Archief 2006 Archief 2005

Uit de pers
- Staphorst ziet niets in 'propperig' - De Stentor
- `Karakteristiek pand Sniedertie behouden' - Meppeler Courant
- Landschap Overijssel wil geen TOP in IJhorst - Meppeler Courant
- Slag om de Noorderslag gestreden - Meppeler Courant
- Groen licht voetbalclub, ondanks SGP - De Stentor
- Voetbalclub Staphorst krijgt geld nieuwbouw - Reformatorisch Dagblad
- SGP en ChristenUnie willen weten wat sport mag kosten - Meppeler C.
- Voetballend Staphorst in mineur: politiek steggelt - De Stentor
- Steun voor boeren Staphorst 'buiten' - De Stentor
- Staphorst: nog geduld met makelaar - De Stentor
- Pad wijkt niet voor bezwaar - De Stentor
- Staphorst maakt werk van De Tippe - De Stentor
- Voetbal Staphorst staat op verlies - Meppeler Courant
- Het volk terugroepen naar Gods woord - Meppeler Courant
- Lijsttrekker 'neemt bad' in publiek - Meppeler Courant
- Prestatiesport voor SGP taboe - De Stentor
- Aansluiting A28 veelomvattend besluit - Meppeler Courant
- Geen vrijliggend fietspad, dan Gemeenteweg 60-zone - Meppeler Courant
- Mankementen zwembad Staphorst - Meppeler Courant
- Landbouw Staphorst in geding - De Stentor
- Landbouw Staphorst verkeert in zwaar weer - Meppeler Courant
- Staphorst walst over begroting - De Stentor
- Woningbouw aan De Streek flink aan voorwaarden gebonden - De Stentor
- Actiecomité Punthorst blij met succes - Meppeler Courant
- Met bewoners om tafel over voetpad - De Stentor
- Politiek wil beleid voor 'open plekken' De Streek - De Stentor
- 'Normaal' niet normaal in Staphorst - Meppeler Courant
- Staphorster SGP: wij zijn niet achterlijk - Nederlands Dagblad
- Verkoop Rendo: 'Staphorst strijdend ten onder' - Meppeler Courant
- Grafkosten rijzen snel de pan uit - De Stentor
- Aanbesteding beroert Staphorst - De Stentor
- 'Raadslid zou betaald (..) voor dag in de week' - Meppeler Courant
- Emoties en mooie woorden tijdens 'laatste raad' - Meppeler Courant
- Aandacht voor Reestdaltracé Hanzelijn - Meppeler Courant
- 'Levensloopbestendig duur voor starters' - Meppeler Courant
- 'Inkomensgrens CNS-woningen te hoog' - Meppeler Courant


Uit de pers

09-12-06 - De Stentor
Staphorst ziet niets in 'propperig'

STAPHORST - Het Staphorster college van B en W moet z'n huiswerk overdoen en met een nieuw advies naar de politiek komen voor ontwikkeling van het perceel Gemeenteweg 121. De nu voorgestelde sanering en bouwplannen voor in totaal acht huishoudens vallen niet in goede aarde bij de raadscommissie Grondgebied.

Een politieke meerderheid is bang dat de druk op deze krappe locatie aan De Streek te hoog wordt. Teveel bouwvolume, te propperig. Zo luidt de kritiek op invulling van de saneringslocatie. Op het perceel staat nu maar één pand in bouwvallige staat, Eethuisje Sniedertie. Dat staat op de rol voor sanering (sloop) en nieuwbouw. Daarachter ligt nog braakliggend terrein dat in de huidige tekening ruimte biedt aan een blok van zes onder-een-kap woningen. Met een verkoopprijs van 160.000 euro vrij op naam bij uitstek geschikt voor jonge starters. Alleen de PvdA breekt een lans voor die doelgroep. 'We hebben woonruimte voor starters toch allemaal zo hoog in het vaandel staan? Daarvoor kiezen kan nu', zegt Henk van Lambalgen. 'Waar een wil is, is een weg', zo geeft hij het college mee. Maar een meerderheid blaast dit voorstel af. 'Er moet wat gebeuren, maar niet zo', vindt Klaas Kuiper (CDA). 'Acht woningen op deze plek is teveel. We moeten niet ten koste van alles de boel volbouwen voor starters.' Ook de situering naast muziekcafé De Dissel baart de politiek zorgen. Zo vreest de SGP toename van de verkeersdrukte en parkeerproblemen tussen cafébezoekers en bewoners, omdat in de buurt al veel vragen leven over erfgrenzen en het recht van overpad in de stegen. Die stegen zijn niet openbaar toegankelijk.

Moeite heeft een meerderheid ook met sloop van het gewraakte pand aan de Gemeenteweg, dat weliswaar geen monumentale status draagt maar volgens veel fracties wel 'karakteristieke elementen' in zich draagt. Ook vanuit de bevolking gaan veel geluiden op voor behoud van dit beeldbepalende pand. Als renovatie niet mogelijk is, wordt vanuit de politiek gepleit voor herbouw in identieke stijl. Dat laatste kan wethouder Sytse de Jong alvast beloven. Het college worstelt met het continue spanningsveld tussen behoud van een beschermd dorpsgezicht en de groeiende vraag om starterswoningen. 'We zoeken naar een optimale, maar ook verantwoorde invulling.'

08-12-06 - Meppeler Courant
`Karakteristiek pand Sniedertie behouden'

STAPHORST - De adviesraad Monumenten in Staphorst vindt dat het pand aan de Gemeenteweg 121 in Staphorst, waar eethuis Sniedertie nu nog in gevestigd is, behouden moet blijven. De raad vindt het een karakteristiek pand dat niet zomaar tegen de vlakte geschoven mag worden om plaats te maken voor nieuwbouw.


Het pand van eethuis Sniedertie. Slopen of behouden dat is de vraag. (Foto: Hilde Brandsma)

Niet alleen de monumentale boerderijen langs De Streek zijn het waard beschermd te worden, ook een zogeheten dwarshuis hoort bij de historie van Staphorst, aldus de Adviesraad Monumenten. `Van dit gebouw valt nog best wat te maken', vindt de voorzitter van de raad, Rouvener Jouk Huisman. Hij sprak woensdagavond in tijdens de commissievergadering, waarin de bouw van acht woningen op deze plek aan de orde kwam. Huisman gaf verschillende punten aan De Streek aan waar het helemaal mis was gegaan. Een verbod op de sloop van 't Sniedertie kan er niet komen. Het pand is namelijk geen monument.

De eigenaar van de grond wil op het terrein dat vrijkomt na de sloop acht woningen bouwen. Aan de Streek-zijde een twee-onder-één-kap woning en achter deze woningen een blok van zes woningen. De grondeigenaar kan dit plan op zijn buik schrijven als het aan de meerderheid van de raad ligt. Het college moet een nieuw plan indienen, waardoor er waarschijnlijk minder woningen komen. Pijnpunt is er wel. De Staphorster wil ook zes woningen voor starters bouwen, iets waar alle partijen voor zijn.

Volgens de meerderheid in de commissie `wordt het er te druk.' Niet alleen door de hoeveelheid aan woningen die er komt, maar ook door de ontsluiting. Bewoners zouden al ongerust gereageerd hebben op de plannen. Zij zien problemen met het recht van overpad én parkeerproblemen. De ChristenUnie noemt het plan, vooral van de zes starterswoningen op een relatief klein stukje grond, `propperig'. Volgens de partij moet de eigenaar eerst met zijn buren overleggen.

Het CDA vindt het plan onacceptabel. De SGP vindt het parkeren en de nabijheid van De Dissel zorgelijk, maar de partij zegt ook dat buren wel iets mogen inleveren ten behoeve van starters. Ook GB/VVD vreest grote drukte. Alleen de PvdA is te spreken over het plan, vanwege de starterswoningen die ook in alle verkiezingsprogramma's de aandacht hebben. Ook wethouder De Jong wijst hier met klem op. Volgens hem doet dit plan recht aan het Staphorster inbreidingsbeleid én het bouwen voor doelgroepen. Hij zal met een ander plan moeten komen.

