Archief 2009 Archief 2008
     
Uit de pers 2009    

- Nog minimaal twee jaar 80 km/uur rijden - Meppeler Courant
- Kazerne wordt opgeknapt - Meppeler Courant
- 'Wie doet straks het licht uit' - Meppeler Courant
- Toch combischool voor Rouveen - Meppeler Courant
- Combischool Rouveen wankelt - Meppeler Courant
- Combischool Rouveen op drijfzand - De Stentor
- Staphorst handhaaft alcoholregels keet - Reformatorisch Dagblad
- Drankkeet opnieuw splijtzwam in Staphorst - Reformatorisch Dagblad
- Raadslid stuurt mammoettanker bij - Meppeler Courant
- 'Goede buur levert niet altijd goed huwelijk op' - Meppeler Courant
- Staphorst slijpwerk hakt er in - ANALYSE - De Stentor
- Raad in spagaat: school of sport - De Stentor
- Keten dicht, kamers open - De Stentor
- Politiek verdeeld over bezuinigingen - Meppeler Courant
- Staphorst fuseren met Zwartewaterland - Meppeler Courant
- Angst voor nieuw beperking boeren - Meppeler Courant
- Verbindingszone door boerenland - Meppeler Courant
- Kritisch rapport Centra Jeugd en Gezin - Reformatorisch Dagblad
- Politiek legt CZ geen strobreed in de weg - Meppeler Courant
- Volop discussie in Overijssel over verkoop Essent - Meppeler Courant
- Streep door plannen A28 bij Staphorst - Reformatorisch Dagblad
- Aansluiting op snelweg opgeschort - De Stentor
- AMBC vreest mislopen geld - Meppeler Courant
- Bas van der Vlies geeft hoog op over SJOS - Meppeler Courant
- Aansluiting A28 op lange baan - Meppeler Courant
- Natura 2000: 'Dit gaat ergens over' - Meppeler Courant
- SGP op zoek naar balans tussen natuur en boeren - De Stentor
- Helft Staphorster keten in beeld - Reformatorisch Dagblad
- Feuilleton A28 gaat gewoon door - Meppeler Courant
- Staphorst wacht met aansluiting A28 - Reformatorisch Dagblad
- A28 blijft Staphorst bezig houden - De Stentor

Uit de pers

06-11-09 - Meppeler Courant
Nog minimaal twee jaar 80 km/uur rijden

Staphorst - De Stadsweg en de Conradsweg van Rouveen naar Hasselt en Zwartsluis blijven nog minimaal twee jaar wegen waar 80 km/uur gereden mag worden. De overige wegen in het buitengebied van Staphorst krijgen een zogeheten 60-regime. Dat heeft de gemeenteraad van Staphorst deze week besloten.

Het is een compromis, want eigenlijk moeten alle wegen in het buitengebied 60-wegen worden. Dat is afgesproken in Duurzaam Veilig, waar ook de gemeente Staphorst zich in het verleden akkoord mee verklaarde. (De raad heeft echter altijd voor enkele wegen een voorbehoud gemaakt. Daarbij werden dan in elk geval de Stadsweg en de Conradsweg genoemd. -Redactie website SGP-).

Volgens de lokale politiek is dit een brug te ver. Het zou helemaal niet nodig zijn. Aanvankelijk werd gesproken over de Conradsweg, de Stadsweg, de Oosterparallelweg en de Reggersweg als wegen waar je 80 km/uur zou mogen rijden. B en W wilden eigenlijk alles 60 maken, waarna er deze week een compromis uit de bus rolde: twee wegen behouden het huidige regime. Over twee jaar wordt de zaak geëvalueerd en het zou kunnen dat de Conradsweg en Stadsweg dan alsnog 60-wegen worden.

Als Duurzaam Veilig nageleefd wordt, moeten er vrijliggende fietspaden komen naast wegen waar 80 gereden mag worden. Staphorst heeft hier geen geld voor en dus wordt het de komende jaren gedoogd dat er zich fietsers op de rijbaan bevinden. Geprobeerd wordt de peddelaars om te leiden via een veilige route.

Waarschijnlijk hoeft de gemeente niet te rekenen op provinciale subsidie als ze een fietspad wil aanleggen langs de Conrads- of Stadsweg. Overijssel zal dan verwijzen naar Duurzaam Veilig waar de wegen niet aan voldoen.

06-11-09 - Meppeler Courant
Kazerne wordt opgeknapt

Staphorst - De brandweerkazerne in Staphorst wordt opgeknapt. Verplaatsen naar een andere locatie of nieuwbouw op de huidige plek is hiermee van de baan. De reden: geldgebrek. Er moet snel wat gebeuren, want de Arbeidsinspectie is zeer kritisch over het huidige onderkomen.

Er lag nog twee ton op de plank voor planvorming. Ook lag er 2,5 ton klaar voor groot
Onderhoud. Beide bedragen worden nu besteed aan een grondige renovatie. Voor de financieel in zwaar weer verkerende gemeente het hoogst haalbare. Nieuwbouw zou het allerbeste zijn, maar dat kost miljoenen euro's. Geld dat er niet is. Eerst gaat de gemeente Staphorst onderzoeken wat er precies moet gebeuren met het onderkomen van de brandweer, daarna worden de plannen aan de politiek voorgelegd.

De Arbeidsinspectie schreef vorige maand een kritisch rapport over het onderkomen. Volgens de inspectie is het niet goed gesteld met de kazerne. Het zou er zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Zo is de ruimte om wagens te stallen te krap. Medewerkers zouden 'geplet' kunnen worden. Sommige brandweerlieden moeten zich in de stallingsruimte in hun pak hijsen. Vrouwen en mannen kunnen zich nauwelijks in een eigen ruimte omkleden en de kantine is veel te klein. De Arbeidsinspectie eist op korte termijn maatregelen, ook de vrijwillige brandweer kroop vorige week in de pen om de politiek te bewegen het onderkomen eindelijk eens aan te passen.

Brandweercommandant Jan Roo is sceptisch. Hij wijst erop dat de brandweer en openbare werken, die ook van het pand gebruik maken, altijd samen worden genoemd en dat het geld dus mogelijk verdeeld wordt. Hij vindt het ook een beetje vreemd dat er gelden beschikbaar worden gesteld, zonder dat er nog een plan is gemaakt. Normaal gesproken is de procedure omgekeerd.

04-11-09 - Meppeler Courant
'Wie doet straks het licht uit'

Staphorst - De Combischool in Rouveen was dinsdagavond de grote winnaar na de gemeentelijke begrotingsvergadering. De gemeentelijke organisatie was de verliezer. Door toedoen van het CDA en de SGP moet de organisatie nog verder inkrimpen. Zeven tot acht mensen moeten weg. Onverantwoord vindt burgemeester Alssema.

Het college ging maximaal uit van vijf tot zes arbeidsplaatsen, dankzij de beide partijen moeten er nog twee fulltimers weg. Bovenop de besparingen die B en W al willen doorvoeren, moet vanaf 2010 jaarlijks een ton extra worden bespaard. Het CDA wilde dit en de SGP steunde het voorstel.

In 2013 moeten er zeven tot acht ambtenaren minder werken dan nu.
Volgens burgemeester Joop Alssema is dit onmogelijk en kan de gemeente haar taken dan niet meer goed uitvoeren. Hij komt met een plan waarin komt te staan welke taken op de tocht komen staan. 'De gemeente moet meer taken uitvoeren met te weinig mensen, terwijl de dienstverlening op peil moet blijven. Dat kan niet.'

Alssema noemde het initiatief van het CDA, gesteund door SGP, niet bevorderlijk voor de sfeer binnen de organisatie. 'U denkt toch niet dat wij hier niks doen?' Ook de andere politieke partijen noemden het idee om nog meer te besparen belachelijk. 'Wie doet straks het licht uit?', aldus Henk Messchendorp van de PvdA. CDA en SGP waren onvermurwbaar. 'Wij denken dat het kan.'

04-11-09 - Meppeler Courant
Toch combischool voor Rouveen

Staphorst - Rouveen krijgt zijn Multifunctionele Combischool (MCR). De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond tijdens de begrotingsvergadering de knoop doorgehakt. Met ruim 7 miljoen euro is het de grootste investering voor de in financiële nood verkerende gemeente.

Peuterspeelzaal Op Stap, hervormde basisschool De Triangel en de gereformeerde basisschool De Levensboom krijgen samen een nieuw multifunctioneel gebouw met een gymzaal. De scholen behouden hun identiteit. Alle ogen waren gericht op de ChristenUnie die vorige week met een alternatief plan op de proppen kwamen om geld te besparen. Gisteravond ging de partij door de bocht, maar niet zonder slag of stoot.

De CU eist dat de gemeente hoe dan ook tenminste anderhalf miljoen euro aan de reserves toevoegt. De dekking van de school wordt gedaan uit de reserves, want geld is er niet. Het college denkt deze anderhalf miljoen uit de grondverkoop en een goedkopere aanbesteding te kunnen halen. Met deze toezegging kon de CU akkoord gaan.

Gemeenbelangen/VVD en de PvdA stemden tegen. Niet alleen waren ze tegen de Combischool, maar ze verwierpen de totale begroting. 'Een onverantwoorde begroting, waardoor de lasten te veel stijgen. De Combischool is volgens de oppositie een molensteen om de nek van Staphorst. 'Veel andere investeringen, die ook hard nodig zijn, kunnen nu niet doorgaan.'

De CU was altijd voorstander, maar omdat Staphorst krap bij kas zit, kwam de partij vorige week met de optie om de verouderde school De Triangel nieuw te bouwen en de Levensboom die er iets beter bij ligt te restaureren. Kosten vier miljoen euro. Dan zou er ook nog een miljoen euro overblijven voor de broodnodige nieuwbouw voor SC Rouveen. Gisteravond werd dit plan teruggetrokken. Het zou financieel toch niet zo gunstig uitpakken. Deze week poogde de CU ook nog een plan met publiek/private samenwerking bij de collega's erdoor te krijgen. Overheid en bedrijfsleven zouden het samen kunnen doen. Niemand was enthousiast.

