
- Blootfietsers niet welkom in Staphorst - De Stentor/Zwolse Courant
- SGP: vlag op 3 mei halfstok 'als zondag in het geding is' - De Stentor
- 'Dag des Heeren boven herdenking' - Meppeler Courant
- Staphorst wil verzoeken tot planschade 'niet stimuleren' - Meppeler Courant
- Raad kraakt opstelling J. Talen - Meppeler Courant
- Wegen leiden naar verdeeldheid - Meppeler Courant
- Staphorst strijdt met TPG - De Stentor
- College Staphorst lokt proefproces uit (..) - Zwolse Courant
- VechtHorst rekent plan voetbalvereniging door - Meppeler Courant
- Poiltiek gematigd positief over goedkope VVV - Meppeler Courant
- VV Staphorst vraagt 'een onsje meer' - Zwolse Courant
- Rode postbussen in Staphorst terug - Staphorster


Uit de pers

10-11-04 - Meppeler Courant
Heel veel gepraat, heel weinig verandering

STAPHORST - Heel veel gepraat, maar uiteindelijk weinig veranderingen in de originele begroting die het college van B en W gisteren aan de gemeenteraad van Staphorst voorstelde. De OZB stijgt toch met zes procent, waarvan twee procent inflatiecorrectie en ook de begraafrechten gaan met 50 procent de lucht in. Wel is het schoolzwemmen gered en is de speel-o-theek voorgoed van de baan.

Volgend jaar is de burger 'gewoon' zestig euro meer kwijt aan lasten, zo werd duidelijk na een acht uur durende vergadering met 22 moties. Ook werd op initiatief van de SGP aangedrongen op planvorming om te komen tot een nieuw Dienstencentrum, waarschijnlijk in Noord. Het plan moet er volgend jaar liggen. (Noot red. website: Er is gezegd door de SGP dat volgend jaar een aanvang genomen moet worden met het zoeken naar een nieuwe locatie. Daarmee moet niet gewacht worden tot 2010. Tot die tijd zal namelijk het oude Dienstencentrum aan de Berkenlaan volgens afspraak nog dienst doen, tenzij in verband met uitbreiding van Zorgcentrum De Berghorst dit terrein eerder nodig is). Ook een carpoolplaats nabij de stovonde werd door de gezamenlijke politiek naar de prullenbak verwezen. Er kan de komende jaren heel wat veranderen aan de A28 en dan wél vijftig mille uittrekken voor een carpoolplek was velen een brug te ver.
Ook de twee miljoen euro voor de nieuwbouw van de Voetbalvereniging Staphorst blijft voor volgend jaar 'gewoon' in de boeken staan al wordt daar politiek zeker nog een robbertje om gevochten. De sporttarieven worden ook met vijftig procent verhoogd, dat wil zeggen huur voor accommodaties. Bovendien krijgen verenigingen ook nog eens tien procent minder subsidie. Het was de ChristenUnie die zich, zoals de SGP het uitdrukte, in de voet schoot door een motie in te dienen waarin werd voorgesteld de tarieven met twee keer twintig en een keer tien procent te verhogen. Dekking zou dan verkregen worden uit de vier ton die de ChristenUnie minder wilde uittrekken voor de nieuwbouw van de voetbal, dus geen twee miljoen euro, maar 1,6 miljoen euro.
Hadden ze 1,4 miljoen euro voorgesteld, dan was de SGP wel meegegaan met de motie en waren én de sporttarieven (maar ook de begraafrechten -red. website) minder verhoogd én had de ChristenUnie natuurlijk een veel belangrijkere positie als het gaat om te komen tot nieuwbouw. Niet dat de SGP over de principiële bezwaren heen zou stappen iets voor de sport uit te trekken, maar met een vaste dekking uit dit budget zou de gang naar beneden gevonden worden. Zo zou de SGP via een slimme politieke omweg toch nog een flinke vinger in de pap houden. Niets van dit alles. Op een ton bleef het hangen. De SGP stemde, net als alle anderen, behalve ChristenUnie, tegen de motie en alles bleef bij het ouden. Volgens Gemeentebelangen/VVD en de PvdA was dat maar goed ook. De partijen hadden immers afgesproken gezamenlijk te praten over de nieuwbouw om nader tot elkaar te komen. Als de motie was aangenomen, was van dat nader tot elkaar komen nauwelijks sprake geweest. 'Tegen de afspraken', aldus PvdA'er Gerard Doornbos, ook namens GB/VVD.
De verhoging van de sporttarieven en het schrappen van tien procent van de subsidies zorgde ervoor dat PvdA'er Gerard Doornbos zich opwond. Volgens hem worden vooral veel kleine verenigingen en de leden hiervan, getroffen. Het college weigerde echter te buigen. Niet om het schoolzwemmen niet af te schaffen en dus ook niet wat betreft de sporttarieven. Samen met het drama wat de Voetbalvereniging Staphorst ten deel valt, restte Doornbos maar één conclusie aan het adres van sportwethouder Klaas Brand: 'Waarom bent u niet aanspreekbaar? U doet de jeugd in Staphorst te kort en daarom bent u niet de ideale wethouder.'

10-11-04 - De Stentor
Veel chaos in raad Staphorst

STAPHORST - Ruim acht uur had de gemeenteraad van Staphorst gisteren nodig om zich door een warrig begrotingsdebat te worstelen. Maar liefst 22 moties/amendementen en veel onduidelijkheid. 'Een grote chaos' betitelde PvdA'er Gerard Doornbos de vergadering. 'Een soepzooitje', ventileerde Jan Visscher (SGP) na afloop.

En de uitkomst: er veranderde amper iets aan de oorspronkelijke voorstellen van B en W. De OZB blijft dus gewoon bij een stijging van 6 procent, de sporttarieven worden 'gewoon' met 50 procent verhoogd, evenals de begraafrechten, de twee miljoen gereserveerde euro's voor een nieuwe accommodatie voor de voetbalvereniging Staphorst blijft in de begroting staan, het schoolzwemmen blijft gehandhaafd, de bid- en dankdag blijven vooralsnog vrije dagen voor de ongeveer honderd ambtenaren, korting op de subsidies voor sportverenigingen blijft achterwege, er komt geen carpoolplaats in de omgeving van de Stovonde en de eigen bijdrage voor het vervoer van leerlingen die gebruik moeten maken van het speciaal onderwijs (speciaal basisonderwijs -red. website) blijft gehandhaafd.

De moties en amendementen brachten heel wat te weeg in de raadszaal, waar het overigens niet tot noemenswaardige principiële aanvaringen kwam tussen 'links en rechts'. Integendeel, PvdA-fractievoorzitter Doornbos sprak openlijk zijn lof uit aan het adres van de SGP, omdat deze fractie akkoord ging met 50 procent verhoging van de begraafrechten. 'We doen dat ook bij de sport, dus willen we nu consequent zijn', betoogde Visscher namens de SGP, waarvoor de begraafrechten al jaren een gevoelig punt zijn.

De moties waren door de verschillende fracties keurig voorzien van een dekkingsplan, wat weer dekking van een andere motie onderuit haalde. Veel onduidelijkheid. Maar onder geduldige aanvoering van burgemeester Joop Alssema kwam de raad er uiteindelijk toch uit. Voor de portemonnee van de Staphorster burger verandert er weinig. De verhoging van de lastendruk blijft ongeveer bij de door het college voorgestelde 60 euro (van 636 euro nu naar 696 in 2005), waarmee Staphorst wat gemeentelijke lasten betreft de op één na goedkoopste in Overijssel blijft.