08-12-06 - Meppeler Courant
Landschap Overijssel wil geen TOP in IJhorst

IJHORST - IJhorst krijgt een Toeristisch Overstappunt (TOP) aan de Heerenweg. De west- of de noordzijde nabij de jongeren ontmoetingsplek zijn overgebleven als beste plek. Landschap Overijssel heeft aan de bel getrokken bij de gemeente. De natuurbeheerder is groot tegenstander van een TOP in IJhorst. De organisatie vreest dat het veel te druk wordt, met alle gevolgen voor de natuur van dien.


Een TOP is een locatie van waaruit toeristen het gebied in trekken om te wandelen of te fietsen. Makkelijk bereikbaar en met gratis parkeergelegenheid. Zo ziet een TOP eruit.

Een TOP is een locatie van waaruit toeristen het gebied in trekken om te wandelen of te fietsen. Makkelijk bereikbaar en met gratis parkeergelegenheid. De benodigde informatie over fietsen en wandelen in de directe omgeving staat op informatieborden. De Heerenweg in IJhorst wordt de plek in IJhorst waar de TOP komt, zo is deze week duidelijk geworden. SGP, PvdA en GB/VVD vinden de Heerenweg de beste plek, CDA vindt de Zwarte Dennen het beste en de ChristenUnie ziet een overstappunt het liefste in Oud-IJhorst. Een meerderheid kiest dus voor de Heerenweg.

De landschapsbeheerder vindt niet alleen dat het veel te druk wordt rondom het dorp, in Oud Avereest, krap tien kilometer verderop, verrijst ook al een TOP. De gemeente Hardenberg heeft hier al toestemming voor geven. Met dit in het achterhoofd, terwijl het in het kleine dorp ook al barst van de recreatiewoningen en de kuierroutes veel publiek trekken, vreest het Landschap voor de natuur rondom IJhorst. `Het Reestdal is één gebied, één TOP is genoeg, twee is teveel.'

`De kuierroutes hebben ook al schade aangericht. Veel reeën worden er bijvoorbeeld gestoord', geeft Hans Dijkstra, terreinbeheerder namens Landschap Overijssel aan. Hij kan het weten, hij beheert zevenhonderd hectare natuurgebied. `Als je als gemeente dan per se een TOP wilt realiseren', doe het dan in de Zwarte Dennen. Het argument dat hier geen doorgaande wegen zijn, verwijst Dijkstra naar het rijk der fabelen. `Hier starten ook veel fiets-en wandelroutes.' De beheerder vindt ook dat iets dergelijks aan de orde had moeten komen in het project Samen over de Reest, waar de Reestgemeenten en beide provincies zitting in hebben. Dijkstra heeft het idee dat Staphorst de TOP in IJhorst wil en verder niet nadenkt.

Het college van B en W heeft deze week afwijzend gereageerd op de brief van Dijkstra. `Landschap Overijssel moet geen hek om het Reestdal heen zetten', klonk het deze week in de raadzaal van Staphorst. `Beetje flauw', vindt Dijkstra. `We hebben ook meegewerkt aan de kuierroutes in het Reestdal.'

29-11-06 - Meppeler Courant
Slag om de Noorderslag gestreden

STAPHORST - De Voetbalvereniging Staphorst krijgt haar nieuwe onderkomen op sportpark Noorderslag. De gemeente Staphorst trekt er 1,8 miljoen euro voor uit. Na vijf jaar soebatten verdween de bal gisteravond tijdens de raadsvergadering in het politieke doel. De ChristenUnie zwichtte voor de druk vanuit het college en ging mee met een wederom afgeslankt voorstel.


Gespannen gezichten gisteravond op de publieke tribune tijdens de spannende raadsvergadering die ging over de accommodatie voor de voetbalvereniging.

Het was de CU die lang niet verder wenste te gaan dan 1,5 miljoen euro, terwijl het laatste collegevoorstel 2 miljoen euro betrof. Door schuiven en schaven werd er wederom twee ton vanaf gehaald en dat lag gisteravond op tafel. Ook gisteravond stelde de CU dat 1,5 miljoen het maximum was. Maar door druk van de burgemeester dat de gemeente met betrekking tot dit dossier onbestuurbaar dreigde te raken, zwichtte de CU. De partij maakte een gebaar richting het college met daarin de eigen wethouder Henk Hutten. `We moeten kiezen tussen drie ton of het college. We kiezen voor het laatste', aldus CU-woordvoerder Dik Vedder. De Slag om de Noorderslag, zoals de PvdA dit hoofdpijndossier bestempelde, was hiermee gestreden.

Had de CU de rug recht gehouden, dan was het na al die jaren weer niet tot een besluit gekomen. Immers de SGP is vanuit principieel oogpunt tegen. De gelden komen volgens de partij ten goede aan de wedstrijdsport en daar is deze partij tegen. Het was deze - volgens andere partijen- starre houding die de SGP op zware kritiek kwam te staan. `Als de SGP twee jaar geleden constructief had meegedacht, hadden we vijf ton kunnen besparen', aldus Dik Vedder. De twee partijen hebben samen een meerderheid. `Doordat uw partij binnen de coalitie meerderheden onmogelijk maakte, gaan we nu de hoofdprijs betalen. Tussen niets en alles zit een groot verschil.' Volgens de CU had de SGP wel gelden uit kunnen trekken voor de kantine of de kleedkamers, omdat de jeugd, ook van SGP-signatuur, daar gebruik van maakt.

Ook de PvdA gaf de SGP er flink van langs. Volgens Henk van Lambalgen is de SGP een blok beton waar nodig een boor in gezet moet worden. Hij wees de SGP op de verantwoordelijkheid voor de jeugd. De PvdA had gezegd niet lager te willen gaan dan 2 miljoen, maar ook deze fractie maakte een stap.

Volgens de SGP is het feit dat de `eigen' jeugd ook gebruik maakt van de velden, de partij een doorn in het oog en juist een reden niet met dit forse bedrag in te stemmen. `Dit is onmiskenbaar bedoeld voor de wedstrijdsport, ook de kantine.' De partij kan niet meewerken met deze mensverheerlijking. Ook de directie van de scholengemeenschap Pieter Zandt krijgt volgens de SGP kritiek te verduren van ouders die het betreuren dat kinderen gebruik maken van de accommodatie. Bovendien vreest de partij precedentwerking.

Het was nog nooit zo druk op de publieke tribune. Gisteravond moest bode Jenny Dunnink uit alle hoeken en gaten stoelen toveren. Applaus na de vergadering toen burgemeester Alssema de hamer liet vallen en de 1,8 miljoen beschikbaar was gesteld. Voorzitter van de voetbalvereniging, Bé Veen, stak een duim in de lucht. Na jarenlang gepraat ging de kogel door de kerk. De vereniging moet een fikse eigen bijdrage leveren, trainingszaal en tribune heeft de club onderweg verloren, een basisvoorziening is overgebleven, maar wel één waar de club mee uit de voeten kan. De gemeente hoopt de BTW voor de nieuwbouw te kunnen aftrekken van de belasting. Het gaat om drie ton. De belastinginspecteur buigt zich hier eerdaags over.

29-11-06 - De Stentor
Groen licht voetbalclub, ondanks SGP

STAPHORST - Zelden zat de raadzaal zo vol. En zelden is een belangrijke politieke wedstrijd zo gefrustreerd door principes waar geen duimbreed vanaf geweken werd.

Politiek Staphorst gaf gisteravond niet alleen groen licht voor de 'uitgeklede accommodatie' (1,8 miljoen) van de voetbalclub op sportpark Noorderslag, maar deelde ook een tik uit op de vingers van de SGP, die een starre houding werd verweten.

Vanuit alle politieke hoeken werd nog een vergeefs beroep gedaan op de zes principiële tegenstanders van wedstrijdsport, om toch eens 'op argumenten' te discussiëren. Burgemeester Joop Alssema hield het kort richting SGP: 'Ik respecteer uw standpunt en heb begrip voor uw motivatie. Maar het is de mijne niet.' Wethouder Klaas Brand vond: 'De SGP moet de ogen niet sluiten voor de eigen jonge achterban, die óók graag gebruik maakt van een goede kleedruimte. Laat hen toch sporten, da's goed voor lijf en leden!' Het is SGP-raadslid Arie den Ouden een gruwel: 'Het vervult ons juist met grote vrees dat ook onze jongeren hier naar toe trekken.'