Over de voetbal Rouveen werd gisteravond geen woord vuil gemaakt. Zij zijn de verliezers en moeten nog jaren wachten op nieuwbouw. Wethouder Sytse de Jong, die zich al jaren hard maakt voor de MCR in Rouveen, was na afloop blij. 'Je hoeft mij niet te feliciteren. Feliciteer Rouveen maar.'

28-10-09 - Meppeler Courant
Combischool Rouveen wankelt

Staphorst - De komst van de Multifunctionele Combischool in Rouveen (MCR) is na vanavond weer een stuk onzekerder geworden. De ChristenUnie die eigenlijk groot voorstander is van een dergelijk gebouw, heeft door de crisis de hakken in het zand gezet.

PvdA en Gemeentebelangen/VVD waren al tegen. Zij vinden het bedrag van 7 miljoen euro in deze tijd veel te hoog. SGP is voor het plan en het CDA ook.
Vanavond was de eerste van in totaal twee begrotingsvergaderingen. Volgende week dinsdagavond deel twee. Deelnemers aan het project MCR Rouveen zijn peuterspeelzaal Op Stap, hervormde basisschool De Triangel en de gereformeerde basisschool De Levensboom. Het ontwerp gaat uit van een dubbele multifunctionele gymzaal, de beide scholen met behoud van identiteit en de peuterspeelzaal, samen in één pand. Kosten 7 miljoen euro. Het ontwerp is klaar, de de gronden zijn bijna in het bezit van de gemeente. De voorbereidingskosten bedroegen al tonnen.

Volgens B en W kan een dergelijk project gefinancierd worden, maar volgens PvdA en GB/VVD kan het niet, want veel andere projecten kunnen dan niet uitgevoerd worden. Ook de ChristenUnie heeft nu hakken in het zand gezet. Met pijn in het hart. De partij, met een grote achterban in Rouveen, pleit nu voor nieuwbouw van De Triangel, een nieuwe gymzaal en een renovatie van De Levensboom. Deze laatste school zou opgelapt kunnen worden. De Triangel is zo slecht, dat er nieuwbouw moet komen. Voor dit alternatieve plan trekt de partij 4 miljoen euro uit. Voor de voetbal in Rouveen wil de CU 1 miljoen beschikbaar stellen.
De combischool leek er te komen, maar er dreigt nu een streep door de plannen gezet te worden. SGP is voorstander en het CDA ook, samen een meerderheid van negen tegen acht, maar deze laatste partij wil absoluut niet dat de 7 miljoen uit de reserves wordt betaald. Het CDA dacht ook dat dit niet het het geval was, maar wethouder Hutten hielp ze uit de droom: het is wel zo. Als het CDA achter het eigen betoog blijft, kan de partij ook wel eens tegen gaan stemmen. Dan is het afgelopen met de MCR.

28-10-09 - de Stentor
Combischool Rouveen op drijfzand

ROUVEEN - De snelle komst van de multifunctionele combischool in Rouveen is met een voorlopig 'nee' van ChristenUnie op losse schroeven komen te staan.

De tweede partij van Staphorst kwam gisteren tijdens de eerste reactieronde op de nieuwe begroting met een alternatief voor de geplande samenvoeging van basisscholen De Triangel en De Levensboom. De partij, onder aanvoering van fractievoorzitter Henk Koobs, ziet liever nieuwbouw van De Triangel met gymzaal en een grondige renovatie van De Levensboom. In een later stadium, als het financiële zonnetje in Staphorst weer is gaan schijnen, kan dan altijd nog een combischool gebouwd worden. De bouwkosten van de dubbelschool worden nu geraamd op 6,7 miljoen euro.

Met de presentatie van het alternatieve plan om het onderwijs in Rouveen een impuls te geven, is het aantal voorstanders in de gemeenteraad voor een snelle realisatie, al in 2010, geslonken naar negen van in totaal zeventien leden. SGP en CDA blijven het college steunen om de school zo snel mogelijk te realiseren. PvdA en Gemeentebelangen/VVD verwachten dat het miljoenenproject bij uitvoering sowieso als een molensteen om de nek van de gemeente blijft hangen.

Voor de zomer, toen er eveneens over de nieuw te bouwen combischool werd vergaderd, had uitstel de voorkeur van de ChristenUnie. Nu de partij de complete financiële huishouding van de gemeente onder ogen heeft gekregen, zou er eerst een alternatief gevonden moeten worden. De partij laat naar eigen zeggen het onderwijs niet vallen. "Absoluut niet", aldus Koobs. "Wij zijn juist een groot voorstander van de bouw van de combischool, waar meerdere verenigingen gebruik van kunnen maken. Maar we moeten ook met andere ogen naar de haalbaarheid van deze forse investering kijken. Andere grote projecten kunnen door deze flinke uitgave binnen redelijke termijn geen doorgang vinden. Wij denken dan aan de voetbalaccommodatie in Rouveen, waar je net zo goed buiten kunt zitten als het regent." Daarnaast vindt de partij het op zijn zachtst gezegd vreemd dat de gemeente de school wil betalen uit de reserves die zijn opgebouwd voor een nieuwe aansluiting op de A28. "Bedrijven die bij hun grondaankoop mee betaalden aan die aansluiting, betalen nu voor een school. Dat klopt niet."

23-09-09 - Reformatorisch Dagblad
Staphorst handhaaft alcoholregels keet

STAPHORST - De gemeente Staphorst laat de alcoholregels in het lokale drankketenbeleid toch intact. Een amendement daartoe van de SGP-fractie haalde dinsdagavond een nipte meerderheid.

De gemeenteraad boog zich dinsdagavond over de wens van het college om drankketen met maximaal vijftien bezoekers als zogeheten verlengde huiskamer te beschouwen. Gevolg van een dergelijke maatregel is dat de gemeente niet handhavend hoeft op te treden. Immers, in een verlengde huiskamer gelden geen andere regels dan in een gewone huiskamer waarin onbeperkt mag worden gedronken.

De SGP-fractie maakt zich grote zorgen over de mogelijkheid die het collegevoorstel aan jongeren biedt om grote hoeveelheden alcohol achterover te slaan. Ze diende dinsdagavond met succes een amendement in om aan de alcoholbepalingen uit het lokale drankketenbeleid vast te houden.
Dat betekent dat in drankketen in het geheel geen sterke drank mag worden geschonken en dat geen alcohol mag worden verstrekt aan jongeren onder de 16 jaar. Bovendien blijft de regel overeind dat ouders van jongeren die een drankkeet bezitten en de jongeren zelf verplicht een cursus moeten volgen over de gevaren van alcoholmisbruik.

Het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) is fel tegen het plan van Staphorst om keten te legaliseren door ze als verlengde huiskamer te benoemen. De horecawaakhond stelde woensdagmorgen in de Telegraaf dat illegale drankketen, die als paddenstoelen uit de grond zouden schieten, nog altijd niet worden aangepakt.

22-09-09 - Reformatorisch Dagblad
Drankkeet opnieuw splijtzwam in Staphorst

STAPHORST - De gemeenteraad van Staphorst buigt zich vanavond over de wens van het college om drankketen met maximaal vijftien bezoekers als zogeheten verlengde huiskamer te beschouwen.

Als het voorstel wordt aangenomen, wat nog onzeker is, kunnen keetbezoekers onbelemmerd grote hoeveelheden alcohol achterover slaan.

Huiskamers -iemands privé-eigendom- zijn gevrijwaard van de controle op alcoholregels, dus ook verlengde huiskamers, zo redeneert het college. De gemeente bespaart kosten als zij de drank- en horecaregels niet hoeft te handhaven. B en W kunnen met de nieuwe maatregel bovendien de verantwoordelijkheid volledig bij de jongeren en hun ouders leggen.

Belangrijkste reden van het voorstel is dat het gemeenbestuur af wil van de voortdurende confrontaties met het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM). Het BEM wijst Staphorst, maar ook andere gemeenten waarin drankketen staan, er keer op keer op dat de onderkomens oneerlijke concurrentie zijn voor de legale horeca.

De redenering van de gemeente is op zijn minst niet waterdicht. Eisen stellen aan de alcoholconsumptie op een verjaardag in een huiskamer kan inderdaad niet. Maar als er volgens het college geen verschil is tussen de begrippen huiskamer en verlengde huiskamer, waarom mogen er in de laatstgenoemde ruimte dan niet meer dan vijftien personen? Die regel geldt andersom toch ook niet voor huiskamers, zo vraagt SGP-raadslid H. Troost zich af.

Een terechte tegenwerping. Evenals de opmerking van de fractie dat ze het "juridisch gevaarlijk" acht om het voor de rechter op een confrontatie met de BEM te laten aankomen. Troost: "Het is nog maar zeer de vraag of de rechter de keet inderdaad als verlengde huiskamer zal aanmerken. Bovendien willen we de gezondheid van jongeren niet opofferen om de BEM buiten de deur te houden."

Wethouder H. Hutten (ChristenUnie) lijkt niet heel zeker van zijn zaak. In een commissievergadering eerder deze maand gaf hij toe dat het college zich met het voorstel om de keet als verlengde huiskamer te beschouwen op "juridisch glad ijs" begeeft.

De zorgen van de SGP-fractie over alcoholmisbruik door keetbezoekers zijn niet terecht, vindt Hutten. Hij meent dat het in 2007 vastgestelde ketenbeleid van de gemeente voldoende mogelijkheden biedt om drankmisbruik tegen te gaan. Zo is in dat beleidsplan onder meer vastgelegd dat bezoekers van keten zich verplichten mee te doen aan een korte cursus over de gevaren van alcoholmisbruik. Ook hun ouders moeten die cursus volgen.

Maar als de gemeente in keten met maximaal vijftien bezoekers de drankregels uit het lokale ketenbeleid laat varen, vervalt ook de verplichting voor ouders en jongeren voor het volgen van een cursus.

Vanavond staat Hutten voor de taak zijn voorstel door de raad te loodsen. Het is allerminst zeker dat hij daarin slaagt. Van de coalitiepartijen is de SGP tegen het voorstel. De fractie krijgt naar alle waarschijnlijkheid voldoende steun van oppositiepartijen Gemeentebelangen/VVD en PvdA om het voorstel tegen te houden.