PvdA'er Doornbos moest van het hart dat het college zich in de vergadering als een 'stuk beton' opstelde. 'De fracties komen vrijwel allemaal met voorstellen voor verschuivingen in prioriteiten. B en W lappen alles aan hun laars. Een trieste constatering', aldus Doornbos. De oorspronkelijke begroting haalde dus vrijwel ongeschonden de eindstreep. Grote lijnen in het debat waren verre van herkenbaar. Details bepaalden het verloop. Dat deed Sytse de Jong (SGP) aan het eind van de vergadering aan Alssema de vraag stellen of hij tevreden was met de acht uur durende beraadslaging. Alssema: 'Ik vind dit wel een heel erg lange zit. We moeten ons gaan beraden hoe we dat in het vervolg moeten aanpakken. We moeten er maar eens over nadenken hoe we een level hoger kunnen discussieren'. En dat klonk de meesten na afloop als muziek in de oren.

08-11-04 - Meppeler Courant
Bedrijven aan de Streek zeker niet 'ruimen'

STAPHORST - 'Als het ter sprake komt, bijvoorbeeld bij uitbreidingsplannen, worden grote bedrijven aan de Streek verzocht om een plekje op een bedrijventerrein in de gemeente te zoeken. We gaan niet als stropers over de Streek om bedrijven die weg moeten, op te sporen en weg te sturen.'

Dat antwoordde burgemeester Joop Alssema van de gemeente Staphorst overige week op vragen van de SGP tijdens een commissievergadering, waarbij het bedrijvigheidsplan van de gemeente ter sprake kwam. Deze partij is niet blij met enkele passages in het bedrijvigheidsplan van de gemeente Staphorst waarin geschreven wordt dat 'probleembedrijven' te zijner tijd de Streek moeten verlaten en naar een passende locatie dienen te verhuizen. De Oude Rijksweg en de Gemeenteweg moeten op den duur het toneel worden van veelal ambachtelijke bedrijven en dienstverlening.

'Ruimen'
De SGP vreest dat het college bewust de bedrijven aan de Streek wil 'ruimen', omdat het voortbestaan van deze bedrijvigheid op deze plek niet past in de visie van het college van B en W. 'Met bedrijven als Tuin Bouwmaterialen, Hokse houthandel, enkele houtzagerijen, de melkfabriek CZ Rouveen en dergelijke, hebben wij helemaal geen moeite', aldus Arie den Ouden van de SGP. 'De Streek moet geen saaie woonwijk worden.' Gemeentebelangen/VVD en ChristenUnie schaarden zich achter de SGP. Volgens Henk Koobs gaat de sanering die het college voor ogen staat vanzelf. 'We moeten de levensader van Staphorst niet stil leggen.'

08-11-04 - De Stentor
Maatwerk aan De Streek

STAPHORST - Het Staphorster college van B en W wil 'hinderlijke probleembedrijven' langs De Streek (Oude Rijksweg/Gemeenteweg) bij voorkeur verplaatsen naar bedrijfsterreinen.

'Geen bedrijven ruimen', zo geeft de SGP het college mee, 'maar welwillend tegemoet treden.' Renovatie, onderhoud en zelfs 'geringe uitbreiding' moeten volgens de fractie niet worden verhinderd, maar juist deskundig begeleid.

Sanering van De Streek is één van de punten uit het nieuwe Bedrijvigheidsplan van de gemeente Staphorst. Ook Koobs (ChristenUnie) vindt niet dat de gemeente in die operatie de regie moet voeren. 'Een aantal bedrijven dat hier gevestigd is heeft er wel een duidelijke functie.' Hij noemt De Streek 'de levensader' van het dorp. De Streek mag 'geen saaie woonwijk' worden, stelt Arie den Ouden (SGP). Met bedrijven als Tuin Bouwmaterialenhandel, Hokse Houthandel, enkele houtzagerijen en de melkfabriek heeft zijn fractie allerminst moeite.

Burgemeester Joop Alssema nuanceert dat B en W beslist niet alle bedrijven willen verplaatsen: 'We gaan er niet als een stroper bij langs, maar er doen zich mogelijkheden voor. We zijn in gesprek met een aantal ondernemers.'

28-10-04 - De Stentor
Nieuwbouwplannen vv Staphorst in impasse

STAPHORST - De nieuwbouwplannen van voetbalvereniging Staphorst in sportpark Noorderslag zijn in een impasse geraakt. Na maandenlang politiek gegoochel met bedragen voor de gewenste accommodatie - variërend van acht ton in beginsel tot de nu begrote ruim twee miljoen euro - kwam de gemeenteraad er deze week niet meer uit.
Time out dus voor het raadsvoorstel, dat een hardnekkige splijtzwam vormt tussen partijen. Het college trok het voorstel voor aanbesteding en daarmee de start van de bouwprocedure weer in, na langdurig onderling gesteggel en een schorsing in de raad. B en W willen 'door intern overleg' proberen tot een oplossing te komen.

De verdeeldheid is groot. Het college staat garant voor de 'basisvoorzieningen' van VV Staphorst, dat wil zeggen alle voor de sportbeoefening benodigde faciliteiten. Het gaat in totaal om twaalf kleedkamers inclusief sanitair, drie ruimtes voor scheidsrechters, één voor het geven van cursussen en ontvangst van sponsors en pers, één bestuurskamer, één commissiekamer, een materiaalhok, een ballenhok, werkplaats annex onderhoudsruimte, een plek voor was en kledingopslag, ruimte voor EHBO en sportmassage, magazijn, wedstrijdsecretariaat en een ruimte voor jeugdopvang. Een publiekstribune en trainingszaal behoren niet tot dat basale programma van eisen en komen daarom voor rekening van de club zelf, vindt het college.

De fracties CDA en ChristenUnie scharen zich achter die opvatting en vinden 1,3 miljoen ook de limiet. 'Het roer moet om, de hand op de knip', aldus CU'er Vedder beslist. 'De tijd is voorbij dat alleen het beste goed genoeg was voor de overheid.' PvdA en VVD/Gemeentebelangen kwamen samen met een alternatief dat becijfert voor maximaal 2 miljoen euro toch het totaalpakket te kunnen realiseren, inclusief een nieuwe trainingszaal 'waarmee we andere gemeentelijke sportzalen die aan groot onderhoud toe zijn ontlasten'.

Bovendien staat de politiek gewraakte trainingszaal voor voetbalbestuur en oppositie symbool voor een stuk jeugdopvang. Gerard Doornbos noemt het 'baanbrekend' dat de voetbalclub méér activiteiten wil ontplooien voor de jeugd, ook buiten de eigen sport om. 'Jeugdbeleid is niet alleen kerkelijk werk.' Doornbos verwijt verantwoordelijk wethouder Klaas Brand een gebrek aan lef: 'U ontloopt uw politieke verantwoordelijkheid', zo doelde hij op het gemiste overleg met het clubbestuur. 'Geef het een kans, u had er samen uit kunnen komen.'

Brand op zijn beurt spreekt van verliezers op alle fronten. 'En het is een illusie om te denken dat ons jeugdprobleem opgelost is met een extra trainingszaal.' De SGP wil als grootste raadsfractie wel meebeslissen, maar zelf geen cent in de zaak steken. Tot grote ergernis van de PvdA. 'U trekt wel een hele grote broek aan', aldus Doornbos richting SGP'er Sytse de Jong. Wie principieel niet bereid is de sport te steunen, moet zich ook niet in de discussie mengen, vindt zijn fractie. 'Wat geeft u het recht om anderen wel te beoordelen over een subsidie aan sportvoorzieningen, die u zelf al jaar in jaar uit weigert te geven?' Bemiddelende woorden van Doornbos richting ChristenUnie ('kunnen we geen poging doen om er beter uit te komen, samen met het college?') misten hun uitwerking niet. Het college trok dit voorstel terug tot nader orde.

27-10-04 - Meppeler Courant
Eerder in Berghorst dan in nieuw pand

STAPHORST - 'We zitten nog eerder met z'n allen in De Berghorst, dan dat we gebruik kunnen maken van onze nieuwe accommodatie' aldus een teleurgesteld lid van de Voetbalvereniging Staphorst gisteravond na afloop van de raadsvergadering. De politiek is zo verdeeld dat het voorstel wederom is doorgeschoven.