Het was de ChristenUnie die uiteindelijk de handschoen opnam en verantwoordelijkheid opeiste voor het algemeen belang. Weliswaar gezwicht voor 'politieke druk vanuit het college', moest Dik Vedder kwijt. Zijn partij wilde immers niet hoger gaan dan 1,5 miljoen. De CU verweet 'collegepartner' SGP starheid: 'Ook u had hierover creatief kunnen meedenken, ondanks alle principes. We hadden samen kunnen praten over een compromis, er ligt een wereld van verschil tussen iets of niets betalen.'

Na jaren van schaven en afdingen is de strijd nu gestreden. Die wetenschap leidde tot grote euforie in het gemeentehuis: luid applaus en felicitaties aan het adres van de voetbalclub.

29-11-06 - Reformatorisch Dagblad
Voetbalclub Staphorst krijgt geld nieuwbouw

STAPHORST - Na jarenlange besprekingen is de gemeenteraad van Staphorst dinsdag akkoord gegaan met een krediet van 1,8 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe sportaccommodatie voor de plaatselijke voetbalvereniging. De instemming van de ChristenUnie was doorslaggevend.

De coalitie van CDA, CU en SGP was lange tijd verdeeld over de hoogte van het krediet. De plannen waren begroot op 2 miljoen euro. De SGP is uit principiële overwegingen altijd tegen elke financiële bijdrage van de gemeente geweest. Daarnaast vreest de partij een precedentwerking op andere verenigingen. De partij pleit voor een consequent beleid ten aanzien van sportzaken.

De CU wilde aanvankelijk 1,3 miljoen euro beschikbaar stellen. Later verschoof de partij naar 1,5 miljoen euro. Na veel overleg ging de CU uiteindelijk akkoord met 1,8 miljoen euro. De partij zegt het belang van mensen uiteindelijk toch voorop te willen stellen. De doorslaggevende beslissing van de CU werd onder luid applaus van vele aanwezige voetbalfans aangehoord.

Woordvoerder Vedder zegt dat de CU zich vanwege politieke spanningen genoodzaakt zag tot deze beslissing. De tegenstem van de SGP sluit meerderheden uit. Daarom meent de CU hiermee haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te moeten nemen en het maatschappelijk belang te dienen. Wanneer de SGP zich constructief had opgesteld, was het college mogelijk al akkoord gegaan met een veel lager krediet. Dit had de gemeente veel geld kunnen besparen.

Fractievoorzitter Slager van de SGP noemt het beleid van de CU na afloop van de raadsvergadering "soft", vanwege de steeds verdergaande verschuiving van de hoogte van het krediet. De SGP stemt tegen elke financiële bijdrage van de gemeente aan competitiesport. De overige gevallen van sport en recreatie wil de partij per geval te beoordelen.

SGP en ChristenUnie willen dat het college binnenkort met een overzicht komt van wat sport de gemeenschap mag kosten. Door middel van discussie willen ze bespreekbaar maken welke financiële vergoeding per vereniging acceptabel is en wat de gemeenschap aan eigen bijdrage en inzet van de clubs mag verwachten.

20-11-06 - Meppeler Courant
SGP en ChristenUnie willen weten wat sport mag kosten

STAPHORST – Zowel de ChristenUnie als de SGP in de gemeente Staphorst willen dat het college van B en W in een lijst aangeeft wat sport de gemeente nou eigenlijk mag kosten. De ChristenUnie denkt aan een verdeelsleutel met betrekking tot de te ontvangen vergoeding, waarbij gedacht kan worden aan een vergoeding per lid, per jeugdlid, per gezin of per inwoner of misschien wel met betrekking tot de grootte van de accommodatie.

De ChristenUnie zou graag een discussie op gang willen brengen over wat sport de gemeenschap nu mag kosten en met name ook wat de gemeenschap aan eigen bijdrage en inzet mag verwachten van de leden van de desbetreffende verenigingen. Tijdens de discussie over de nieuwbouw van de Voetbal Vereniging Staphorst, vorige week, kwam de partij wederom met deze vraag richting het college, na het in de algemene beschouwingen ook al aan de orde te hebben gesteld.

Achterliggende gedachte van het voorstel is het feit dat het college 2 miljoen euro wil uittrekken voor de nieuwbouw van de voetbalvereniging op Het Noorderslag, terwijl de ChristenUnie blijft steken op 1,5 miljoen euro. De voetbal zou zelf een half miljoen euro bij moeten dragen. De SGP-fractie in Staphorst is het eens met het streven van de ChristenUnie inzichtelijk te krijgen welke bedragen naar de verschillende sportverenigingen gaan. `Wij vragen om een volledig en duidelijk overzicht, zodat zinnige conclusies te trekken zijn', zo is te lezen op de internetsite van de partij. Samen hebben SGP en ChristenUnie een meerderheid in de Staphorster gemeenteraad. Ze kunnen nieuwbouw voor de voetbal blokkeren. Vooral de CU heeft een sleutelpositie.

17-11-06 - De Stentor
Voetballend Staphorst in mineur: politiek steggelt

STAPHORST - Wanneer conservatieve politieke partijen zich met sport bezig gaan houden loopt het voor sportclubs in negen van de tien gevallen niet goed af. Dat dreigt, na ellenlange discussies in de raadzaal, ook voor de voetbalvereniging Staphorst te gebeuren.

Het college van B en W presenteerde een aannemelijk voorstel om twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor een nieuwe accommodatie voor de gerenommeerde zaterdag-eersteklasser uit het dorp.

De sleutelrol ligt wederom bij de ChristenUnie, die eigenlijk wel wil, maar de twee miljoen euro niet te verantwoorden vindt richting de Staphorster gemeenschap. SGP is sowieso tegen, en dan heb je met de twijfels van ChristenUnie een probleem voor de voetbalclub. De twee partijen hebben samen een meerderheid in de raad. Cijfers en nog eens cijfers overheersten het debat in de raadscommissie. Twee miljoen euro moet er uit de gemeentekas komen, en dat gaat Dik Vedder van de ChristenUnie veel te ver. Zijn fractie wil niet verder dan 1,5 miljoen en dan moet de voetbalclub zelf een half miljoen euro ophoesten. Een lening dus. 'Daar ging bij mijn weten het clubbestuur ook altijd van uit. Dat zie je ook in andere gemeenten. Clubs kunnen best iets bijdragen aan hun accommodatie'. Vedder riep (sport)wethouder Klaas Brand dan ook op om nogmaals met de voetbalvereniging in gesprek te gaan, en dus eigenlijk aan de weet te komen hoe diep het bestuur van de eerste-klasser zelf in de buidel wil tasten. Brand, die zich niet uit het veld liet slaan en nog steeds na vier jaar discussies over de nieuwe accommodatie vol vertrouwen is, zegde toe dat te doen. 'De club kan met ons voorstel overweg. Ik ga naar de club toe. Maar die 500.000 euro die vanuit de vereniging ooit eens is genoemd, behelst de bouw van een tribune en een naastgelegen sportzaal. Dat heeft niets te maken met het 'programma van eisen wat wij als gemeente willen bouwen. Dat blijft van de gemeente'. De CU heeft altijd moeite gehad met het hoge bedrag dat betaald moet worden. De partij vindt dat niet te verkopen aan andere sportverenigingen en de eigen achterban. De CU meldde eerder altijd dat 1,3 miljoen euro de grens was. De partij is dus iets opgeschoven.

Henk van Lambalgen (PvdA) hoorde het allemaal hoofdschuddend aan. 'Met sport investeren we in de kracht van de maatschappij. Wij gaan niet lager dan het bedrag wat nu in het voorstel staat. Punt uit'.

17-11-06 - De Stentor
Steun voor boeren Staphorst 'buiten'

STAPHORST - Toekomstig agrariërs aan de Schipgravenweg in Rouveen moeten niet in hun bedrijfsvoering worden beknot als gevolg van al te strikt opgelegde natuurwaarden. Elders in de gemeente moet maar grond worden gezocht om een stuk natuurontwikkeling te compenseren.