De fracties hebben zich immers eerder al uitgesproken tegen het gehele ketenbeleid zoals Staphorst dat sinds 2007 voert. Ze zouden hun geloofwaardigheid verliezen door vanvond mee te gaan in een wijziging van een deel van het ketenbeleid dat ze eerder in zijn geheel verwierpen.

En de jongeren in de verlengde huiskamer? Die drinken er nog eentje op de goede afloop.

08-07-09 - Meppeler Courant
Raadslid stuurt mammoettanker bij

ROUVEEN/STAPHORST - Een raadslid uit een kleine gemeente kan wel degelijk iets voor elkaar boksen. SGP'er Arie den Ouden ontketende een actie om een Ecologische Verbindingszone bij Rouveen uit de provinciale Omgevingsvisie te krijgen en hij slaagde hierin. Vorige week werd het beleid aangepast. Een mooie overwinning voor het raadslid, maar meer nog een overwinning voor de boeren.

Wat was er aan de hand? In de Overijsselse Omgevingsvisie stond een Ecologische Verbindingszone ingetekend tussen Hasselterweg en Stadsweg, tussen de Afschuttingsweg en de Klaas Kloosterweg-West. En dat terwijl er al een dergelijke zone ligt bij de Rechterensweg. Deze was door de Landinrichtingscommissie in overleg met de provincie ingetekend na de ruilverkaveling. Summier, maar toch.

Overijssel voegt het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samen tot één Omgevingsvisie. De groenpassages zijn volgens de provincie nodig om 'de Olde Maten' en 'Stadsgaten' met elkaar te verbinden. Abstract ambtelijk taalgebruik, niet echt tot de verbeelding sprekend, maar een dergelijke nieuwe verbindingszone zou er wél voor kunnen zorgen dat boeren in dat gebied beperkingen krijgen opgelegd. Even verderop hebben ze al te lijden van Natura 2000, ook omdat de politiek in z'n algemeenheid niet goed in de gaten had wat er op ze af kwam.

Onacceptabel
Een nieuwe groene zone is onacceptabel voor Den Ouden en ook voor de gemeente Staphorst die al eerder bezwaar maakte. Langs dit deel van de Klaas Kloosterweg staan levensvatbare boerderijen. Deze zijn verplaatst door de ruilverkaveling toen ze uitgeplaatst werden en nu dreigde dít weer. De natuur zou hierdoor de Klaas Kloosterweg tot op vijfhonderd meter naderen. Door de effectgordel zou dit een onwerkbare situatie opleveren.

Eén addertje
Daarom richtte Den Oude zich tot zijn collega-raadsleden in Staphorst. Hij maakte een voorbeeldbrief met het vriendelijke verzoek deze door te sturen aan Statenleden. Het balletje ging rollen en vorige week tijdens de urenlange behandeling werd er door de ChristenUnie een amendement ingediend (mede ingediend door de SGP en meeondertekend door CDA en VVD -redactie website-) met het verzoek de verbindingszone gewoon te projecteren ten westen van de Rechterensweg, waar hij al staat ingetekend.

Er zit nog één addertje onder het gras en dat is het woordje 'indicatief'. Dit moet ook nog geschrapt worden. De gronden waar het om gaat zijn na de ruilverkaveling in handen gekomen van Bureau BBL. 'Het gevaar is pas echt geweken als deze gronden in handen van boeren komen', zegt Den Ouden.

03-07-09 - Meppeler Courant
'Goede buur levert niet altijd goed huwelijk op'

STAPHORST/HASSELT - Henk Messchendorp van de PvdA in Staphorst ziet het zitten: een fusie tussen de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Burgemeester Arco Hofland van deze laatste gemeente vindt een dergelijke herindeling nu geen issue. 'Het is hier nog nooit geopperd.' Volgens Hofland moeten de pijlen nu vooral gericht worden op samenwerking.'

Henk Messchendorp van de PvdA in Staphorst gooide de knuppel dinsdagavond in het hoenderhok. Staphorst heeft door de crisis veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en volgens de PvdA'er is een fusie met een andere gemeente op den duur onafwendbaar. De beste gemeente om 'mee te trouwen' is volgens hem Zwartewaterland met 22.000 inwoners. De gemeenten lijken op elkaar qua bevolking, qua grootte en bevolking. Staphorst heeft 16.000 inwoners. Door samen te gaan krijg je een slagvaardige gemeente met bijna 40.000 inwoners.

Collega-politici zien een dergelijke fusie niet zitten en ook burgemeester Arco Hofland van Zwartwaterland staat niet direct te trappelen om in het huwelijksbootje te stappen met buurgemeente Staphorst. 'Herindeling wordt als middel om problemen op te lossen vaak als laatste ingezet, maar er zijn natuurlijk ook tal van andere mogelijkheden, zoals samenwerking. Dit loopt al heel goed. We zijn nu bezig op ICT-gebied heel intensief te gaan samenwerken met Staphorst', aldus de burgervader van Zwartewaterland. Als hem de vraag wordt gesteld wie dan mogelijk de nieuwe burgemeester moet worden, hij of Joop Alssema van Staphorst?, lacht hij even, maar hij zwijgt.

Volgens Hofland is een fusie in zijn gemeente nog nooit geopperd. 'We zijn als Zwartewaterland nog steeds bezig de gemeente op te bouwen.' Zwartewaterland ontstond zeven jaar geleden na een fusie van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. 'Een samengaan met Staphorst is geen issue. Ik vind het wel fijn te horen dat wij als een goede buur worden beschouwd, maar een goede buur levert niet altijd een goed huwelijk op. Hofland zegt de opmerking van de Staphorster PvdA'er voor kennisgeving aan te nemen. Hij ziet er ook wel de humor van in.

Zwartewaterland kampt net als Staphorst overigens ook met de gevolgen van de crisis. Deze gemeente moet 530.000 euro per jaar zien te vinden, omdat er minder geld binnenkomt. 'We zitten middenin in dit proces, maar we komen zeker met een sluitende begroting', zegt Hofland.

02-07-09 - de Stentor
Staphorst slijpwerk hakt er in - ANALYSE

Staphorst, dinsdagavond laat. Buiten blijft het warm, maar ondanks airco parelen in het gemeentehuis ook zweetdruppels op de hoofden van burgemeester, wethouders, raadsleden en publiek.

Het ene na het andere Staphorster investeringsplan verhuist na verhit debat naar de bestuurlijke ijskast. Goed, uitstel is geen afstel, maar liever niet.
Een afvaardiging van voetbalvereniging Rouveen kan de spanning niet langer aan en kijkt op de net hiervoor nog 'geheime' lijst van 'uitstelbare' en 'niet uitstelbare' plannen, die het college alvast heeft opgesteld. Opluchting, want 'niet uitstelbaar'.

Maar papier is geduldig en de raad hakt pas in oktober echte knopen door. En dan zou het altijd nog slechter kunnen uitpakken dan alleen het bekende, principiële 'sport-neen' van de SGP. IJhorst, aan de andere kant van de zaal, rekent na het Staphorster slijpwerk al nergens meer op. Ze zijn er wel aan 'gewend' dat altijd 'linksonder' (Rouveen) wordt begonnen, Staphorst ook nog wordt gedaan, maar bij het Vergulde Ros in Halfweg het geld plotseling op is.

Wethouder Sytse de Jong zit ietwat onderuitgezakt in het pluche, maar veert op als 'zijn' combischool aan bod komt. Werd de dag voor de raadsvergadering nog een veelbelovende nieuwsbrief over de ambitieuze samenvoeging van De Levensboom en De Triangel uitgebracht, een dag later staan ook de plannen voor een nieuw onderwijscentrum op de tocht.

Duidelijk is dat het lobbyen om tal van projecten naar voren te halen en andere plannen de nek om te draaien, in alle hevigheid is begonnen. Beslissingen over de toekomst van Staphorst worden de komende maanden overwogen, heroverwogen, nog een keer grondig bekeken en vervolgens bekokstoofd.
En natuurlijk is het dan zo dat de onderwijsmensen in Rouveen een combischool bovenaan zetten, zoals SGP-raadslid Jan Visscher opmerkte. Maar even logisch is de reactie van Jan Talen (GB/VVD): "Als je met een kalkoen praat over het kerstdiner komt dat er nooit." Staphorst staat nog een hete zomer te wachten.

01-07-09 - de Stentor
Raad in spagaat: school of sport

STAPHORST - Om het gat in de begroting van de gemeente Staphorst, vooral geslagen door een fikse korting van het Rijk, te dichten krijgt zeer waarschijnlijk de bouw van de multifunctionele combischool in Rouveen óf de vernieuwde voetbalaccommodatie in hetzelfde dorp een uitstel van jaren aan de broek.

Burgemeester en wethouders legden in een uren durende vergadering een lijst met in hun ogen uitstelbare en niet uitstelbare projecten aan de raadsleden voor. Strepen, strepen en nog eens strepen is in Staphorst momenteel het credo om uiteindelijk een gat van ruim een miljoen te dichten.

Op de lijst, waarover de raad later definitief beslist, wordt onder meer herinrichting van de Oude Rijksweg, revitalisering van De Baarge, renovatie van drie tennisbanen, nieuwe brandweerhuisvesting, uitbreiding van de sporthal, opwaardering van de manege en aanleg van een activiteitenterrein voor paardensport in Rouveen als uitstelbaar gezien.
Bouw van de combischool in Rouveen (6,9 miljoen) en bouw van een nieuwe voetbalaccommodatie in Rouveen, wordt als 'technisch uitstelbaar' gezien, maar 'maatschappelijk niet wenselijk'. Toch zal naar alle waarschijnlijkheid opschuiven van één van deze twee grote investeringen het begrotingsgat moeten zien te dichten.