Er zijn vier standpunten in raad en college. De makkelijkste is de mening van de SGP. Die wil vanuit principiële overwegingen geen cent bijdragen aan nieuwbouw. Sytse de Jong maakte dat gisteravond klip en klaar duidelijk. Het zorgde voor een woedende reactie van de PvdA, die wil dat de SGP zich dan ook niet met de beraadslagingen bemoeit. Wie niet betaalt, bepaalt ook niet, vindt de PvdA. De Jong zei daar toch iets anders over te denken. Als gekozen raadslid mag en moet hij zelfs meepraten, aldus De Jong.
Dan de ChristenUnie. Deze partij heeft zelf een voorstel gemaakt en komt hierbij uit op 1,3 miljoen euro voor het programma van eisen. Dit lijstje houdt in: alles wat met het voetbal te maken heeft en niet meer dan dat. Dus geen trainingszaal en geen tribune, wensen van de voetbalvereniging, die met name veel voor de jeugd wil doen. Hard nodig, zo vindt de club. De cijfers van de ChristenUnie zijn goed onderbouwd.
Er is echter één probleem: Voor het plan is geen meerderheid. Het CDA volgt het college dat zonder bedragen te noemen wil aanbesteden. De SGP zou een cruciale rol kunnen spelen door even over de principes heen te stappen en de ChristenUnie te steunen. Het zou zorgen voor het goedkoopste plan. Gisteravond werd duidelijk dat de SGP haar principes niet loslaat.
Ook Gemeentebelangen/VVD en de PvdA maakten een voorstel, dat rond de 2,2 miljoen euro moet gaan kosten. Het is voor de voetbalclub het beste plan, want naast het programma van eisen kunnen, door veel zelfwerkzaamheid, ook een tribune en een trainingszaal gebouwd worden. Het is hetzelfde plan als dat van de ChristenUnie, zij het dat de trainingszaal van acht ton erbij is gekomen.
Het college heeft het voorstel om het programma van eisen aanbestedingsgereed te maken en vervolgens aan te besteden bij drie aannemers. Er wordt nog geen bedrag genoemd. Maar ook dit kan niet rekenen op een meerderheid en dus proberen met name ChristenUnie en GB/VVD en PvdA nader tot elkaar te komen om zo wel tot een meerderheid te komen.

06-10-04 - Meppeler Courant
Politiek buigt zich wederom over nieuwbouw

STAPHORST - De PvdA en Gemeentebelangen/VVD zijn er voorstander van 2,1 miljoen euro uit te trekken voor nieuwbouw van de accommodatie van de Voetbalvereniging Staphorst en dat deze club dan ook bouwheer wordt, dus voor dat geld alles moet doen.
De ChristenUnie wil dit absoluut niet. Deze partij wil niet verder gaan dan 1,3 miljoen. De SGP steunt het college dat eerst 77.000 euro wil betalen voor het maken van een bestek (dat is overigens niet correct weergegeven -red. website) en het CDA heeft nog geen bedragen in het hoofd, want daar ontbreekt volgens deze partij de juiste informatie voor.
Het is de conclusie van wederom een avond praten over nieuwbouw voor de Voetbalvereniging Staphorst. Er wordt al maanden over dit onderwerp gesproken. Het college heeft altijd gezegd geld uit te willen trekken voor het programma van eisen dat er ligt. Dit is exclusief een trainingszaal en exclusief een tribune.
Toch gaat dit mogelijk 2 miljoen euro kosten, zoals Vechthorst eerder becijferde. Het bestuur van de vereniging dringt al langer aan op een trainingszaal, die ook als jeugdruimte gebruikt zou kunnen worden. Het college weigert hier aan mee te betalen. Het past niet binnen het programma van eisen.
Eerst wil het college 77.000 euro uittrekken voor het maken van het bestek. PvdA en GB/VVD gaan echter uit van de ramingen die Vechthorst eerder deed. Een bedrijfs-reserveruimte vervalt echter waardoor er 440.000 euro bespaard kan worden en er 2,1 miljoen euro overblijft. Binnen dit bedrag moet de vereniging dan alles doen. Kunnen ze binnen dit budget ook de zo gewenste trainingszaal bouwen, dan kan dat. Zelfwerkzaamheid en acties zouden gelden kunnen genereren, zo vinden PvdA en GB/VVD.

06-10-04 - Meppeler Courant
ChristenUnie: 1,3 miljoen euro

STAPHORST - De ChristenUnie gaat uit van cijfers die door de vereniging zelf zijn aangeleverd en doet daar nog eens 28 procent bij. De 2,1 miljoen euro van PvdA en GB/VVD vindt de ChristenUnie te veel. Als het programma van eisen wordt aangehouden, komt de ChristenUnie op 1,3 miljoen euro.
Het 'onsje meer' zit dan in zelfwerkzaamheid van 40.000 euro, spaargelden/acties 30.000 euro en de hypotheek van 200.000 euro. Sytse de Jong van de SGP had er zo zijn twijfels over. 'Het voorstel van PvdA en GB/VVD is 2,1 miljoen. Dat is 4.000 euro per lid. Beetje gek als je bedenkt dat mensen in het buitengebied 3.100 euro moeten ophoesten voor riolering.' Hij noemde het collegevoorstel correct met een zorgvuldige afweging. Wel zei hij dat de gemeente op moet passen voor precedentwerking.

09-09-04 - De Stentor
Politiek Staphorst houdt voet bij stuk

STAPHORST - In een uurtje was de raadscommissie Grondgebied in Staphorst er wel uit; de bewoners van het buitengebied (vierhonderd percelen) worden aangesloten op de riolering en moeten ieder een eigen bijdrage betalen van 3190 euro. Een met betrokken bewoners afgeladen vergaderzaal en bovenhal van het gemeentehuis hielp er geen lieve moedertje meer aan.

Ook de zeven insprekers konden praten als Brugman (en nog eens onderstrepen waarom zij het niet eens zijn met de voorgestelde eigen bijdrage en termen gebruiken als ondemocratisch, rechtsongelijkheid, laconieke politici en willekeur), de commissie was niet te vermurwen en tornde dus niet aan het eerder genomen raadsbesluit voor rioolaansluiting met de genoemde eigen bijdrage. 'Is dit nu democratie? Een eigen mening geven heeft dus geen zin. De 350 handtekeningen zeggen de politiek dus ook niets. Goed waardeloos', liet een verbolgen 'buitenbewoner' zich bij het verlaten van het gemeentehuis ontvallen. De insprekers hadden hun best gedaan, zo vonden de aanwezigen, die hen met applaus beloonden. Zij verweten de plaatselijke politiek veel, onder andere de gebrekkige (althans veel te late) communicatie (waarom alles via de krant moeten vernemen?). 'In het verleden was aansluiting gratis, waarom nu zo'n hoog bedrag?'

Inspreker H. Bakker deed een klemmend beroep op de politici om op hun schreden terug te keren. 'Veel burgers voelen zich nu vreselijk in de steek gelaten'. Inspreker H. Huls had ook een advies aan de commissieleden: 'Herzie uw besluit en voorkom zo gezichtsverlies. Zo niet, dan wordt dit u nog jaren aangerekend'.

De fracties bleven unaniem achter het eerder genomen raadsbesluit staan. Er werden hier en daar nog wat gedetailleerde technische vragen aan de wethouders gesteld, maar het raadsbesluit blijft overeind.

Piet Jans (PvdA) haalde nog even de voorgeschiedenis naar voren, maar keek ook vooruit. 'Die 3190 euro geldt voor iedereen. Dus straks ook voor bewoners in bijvoorbeeld het nieuwe winkelcentrum. Als we deze aansluitingen voor minder geld doen, of voor niets, dan valt de hele Staphorster gemeenschap over ons heen. Het geld moet toch ergens vandaan komen'.