Met die politiekbrede boodschap kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst de lobby aan met het bestuur van de provincie Overijssel. Een voorstel van de fractie van de ChristenUnie om de nieuwe boeren in het buitengebied steun in de rug te bieden wordt raadsbreed gedragen.

Het gebied ten zuiden van de dorpskern Rouveen is ooit aangewezen als uitwijkplaats voor bedrijfsverplaatsing van agrariërs die in de ruilverkaveling knel kwamen te zitten. 'Dat gebied moet voor dit doel beschikbaar blijven', zo bepleitte Henk Koobs (ChristenUnie).

Ook Klaas Kuiper (CDA) brak een lans voor de boer. 'Er ligt nu zo'n claim op het gebied dat jonge ondernemers eigenlijk geen toekomstkansen hebben.' Ook hij zag graag dat de Schipgravenweg puur als 'landbouwgebied' wordt bestempeld.

Onverteerbaar

De discussie is het gevolg van een collegevoorstel om de beoogde verplaatsing van vier agrarische bedrijven naar het buitengebied op te splitsen in vier aparte bestemmingsplannetjes. Reden: de Stichting Natuur en Milieu maakt op enkele punten bezwaar en dat dreigt nu de plannen van alle vier ondernemers te frustreren. Politiek Staphorst vindt dat onverteerbaar.

Natuur en Milieu beroept zich op de eigenlijke bestemming van het gebied voor 'ganzen- en andere wintergasten', maar dat bezwaar wordt door de politiek weggehoond. De ironie ten top, vinden SGP en CU: 'bij tellingen is gebleken dat hier nog nooit één gans of andere wintergast is aangetroffen, dus die status slaat nergens op'.

17-11-06 - De Stentor
Staphorst: nog geduld met makelaar

STAPHORST - De gebiedsmakelaar in Noordoost-Overijssel krijgt nog een jaar de tijd om z'n nut te bewijzen en daarmee het voordeel van de twijfel te krijgen van politiek Staphorst. Maar van harte gaat het allemaal niet.

Burgemeester Alssema kon de raadscommissie deze week maar met moeite overtuigen van de zinvolle functie die de 'makelaar' voor dit gebied heeft. Het forse prijskaartje dat aan z'n aanwezigheid hangt is daar grotendeels debet aan. Gebiedsmakelaar Kamerman is in de zomer van 2005 ingehuurd voor deze regio (de gemeenten Staphorst, Hardenberg, Dalfsen en Ommen) en wordt tot en met eind 2006 volledig betaald door de provincie Overijssel. Een totale kostenpost van een dikke 230.000 euro. Dat is, omgerekend, 850 euro per dag. Een bedrag dat commissielid Koobs (CU) deed verzuchten: 'heb ik wel het goede vak gekozen?' Ook SGP-er Brakke sprak van 'schrikbarende bedragen voor nogal vaag werk.' Hekman (GB/VVD) twijfelt aan de toegevoegde waarde voor Staphorst en Van Lambalgen (PvdA) vreest een bodemloze put: laag rendement tegen onevenredig hoge kosten. Alleen het CDA (Kuiper) betuigt steun aan de gebiedsmakelaar. 'Gun hem de tijd.' Wat Staphorst betreft wordt het contract voorlopig één jaar verlengd tot eind 2007. Het college wil hiervoor maximaal 15.000 euro uittrekken, resterende kosten (totaal 132.000 euro) worden verdeeld onder provincie, overige drie gemeenten en eventueel de waterschappen. Volgens Alssema is de gebiedsmakelaar voortaan één dag per week werkzaam voor Staphorst, 'we geven hem ook concrete doelen.' Alssema twijfelt niet aan zijn nut. 'Hij is aanspreekpunt in het landelijk gebied, legt contacten om projecten in gang te zetten, zoals nevenactiviteiten in de agrarische sector'.

17-11-06 - De Stentor
Pad wijkt niet voor bezwaar

STAPHORST - Niets staat de aanleg in de weg van een wandelpad langs de groenwal in de nieuwe Staphorster woonwijk De Slagen. De politiek dringt er bij het college op aan vooral niet te zwichten voor de felle bezwaren uit de buurt.

Daar peinst wethouder Klaas Brand dan ook niet over, zeker niet na recent vruchteloos overleg met toekomstig aanwonenden. Zij vrezen dat een wandelpad op de grondstrook tussen industrieterrein De Baarge en de nieuwe wijk hun privacy rond huis zal aantasten. Zij voelen zich in hun gelijk staan omdat in het bestemmingsplan geen melding werd gemaakt van zo'n voorziening. Maar volgens de wethouder was het 'logisch en algemeen bekend.'

Het voetpad stond vermeld in het Groenbeleidsplan van de gemeente, de raad was op de hoogte, evenals ontwikkelaar Mega Vastgoed. Brand: 'dus wij zijn niet zo huiverig voor planschade.' Pogingen om tot een compromis te komen in de nieuwe wijk zijn op niets uitgelopen. Brand: 'we hebben alternatieven geboden; het wandelpad ruimer naar de wal toe verleggen, verder van de huizen af. Maar het bezwaar blijft. We hebben nu alles aangereikt wat in onze macht ligt.'

Politiek Staphorst stelt zich op het standpunt dat De Slagen een recreatieve groenvoorziening als deze nodig heeft. 'Dat voetpad heeft straks een belangrijke functie voor de hele wijk, waar toch al weinig groen in zit', aldus de SGP.

16-11-06 - De Stentor
Staphorst maakt werk van De Tippe

STAPHORST - De meerderheid van de gemeenteraad in Staphorst vindt dat het college van B en W de klachten van omwonenden van evenemententerrein De Tippe niet klakkeloos naast zich neer mag leggen.

Bewoners klagen over toenemende hinder en overlast van festiviteiten op dat terrein. In een brief aan de raadscommissie Inwonerszaken dringen ze aan op maatregelen. Het was niet aan dovemansoren gericht. 'Ga in gesprek met die bewoners. We hebben daar nu eenmaal en evenemententerrein'.

'De commissie was het er in meerderheid over eens dat het 'college' de klagende bewoners een oor moet geven. Op de agenda dus', vindt SGP-er Jan Visscher, met in zijn kielzog bijna alle fracties. Bewoners willen graag hun grieven toelichten in de komende raadscommissie.

Henk van Lambalgen (PvdA) vindt dat iedere burger het recht heeft om overlast aan te kaarten, maar hij zet vraagtekens bij de brief waar het gaat om maatschappelijk draagvlak. 'We hebben bijvoorbeeld niets gehoord van de wijkraad-Noord en andere mensen om het terrein heen'.

De brief komt van acht bewoners (Klaas Kloosterweg-Oost, Reggersweg, Buitenstouwe en Maatslootweg). Ze stellen daarin zich geruggesteund te weten door velen uit de Staphorster samenleving en houden het vooralsnog bij de brief. 'We willen vooreerst geen uitgebreide actie'.

De briefschrijvers willen de eindtijd van 23.30 uur vooral handhaven en niet overschrijden. 'Zo mogelijk vervroegen want de overschrijdingen zijn er met regelmaat. Dat laatste geldt ook voor naleving van verleende vergunningen'. Bij de gemeente wordt aangedrongen om het aantal decibels streng in de gaten te houden.

Burgemeester Joop Alssema lijkt het relevant om in gesprek te gaan met de klagende bewoners. Hij zet overigens vraagtekens bij de klachten. 'Daar wil ik meer van weten. Volgens mij valt het met de overschrijdingen wel mee'.

Handhaving van de zondagsrust bijvoorbeeld staat de briefschrijvers hoog in het vaandel.

15-11-06 - Meppeler Courant
Voetbal Staphorst staat op verlies

STAPHORST - Waar velen gisteravond op hoopten, is niet gebeurd. Politiek Staphorst is het nog steeds niet eens over het bedrag dat betaald moet worden voor de nieuwbouw van de Voetbalvereniging Staphorst. De ChristenUnie is niet bereid 2 miljoen euro op te hoesten voor het pand. De partij blijft steken op anderhalf miljoen euro. Vijf ton moet de club zelf betalen.