Grootste coalitiepartij SGP ziet uitstel van de combischool in ieder geval niet zitten. "Doen we dat, dan moet er alsnog aan beide scholen verbouwd worden en dat brengt weer een heel nieuw kostenplaatje met zich mee", aldus raadslid Jan Visscher. "Uiteindelijk zal het kapitaalvernietiging betekenen.
Realisering van een nieuwe voetbalaccommodatie in Rouveen, is gezien de financiële situatie, in 2013 totaal niet realistisch. Uitstelbaar dus."

De ChristenUnie, Staphorsts tweede partij, acht zowel de bouw van de combischool als de sportaccommodatie uitstelbaar. "Iets uitstellen is minder ingrijpend dan iets dichtgooien", aldus raadslid Gerard Korterink. "De school is er nog, de sportaccommodatie is er nog, de brandweer heeft nog onderdak."

Het CDA ziet meer in bezuinigingen in de gemeentelijke organisatie, dan in het wel of niet uitstellen van projecten.

01-07-09 - de Stentor
Keten dicht, kamers open

STAPHORST - Keten in Staphorst die zich strikt aan de regels houden, worden binnenkort door de gemeente gezien als een 'verlengde huiskamer' en niet langer als commerciële 'kroeg'. Door die verandering van opvatting vervallen de regels rond de Drank- en Horecawet voor de zogenaamde 'hokkies', waarvan er in de gemeente pakweg dertig staan.

Eventuele belemmeringen wat betreft het drinken van alcohol, onder meer het verplicht ophangen van een prijslijst, vallen zo weg. De verkoop van drank hoeft niet meer te worden vastgelegd, bezoekers kunnen met de andere insteek met de pet rond of een melkbus klaarzetten.

Wethouder Henk Hutten van de gemeente Staphorst benadrukt dat de gemeente de opgestelde regels, ondanks de 'verlengde huiskamersituatie', strikt blijft hanteren. "Vijftien bezoekers is het maximum, brandveiligheid moet goed voor elkaar zijn. Keten die zich daar niet aanhouden worden uiteindelijk gesloten. We geven jongeren op deze manier de mogelijkheid om gezellig bij elkaar te zitten." De gemeente heeft sinds 1 februari, de datum dat alle keten zich dienden te melden, elf controles uitgevoerd. "Jongeren hebben best goed nagedacht en kwamen zelf ook met allerhande tips, bijvoorbeeld over de plaatsing van twee in- en uitgangen, eveneens verplicht. Daarnaast bleken veel keten al te beschikken over een brandblusser." De komende maanden gaat de gemeente verder met controleren, in september wordt er opnieuw geëvalueerd.

01-07-09 - Meppeler Courant
Politiek verdeeld over bezuinigingen

STAPHORST - Vooralsnog lijken ze gered: de nieuw te bouwen Multifunctionele Combischool in Rouveen, kosten 6,9 miljoen euro en een nieuwe accommodatie voor de sport in Rouveen voor 1,7 miljoen. Ook willen B en W motorsportvereniging AMBC niet al te lang meer in de kou laten staan. De club wacht al jaren op een nieuwe stek. Maar heilige huisjes in deze tijden van crisis bestaan niet meer in Staphorst. Het doel de komende jaren: geld besparen, veel geld. Dat dit pijn gaat doen bij velen, is een feit.

Als bovengenoemde zaken uitgesteld worden, ontstaat er maatschappelijke onrust. Dat is de reden dat ze voorlopig gehandhaafd worden. Een nieuwe brandweerkazerne, kosten 3.800.000 euro wordt waarschijnlijk wel in de ijskast gezet. Zaken die het waarschijnlijk ook niet redden: nieuwbouw peuterspeelzaal Speulhuus, het opknappen van begraafplaatsen, het renoveren van de tennisbanen en de manege.

In oktober komt het college met een begroting voor 2010. De grote vraag is of voorkeuren dan haalbaar zijn. Je weet namelijk niet hoe de economie zich ontwikkelt, Teken aan de wand is wel dat de Combischool Rouveen aangemerkt wordt als 'technisch uitstelbaar'. Immers er is nog geen steen gestapeld en als er geen geld is, gebeurt dat ook niet. Wel zijn er voorbereidingen getroffen, maar deze kennis blijft gewoon bestaan.

Staphorst stevent af op een tekort van een miljoen euro in 2013. Het Rijk betaalt minder en de crisis hakt er flink in. Het tekort van een miljoen euro ontstaat, zelfs nadat Staphorst flink gaat bezuinigen. Als er niets gebeurt, ontstaat er zelfs een tekort van 4,5 miljoen euro. .Reden voor de PvdA om na te denken over een geschikte partner in de toekomst: Zwartewaterland. Voor het zover is, kan err volgens de PvdA tien procent bespaard worden op het wegenonderhoud. Ook hoeft het loon van de wethouders niet verhoogd te worden en hoeft de database waar alle gemeentelijke eigendommen in moeten komen te staan, niet gemaakt te worden.

Elke partij heeft ideeën om geld te besparen. Echt eens zijn ze het niet en dat maakt het lastig. De PvdA kijkt verliefd naar Zwartewaterland, het CDA wil vooral geld besparen door keihard te snijden in het ambtenarenbestand. In 2010 drie vacatures niet opvullen, twee mensen ontslaan en in 2011 nog eens drie mensen de laan uitsturen. Dit mag overigens niet ten koste gaan van de dienstverlening. Daarnaast wil het CDA snijden in bureaus en ondersteunde diensten. Volgens de PvdA stevent het CDA af op het opheffen van de gemeente, waarna Zwartewaterland inderdaad in beeld zou komen.

Grootste partij, de SGP, heeft ook zo een lijstje in zijn achterhoofd. De voetbalaccommodatie Rouveen hoeft er volgens de staatkundig gereformeerden niet te komen, de reformatorische peuterspeelzaal wel. Een jeugdhonk dat voor vier ton in de boeken staat, mag volgens de SGP net zo hard weer geschrapt worden. Uitbreiding van de binnensportaccommodaties hoeft ook niet. Zo worden er heel wat miljoenen bespaard.

De ChristenUnie wil investeringen die alleen een aanslag doen op de rente-inkomsten van de gemeente ontzien om zo de lokale economie te stimuleren. Het gaat dan om de herinrichting van de Oude Rijksweg, het herinrichten van de Van Andelweg, het doortrekken van de Gorterlaan en de Achthoevenweg en het opknappen van bedrijventerrein De Baarge. Alle andere grote investeringen kunnen volgens de CU uitgesteld worden. 'Het Dienstencentrum is er nog, de school (Rouveen) is er nog, de sportaccommodaties zijn er nog en de brandweer heeft onderdak. Zodra de begroting weer ruimte biedt, kunnen zaken weer opgepakt worden.'

Gemeenbelangen/VVD vindt het maar vreemd dat B en W geen kadernota aanbieden. Dit had wel gekund in de weken die liggen tussen de nare mededeling van het Rijk dat er een miljoen minder wordt gegeven en nu. Verder vindt deze partij dat alle fracties bij elkaar moeten gaan zitten om te gaan schrappen en strepen in de wensen voor de komende jaren. Crisisberaad dus. Een motie van deze strekking haalde het niet. SGP en CDA willen in oktober gewoon een begroting om hier vervolgens op te reageren. Op de oude voet doorgaan dus, terwijl GB/VVD'er Jan Talen vindt dat in deze noodsituatie een bijzondere werkwijze nodig is. CU en de PvdA voelen hier ook wel voor.

01-07-09 - Meppeler Courant
Staphorst fuseren met Zwartewaterland

STAPHORST - Staphorst is domweg te klein om zelfstandig voort te bestaan. Het wordt volgens de PvdA in deze gemeente dan ook tijd dat gekeken wordt naar een fusiepartner. De PvdA heeft al een partner op het oog: de gemeente Zwartewaterland. Een grotere slagvaardige gemeente van samen 40.000 inwoners is beter in staat crises en andere problemen het hoofd te bieden.

De PvdA kwam gisteravond tijdens de raadsvergadering met dit opmerkelijke voorstel. Staphorst is in financieel zeer zwaar weer beland en ziet op korte termijn geen mogelijkheid een sluitende begroting te maken. B en W moesten door de crisis hemel en aarde bewegen om een sluitend huishoudboekje te maken. Dit lukte, totdat een paar weken geleden de mededeling kwam dat Staphorst veel minder geld van het Rijk krijgt, maar liefst 11 procent minder in 2011 ten opzichte van 2008. Elk jaar gaat de geldkraan wat meer dicht. In 2013 is er na enorme bezuinigingen, nog steeds een tekort van een miljoen euro.

B en W konden dit gat op korte termijn niet dichten, waarna besloten werd geen kadernota te maken.
Een kadernota geeft richtlijnen aan om te komen tot een sluitende begroting. De handdoek werd in de ring gegooid, de gemeenteraad mag het zeggen. Een financiële noodsituatie. Wat moet er gebeuren. Wat moet uitgesteld worden en wat niet? Dat gebeurde gisteravond. Na uren praten was er nog steeds een tekort van een miljoen euro. De partijen zijn het over een ding eens: dat ze het oneens zijn. Eén ding is wel duidelijk: alles is bespreekbaar om tot een oplossing te komen. Heel veel mensen krijgen in de nabije toekomst niet wat ze willen, ook als dit is afgesproken. Zonder geld begin je namelijk niet zoveel, ook niet als gemeente.

Staphorst is domweg te klein
Volgens de PvdA in Staphorst is een fusie met de gemeente Zwartewaterland in de toekomst een optie om Staphorst financieel overeind te houden. De grote gemeente die dan ontstaat, heeft meer slagkracht en kan beter overleven dan de gemeente Staphorst, die 16.000 inwoners heeft. Volgens de PvdA is Staphorst als een van de kleinste gemeenten van Overijssel niet goed in staat alle taken uit te voeren. Gemeenten moeten steeds meer doen, maar krijgen daar nauwelijks geld voor. Voor al die taken is deskundig personeel nodig en kleine gemeenten kunnen minder betalen dan grote en dat betekent dat goed personeel moeilijk te krijgen is. 'Onze gemeente is domweg te klein', aldus Henk Messchendorp van de PvdA. Zwartewaterland is volgens de PvdA de beste optie, omdat de gemeenten op elkaar lijken qua inwoners en opvattingen.