Lubbert Talen (SGP) stelde dat het te laat is om het raadsbesluit in te trekken. Immers, het plan is reeds aanbesteed en met de uitvoering is al begonnen. 'Wij vinden de eigen bijdrage reëel. Het zijn de werkelijke kosten, waar de gemeente trouwens ook een zelfde bedrag in bijdraagt. We kunnen als commissie en raad niet anders. Veel gemeenten, waaronder Zwartewaterland, zitten ook op dat bedrag'. Klaas Harke (ChristenUnie) liet eenzelfde geluid horen. 'Je kunt andere burgers niet laten meebetalen voor deze rioolaansluitingen. Ik het verleden was het inderdaad gratis, maar toen heeft het de gemeente ook geen geld gekost. Die tijd is voorbij. Het zijn Rijksregels'. Ook Jan Talen (VVD/Gemeentebelangen) wenste niet terug te komen op een eerder genomen raadsbesluit. Wel pleitte hij voor het een en ander nog eens te laten toetsen door de Vereniging Nederlanse Gemeenten. 'Maar in feite is de wedstrijd gelopen'. CDA-er Niek Gosker benadrukte dat Staphorst helemaal niet extreem hoog ligt met de eigen bijdrage. 'Het moet nu eenmaal betaald worden. De hele klus kost 2,5 miljoen euro, waarin de waterschappen Groot Salland (370.000 euro) en Reest en Wieden (75.000) bijdragen. Na aftrek van de eigen bijdrage is de rest voor de gemeente. We financieren dus wel degelijk mee'.

Wethouder Klaas Brand hoorde de commissieleden met voldoening aan. 'Het is goed dat er wordt vastgehouden aan het eerder genomen raadsbesluit. Dit is een verantwoorde prijsstelling'.

02-09-04 - De Stentor
SGP bezorgd over Staphorstdag

STAPHORST - De SGP - fractie in Staphorst maakt zich ernstig zorgen over de 'feestelijke' festiviteiten tijdens de avonduren op de drie jaarlijkse Staphorstdagen. De toen geproduceerde muzikale decibellen zijn de fractie een doorn in het oog.

Fractievoorzitter Jan Visscher uitte zijn misnoegen tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering. 'Wat de een mooi vindt, hoeft de ander nog niet te bekoren. Wat er tijdens het Hollands Hits Festival op de laatste Staphorstdag gebeurde was ronduit bespottelijk. Met z'n allen op luide manier meebrullen op teksten (op z'n Nederlands gezegd) als 'Kloppen aan Hemels deur' ('Knocking on Heaven's door'). We zijn oprecht bedroefd over deze wijze van invullen van de Staphorstdagen. En ook veel inwoners hebben altijd grote zorg over die dagen', stelde Visscher, die nogmaals wees op de talrijke klachten over de lawaai-overlast, op de laatste Staphorstdag tot 01.00 uur 's nachts. Hij vroeg zich af waarom er die avond geen geluidsmetingen zijn verricht. 'En waarom tot 01.00 uur. Er moeten toch ook mensen de volgende dag weer aan het werk?' Ook Gerard Doornbos (PvdA) was benieuwd naar de geluidsmetingen, die wel zijn verricht op de eerste twee Staphorstdagen. Ook wilde hij weten waarom de eerste twee dagen de muziek om 23.00 uur moest stoppen, en dat dat op de laatste dag tot 01.00 uur mocht.

Over de woorden van Visscher wilde hij ook nog wel iets kwijt: 'We moeten eindelijk eens ophouden over deze materie. Er zijn ook mensen die een beetje vertier willen hebben. Het is leven en laten leven, en de 'andere kant' ook eens het licht in de ogen gunnen.'

Burgemeester Joop Alssema informeerde de twee uitvoerig. 'We hanteren zwaardere en lichtere evenementen bij het afgeven van vergunningen. De eerste twee Staphorstdagen zijn bij de festiviteiten op de Markt geluidsmetingen verricht. De uitslag daarvan lag binnen de voorschriften. Voor de derde dag hebben we gesteld dat er meer geluid mocht worden geproduceerd, en die dag mocht ook later eindigen', aldus Alssema, die daarmee doelt op het Hollands Hits Festival bij sportpark De Noorderslag. 'Daar komt veel jeugd op af. Eerder stoppen dan 01.00 uur leidt tot veel irritatie bij de jeugd, wat vaak weer bijdraagt aan verstoring van de openbare orde. De organisatie wilde nog later eindigen, maar ik heb voor een middenweg gekozen', aldus Alssema.

Op het sportpark waren geen geluidsmetingen verricht, volgens Alssema omdat de klachten vorig jaar vanuit de omgeving van de Markt kwamen. 'Bovendien kost een meting duizend euro. Maar op 24 september tijdens het concert van Golden Earring wordt er wel gemeten.'

01-09-04 - Meppeler Courant
'Grote zorg' SGP over Staphorstdag

STAPHORST - De SGP heeft gisteravond in de raadsvergadering 'grote zorg' geuit over de invulling van met name de derde Staphorstdag in de feesttent bij het Evenemententerrein. Er zijn bij de fractie niet alleen veel klachten binnengekomen over geluidsoverlast, het had Jan Visscher ook met name gestoord dat op liedjes als 'Knocking on Heavens door' (kloppen aan 's Hemels Deur') werd ingehaakt en meegebruld, zoals hij later had gelezen. 'Daar zijn we oprecht bedroefd over'.

Hoewel ook Visscher aangaf dat 'wat de één mooi vindt de ander niet hoeft te bekoren' kwam hem z'n uitlating tijdens de vragenronde op flinke kritiek van Gerard Doornbos (PVDA) te staan. 'De SGP moet ophouden met fulmineren als er eens een evenement in Staphorst is. Niet ieder feest hoeft in de raad bekritiseerd te worden'. Volgens de sociaal-democraat moet ook de SGP het credo 'leven en laten leven' eens wat vaker hanteren.
'Daar hoort respect voor de zondagsrust bij, maar slaat ook op een evenement in onze gemeente'.
Beide fracties wilden van burgemeester Joop Alssema wel opheldering over de verschillende 'sluitingstijden' van de drie Staphorstdagen. Tijdens de eerste twee moet de muziek om 23.00 uur stoppen, op de laatste Staphorstdag hoeven de knoppen pas om 1 uur 's nachts om.
Volgens de burgemeester wordt er bij het afgeven van de vergunningen onderscheid gemaakt tussen lichte en zwaardere evenementen. In tegenstelling tot de slotavond worden de eerste twee dagen afgesloten op het Marktplein. 'De laatste avond trekt ook meer jeugd. Men gaat er later naar toe, moet het publiek weer vroeg naar huis, dan kan dat gevolgen hebben voor de openbare orde. Dit is een middenweg', zo gaf de burgemeester aan.
Op de eerste twee Staphorstdagen zijn geluidsmetingen verricht. De eerste dag is men binnen de voorschriften gebleven, van de tweede dag zijn de uitslagen nog niet binnen, maar de verwachting is dat men ook hier binnen de normering gebleven is. Op de laatste Staphorstdag is vanwege het kostenaspect niet gemeten.

09-07-04 - Meppeler Courant
Ambulances te vaak laat in Staphorst

STAPHORST - Bijna twaalf procent van de ambulanceritten in de gemeente Staphorst reed vorig jaar niet op tijd. De gestelde vijftien minuten-norm werd niet gehaald. Dat blijkt uit een overzicht van de Regionale Ambulancevoorziening IJssel-Vecht (RAV).