Het was dinsdagavond een drukte van belang in de raadzaal van de gemeente Staphorst. Veel belangstellenden volgden de beraadslagingen over de nieuwbouw. (Foto: Boom uitgevers / Wilbert Bijzitter)

Na dik vier jaar praten was er gisteravond in de commissievergadering Inwonerszaken dus geen uitsluitsel. Het is de ChristenUnie die niet bereid is 2 miljoen op tafel te leggen en omdat de SGP uit principiële overwegingen ook tegen is, zou dat kunnen betekenen dat over twee weken, als de gemeenteraad het finale oordeel moet vellen, de voetbal wederom met lege handen staat.

De ChristenUnie heeft altijd moeite gehad met het hoge bedrag dat betaald moet worden. De partij vindt dat niet te verkopen aan andere sportverenigingen en de eigen achterban. Dik Vedder van de CU zei gisteravond dat 2 miljoen euro een goed bedrag is, mits de voetbalvereniging zelf ook een half miljoen bijdraagt. In de eerdere planvorming zou de club zelf gezegd hebben wel mee te willen betalen. 'Het is uitzonderlijk dat een gemeente honderd procent betaalt voor een nieuwe accommodatie voor een club', aldus Vedder. De CU meldde eerder altijd dat 1,3 miljoen euro de grens was. De partij is dus iets opgeschoven.

Wethouder Klaas Brand vond dat Vedder appels met peren aan het vergelijken was. 'Die bijdrage van de club maakte deel uit van hele andere, veel grotere plannen.' In vier jaar tijd zijn er heel wat plannen voorbij gekomen, waaronder enkele met een tribune en een trainingszaal, waarvoor de club zelf ook in de buidel wilde tasten. De bijdrage van de club moet volgens Brand gezien worden in het licht van die plannen. 'Je kunt een vereniging niet opzadelen met een lening van een half miljoen euro voor een pand dat nooit van ze wordt, want het wordt een gemeentelijke accommodatie.'

Gisteravond ontstond dan ook de curieuze situatie dat CDA, PvdA en GB/VVD mee wilden gaan met het voorstel, maar dat ChristenUnie en SGP, twee belangrijke collegepartijen, dat niet wilden. De SGP is, naast de principiële component dat het om competitiesport gaat, ook bang dat er een precedent wordt geschapen. Woordvoerder Wiecher Hoeve wees op de AMBC en de voetbal in Rouveen die ook zo hun verlanglijstjes hebben. De CU vervult een sleutelpositie. Als het college over twee weken niet met een financieel plaatje komt, waardoor de vijf ton door bijvoorbeeld een lening aan de club wordt verstrekt, gaat het verhaal weer niet door. Klaas Brand moet binnen nu en twee weken het plan proberen aan te passen om de voetbalvereniging vijf ton te laten meebetalen.

Voorzitter Bé Veen van de VVS reageerde teleurgesteld. Volgens hem vergelijkt Dik Vedder appels met peren als hij het heeft over de bereidheid een half miljoen euro mee te betalen. 'Toen ging het over hele andere plannen, met een tribune en een trainingszaal.' Veen en met hem de financiële specialisten binnen de club meldden direct dat je het bij een bank niet voor elkaar krijgt om een hypotheek af te sluiten op een pand dat niet eens van jezelf is.

13-11-06 - Meppeler Courant
Het volk terugroepen naar Gods woord

STAPHORST - Dwaal niet. God laat zich niet bespotten. Het volk terugroepen naar Gods woord. Dat was de boodschap die de lijsttrekker van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), Bas van der Vlies, vrijdagavond zijn gehoor voorhield in de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Staphorst.


(Foto: Wilbert Bijzitter)

Tientallen, vooral aanhangers van de partij, luisterden naar het referaat van Van der Vlies. Begonnen werd uiteraard met een schriflezing en wel uit Galaten 6. Er is veel goeds in dit land, maar er zijn ook veel dingen die niet deugen, die indruisen tegen de bijbel. `De morele agenda blijft liggen onder Balkenende', aldus Van der Vlies, met 25 dienstjaren in het parlement, de nestor van de Tweede Kamer.

`De tienduizenden baby's die in de moederschoot ter dood worden gebracht, dat is ons een gruwel. Er zijn teveel dingen in Nederland die ingaan tegen de bijbelse boodschap. We moeten daartegen een front opwerpen.' Naast euthanasie en de 24-uurseconomie, nam de lijsttrekker ook stelling tegen moreel verval: het bloot op billboards, de clips op televisie en - zoals onlangs nog - het optreden van Madonna met een soort kruisiging, zeer kwetsend voor christenen. `Mensen zeggen dan: ja, we kunnen er niets aan doen, maar willen ze er wel wat aan doen?'

Van der Vlies vindt dat alles begint bij de gezinnen, bij de opvoeding. Hij stipte het alcoholgebruik aan onder de jeugd, dat in toenemende mate een probleem wordt en ook het feit dat jongeren steeds vaker gebruik moeten maken van de hulpverlening, komt volgens Van der Vlies omdat de gezinnen steeds meer als los zand aan elkaar hangen. `Iedereen wordt maar de arbeidsmarkt opgejaagd en de gezinnen zijn vaak de dupe.' Jonge moeders moeten volgens hem dan ook vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. De SGP-voorman pleitte ook voor een soort persoonsgebonden budget dat bestemd mag worden voor kinderopvang, zodat ouders zelf de keuzevrijheid hebben hoe ze dat invullen.

Elke stem telt, hield Van der Vlies zijn gehoor voor. Vier jaar geleden verloor de SGP de derde restzetel. Die moet er nu weer bijkomen. Na de vorige verkiezingen werd de SGP kortstondig uitgenodigd om mee te praten over een coalitievorming. Mocht de partij tot de regering toetreden, dan blijft Van der Vlies in de Kamer. `Ik heb een lijstje achter de hand met uitstekende mensen, maar namen geef ik nog niet.' Ook weigert de partij concessies te doen als het gaat om principiële punten. `Wij kunnen niet meegaan met zaken die tegen de bijbel ingaan.'

Na de toespraak was er een forum met naast Van der Vlies Elbert Dijkgraaf, de nummer drie op de kandidatenlijst en Jan (Hans - corr. redactie website) Tanis, de nummer vijf. Na de toespraak en het forum was er geen applaus. Dat hoort niet. `Wij zijn geen applausmachine. Goede wijn behoeft geen krans', aldus de voorzitter ( secretaris - corr. redactie website) van de SGP, afdeling Staphorst, Wim Akster.

13-11-06 - Meppeler Courant
Lijsttrekker 'neemt bad' in publiek

STAPHORST - Premier Balkenende zei in het verkiezingsdebat in het Jeugdjournaal afgelopen weekend nog dat hij Bas van der Vlies, lijsttrekker van de SGP, erg graag mag, simpelweg omdat het een aardige man is.

Vrijdagavond werd dat nog eens bevestigd tijdens de pauze van de SGP-verkiezingsbijeenkomst in de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Van der Vlies nam voor iedereen uitgebreid de tijd. 'Wat een aardige man', klonk het dan ook regelmatig, als de lijsttrekker even een babbeltje had aangeknoopt. Na 25 jaar geniet de SGP-voorman naar eigen zeggen nog altijd van de politiek. Hij blijft gewoon in de Kamer, ook de komende periode. Volgens de voorman wordt Nederland een stuk beter als de bijbelse waarden en normen beter worden nageleefd.


(Foto: Wilbert Bijzitter)

11-11-06 - De Stentor
Prestatiesport voor SGP taboe

STAPHORST - Van de SGP mag niet worden verwacht dat deze partij prestatiesport zal ondersteunen. Fractievoorzitter Bas van der Vlies van de Tweede Kamer-fractie kon er tijdens een SGP-bijeenkomst in Staphorst niet aan voorbij.

Motorsport en met name de accommodatieperikelen van de plaatselijke voetbalclub werden in groter verband aangestipt.