29-06-09 - Meppeler Courant
Angst voor nieuw beperking boeren

ROUVEEN - Weinig mensen lopen warm voor zoiets abstracts als de Omgevingsvisie Overijssel, maar SGP-raadslid Arie den Ouden uit Staphorst hoopt dat dit snel verandert. Zoals het er nu naar uitziet dreigen boeren nabij Rouveen weer in de verdrukking te komen. Dit keer niet door Natura 2000, maar door een Ecologische Verbindingszone, die keurig ingetekend staat tussen Hasselterweg en Stadsweg, langs de Matenweg. 'Ik roep niet op tot actie, maar wel tot betrokkenheid.'
Al eerder nam SGP-raadslid Den Ouden het initiatief om boeren naar het gemeentehuis te halen om te praten over het zwaard van Damocles dat Natura 2000 heet. Toen zat de hele zaal vol en iedereen weet nu dat boeren in het geding dreigen te komen, omdat te laat duidelijk werd wat er gaat gebeuren. Nu probeert het raadslid wederom agrariërs te mobiliseren om woensdagochtend, aanvang 9.30 uur, naar het provinciehuis in Zwolle te komen. Het gaat deze keer om de Omgevingsvisie en Ecologische Verbindingszones. 'Het zou goed zijn als er Rouveense boeren op de tribune zitten om hun betrokkenheid te tonen. Er dreigt groot gevaar.'
Omgevingsvisie en verbindingszones. Klinkt vaag, maar het is volgens Den Ouden concreet genoeg om boeren wederom in de hoek te krijgen waar de natuurklappen vallen. En dat terwijl boeren door Natura 2000 ook al flink in het gedrang dreigen te komen. Den Ouden vindt dat Staphorst al te veel beperkingen krijgt opgelegd door de natuur.
De provincie voegt het streekplan, verkeer- en vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samen tot één Omgevingsvisie. Degene die er eens een dagje voor uittrekt, komt tot verrassende conclusies. Bijvoorbeeld een Ecologische Verbindingszone die is ingetekend tussen Hasselterweg en Stadsweg, langs de Matenweg tussen de Afschuttingsweg en de Klaas Kloosterweg-West.
In de Concept Omgevingsvisie staat deze verbindingszone ingetekend om 'de Olde Maten' en 'Stadsgaten' met elkaar te verbinden. Door de Landinrichtingscommissie is in overleg met de provincie bij de gerealiseerde Gebiedsontwikkeling Rouveen al een verbindingszone gemaakt langs de Rechterensweg. Deze is weliswaar smal, maar een nieuwe zone zou betekenen dat er straks twee natuurzones zijn. 'Hiermee worden nieuwe natuurgebiedjes ingericht in agrarisch gebied. Hiermee nadert de natuur, met haar beperkingen voor de landbouwontwikkeling, de Klaas Kloosterweg tot minder dan 500 meter. We weten allemaal dat dit effect heeft op boerenbedrijven in de omgeving', zegt Den Ouden.
Een nieuwe groene zone is onacceptabel volgens Den Ouden en ook volgens de gemeente die al eerder bezwaar maakte. Langs dit deel van de Klaas Kloosterweg staan levensvatbare boerderijen. Deze zijn verplaatst door de ruilverkaveling en nu dreigt dit weer. Volgens Den Ouden zijn deze gronden bedoeld om geruild te worden tegen andere landbouwgrond, binnen het eigen landinrichtingsgebied of daarbuiten. Dat dit een verbindingszone wordt, is in strijd met afspraken. 'Ik hoop dat er woensdag Rouveense boeren zijn die hun betrokkenheid tonen.'

29-06-09 - Meppeler Courant
Verbindingszone door boerenland

ROUVEEN - Boeren in Rouveen komen naar alle waarschijnlijkheid al in de verdrukking door Natura 2000 in de Olde Maten en Veerslootlanden.

In de Provinciale Omgevingsvisie van Overijssel staat ook keurig een ecologische verbindingszone ingetekend langs de Matenweg tussen de Hasselterweg en Stadsweg. En dat twerwijl er even verderop langs de Rechterensweg al een zone is gemaakt. Twee zones in agrarisch gebied is volgens SGP-raadslid Arie den Ouden te veel van het goede, boeren komen in het gedrang, terwijl hier juist bedrijven naartoe zijn verplaatst door de ruilverkaveling. Hij roept boeren dan ook op tot betrokkenheid, want er dreigt volgens hem gevaar. De gemeente maakte al eerder bezwaar, maar de groene zone staat nog steeds keurig op de kaart. De vergadering in het provinciehuis begint woensdag om 9.30 uur. Het wordt een lange zit, want de Omgevingsvisie behelst heer Overijssel.

10-06-09 - Reformatorisch Dagblad
Kritisch rapport Centra Jeugd en Gezin

DEN HAAG - De commissie "Zorg om jeugd" pleit voor een stelselherziening van de jeugdzorg. "De Centra voor Jeugd en Gezin heffen de verkokering en versnippering in de sector niet op."

Er zit voldoende geld in de jeugdzorg. Maar er wordt veel verspild door de bureaucratie. En de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin van minister Rouvoet zullen de problemen in de jeugdzorg niet verhelpen.

Dat concludeert de commissie Zorg om jeugd, onder leiding van CNV-voorzitter Paas, in een rapport dat woensdag aan voorzitter Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is aangeboden. De VNG had om dit rapport gevraagd.

De oppositie in de Tweede Kamer vreest al langer dat de bureaus een ongewenste extra bestuurslaag vormen. Paas heeft daar begrip voor. "Die kans bestaat. Deze centra heffen de verkokering en versnippering in de sector niet op", zo zegt hij vandaag in dagblad Trouw.

Centra voor Jeugd en Gezin bestaan nu in ruim zestig gemeenten. ChristenUnieminister Rouvoet voor Jeugd en Gezin wil ze in alle ruim 400 gemeenten openen. De centra moeten de doorverwijzing bundelen voor de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd, de hulp aan jeugdige licht verstandelijk gehandicapten en gespecialiseerde hulp.

Paas pleit voor een stelselherziening van de jeugdzorg. Volgens hem is de huidige bestuursstructuur het grootste probleem.

De commissie vindt dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten moet komen te liggen. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg zowel bij provincies als bij gemeenten. "Dat maakt het onnodig ingewikkeld, duur en traag", zegt Paas.

Rouvoet heeft zich nooit een voorstander betoond van een stelselherziening van de jeugdzorg. Hij heeft zijn hoop juist gevestigd op de Centra voor Jeugd en Gezin. PvdA-fractievoorzitter Hamer betoogde een jaar geleden al wel dat het roer om moest en dat de verantwoordelijkheid bij de gemeenten moest komen te liggen.

Rouvoet komt na de zomer met een evaluatie van de Wet op de jeugdzorg.

15-05-09 - Meppeler Courant
Politiek legt CZ geen strobreed in de weg

ROUVEEN - Politiek Staphorst heeft er geen enkele moeite mee twee gemeentelijke monumenten aan de Oude Rijksweg te slopen om een fikse uitbreiding van coöperatie CZ Rouveen mogelijk te maken. Twee hoeves dienen te verdwijnen, net als een monumentale schuur.

Het belang van de grootste werkgever van het dorp is groter dan het belang van de monumenten, zo vindt de politiek over de volle breedte. CZ Rouveen wil flink uitbreiden. Als de politiek akkoord gaat en dat gaat ze zonder enige twijfel, dan gaat nog dit jaar de schop de grond in om de fabriek links achter behoorlijk te vergroten.

De verruiming is nodig om de fabriek meer armslag te geven en om het productieproces op een logische wijze af te ronden. De boerderijen zijn overigens al in het bezit van de fabriek en ze staan al redelijk ingebouwd.

De liefde van de politiek voor CZ gaat zover, dat ze ook toekomstige uitbreidingen niet tegen willen houden. De compensatie die er moet komen voor de verdwenen monumenten moet volgens de lokale politici redelijk zijn. 'Het mag geen molensteen om de nek van het bedrijf worden.'

Er gaan wel eens heel voorzichtig geluiden dat het bedrijf misschien een keer verplaatst moet worden naar een bedrijventerrein, omdat het simpelweg te groot wordt aan de streek met zijn beschermd dorpsgezicht. Ook het vele vrachtverkeer zou gevaarlijk zijn. Directeur Ben Wevers van CZ verwijst die optie direct naar de prullenbak. 'Totaal geen haalbare kaart en als we gedwongen worden te verhuizen, zullen we waarschijnlijk naar Hoogeveen gaan.'

Een verhuizing naar een andere gemeente is voor de Staphorster politiek een horrorscenario. Niet alleen is CZ de grootste werkgever van Rouveen, ook hoort de fabriek bij de cultuur van het dorp. 'Wie het over verplaatsen heeft, staat niet met beide benen op de grond', vindt Henk Koobs, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Staphorst. Dat er twee monumenten gesloopt worden, is jammer, maar hij wijst naar het verleden. Al eerder moesten twee boerderijen wijken. Ook de SGP denkt er zo over. 'CZ houdt het dorp levend', vindt Lubbert Talen. Het CDA is ook groot fan van dé trots van Rouveen.

Gemeentebelangen/VVD en ook de PvdA leggen CZ geen strobreed in de weg. PvdA-fractievoorzitter Henk van Lambalgen wijst er wel op dat er blijkbaar wel lichtzinnig omgegaan kan worden met monumenten als dit nodig is. Hij legt een parallel met de verpauperde monumenten die de Streek nu ontsieren. 'Dit zijn weliswaar rijksmonumenten, maar als de gemeente net zo zijn best doet als nu voor CZ in Rouveen, moet het toch snel geregeld zijn,' Ook Jan Talen van GB/VVD wijst op het feit dat monumenten als het er echt toe doet, blijkbaar niet van groot belang zijn,

De Monumentenadviesraad in Staphorst is niet om advies gevraagd. Woensdag komt dit orgaan bij elkaar. Voorzitter Jouk Huisman vindt dat er met twee maten wordt gemeten.