Het college van B en W van Staphorst heeft bij de provincie Overijssel aan de bel getrokken. Het gemeentebestuur van Staphorst pleit voor een ambulancesteunpunt bij De Lichtmis, zodat er sprake is van korte en snelle routes naar Nieuwleusen, Staphorst en Hasselt. Deze locatie is volgens het college tevens gunstig als er ongelukken gebeuren op de rijksweg. De gemeente wil dat er nu eindelijk en het liefst ook snel wat gebeurt.
Het college heeft ook al eerder een bezorgde brief aan de provincie gestuurd. In 2002 redde 23 procent van de ziekenwagens het niet om binnen de norm de patiënt te bereiken in de gemeente Staphorst. Vorig jaar ging dat dus iets beter, maar nog steeds duurt het in veel gevallen te lang om op tijd bij een patiënt te komen. In plaats van vijftien minuten is de reistijd nu gemiddeld ruim twintig minuten. 'Dit gegeven heeft ons geschokt', aldus het college van B en W in de brief.
Het was de fractie van de SGP die het college onlangs vroeg naar een lijst van de rijtijden over 2003. Aanleiding waren klachten van burgers dat het soms toch wel lang duurde voordat er een ziekenwagen voor de deur stond. De SGP heeft, gesteund door de andere partijen, er bij het college op aangedrongen actie te ondernemen, waarna de bezorgde brief aan de provincie werd geschreven. De SGP pleit al langer voor een ambulancepost bij De Lichtmis. Er is vorig jaar wel een ambulancepost in Zwartsluis geopend, maar blijkbaar kan er die niet toe bijdragen dat het verzorgingsgebied Staphorst goed wordt bediend.
In het rapport staat verder dat het gebied tussen Balkbrug en Staphorst kan worden aangemerkt als risicogebied. Dit komt mede doordat de bereikbaarheid vanuit Meppel onder druk is komen te staan. Het college van B en W van Staphorst toont zich in de brief bezorgd over deze situatie.

Spreidingsplan
'Toen destijds de ambulancepost in Staphorst werd opgeheven, werd ons verzekerd dat de bereikbaarheid van Staphorst gewaarborgd was. Wij hebben op basis van de huidige ervaringsgegevens niet de indruk dat de gezondheidszorg op dit gebied verbeterd is. Als één op de tien spoedritten gemiddeld vijf minuten te laat komt, kan niet gesproken worden van een goed spreidingsplan van de ambulances', zo schrijft het college van B en W in de brief.
'Om de gezondheidszorg op een kwalitatief goed niveau re krijgen, willen wij dat het aantal overschrijdingen wordt gereduceerd. Wij begrijpen dat er extra gelden beschikbaar gesteld zijn voor de optimalisering van het spreidingsplan en willen daarom de opmerkingen van de RAV onder uw aandacht brengen. In dit verband verzoeken wij u om een verfijning van het spreidingsplan, zoals dat mogelijk wordt gemaakt door de extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen', gaat de brief verder.

02-07-04 - Meppeler Courant
Prins Mauritsschool Staphorst krijgt een dringende opfrisbeurt

STAPHORST - De gemeente Staphorst stelt geld beschikbaar voor de verbouwing van de Prins Mauritsschool. De renovatie van de reformatorische school is zo noodzakelijk dat die negen jaar naar voren wordt gehaald. De verbouwing stond aanvankelijk voor 2013 op de planning.

De totale kosten bedragen ongeveer 230.000 euro. Geld dat de gemeente niet zo één, twee, drie voorhanden heeft, althans een deel niet. Een deel van het bedrag moet de school voorfinancieren, om zo de renovatie toch mogelijk te maken. Het is een voorstel van de SGP, al eerder gedaan, waar de overige politici in Staphorst positief tegenover staan. De grote vraag was deze week alleen: moet de voorfinanciering gelden tot 2007 of moet de school opdraaien voor in ieder geval de rente tot 2013? Immers, dat is het jaar waarin de verbouwing eigenlijk plaats zou moeten vinden.
Volgens de PvdA heeft de politiek een dergelijk geval eerder bij de hand gehad. In dit geval was het de CNS die voor moest financieren tot het jaar waarin bouw en verbouw gepland was. Niemand twijfelde deze week aan de noodzaak van de renovatie, maar wel werd vooral door de PvdA gezegd dat de gemeente iedereen gelijk moet behandelen. Mocht blijken dat de CNS ook langer voor moest financieren, dan moet de Prins Mauritsschool dat ook. Gelijke monniken, gelijke kappen, zo stelde de PvdA deze week.
De school aan de Gemeenteweg is in 1973 gebouwd en staat dus pas voor 2013 op de lijst om grondig gerenoveerd te worden, maar een roestige gasleiding, een routing die niet meer van deze tijd is, een meterkaste die hoognodig aan vervanging toe is, het zorgt er allemaal voor dat de politiek niet te lang meer wil wachten. De school heeft gewoon dringend een opfrisbeurt nodig en dat gaat nu dus ook gebeuren.
Ook veel leerlingen van de hoogste groepen van de school zaten deze week in de raadszaal om de besprekingen aan te horen. Niet alleen hoorden ze dat de verbouwing kan gaan beginnen, ook kregen ze een ijsje die ze op de publieke tribune oplikten.

01-07-04 - De Stentor
Snelle aanpak Mauritsschool

STAPHORST - Een roestige gasleiding, deplorabele meterkast en een interne routing die gevaarlijke situaties oplevert als er ooit brand zou ontstaan. Dat zijn zaken die politiek Staphorst dwingen snel fiat te geven voor de gewenste verbouw van de School met de Bijbel, Prins Mauritsschool. En dat gebeurt ook.

Over de noodzaak van een ingreep mocht deze week in de raadsvergadering geen discussie bestaan. Het gesteggel beperkte zich tot de gewenste voorfinanciering door het schoolbestuur zelf (ook om geen precedent te scheppen ten opzichte van andere scholen), maar over de uitvoering van groot onderhoud geen wanklank. 'Het is niet verantwoord om langer te wachten', doelde wethouder Wisse Bron op de oorspronkelijk afgesproken tijdspanne van veertig jaar. Normaal gesproken zou de school pas in 2013 aan bod komen voor ingrijpende aanpassingen. Maar door eerder genoemde knelpunten is spoed vereist. De huidige routing is verre van optimaal. De gangen in het schoolgebouw aan de Gemeenteweg in Staphorst lopen niet door, maar worden onderbroken door een lokaal en enkele andere ruimtes. Ook op gebied van onderwijskundige voorzieningen loopt de Prins Mauritsschool - gebouwd in 1973 toen 'klassikaal onderwijs' nog de norm was - achter de feiten aan. Er zijn meer, kleinere ruimtes nodig waar kinderen zelfstandig en in kleinere groepjes kunnen werken. Ook moet de school volgens het Integraal Huisvestingsplan beschikken over een afzonderlijke directie- en personeelskamer, gemeenschapsruimte en lokaal voor handenarbeid of ict-lessen. Voor het totale pakket maatregelen (zowel bouw- als onderwijskundig) is circa 230.000 euro nodig.

01-07-04 - De Stentor
'SGP vreest toeterende truckers'

STAPHORST - Met de vlam in de pijp scheurt de karavaan straks weer over het asfalt van de A28. Op 24 en 25 juli vormt het TT - circuit in Assen decor van 'Truckstar Festival'. Maar wie zondag op de terugweg Staphorst passeert wordt door de Staatkundig Gereformeerde Partij vriendelijk doch dringend verzocht niet te claxonneren.

De Drentse hoofdplaats geldt als kloppend hart van de transportwereld tijdens het spektakel, dat circa tweeduizend kolossen op wielen uit alle windstreken trekt. Het gros passeert, op de route naar huis, Staphorst. En ter hoogte van de kerkgemeente voelt de SGP de bui alweer hangen: 'er wordt constant getoeterd, alleen voor de fun. We hebben ons daar vorig jaar óók enorm aan geërgerd', zo moest Lubbert Talen in de raadsvergadering van het hart. 'Ons dorp wordt overspoeld door toeterende vrachtwagens, zodat de zondagsrust ver te zoeken is.'

Het overkomt ons, stelt de SGP. 'Dit evenement gaat echt ten koste van de kwaliteit van onze leefomgeving.' Graag zag de grootste raadsfractie dan ook dat het college actie ondernam. Vermanende borden langs de snelweg, vooraf een brief of telefoontje naar de organisatie misschien? Burgemeester Alssema had al weinig fiducie in dat verzoek ('taken van Rijkswaterstaat en het politiekorps, dat op zo'n dag waarschijnlijk andere prioriteiten heeft') en zijn twijfels werden versterkt door reacties van een politieke meerderheid. Een boze Gerard Doornbos (PvdA) zegt er 'zéér op tegen' te zijn dat het college zich met dit truckersfeest bemoeit. 'Dan moeten we de A28 maar verplaatsen, die loopt nou eenmaal door ons dorp heen. Dit is de consequentie van wonen langs de snelweg.'