Van der Vlies maakt zich best zorgen. De reactie van de SGP op het rapport van het Sociaal Plan Bureau over het alcoholge-/misbruik van zeer jeugdigen was heel duidelijk. 'Wij maken ons hier grote zorgen over. Hier moet snel concreet beleid op komen. De bereikbaarheid van drank moet worden teruggebracht, mede door het aantal verkooppunten te beperken en de leeftijdsgrenzen zullen stringent moeten worden gehandhaafd'.

Keten
In Staphorst stikt van de jongerenketen, waar niet wordt gekeken op een biertje meer of minder. Van der Vlies is heel scherp met zijn reactie: 'Beschamend dat ook in de achterban van onze partij dit probleem op zo grote schaal speelt. Hier ligt een geweldige taak voor kerken, gemeenteraden, scholen en het particulier initiatief. In ons partijprogramma richten wij ons heel sterk op het gezin en het versterken van de functie daarvan in de samenleving. Alcoholmisbruik is vaak aanleiding tot vandalisme en kleine criminaliteit. De opvoeding van kinderen zal weer heel serieus moeten worden genomen'.

Op de vraag of het in dat licht bezien niet verstandig is om het beoefenen van een sport actief te promoten, merkt de heer Van der Vlies op, dat het lid zijn van een club inderdaad motiverend kan werken, maar hij voegt daar direct aan toe dat er ook andere middelen zijn om dat te bereiken. 'Van mijn partij mag niet worden verwacht dat wij de oplossing in die richting zoeken'.

08-11-06 - Meppeler Courant
Aansluiting A28 veelomvattend besluit

STAPHORST - Politiek Staphorst heeft gistermiddag zonder al teveel vuurwerk de gemeentelijke begroting voor 2007 aangenomen. De nieuwe aansluiting op de A28 is het besluit met de meeste impact. Veel zaken moeten wachten op het finale ja of misschien wel nee.

Nu al knopen doorhakken heeft geen zin, omdat de toekomstige verkeersstromen niet duidelijk zijn. Zaken die in de wachtkamer staan, zijn bijvoorbeeld de aanleg van de verlengde Achthoevenweg, het aanpassen van de Stovonde, waardoor Muldersweg en Van der Walstraat mogelijk aangesloten kunnen worden. Maar ook het aanpassen van de Gorterlaan, met mogelijk een lus om het zwembad, kan pas besloten worden als duidelijk wordt wat er gaat gebeuren, net als een verkeerscirculatieplan. Ook de uitvoering van de plannen hangt van het finale oordeel af.

'We zijn geketend aan de A28' aldus Jan Talen van de Gemeentebelangen/VVD. Deze partij zet nog steeds in op behoud van de huidige aansluiting en een hele nieuwe, het liefst zo dicht mogelijk bij De Lichtmis.

ChristenUnie staat net als het college achter de anderhalve variant (Gorterlaan en behoud van aansluiting van en naar het Noorden), maar mocht dit door een weigering van Rijkswaterstaat sneuvelen, dan wil de partij de zaak opnieuw bekijken. Dan staat alles weer open. Een aansluiting bij de Gorterlaaan is dan wat de CU betreft zeker geen uitgemaakte zaak. De PvdA wil alles houden bij het oude. De partij heeft zich wederom tegen een nieuwe aansluiting gekeerd. Volgens de partij kan de verkeersproblematiek ook zonder deze kostenverslindende maatregel worden opgelost. 'Na een goede dotterprocedure kan het hart van Staphorst weer jaren mee', aldus PvdA'er Henk van Lambalgen. Burgemeester Alssema hield zijn lippen stijf op elkaar over de A28.

Ondergrondse spoorlijn
Opzien baarde de ChristenUnie door te pleiten voor een ondergrondse spoorlijn door Staphorst, als de Hanzelijn doorgaat. Door een tunnel moet de overlast beperkt worden. Volgens wethouder Brand is dat niet aan de orde, omdat er nog geen plannen zijn omtrent de Hanzelijnvarianten.

Vergoeding brandweervrijwilligers
De SGP sleepte met een motie uit het vuur dat het college nadenkt over een vergoeding voor de werkgever en de vrijwillige brandweerman, zodat het gemakkelijker wordt vrijwilligers te krijgen. Nu reageren werkgevers soms knorrig als er een uitruk is, omdat werknemers dan weg moeten en dit dus geld kost.
Het was Jan Talen van GB/VVD die voor een beetje vuurwerk zorgde. Hij wilde de verhoging van de OZB van 2 procent ongedaan maken en per gezin een reductie geven van 34 euro. Talen ving bot. Ook het voorstel van PvdA en GB/VVD samen om in plaats van 20.000 euro voor de planontwikkeling voor de AMBC te reserveren, een miljoen vrij te maken voor bijvoorbeeld aankoop van gronden voor de motorclub die al jaren ploetert om een nieuwe locatie te vinden, haalde het niet, net als de motie de 1,7 miljoen euro voor de nieuwbouw van de voetbalaccommodatie 'op te plussen' naar 2 miljoen euro. Overigens staat voor 2008 deze resterende drie ton wel op de begroting.

Succes was er voor de PvdA die het voor elkaar kreeg dat ouders meer geld bij de gemeente kunnen declareren voor schoolkosten. De huidige regeling blijft achter bij die van omliggende gemeente. Het CDA ving bot met het voorstel te onderzoeken of een nieuw Dienstencentrum nabij of tegen de sporthal aan gebouwd kan worden, 'de CDA-fractie wil dat onderzocht wordt of die 'andere locatie' nabij de sporthal kan worden ingevuld en wil daarover een toezegging van het college.'
Voordelen van het bouwen bij de sporthal zijn: de keuken, garderobe en hal zijn aanwezig, besstaande zaal kan gebruikt worden, parkeergelegenheid, centrale ligging en een structurele besparing op personeel en budget om er maar enkele te noemen. Het college wil eerst kijken of het op de locatie kan of mogelijk bij de gymzaal aan de Van der Walstraat. Ook de ChristenUnie steunde de motie, maar het was niet genoeg.

08-11-06 - Meppeler Courant
Geen vrijliggend fietspad, dan Gemeenteweg 60-zone

STAPHORST - Het is al jaren een grote wens van de SGP in Staphorst en ook tijdens de begrotingsbehandeling en de algemene beschouwingen, die dinsdag plaatsvonden, pleitte de staatkundig gereformeerden weer voor een vrijliggend fietspad langs de Gemeenteweg van Lankhorst. Omdat dit heel moeilijk is heeft de partij als tweede optie voorgesteld de weg dan maar 60 km/uur te maken. De SGP hoopt dat het volgend jaar kan worden uitgewerkt.

Combischool Rouveen

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een multifunctionele combi-school voor De Triangel en De Levensboom in Rouveen moet volgens de SGP voortgang krijgen. `Onze fractie acht het van belang voor goede onderwijshuisvesting van deze twee scholen, dat er spoedig duidelijkheid gegeven kan worden. Wij zien de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek met belangstelling tegemoet. Wat de SGP betreft kan de raad begin 2007 tot een definitieve keuze komen.'

Alcoholmatiging

De SGP geeft grote prioriteit aan alcoholmatiging. `Onze gedachten gaan daarbij uit naar een soort methode als `Pluk een Roos'. Breed opgezet, door de gezamenlijke basisscholen in onze gemeente. Gezien de omvang van dit probleem kan het niet vroeg genoeg aangepakt worden. Net als bij Pluk een Roos is ouderbetrokkenheid daarbij van groot belang.'

Theehuis Staatsbos

Plannen om tot een theehuis te komen in de Staphorster bossen hebben de SGP ook bereikt. `Wanneer dit ten goede komt aan de recreant die dit gebied opzoekt voor rust, staan wij daar positief tegenover. Wat onze fractie betreft hoort deze locatie dan zondags gesloten te zijn.'

Bouwen voor inwoners met binding

Voor de SGP blijft het uitgangspunt dat er gebouwd wordt voor de eigen bevolking en het bieden van woonruimte aan hen die zich hier willen vestigen in verband met een werkkring in onze gemeente. Recent heeft het college ingestemd met het laten vervallen van bindingseisen bij het toekennen van nieuwe woningen. `Als SGP-fractie betreuren wij dat, hoewel wij weten dat de ruimte om daar uitvoering aan te geven beperkt was. Desondanks vragen wij daar waar mogelijk toch het bouwen voor inwoners van buitenaf te beperken.'