Bovendien is het de laatste overgebleven coöperatie van de gemeente.
(Noot red. website: Dat is niet juist, omdat De Eendracht ook een coöperatie is.)

17-04-09 - Meppeler Courant
Volop discussie in Overijssel over verkoop aandelen Essent

ZWOLLE - De Statencommissie Economie, mobiliteit en bestuur debatteerde woensdag volop over de verkoop van de provinciale aandelen Essent aan het Duitse Energiebedrijf RWE. De partijen zijn er nog niet uit. In de vergadering van 6 mei nemen Provinciale Staten van Overijssel een definitief standpunt in ten aanzien van de verkoop.

In de afgelopen maanden liet de commissie zich door middel van technische informatiesessie uitgebreid voorlichten over de verkoop. Woensdag sprak de commissie voor het eerst in het openbaar haar wensen en bedenkingen uit, over het te volgen proces. Daaruit bleek dat er toch nog veel vragen onbeantwoord zijn. Vooral 'duurzaamheid', 'veiligheid' in combinatie met het publieke belang speelde een grote rol in de vijf uur durende discussie. Over het geheel genomen was de commissie tevreden met de informatievoorziening.

CDA en VVD zijn met mitsen en maren voorstander van de verkoop. SP, SGP en Solidara zijn uitgesproken tegen. Groen Links en de Christen Unie stelden zich kritisch op, net als de PvdA. Maar definitieve standpunten worden pas ingenomen tijdens de Statenvergadering van 6 mei.

PvdA woordvoerder Jan Jaap Kolkman benadrukte in zijn betoog dat Overijssel slechts een déél van Essent verkoopt. Het netwerkbedrijf (Enexis) blijft in publieke handen. Henk Kerkdijk (CDA) onderstreepte dat. 'We houden nog steeds een groot publiek belang.' De ChristenUnie vond bij monde van Marjan van der Bent dat de verkoop van Essent kansen biedt om te investeren in Enexis als duurzaam netwerkbedrijf.
GS zegden toe op korte termijn met aanvullende informatie te komen, zoals een notitie over investeringen in duurzaamheid van RWE en Enexis. RWE investeert 1 miljard in duurzaamheid maar hoeveel daarvan in Nederland terechtkomt, moet binnenkort bekend worden.

25-02-09 - Reformatorisch Dagblad
Streep door plannen A28 bij Staphorst

STAPHORST - Een nieuwe aansluiting op de A28 zit er voor Staphorst vooralsnog niet in. Gisteravond sprak de volledige gemeenteraad zijn goedkeuring uit over het voorstel van B en W om de plannen terzijde te leggen.

Eind januari maakte het college al bekend niet meer uit de voeten te kunnen met de plannen, waarmee ongeveer 9 miljoen euro gemoeid zou zijn. Behalve wethouder De Jong vonden alle collegeleden het onverantwoord om in de huidige financiële crisis zo veel geld uit te geven. Tot begin deze maand waren de fracties van SGP en ChristenUnie beide nog voorstander van het uitvoeren van de plannen. VVD, PvdA en CDA waren vanaf het begin al tegenstander van het voorstel.

Gisteravond sprak de gemeenteraad een slotoordeel over de kwestie uit. Na enig beraad gaf ook de ChristenUnie zich gewonnen voor het collegevoorstel. De partij gaf eerder aan alleen voorstander te kunnen zijn bij een breed politiek draagvlak, hoewel de partij de normering later bijstelde naar een raadsmeerderheid. Woordvoerder K. Harke gaf na schorsing van de vergadering aan dat de ChristenUnie geen enkele moeite heeft met uitstel.

De SGP had wel moeite met uitstel. Volgens woordvoerder L. Talen was de gekozen variant een degelijk en duurzaam plan voor Staphorst, zoals het college ook in zijn voorstel had verwoord. "Dat is een goede conclusie. En ook de belangrijkste", vond Talen. De financiële kant was voor de SGP van ondergeschikt belang. Talen raadde het college eerder al aan om de financiële crisis juist te benutten om in onderhandeling te treden met Rijkswaterstaat. "Daar komt nog bij dat de voorbereidingen toch al tweeënhalf jaar zullen duren. Hoe de financiële situatie dan is, weten we nu nog niet."

Over de financiën werden de partijen het echter niet eens. Uiteindelijk besloot de SGP ook maar in te stemmen met het collegevoorstel. Talen sprak zijn waardering uit ten aanzien van het college, vanwege de vele werkzaamheden voor deze plannen. Tegelijk liet hij weten teleurgesteld te zijn over de gang van zaken. "We hebben hier niet voor niets zo lang over gesproken. Het betreft nu eenmaal de meest duurzame oplossing."

25-02-09 - de Stentor
Aansluiting op snelweg opgeschort

STAPHORST - De aanleg van een nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28, nabij de Krodhoeksweg, is definitief met jaren uitgesteld.

De gemeenteraad heeft zich achter het college geschaard in haar besluit om de voorbereidingen op een nieuwe aansluiting op de A28 voorlopig op te schorten. De twijfelachtige financiële toekomst deed het college een maand geleden besluiten een stapje terug te doen. Ook de afwijzing van Rijkswaterstaat om de noordelijke op- en afrit open te houden was een flinke streep door de rekening. Een voorbereidingsonderzoek, kosten 200.000 euro, is nu definitief uitgesteld, de discussie over een nieuwe aansluiting is zeker niet voorbij.

De grootste coalitiepartij, het SGP, ging schoorvoetend akkoord met de vertraging. De optie om 'Noord' open te houden moet volgens hen nog eens met Rijkswaterstaat worden aangekaart.

25-02-09 - Meppeler Courant
AMBC vreest mislopen geld

STAPHORST - De motorclub AMBC Staphorst is bang subsidie mis te lopen door de discussie rond het maatschappelijk belang van verenigingen in deze gemeente.

In een brief aan het gemeentebestuur van Staphorst schrijft voorzitter Jan Hofstede van de AMBC dat met de sportnota en de positieve grondhouding van de provincie, het college dusdanig geacteerd heeft, dat de motorclub mocht verwachten dat een nieuw terrein op korte termijn realiteit zou worden. 'De nu voorgestelde en te hanteren methodiek leidt zonder enige twijfel tot een minimale of geen subsidiebijdrage van de gemeente.' Volgens Hofstede zijn de wegingsfactoren die de gemeente kiest, niet objectief. 'Deze zullen tot doel hebben de gemeentelijke bijdrage achter te houden.'

De brief werd voorafgaande aan de vergadering van de gemeenteraad verspreid en werd door een enkele fractie meegenomen in de besprekingen. Jan Talen (VVD) stelde vast dat de AMBC als een basisvoorziening zou kunnen worden aangemerkt. Wethouder Klaas Brand herinnerde de raad er aan dat de hele problematiek juist door de AMBC is ingegeven. 'Daarom hebben we voor het eerst niet-basissportvoorzieningen genoemd. Het is een hele lijst geworden. We hebben de raad gevraagd: toon aan wat het maatschappelijk belang is, maar het is lastig, want het blijft subjectief.' Volgens hem is er helemaal geen discussie nodig rond de AMBC; de club hoeft zich geen zorgen te maken.

De SGP kwam met een amendement om bij de bepaling van maatschappelijk belang ook te kijken naar het aantal actieve leden in relatie tot het totale aantal leden van een vereniging. De motie werd omarmd door de wethouder en daarna door de rest van de raad. Een motie van de VVD, om ook de mate van participatie in de samenleving mee te laten wegen, kreeg op de valreep ook steun, ook al vonden CDA en ChristenUnie dat dit punt al voldoende gewaarborgd was.

25-02-09 - Meppeler Courant
Bas van der Vlies geeft hoog op over SJOS

STAPHORST - Bas van der Vlies, fractievoorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer, heeft grote waardering voor de Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst (SJOS), zo schrijft hij op zijn website. Een laagdrempelig alternatief, een echte Staphorster variant', aldus Van der Vlies die afgelopen vrijdag een werkbezoek bracht aan Staphorst. Hij keek ook rond in het onderkomen van SJOS en was onder de indruk.

SJOS is een stichting die de veelal reformatorische jeugd de mogelijkheid wil bieden elkaar zaterdagavond in een ongedwongen sfeer te ontmoeten, waarbij gestreefd wordt naar een vorm van samenzijn, die vanuit christelijk perspectief een verantwoord karakter draagt. Dat betekent geen muziek en zeer gelimiteerd alcoholgebruik. Gezellig samenzijn, uiteraard niet over de grens van twaalf uur heen. Negen jaar geleden werd gestart met SJOS. Twee jaar gelden werd er een gloednieuw pand geopend aan de Ebbinge Wubbenlaan. De bouwkosten, ruim tachtigduizend euro, werden door de eigen achterban opgebracht.

Van der Vlies is zeer onder de indruk, zo schrijft hij op zijn website. 'Ik wil het hebben over het particuliere initiatief vanuit de bevolking dat leidde tot een ontmoetingsplaats voor jongeren op vooral de zaterdagavond. Men wilde de jeugd van Staphorst een alternatief bieden voor café, keet en disco. In samenspraak met jongeren, hun ouders en de kerkenraad van de grote plaatselijke hervormde gemeente, kwam het trefcentrum tot stand. In dit centrum worden heldere regels aangehouden over de sfeer, het aantal consumpties en dergelijke', schrijft de fractievoorzitter, tevens nestor van de Tweede Kamer. 'De jongeren waarderen deze ontmoetingsplaats zeer. Natuurlijk is er wel regelmatig de vraag hoé een en ander in goede banen te kunnen blijven leiden, maar tot nu toe, zo werd ons gemeld, loopt dat naar tevredenheid van alle betrokkenen, 'Een laagdrempelig alternatief, een echte Staphorster variant.'

25-02-09 - Meppeler Courant
Aansluiting A28 op lange baan

STAPHORST - Er komt de eerstvolgende jaren geen nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28. De gemeenteraad stemde gisteravond unaniem voor het onderdeel van het collegevoorstel, waarin voorgesteld werd de voorbereidingen à twee ton terstond te staken. Nadat de ChristenUnie zich aarzelend achter het college schaarde, ging uiteindelijk ook de SGP om.