Het raadslid noemt het voorstel uit kleinrechtse hoek 'gelegenheidspolitiek'. 'Laten we dan eens serieus samen praten over geluidsbelasting, 365 dagen per jaar. Overlast is níet alleen een zaak op zondag.' Bovendien wil de PvdA dan ook de discussie aan over verkeersveiligheid in het algemeen, een hot item in Staphorst. 'Laten we eerst kijken naar de opvoeding van weggebruikers in onze eigen gemeente vóór we naar een ander wijzen.' Ook Gemeentebelangen/VVD, ChristenUnie en het CDA willen de problematiek van geluidsoverlast liever structureel aangepakt zien. Jan Talen: 'we zijn nota bene in onderhandeling met Rijkswaterstaat over een extra afslag, hoe serieus komen we dan nog over?' Hij denkt dat het plaatsen van verbodsborden juist een averechts effect heeft. Henk Koobs beaamt dat laatste. 'Het zet geen zoden aan de dijk', verwacht hij, 'en we roepen meer kritiek op ons af.' Philip Mes: 'Zo'n actie berokkent Staphorst meer schade dan goodwill.' Conclusie: niets doen en er maar het beste van hopen.

30-06-04 - Meppeler Courant
'Vrachtwagens verstoren de zondag'

STAPHORST - De SGP in de gemeenteraad van Staphorst wil dat de gemeente de organisatie of andere bevoegde instanties aanschrijft om ervoor te zorgen dat vrachtwagens en hun chauffeurs die op zondag 25 juli 2004 terugkeren van het Truckersfestival in Assen, niet teveel op hun indrukwekkende claxon drukken. Het lawaai ontheiligt de zondag, zo vinden de staatkundig gereformeerden.

Het is de partij al langer een doorn in het oog. De tientallen vrachtwagens die op de zondag van het truckersfestival over de A-28 bij Staphorst rijden, toeteren flink naar elkaar en naar de vele belangstellenden die langs de weg staan. Vooral op de zondag is dit behoorlijk vervelend. 'Ik woon bijvoorbeeld vlakbij de rijksweg en je kunt dan geen normaal gesprek voeren', aldus Lubbert Talen van de SGP die gisteravond met het voorstel op de proppen kwam. Hij vindt bijvoorbeeld dat er op z'n minst borden langs de A-28 gezet kunnen worden die de chauffeurs erop moeten wijzen toch vooral rustig te zijn op de zondag, uit respect voor de aanwonenden.

Geen steun
De SGP kreeg geen steun van de collega-fracties in de gemeenteraad. De andere raadsleden geloofden zelfs dat dit wel eens averechts zou kunnen werken. 'Ik ben er zeer op tegen. Als je wat wilt, moet je de A-28 omleggen of je moet Staphorst verplaatsen. Als we anderen in het verkeer op hun verantwoordelijkheden willen wijzen, moeten we eerst maar eens binnen onze eigen gelederen kijken. Ook hier kan qua verkeersgedrag nog het een en ander veranderen', aldus Gerard Doornbos van de PvdA. Hij noemde het voorstel van de SGP gelegenheidspolitiek. 'Laatst was de TT van Assen en toen stoorde zich niemand eraan.'
VVD/Gemeentebelangen noemde het voorstel wat 'krap door de bocht.' 'Als je wat wilt, moet je het structureel aanpakken en niet nu iets ondernemen, omdat er toevallig een zondag in het geding is' aldus fractievoorzitter Jan Talen. Ook hij zei een averechts effect te vrezen.

Belangstellenden
Ook de ChristenUnie schaarde zich gisteravond niet aan de kant van de SGP. Volgens deze partij wordt er vooral getoeterd naar belangstellenden die vanaf de kant of vanaf een viaduct naar de vele vrachtwagens kijken. De partij denkt niet dat maatregelen, zoals borden of politiecontroles, zoden aan de dijk zetten.
Het CDA vindt zelfs dat, als Staphorst de politie oproept bonnen uit te delen of borden plaatst, de gemeente 'verkeerd op de kaart wordt gezet. Het is volgens deze partij een zaak voor het hele jaar en niet alleen voor zondag 25 juli.'
Lubbert Talen en zijn fractie stonden dus alleen. Toch vond Talen na afloop dat het een goede zaak was dat hij het punt had aangezwengeld. 'Het zit ons dwars en dan moet je het gewoon aangeven. Ik verlang ook niet meteen een oplossing, maar ik wil het wel gezegd hebben.'

21-06-04 - Meppeler Courant
Mogelijk vier rotondes in J.J. Gorterlaan

STAPHORST - Het aanwijzen van de J.J. Gorterlaan en de Achthoevenweg tot ontsluitingswegen voor de nieuwe woonwijk De Slagen en de industrieterreinen De Esch II en III met eventueel gescheiden rijbanen en een vrijliggend fietspad. Dat stelt het college van B en W voor aan de gemeenteraad van Staphorst.

Verder komen er in de Gorterlaan diverse rotondes, die overigens ook voor het vrachtverkeer genomen moeten kunnen worden. Het is een heel pakket aan maatregelen waar de politiek onlangs over sprak. In de toekomst komen er mogelijk vier rotondes in de J.J. Gorterlaan. Allemaal om een goede ontsluiting van industrieterreinen en de woonwijk mogelijk te maken.
Twee komen er in ieder geval op de kruising Gorterlaan/Achthoevenweg en Industrieweg/Gorterlaan. Als alle maatregelen zijn genomen, moet het vrachtverkeer voortaan de dorpskern mijden en dat is een dan de doelstellingen van de gemeente. De oude Achthoevenweg verdwijnt helemaal.
Zoals de plannen nu zijn, komt er een vrijliggend fietspad langs de Achthoevenweg, die op den duur helemaal tot aan de Gemeenteweg moet lopen en een vrijliggende fietsroute langs de Gorterlaan aan de kant van het zwembad. Om de jeugd veilig te laten oversteken van de Staphorster Kerkweg naar het zwembad, was eerst gedacht aan een tunneltje, maar nu denkt het college aan een middengeleider. Op andere plekken in de Gorterlaan kunnen rijwielers door de rotondes wel veilig oversteken. De SGP pleitte deze week voor verkeerslichten bij het zwembad. De Staphorster Kerkweg wordt op den duur ook een belangrijke ontsluitingsweg voor fietsers, niet voor auto's.
Om die reden toonde het CDA zich deze week dan ook geen voorstander van een vrijliggend fietspad langs de Achthoevenweg. 'Er ligt immers straks een prima fietspad (Staphorster Kerkweg). Veiliger kan het niet. Je hoeft het toch niet dubbel op te doen, aldus Niek Gosker van het CDA. De ChristenUnie vroeg zich af of het toch niet mogelijk is om de Gorterlaan in de toekomst om het zwembad heen te leggen. Veel knelpunten worden dan in één keer opgelost. Ook het college houdt dit nog als een optie open.

15-06-04 - De Stentor/Zwolse Courant
Blootfietsers niet welkom in Staphorst

Een gewaarschuwd blootfietser telt voor twee: Staphorst zit niet te wachten op een dubieuze karavaan in Adamskostuum. Wie desondanks voor de fun op demarrage door de kerkgemeente wil hoeft niet te rekenen op een warm onthaal.