08-11-06 - Meppeler Courant
Mankementen zwembad Staphorst

STAPHORST - Zwembad de Broene Eugte in Staphorst kampt niet alleen met teruglopende bezoekersaantallen in de zomermaanden, waardoor het buitenbad mogelijk dicht moet, ook het binnenbad dreigt een kostenpost te worden, nu gebleken is dat de verbouwing medio jaren negentig niet goed is gebeurd en er veel mankementen zijn.

Dat heeft wethouder Klaas Brand van de gemeente Staphorst gisteren laten weten. Het zwembad kost de gemeente jaarlijks ruim 420.000 euro. Het is volgens Brand zeer moeilijk de bouwers op de slechte uitvoering aan te spreken, waardoor de gemeente voor de extra kosten dreigt op te draaien. Het stichtingsbestuur wenst een duidelijk beeld te krijgen van de huidige toestand van het gebouw en de exploitatie daarvan. Dat is ook van belang voor de beslissing over het buitenbad. Het buitenbad van zwembad de Broene Eugte blijft ook volgend seizoen nog open, zo meldde de wethouder

08-11-06 - De Stentor
Landbouw Staphorst in geding

STAPHORST - De vrijwillige kavelruil in 'Oud-Staphorst' komt niet van de grond. Met pijn in het hart zet het college van B en W een punt achter de geopteerde kavelruil. Erfpacht, de eigenwijzigheid van grondbezitters en de gebondenheid van Staphorster boeren aan hun grond zetten een doorgang van 'levensvatbare' landbouw op het spel. Eigenlijk is het over en uit.

Met name de SGP-fractie trok in de begrotingsvergadering aan de bel. Een brief namens de gemeente moet grondeigenaren wijzen op het belang van het behoud van een vitale agrarische sector in Staphorst. Het gaat om een gebied van 4.500 hectare, met daarin zo'n 250 landbouwbedrijven. Het is globaal begrensd tussen Dekkersweg en Dekkersland, Kanlaan, Zwarte Dennen en Lankhorsterweg.

Burgemeester Joop Alssema sleept alles uit het vuur om de Staphorster landbouw te redden. 'Dat kunnen wij niet alleen. Inzichten en bereidwilligheid van onze boeren moeten de Staphorster landbouw op de kaart houden. Onze landbouw moet doorgaan, dat is fundamenteel.' Alssema gaat mee in de zienswijze van de SGP: grondeigenaren worden andermaal op hun verantwoordelijkheid gewezen. Het is triest te constateren dat het Project Kavelruil Staphorst een vroege dood is gestorven. Boeren over de streep trekken, in overleg met een speciaal in het leven geroepen kavelruilcommissie, heeft niets uitgehaald. Deze vrijwillige kavelruil in het gebied 'Oud Staphorst', tussen de ruilverkaveling Rouveen en het Reestgebied, moet de landbouw in dit deel van de gemeente economisch bij de tijd houden. Boeren daar staan niet te springen van enthousiasme.

Al eerder ketsten ruilinitiatieven in die richting af, voornamelijk door gebrek aan geld. Dat is nu wel beschikbaar. Zelfs dat maakt niet uit. 'We hebben contacten met de jongeren van het Agrarisch Jongeren Contact. Velen willen graag als boer aan de slag, maar zij voelen zich belemmerd', zegt Alssema. Henk Koobs (ChristenUnie): 'Probleem is dat de grond niet van jonge boeren is. Die willen graag aan de slag.'

08-11-06 - Meppeler Courant
Landbouw Staphorst verkeert in zwaar weer

STAPHORST - Het gaat niet goed met de pogingen om in de gemeente Staphorst, tussen Rouveen en het Reestdal, een vrijwillige kavelruil van de grond te krijgen. Het gaat zelfs zo slecht dat het project voorlopig is stopgezet. Als de kavelruil er niet komt, ziet de toekomst voor de landbouw in dit deel van de gemeente er slecht uit. Volgens velen is dit project namelijk de laatste kans voor een rendabele landbouw in Staphorst.

Boeren in dit gebied hebben er blijkbaar geen belang bij hun kavels zodanig te ruilen dat de bedrijfsvoering efficiënter kan gebeuren, ook naar de toekomst toe. Dat is vreemd, want gerekend naar problemen met verkaveling staat Staphorst in de provincie Overijssel op eenzame hoogte. De kavels zijn smal en liggen versnipperd.

Omdat het zo slecht gaat met het kavelruilproject, wordt dit voor een tijdje stilgelegd. Het college van B en W van Staphorst wil nu door middel van een onderzoek laten zien hoe slecht het gesteld is met de verkaveling. Door gronden van eigenaren op een kaart kleuren te geven, moet duidelijk worden hoe smal en versnipperd de gronden zijn. Eind deze maand gaat het college in overleg met jongeren, 'de toekomst' van de landbouw. Het zijn vooral de oudere boeren die op hun gronden zitten en het voor de jongeren in de toekomst onmogelijk maken een rendabel bedrijf over te nemen. De SGP heeft voorgesteld de boeren brieven te sturen om ze te wijzen op het belang van het project en waarschijnlijk gaat dit gebeuren.

Het kavelruilproject Staphorst is eind vorig jaar door GS van Overijssel goedgekeurd. Staphorst was altijd een 'witte vlek'. In Rouveen is een ruilverkaveling gaande, net als in het Reestdal. Deze laatste is ook vrijwillig. Staphorst dreigde buiten de boot te vallen. Een officiële ruilverkaveling werd eerder door de provincie afgewezen. Er was simpelweg geen geld. Daarom is toegewerkt naar een vrijwillig kavelruilproject. De provincie zegde 50.000 euro subsidie toe. Boeren dienen zelf honderd euro per geruilde hectare bij te dragen. De gemeente doet met twintig mille mee en ook de Rabobank heeft 6.650 euro toegezegd.

Voor het vrijwillige kavelruilproject in Staphorst is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, bestaande uit LTO, Rabobank, provincie, DLG en de gemeente. Daarnaast is er een kavelruilcommissie ingesteld, die bestaat uit boeren. Ook is er een zogeheten kavelruilcoördinator, die tot nu toe weinig te doen heeft.

08-11-06 - De Stentor
Staphorst walst over begroting

STAPHORST - De begroting van Staphorst heeft ongeschonden de eindstreep gehaald. Natuurlijk waren er in het begrotingsdebat gisteren schermutselingen, maar daar bleef het bij.

Fracties profileerden zich, het haalde niet veel uit. Belangrijk is de eigen overtuiging en voor coalitiepartners het bestuursakkoord. Ga daar als oppositie maar is tegenaan. Gemeentebelangen/VVD probeerde het, tegen beter weten in. De PvdA kon weinig meer dan toegeven dat het allemaal wel oké is.

Een fluitje van een cent dus voor B en W, waarin met name de rol van financieel wethouder Henk Hutten (ChristenUnie) bij vriend en vijand respect afdwong. Zijn beantwoording op talrijke vragen was niet voor meerdere uitleg vatbaar. Helder en duidelijk, en dat was zo ongeveer waar de rest van het college zich aan spiegelde. De belastingvoorstellen gaan door. De Staphorster burger houdt dezelfde portemonnee-inhoud als dit jaar. Op het financiële vlak dus rust aan het front, hoewel de fractie van GV/VVD nog wel even een poging waagde om de twee procent verhoging van de OZB van tafel te krijgen. Zonder resultaat. De Staphorster begroting staat als een huis. Waar ging het dan wel over in het begrotingsdebat, waarvoor burgemeester Joop Alssema tegen de klok van 17.30 voor het laatst de voorzittershamer kon laten vallen (om daarna met het gezelschap een hapje te eten in 't Vosje in IJhorst) ?