Het college vond het gezien de kredietcrisis onverantwoord nu een dergelijk besluit te nemen. De raad besloot tijdens de vergadering van gisteravond ook dat, op het moment dat de trein voor de nieuwe aansluiting wel in gang gezet wordt, de combivariant de oplossing is voor de verkeerskundige problemen in Staphorst.

Burgemeester Joop Alssema gaf in zijn beantwoording duidelijk aan dat de fracties de aansluiting op de A28 altijd weer in kunnen brengen bij de behandeling van de begroting in juni.

Er hing een gezonde politieke spanning in de raadszaal op het moment dat de aansluiting op de A28 aan de orde kwam. Vooral naar de bijdrage van de ChristenUnie werd reikhalzend uitgezien, omdat al bekend was dat deze fractie verdeeld was.

De belangstelling voor de discussie rond de aansluiting op de A28 was groot en de mensen kregen een passende voortzetting van wat in de media een 'feuilleton' en een 'soap' werd genoemd.

De fractie van de ChristenUnie hield de spanning er in. 'waarom nu een beslissing over het afvoeren van de voorbereiding en niet wachten tot de voorjaarsnota? Dan kunnen we dan prioriteiten stellen', zei Klaas Harke. Henk Messchendorp (PvdA) stelde vooraf al vast dat de 'slag om de afslag Staphorst nog niet gestreden was'. Wat hem betreft kon er direct een streep door het voorstel, 'om het failliet van de gemeente te voorkomen.

De SGP was als grootste raadsfractie de laatste die achter het eigen college ging staan. Lubbert Talen had eerder nog gevraagd van de raad om toch op dit moment te proberen geld los te krijgen bij de provincie. 'Het is nu het moment', vond Lubbert Talen. 'Maar we hebben de vraag niet gesteld bij de overheden.' Verder vroeg de SGP'er zich af hoe het college nu al kan beweren dat zich in 2012 een onzekere financiële situatie voordoet. 'Waarom heeft het college de financiële situatie niet aangegrepen om nu al te onderhandelen met Rijkswaterstaat? Het is nu hét moment', vond Talen. Burgemeester Joop Alssema was glashelder: 'het is financieel nu niet verantwoord.'

Niek Gosker van het CDA verwees naar de hoofddoelstelling van de hele aansluitingsdiscussie: het ontlasten van de Oude Rijksweg, de Gemeenteweg en de stovonde. 'Daar moet aan voldaan worden en er moet een verkeerscirculatieplan komen.' Wat het CDA betreft, moet die twee ton, die beschikbaar is voor de voorbereiding, besteed worden aan die doelstelling. Zijn fractie was sowieso tegen het combivoorstel.

Jan Talen sprak van een prestigeobject dat naar de prullenbak moet. De term 'prestige' schoot Joop Alssema helemaal in het verkeerde keelgat. 'Zo hebben wij het nooit in het college aan de orde gesteld. We hebben gekeken naar een goede oplossing die de leefbaarheid van Staphorst dient. Ik prakkezeer er niet over, prestige is niet aan de orde.' Jan Talen vond dat heel Staphorst op het noorden is georiënteerd en dat daarom de huidige afritten in stand moeten blijven.

Alssema gaf richting raad aan ervan overtuigd te zijn dat er de komende jaren, als gevolg van de kredietcrisis, minder geld vanuit Den Haag naar de gemeenten komt. 'Maar we moeten waarschijnlijk wel meer uitgeven. Denk aan de werkloosheid, menselijk leed. We zullen meer uitkeringen verstrekken', was zijn verwachting. Van de 200.000 euro die de raad in september 2008 nog beschikbaar stelde, is overigens pas 2.000 euro opgemaakt.

Lubbert Talen verzuchtte aan het eind van de vergadering er niet trots op te zijn dat er zo lang over dit onderwerp is gepraat. Hij zei wel teleurgesteld te zijn in de aanpak van dit onderwerp door het college. 'We wachten de komende tijd af, maar de SGP gaat nu volledig achter het college staan.' Overigens was SGP-wethouder Sytse de Jong de man die in het college een minderheidsstandpunt innam. Hij was tijdens de bespreking van het onderwerp ook niet aanwezig in de raadszaal. (De reden daarvan was echter niet de behandeling van het onderwerp zelf. Wel dat hij een plaats vrijmaakte voor de burgemeester als portefeuillehouder. Die geeft namelijk de voorzittershamer bij dergelijke zaken over aan een plaatsvervangend voorzitter -redactie website ).

23-02-09 - Meppeler Courant
Natura 2000: 'Dit gaat ergens over'

STAPHORST - Bas van der Vlies, voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de SGP, liet vrijdagmiddag bij zijn werkbezoek aan Staphorst weten dat het hem 'inspireerde om er weer tegen aan te gaan.' 'Dit gaat ergens over. We moeten de boeren niet nog meer in verlegenheid brengen.'

Op uitnodiging van de SGP in Staphorst heeft vanmiddag de Tweede Kamerfractie van de SGP een bezoek gebracht aan Staphorst. Centraal tijdens het werkbezoek stonden de Natura 2000-gebieden en de gevolgen voor melkveehouders in Staphorst. In de gemeente Staphorst zijn de Olde Maten en Veerslootlanden aangewezen als Natura 2000-gebieden. Hier moeten de bijzondere flora en fauna behouden en beschermd worden.

'Natuur en boeren kunnen best wel naast elkaar bestaan. Dat blijkt wel uit het feit dat Staatsbosbeheer wegens geldgebrek steeds vaker weer een beroep doet op boeren om te helpen bij het onderhoud van de natuur', aldus Van der Vlies, die zijn verhaal bevestigd zag door melkveehouder Wout van Dalfsen. 'Momenteel heb ik zitting in een werkgroep die zich bezighoudt met de oprichting van een natuurvereniging. Die moet verwildering van de natuur, zoals dat nu al duidelijk te zien is aan het einde van de Postweg, tegengaan.'

De aanwijzing van de twee gebieden komt erop neer dat de natuur in die gebieden het belangrijkste wordt en de boeren hun bedrijfsvoering daarop aan moeten passen, althans geen of weinig schade mogen veroorzaken. Ammoniakuitstoot en waterbeheer worden van cruciaal belang. Het gebied in Staphorst wordt begrensd door de Stadswegsloot, Rechterensweg, Dekkersland en de Stadswijk. In de Veerslootslanden ligt een natuurreservaat dat ook binnen het gebied valt.

De SGP-delegatie maakte vanmiddag per bus een rondrit door het Staphorster Natura 2000-gebied en ging in gesprek met twee melkveehouders. Veehouder Wout van Dalfsen, met zijn bedrijf gevestigd aan de Postweg, vertelde graag te willen uitbreiden. 'Maar door Natura 2000 komt het bedrijf op slot te zitten.'
Eenzelfde geluid lieten de broers Buitenhuis horen. Na de ruilverkaveling in 2000 werd het melkveebedrijf van hun vader uitgeplaatst van de Streek naar het buitengebied. Op de hoek Klaas Kloosterweg/Conradsweg werd een nieuw bedrijf opgezet, maar door de Natura 2000-regels lijkt ook hier de bedrijfsvoering op slot te komen zitten. 'We komen uit een gebied met beperkingen en nu komen er alweer nieuwe dingen op ons af', vertelde Gerard Buitenhuis die twee jaar geleden samen met broer Herman het boerenbedrijf overnam van zijn vader.

21-02-09 - de Stentor
SGP op zoek naar balans tussen natuur en boeren

STAPHORST- "Als je een mening over Natura 2000 wilt vormen, dan moet je ook met je benen in de modder hebben gestaan.

Aan alleen papieren onderzoeken heb je te weinig." Was getekend, Bas van der Vlies, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer. De nestor van de partij kwam vanmiddag inderdaad poolshoogte nemen bij verschillende boerenbedrijven in Staphorst die de gevolgen van Natura 2000 aan den lijve ondervinden. Het werkbezoek, samen met collegakamerlid Kees van der Staaij en provinciale SGP'ers aan de lokale partij, viel in goede aarde. "Staphorst is belangrijk voor de SGP en de SGP is belangrijk voor Staphorst", zo constateerde Van der Vlies andermaal.

Tijdens de rondtocht per bus werd, voor diegene binnen de SGP die het nog niet wist, duidelijk dat Natura 2000 enorme consequenties voor vooruitstrevende agrariërs kan hebben. Zo ook voor de gebroeders Buitenhuis, die met Europees subsidiegeld een bedrijf konden opbouwen, maar zich nu geremd zien door diezelfde regelgeving. Voor de SGP blijft de discussie over Natura 2000 een vorm van evenwicht zoeken. "Alles wat God geschapen heeft moet je in zijn waarde laten", aldus Van der Vlies. "Maar je moet ook niet voor ieder graspolletje de ontwikkeling van boerenbedrijven tegenstaan. Het is zoeken naar een balans. Als SGP'ers moeten we op elk niveau alert blijven."

Duidelijk werd dat natuur en boeren meer overeenkomsten hebben dan menigeen zou denken. Ook Wout van Dalfsen, een van de agrariërs die zijn zegje mocht doen, ziet het verband. "Agrariërs zorgden jaren voor het onderhoud in het gebied. Sinds de boeren steeds meer hun werk neerleggen, gaat het achteruit met de natuur."

Klaas Slager, fractievoorzitter van de plaatselijke SGP, noemde het bezoek van de kamerleden 'zeer waardevol'. In de ochtend werd er, onder meer gesproken over een eventueel station en het ketenbeleid in Staphorst. "Het is goed om eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen en te constateren dat zowel de plaatselijke, provinciale en landelijke SGP op één lijn zitten.

13-02-09 - Reformatorisch Dagblad
Helft Staphorster keten in beeld

STAPHORST - Staphorst heeft na het aanschrijven van 1500 gezinnen in totaal ruim 30 keten in beeld gekregen, mogelijk ongeveer de helft van het totaal. De keten die zich niet hebben gemeld bij de gemeente, zullen de deuren moeten sluiten.