Als de club onder de vlag van ‘World Naked Bike Ride‘ vergunning aanvraagt om in het voorjaar van 2005 poedelnaakt over de Oude Rijksweg te pedaleren, luidt het antwoord alvast nee. Al willen B en W op voorhand niet op de zaak vooruitlopen. De beoogde ‘protesttocht‘ in Staphorst wordt voorlopig dan ook ‘voor kennisgeving aangenomen‘. ‘We zien tegen die tijd wel. Dat is voor later zorg.‘

Dertig bloteriken gaven dit weekeinde al wel aanstoot in Apeldoorn, voor de editie van volgend jaar wil de groep nudisten uitwijken naar Staphorst. Reden? Het verbaal verzet van de Staatkundig Gereformeerde Partij, die vreesde dat een jaarlijks fietsfeest van eigen achterban zou worden gebruuskeerd. Koren op de molen van de naaktfietsers. ‘Erg kinderachtig‘, zegt SGP-raadslid Sytse de Jong uit Staphorst. ‘Als de intenties van deze club er alleen uit bestaan onze partij te provoceren, vind ik dat erg kleinzielig.‘ De weerzin komt echt niet alleen uit SGP-hoek, die zo gelijk weer als achterlijk neergezet kan worden. Voedsel, kleding en onderdak behoren toch tot de voorrechten van het vrije westen? Dus wat beoog je eigenlijk? Doe even gewoon, trek wat aan.‘

Vanuit liberale hoek gelijk geluid. Ook politiek opposant Jaap Eissen van Gemeentebelangen/VVD ergert zich aan het plan van de naaktfietsers. ‘Dat heeft niks met geloofsovertuiging te maken. Hun gedrag getuigt gewoon niet van fatsoensnormen.

Nee, ik zou het niet gepast vinden in Staphorst, nog los van de wettelijke toetsing.‘ Eissen heeft er naar eigen zeggen ook persoonlijk moeite mee. ‘Er zijn grenzen.‘

11-06-04 - De Stentor
SGP: vlag op 3 mei halfstok 'als zondag in het geding is'

STAPHORST - Als 4 mei onverhoopt op een zondag valt? Dan blijft de nationale driekleur keurig opgerold op zolder. Wat de Staatkundig Gereformeerde Partij betreft, vlagt kerkgemeente Staphorst in dat geval halfstok op 3 mei.

Ook wapperende uitbundigheid van 5 mei verhuist - als het moet - maar een dagje verderop, naar de zesde. 'Zodra de zondag in geding komt.'

Een aangepaste vlaginstructie is prima. Voortaan mag er bij plaatselijke verordening ook op de verjaardagen van prins van Oranje Willem Alexander en zijn eega prinses Máxima 'uitgebreid in plaats van beperkt' gevlagd worden.
Maar er zijn grenzen. Data van dodenherdenking en bevrijdingsdag stuiten op morele bezwaren als die mijlpalen ooit op een zondag vallen. Pas in mei 2009 doet dat dilemma zich voor en Arie den Ouden (SGP) wil er naar eigen zeggen 'nu ook geen principiële discussie' aan wijden in de commissie Middelen en Ruimtelijke Ordening. Maar hij moet het toch even kwijt. 'De dag des Heeren gaat bóven dodenherdenking.'

Met die opmerking haalde Den Ouden zich deze week de woede op de hals van de PvdA. Gerard Doornbos vreest 'geschiedvervalsing' als aan die twee voor Nederland zo historisch belangrijke data wordt getornd. '5 mei mag nog eens 6 mei worden. Vooruit dan. Maar 4 mei stáát. Die datum mag niet verloederd worden, daar hechten wij zeer aan.' Doornbos vindt het onbegrijpelijk dat voor de SGP een combinatie van dodenherdenking en heilige zondagsrust kennelijk niet mogelijk is. 'Heel veel christenen gedenken vier mei. Ook in Staphorst. U kunt het geloof en zo'n datum niet uit elkaar rukken.'

Het college houdt zich op de vlakte, stelt alvast wat 5 mei betreft: niet vlaggen als het een zondag is. En 4 mei? 'Dat hangt er nog vanaf', meldt burgemeester Joop Alssema diplomatiek. Als er sprake is van een (lokale) plechtigheid rondom Dodenherdenking op zondag mag de vlag bij huis en kerktorens wèl halfstok, anders niet. 'Er moet wel een koppeling zijn.' De discussie wordt vervolgd rond 2009.

11-06-04 - Meppeler Courant
'Dag des Heeren boven herdenking'

STAPHORST - Als het aan de SGP in de gemeente Staphorst ligt, wordt er op 5 mei niet gevlagd als bevrijdingsdag op een zondag valt. Hetzelfde geldt voor de voor de dodenherdenking. Als die op een zondag valt, zou er op 3 mei gevlagd moeten worden door de gemeente.

'De dag des Heeren gaat bij ons boven de dodenherdenking' aldus Arie den Ouden woensdagavond tijdens de commissievergadering van de raadscommissie Middelen/Ruimtelijke Ordening, waarbij de vlaginstructie aan de orde kwam. De SGP wilde er in dit vroege stadium nog geen principiële discussie van maken, maar Den Ouden kondigde al wel aan hier zeker op terug te komen, mocht het onderwerp weer aan de orde komen.

Geschiedvervalsing
De opmerking vaan de SGP zorgde wel voor een woedende reactie van de fractievoorzitter van de PvdA, Gerard Doornbos.
Volgens hem zijn er ook veel christenen in Staphorst die het helemaal niet erg vinden dat er op zondagen wordt gevlagd als de data toevallig zo uitkomen.
Hij vindt het zelfs geschiedvervalsing als er op 4 mei niet gevlagd wordt, omdat het toevallig zondag is. 'Met 5 mei naar 6 mei zou ik nog wel kunnen leven, maar 4 mei hoort gewoon op de dag zelf. We mogen niet toestaan dat een dergelijke belangrijke dag verloedert.' Het college stelde een compromisvoorstel voor. Als 5 mei op een zondag valt, dan vlaggen op de maandag, aldus burgemeester Joop Alssema. Voor 4 mei wil het college een koppeling gaan maken. Als deze dag lokaal een herdenking wordt gehouden, dan wordt er gevlagd, gebeurt dit niet, dan blijven de gemeentelijke vlaggen gewoon in de kast.

04-06-04 - Meppeler Courant
Staphorst wil verzoeken tot planschade 'niet stimuleren'

STAPHORST - Ondanks stevige pleidooien van burgemeester Joop Alssema en wethouder Hendrik Kruidhof vindt politiek Staphorst toch dat de leges voor het indienen van een verzoek tot planschadevergoeding omhoog moet naar 1000 euro. Het college vindt 300 euro reëel.

Het is overigens nog maar de vraag of het tarief van 1000 euro het lang volhoudt: de verwachting is dat de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening, waarop de Tweede Kamer nu nog studeert, het wettelijk tarief uiteindelijk op 300 euro zal voorschrijven. Voorlopig echter zijn de leges in Staphorst beduidend hoger. De gemeenteraad was eerder deze week unaniem in haar mening. 'We moeten ervoor waken dat burgers al te lichtzinnig verzoeken tot planschade indienen' vindt de SGP, dat dan ook een amendement indiende.
De fractie kreeg -zoals na de behandeling in de betreffende commissie te verwachten viel- vanuit alle hoeken bijval. Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD): 'De drempel moet hoog zijn, je moet dit soort zaken niet stimuleren'. Ook denkt de raad dat woningbezitters, die het serieus oneens zijn met de ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving en daarom vervolgens planschade claimen, het bedrag van 1000 euro er best voor over hebben. 'Want uiteindelijk gaan er veel grotere bedragen mee gemoeid'.
Volgens wethouder Kruidhof stelt het college zich op het principe dat een redelijk bedrag noodzakelijk is om ook inwoners met een smalle beurs in de gelegenheid te stellen aan te kloppen. 'Het college is tegen een afschriktarief'.
Ook burgemeester Alssema trachtte het tij nog te doen keren. 'Als gemeente moet je iedere burger in de gelegenheid stellen een dergelijk verzoek in te dienen. Bij voorbaat zo'n hoog tarief opleggen is in onze ogen niet reëel'. Het mocht niet baten, de raad bleef bij haar standpunt.

02-06-04 - Meppeler Courant
Raad kraakt opstelling J. Talen

STAPHORST - In niet mis te verstane bewoordingen heeft politiek Staphorst gisteravond het door Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD) ingediende ontslag als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening veroordeeld.
Niet zozeer het ontslag, als wel de manier waarop was enkele fracties in het verkeerde keelgat geschoten. Hem wordt een negatieve houding richting college verweten. 'Ik noem dit met modder smijten' aldus Klaas Kuiper (CDA).

De fractievoorzitter van de oppositiepartij GB/VVD heeft zelf ontslag genomen omdat hij 'beleidsmatig niet met wethouder Kruidhof door één deur kan'. 'Ik doe niet mee aan spelletjes, kan geen zaken verdedigen waar ik principieel niet achter sta.
De portefeuillehouder voert een wispelturig beleid, dat wekelijks, dagelijks en soms per uur wisselt', aldus Talen.
De raad vindt het Talens goed recht zijn taak als plaatsvervangend voorzitter voor gezien te houden, maar kon zijn opstelling niet bepaald waarderen. Henk Koobs (CU) sprak zelfs van 'een beschamende handelwijze voor de Staphorster politiek'.
Talen werd vooral kwalijk genomen dat hij tijdens de laatste commissievergadering een drietal zaken op het gebied van ruimtelijke ordening niet agendeerde. Hij zette Kruidhof daarmee buitenspel. Gerard Doornbos (PvdA), die twee jaar lang zowel technisch als inhoudelijk voorzitter was, had al eerder ontslag genomen, 'Het was niet langer vol te houden', aldus de sociaal-democraat.

Hij doelde daarmee op het feit dat hij als voorzitter voortdurend alle zeilen moest bijzetten om bekvechtende partijen weer in het gareel te krijgen.
Hij kon op deze manier zijn partijpolitieke standpunt niet kwijt, te weinig inhoudelijk met de zaken bezig zijn. Philip Mes (CDA) werd gisteravond benoemd tot technisch commissievoorzitter, Arie den Ouden (SGP) wordt zijn plaatsvervanger.

19-05-04 - Meppeler Courant
Wegen leiden naar verdeeldheid

STAPHORST - Het wegencategoriseringsplan voor de gemeente Staphorst dreigt uit te lopen op een fiasco. De verdeeldheid onder de politieke partijen is zo groot dat van de categorisering in het buitengebied waarschijnlijk weinig terecht komt.

Dat bleek gisteravond tijdens de commissievergadering Grondgebied, waarin het wegencategoriseringsplan voor Staphorst aan de orde kwam. Voor de hele regionale wegenstructuur in de Kop van Overijssel is een integrale wegennetvisie vastgelegd in het zogeheten Raamplan Wegencategorisering KOVO. Dit plan stond aan de basis van Duurzaam Veilig.
Omdat het een raamplan is, zijn de deelnemende gemeenten, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Staphorst, begonnen hier een invulling aan te geven. Staphorst loopt niet alleen ver achter op schema, maar dreigt ook nog verder achterop te raken, omdat de politiek zo verdeeld is over de invulling van dit plan.

Borden
Het college maakte een plan dat 97.500 euro moet gaan kosten. Het gaat dan vooral om het aanbrengen van borden op locaties waar snelheden veranderen, de aanschaf van portaalunits en het aanbrengen van dwarsmarkeringen. Het raamplan kent in het buitengebied meerdere soorten wegen: stroomwegen, ontsluitingswegen en erftoegangswegen. En bij deze laatste categorie komen de problemen om de hoek kijken. Het gaat hier namelijk om zestig kilometer per uur-wegen in het buitengebied. Grote vraag is: welke wel en welke niet.
De fractie van Gemeentebelangen/VVD pleit voor Europese richtlijnen en vindt het gedoe op gemeenteniveau eigenlijk helemaal niets. De PvdA verwijt de collega's dat ze niet het lef hebben eindelijk eens een beslissing te nemen en daarmee eigenlijk een beetje spelen met de veiligheid. ChristenUnie en SGP hebben een hele waslijst klaarliggen van wegen die anders gecategoriseerd moeten worden en het CDA vindt eigenlijk dat 60 kilometer per uur in het buitengebied weinig zoden aan de dijk zet, immers hoe zit het met de handhaving.

Waslijst
Zestig rijden in het buitengebied is volgens veel partijen niet te controleren. De fracties hadden meteen al een lijstje klaarliggen van wegen die uitgesloten zouden moeten worden van dit zestig-regime, waarmee het plan eigenlijk al aan gruzelementen ligt. De SGP kwam met Geerligsland, Dekkersland, Dekkersweg en de Postweg op de proppen die gewoon tachtig zouden moeten blijven. Reggersweg, Oosterparallelweg, mogelijk Gorterlaan, iedereen kon wel een weg verzinnen waar het gas ingetrapt moet kunnen worden, omdat ze leiden naar andere gemeenten of bijvoorbeeld naar het ziekenhuis.

05-05-04 - De Stentor
Staphorst strijdt met TPG Post

STAPHORST - Mocht TPG Post denken dat het geschil over het verplaatsen van de brievenbussen van de baan is, en de burgers zich gehoorzaam zullen schikken, dan heeft het postbezorgingsbedrijf het helemaal mis. Want de streekbewoners in Rouveen en Staphorst geven nog lang niet op.

Nieuw hoofdstuk in de soap is een jurist van de gemeente Staphorst die een kort geding wil aanspannen tegen TPG Post en daarvoor met spoed op zoek is naar gedupeerden.

Het postbezorgingsbedrijf TPG eist van de bewoners aan de Oude Rijksweg dat de brievenbussen aan de weg worden geplaatst. Maar de gedupeerden weigeren, ze wonen aan stegen die in feite kleine wegen zijn. Met het verplaatsen moeten ze hun post soms driekwart kilometer van huis uit de bus halen. De beklaagde bewoners zijn ook nog eens voor een groot deel ouden van dagen. Ze vinden het besluit van TPG ondankbaar. Juist in dorpen als Rouveen en Staphorst worden, voornamelijk door de ouderen, vele ansichtkaarten bij ziekte, verdriet of feest verstuurd.

Een aantal protestacties liep op niets uit, want TPG lijkt onverbiddelijk. Sommige burgers zijn vindingrijk en zoeken een onverharde weg achter hun huis en benoemen die met een straatnaam. Achterliggende gedachte is dat de postbezorgers dan maar flink moeten omrijden als ze zo nodig aan een hoofdweg willen bezorgen. Nieuw op de kaart is bijvoorbeeld de Achterweg verschenen, waar nu een brievenbus staat met Achterweg 1. Andere bewoners weigeren domweg hun brievenbus te verplaatsen en halen hun post bij het hoofdkantoor in Meppel. Maar ook via de officiele kanalen lijkt de hoop nog niet vervlogen voor de streekbewoners.

De plaatselijke overheid biedt nu haar diensten aan, in de vorm van een jurist, om ervoor te zorgen dat de brievenbussen niet verplaatst hoeven te worden. Een jurist van de gemeente Staphorst wil een kortgeding aanspannen tegen TPG Post. Daarom zoekt de juridische afdeling met spoed gedupeerden waarbij TPG is gestopt met de postbezorging. Voorwaarde voor aanmelding is dat deze gedupeerde streekbewoners nog niet eerder een bezwaar hebben ingediend. Contactpersoon bij de gemeente Staphorst is Frans Bakker.

Staphorster Koos Geerds heeft aangegeven te willen bemiddelen tussen de gedupeerde Staphorsters en TPG Post. Hij stelt zelfs voor een wedstrijd te organiseren voor het ontwerpen van de mooiste brievenbus, die past in de traditionele bebouwing van de streek.

07-04-04 - Zwolse Courant

 

 

 

 
   


07-04-04 - Meppeler Courant

07-04-04 - Meppeler Courant

06-04-04 - Zwolse Courant

10-02-04 - Staphorster

 

terug >>