Met de keten die nu bekend zijn, gaat de gemeente dit jaar in gesprek over de concrete betekenis van het plaatselijke ketenbeleid. Door middel van een brief werden keeteigenaren in november vorig jaar gemaand zich vóór 1 februari dit jaar te melden bij de gemeente. Hierop meldden zich veertien keten; zeventien waren al langer bekend bij de gemeente.

Wethouder Hutten van Staphorst is tevreden met het resultaat. Wel vermoedt hij dat er nog meer keten in de gemeente zijn, die zich tot op heden niet gemeld hebben. Bij het ontwerpen van de beleidsnota "Keten in beeld" in 2007 bleek uit een oriënterend onderzoek dat er zo'n zestig à zeventig keten in de gemeente zouden zijn.

SGP-raadslid Troost, woordvoerder namens de partij over het ketenbeleid, denkt dat het aantal van zestig à zeventig keten inmiddels niet langer reëel is. "Er zijn er veel tussentijds verdwenen, als gevolg van het beleid dat we in gang hebben gezet." De gemeente Staphorst heeft sinds begin dit jaar een speciale ambtenaar in dienst die toeziet op de naleving van het gemeentelijk ketenbeleid.
Woordvoerder Hoogervorst van het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) is blij met de opstelling van de gemeente. "In het raadsbesluit van Staphorst staat dat de keten geen geld voor alcohol mogen vragen. En intussen is er nog een nieuw wetje bijgekomen: het rookverbod. Daardoor heeft de jeugd zijn ding en de horeca heeft zijn ding. Wat willen we nog meer?"

Wethouder Hutten erkent dat er inderdaad niet voor de alcohol betaald mag worden in de keten. "Dan is het een commerciële gelegenheid, en dan gaat zo'n keet direct dicht. Maar er zijn natuurlijk ook andere vormen van betalen, bijvoorbeeld wanneer de jongeren bij toerbeurt drank meenemen. Dat is glad ijs, want als je eens in de acht weken aan de beurt bent om de alcohol te betalen, is het dan nog om niet, zoals in het raadsbesluit staat?"
Aanvankelijk stelden veel jongeren zich wantrouwend op tegen de gemeente, is de ervaring van Hutten. Toch hebben gesprekken met de jongeren volgens hem een positieve uitkomst gehad. "Zij zullen waarschijnlijk ook wel in aanmerking komen voor het certificaat dat de gemeente verstrekt, wanneer aan alle eisen wordt voldaan."

Grote, commerciële keten meldden zich tot nu toe niet. Ze zullen ook niet meer getolereerd worden, zegt de wethouder. "Als er nu nog keten gevonden worden die bij ons onbekend zijn, zullen die gesommeerd worden hun deuren te sluiten."

13-02-09 - Meppeler Courant
Feuilleton A28 gaat gewoon door

STAPHORST - De uitvoering van de tenminste acht miljoen euro kostende nieuwe aansluiting op de A28 bij Staphorst is dan in de ijskast gezet, de voorbereiding om tot een kant en klaar plan te komen voor nieuwe op- en afritten bij de Krodhoeksweg moet volgens de meerderheid van de Staphorster politiek wél doorgaan, zo bleek woensdagavond tijdens de commissievergadering.

Zo'n voorbereiding kost vele tienduizenden euro's. Tot ongeloof van de oppositie. De PvdA vindt dat partijen het plan erdoor willen drukken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. De PvdA gaat ervan uit dat de SGP afgerekend zal worden, met name door dit punt, waar de bevolking volgens de partij tegen is. De stemverhouding wordt dan heel anders.

Het college van B en W van Staphorst zette gelden voor de voorbereiding én uitvoering twee weken geleden in de ijskast. Gezien het barre economische tij leek vond het college het niet verstandig zoveel geld uit te trekken. De kosten worden geraamd op tenminste negen miljoen euro. Laat onverlet dat B en W de aansluiting op zich het beste vindt voor Staphorst.

Een meerderheid van ChristenUnie en SGP, negen voor en acht tegen, vindt dat de voorbereiding door moet gaan. De uitvoering komt dan als de economische wind is gaan liggen. Als het economisch weer beter gaat, heb je dan een kant en klaar plan liggen.

Tegenstanders zijn woedend over dit politieke spel. GB/VVD en ook de PvdA, uitgesproken tegenstanders van de nieuwe aansluiting, dachten woensdagavond van de in hun ogen financiële molensteen af te zijn. Het CDA hoopt zelfs op volledig afstel. Minister Eurlings zette immers een streep door de afrit Noord, waarna het plan voor het CDA in duigen viel. Het CDA wilde wel een volledige aansluiting bij de Krodhoeksweg, maar alleen als de afrit Noord nog tenminste vijf jaar open zou blijven. Minister Eurlings weigerde.

Zo gemakkelijk gaf de meerderheid van CU en de SGP zich woensdagavond echter niet gewonnen. De CU is trouwens verdeeld. Dik Vedder is mordicus tegen. De CU heeft altijd gezegd dat er politiek een breed draagvlak moet zijn voor een dergelijke grote beslissing, maar daar is vanaf gestapt. 'De meerderheid beslist', aldus CU'er Klaas Harke. 'Gewoon neuzen tellen, dat is ook democratie.'

Een soap noemde hij het niet, maar toch wel een feuilleton. Burgemsster Alssema dacht dat gelden voor planning en uitvoering voor een nieuwe aansluiting op de A28 op de lange baan geschoven moesten worden, ingegeven door de crisis. Het college is altijd voorstander geweest van een compleet nieuwe aansluiting, maar vindt de uitgave nu niet verantwoord. 'We beraden ons nu.'

12-02-09 - Reformatorisch Dagblad
Staphorst wacht met aansluiting A28

STAPHORST - De gemeente Staphorst maakt een pas op de plaats met het plan voor een nieuwe aansluiting op de snelweg A28. ChristenUnie en SGP willen dat het voorbereidend onderzoek wel doorgang vindt.
De fracties verzochten het college gisteravond om het plan voor een nieuwe aansluiting niet in de ijskast te zetten. B en W lieten weten het verzoek in beraad te nemen.

Eind januari besloot het college de plannen op te schorten vanwege de huidige financieel-economische situatie. De onzekerheid is te groot, aldus B en W. Eerder al keurde minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het voorstel gedeeltelijk af, waarna het draagvlak in de gemeenteraad fors afnam.

PvdA en VVD hebben de plannen voor een nieuwe aansluiting nooit gesteund, ook al omdat de gemeente zelf 8 tot 9 miljoen euro moet bijdragen. Woordvoerder J. Talen (VVD) liet dan ook weten dat het college volgens hem een "wijs besluit" had genomen. "Zo wordt een ramp voorkomen en zijn we een financiële molensteen kwijt." Woordvoerder Messchendorp van de PvdA toonde zich ook verheugd: "Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald." Hij zei te hopen dat de burgers zich bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 in hun stemgedrag duidelijk zullen uitspreken over deze kwestie. VVD en PvdA partijen vonden met name de gemeentelijke bijdrage van 8 à 9 miljoen te veel gevraagd van de burgers.

Ook het CDA trekt zijn steun aan de plannen in. Het stelde destijds als voorwaarde dat de oprit naar het Noorden nog vijf jaar open zou blijven. Nu deze eis door de minister niet ingewilligd wordt, verklaart het CDA zich tegen de plannen. Hiermee valt de brede steun in de gemeenteraad, zoals die destijds door de ChristenUnie als voorwaarde werd gesteld, weg. De CU neemt nu genoegen met een krappe meerderheid van negen tegen acht stemmen.

SGP-woordvoerder L. Talen gaf aan dat de financiële crisis kan worden aangegrepen om met Rijkswaterstaat in onderhandeling te gaan. "Economisch laagtij gaat vaak vergezeld met een gunstig klimaat voor aanbestedingen", betoogde hij.
Het raadslid verwees ook naar de oproep van zowel het Rijk als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om vooral te blijven investeren in infrastructuur. De SGP vindt dat met de nieuwe aansluiting de toekomst van de gemeente gemoeid is als het gaat om verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

De SGP gaat akkoord met het voorlopig opschorten van de plannen, maar vindt dat het gereserveerde voorbereidingskrediet wel gewoon ingezet moet worden om onderzoek te verrichten. Ook woordvoerder Harke van de CU was het hier mee eens. Hij onderstreepte dat na de voorbereidingsperiode pas duidelijk zal worden of die 8 miljoen wel uitgegeven zal worden. Tot die tijd is een voorbereidingskrediet van 200.000 euro voldoende. Het college zal zich op verzoek van beide partijen nu beraden op het voorstel.

12-02-09 - de Stentor
A28 blijft Staphorst bezig houden

STAPHORST - Wijsheid, terecht of toch een paniekreactie? De verschillende meningen over het zoveelste uitstel van een nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28 volgden elkaar woensdag op de commissievergadering in hoog tempo op. Daar bovenop leek het draagvlak voor een dergelijke aansluiting nabij de Krodhoeksweg nog nooit zo klein te zijn geweest.

Het CDA, één van de coalitiepartijen, ziet een nieuwe aansluiting zonder het openhouden van de noordelijke op- en afrit niet meer zitten en wil het ingecalculeerde geld liever gebruiken voor aanpak van de huidige infrastructuur. Met die aanpassingen moeten zowel de Gemeenteweg, Oude Rijksweg en de stovonde worden ontlast.

Het college van B en W maakte vorige week bekend voorlopig af te zien van de voorbereidingen vanwege de onzekere financiële situatie en het verminderde politieke draagvlak. De grootste partij, de SGP, toonde zit teleurgesteld over die beslissing. Lubbert Talen: "We zouden graag zien dat de voorbereiding, die twee ton kosten, gewoon doorgaan. Daarna kunnen we altijd nog kijken of het plan uitvoerbaar is." De oppositiepartijen zagen hun kans schoon om het woordje uitstel plotsklaps in afstel te veranderen. "We wilden altijd graag een referendum over een nieuwe aansluiting zien", aldus Henk Messchendorp (PvdA). "Nu lijkt die kans er te komen, volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dan worden de neuzen opnieuw geteld."

 

terug >>