Veel beleidsmatige zaken voor de toekomst passeerden de revue, waaronder de (het kon niet uitblijven) eventuele nieuwe aansluiting van de A28. Er is nog geen stellingname bekend van Rijkswaterstaat, dus daarover was het vroedschap gisteren kort. 'Afwachten en dan maar eens kijken wat we als Staphorster politiek kunnen doen voor een goede verkeersafwikkeling.

Het ambtenarenkorps krijgt er 4,4 fte bij. Het instandhouden van het buitenbad van zwembad De Broene Eugte wordt nader bekeken ( en dan met name hoe het bad aantrekkelijker te maken). Zorgen over de toekomst van de Staphorster landbouw werden met de nodige accenten neergezet. B en W hebben besloten om een punt te zetten achter de pogingen om in 'Oud-Staphorst' vrijwillige kavelruil van de grond te krijgen. Er is veel onwil bij de boeren. Daarover meer in de Stentor van morgen.

13-10-06 - De Stentor
Woningbouw aan De Streek flink aan voorwaarden gebonden

STAPHORST - Eventuele woningbouw aan De Streek, grofweg het gebied van de Gemeenteweg en Oude Rijksweg in de gemeente Staphorst, moet aan strenge voorwaarden gebonden worden. Over deze voorwaarden werd woensdagavond in de commissie Grondgebied flink gebakkeleid.

'Wat is nou het maximale aantal woningen dat aan een steeg mag staan, gaat het om vier woonblokken of vier wooneenheden?', vroeg Henk Koobs (ChristenUnie). Zijn vraag bleef vooralsnog onbeantwoord. Wethouder Sietse de Jong hield het op maximaal vier blokken, wat impliceert dat het gaat om acht woningen. In de voorwaarden staat namelijk dat er vier boerderijen per steeg mogen staan, die elk de mogelijkheid tot splitsing bieden. Randvoorwaarden hebben verder betrekking op zaken als de afstand tot bestaande woningen, het recht van overpad, gevolgen voor omliggende bebouwing (bedrijven en woningen), maatvoorschriften. Naar het zich liet aanzien kiest de gemeente voor een minimale kavelgrootte van zeshonderd vierkante meter.

Belangrijke maatregel is dat er maximaal vijf bouwvergunningen per jaar afgegeven mogen worden. 'Deze omgeving is historisch zo gegroeid, je moet dat nu niet ineens gaan overbelasten.'

In de voorwaarden van de vergunning moet juridisch afgedekt worden dat de gemeente gevrijwaard wordt van eventuele planschadeverzoeken, zo benadrukte VVD-fractievoorzitter Jan Talen.

De fracties waren unaniem bezorgd over het verdwijnen van karakteristieke doorzichten langs de stegen naar het achterland. 'Dat moet wel enigszins behouden blijven', zo pleitte CDA'er Klaas Kuiper. De meeste fracties schaarden zich achter het voorstel van Arie den Ouden (SGP) om de bebouwing op minimaal vijftien meter van de Gemeenteweg/Oude Rijksweg te laten beginnen

12-10-06 - Meppeler Courant
'Actiecomité Punthorst blij met succes

PUNTHORST - Het actiecomité dat actie heeft gevoerd om de Kanlaan en de Evenboersweg in Punthorst veilig te maken, is blij dat het college van B en W van Staphorst geluisterd heeft. Dat zei een woordvoerder woensdagavond tijdens een commissievergadering. Er worden snel maatregelen genomen om de snelheid uit het verkeer te halen en het vrachtverkeer te weren.


Hoewel lovend werd er wel tot snelheid gemaand. Het vrachtverkeer neemt alleen nog maar toe. Erg gevaarlijk voor de vele schoolgaande kinderen in het kleine dorp in de zuidpunt van de gemeente Staphorst. (Foto: Boom uitgevers / Gerrit Russchen)

Woensdagavond sprak woordvoerder Bunskoek namens het comité in. Hij toonde zich opgelucht. Er werd actie gevoerd naar aanleiding van een ongeluk waarbij een meisje en een vrachtwagen waren betrokken. Hoewel lovend werd er wel tot snelheid gemaand. Het vrachtverkeer neemt alleen nog maar toe. Erg gevaarlijk voor de vele schoolgaande kinderen in het kleine dorp in de zuidpunt van de gemeente Staphorst.

Volgens het college gaat er snel wat gebeuren. Zo wordt de snelheid teruggebracht naar zestig km/uur en in de kern Punthorst zelfs naar dertig. De kruising Evenboersweg/Kanlaan krijgt een zogeheten bajonetaansluiting. Ook komen er asverspringers, één op het gedeelte Oosterparallelweg - bebouwde komgrens Punthorst en één op het wegvak bebouwde komgrens Punthorst/B.H. Spijkerweg. Ook komen er sluizen, waardoor maar één voertuig per keer kan passeren.

Het college wil ook bedrijven op de Baarge en de Esch aanschrijven om het vrachtverkeer over de A28/A32 te laten gaan en niet binnendoor. Maar dit stuitte woensdagavond op verzet van de SGP. Vooral mensen die naar hun werk gaan, mag je niet weren, vindt de partij. `Sluipen doe je stiekem, maar dit gebeurt niet door mensen uit de eigen gemeente, die over de eigen wegen rijden', aldus Lubbert Talen. De SGP vindt wel dat met deze maatregelen een vrijliggend fietspad voorlopig van de baan is.

GB/VVD had juist liever gezien dat er juist een fietspad zou komen, in plaats van deze maatregelen. Maar volgens wethouder Klaas Brand is dit geen optie. Hoewel Punthorsters allemaal veilig willen fietsen, wil niemand er grond voor afstaan. Onhaalbaar dus. Ook werd nog geopperd een informatieavond te houden voor burgers, maar volgens de wethouder zou dit de procedure alleen maar ophouden.

De maatregelen worden snel uitgevoerd

18-09-06 - De Stentor
Met bewoners om tafel over voetpad

STAPHORST - Wel of geen wandelpad langs de groenwal in de nieuwe Staphorster woonwijk De Slagen? Die discussie wordt uitgesteld tot de volgende raadscommissie Grondgebied in oktober. Maar dat ontslaat de wethouder niet van de plicht intussen met bezorgde bewoners te spreken.

Drie toekomstig aanwonenden maken op voorhand bezwaar tegen een voetpad omdat ze vrezen voor hun privacy. Terecht, vindt de politiek. Anderzijds: 'De Slagen heeft al zo weinig groen, dus het komt de kwaliteit van de wijk wel ten goede', meent Lubbert Talen (SGP).

Een groter probleem is dat niemand wist dat er een wandelpad zou komen op de grondstrook tegen industrieterrein De Baarge, ter hoogte van toekomstige woningbouw. Het pad was namelijk niet in het bestemmingsplan opgenomen. 'Maar het stond wél expliciet in ons Groenbeleidsplan', ageert wethouder Klaas Brand. Volgens hem wist niet alleen de raad ervan, maar waren zowel alle kopers van grond als ook ontwikkelaar Mega Vastgoed op de hoogte. 'Een pad naast, niet áchter de percelen. Dat scheelt in eventuele schadeclaims', aldus Brand. Voor bewoners van de buurt Lanen en Hoven een mooi uitje, ook toegankelijk voor rolstoelen en wandelwagens. Bovendien vormt het wandelpad een natuurlijke afscheiding tussen gemeentelijk en particulier eigendom. De wethouder: 'Nu wordt illegaal gebruik gemaakt van gemeentegrond. Door deze groene grens voorkom je onduidelijkheid.'

Het CDA spreekt van een 'slordige' actie, de CU pleit voor een goed gesprek om tot een oplossing te komen en ook de SGP voelt daarvoor. Laatste fractie: 'Het wandelpad mag dan in het Groenbeleidsplan staan, die nota staat niet bij alle burgers thuis op de plank.'

16-09-06 - De Stentor
Politiek wil beleid voor 'open plekken' De Streek

STAPHORST - Hoe gaat Staphorst om met bebouwing aan De Streek? Een politieke meerderheid wil eerst geformuleerd beleid zien op dit punt, voordat groen licht wordt gegeven aan welke aanvraag ook voor invulling van een 'open plek' aan de Gemeenteweg of Oude Rijksweg.

Jammer voor landbouwmechanisatiebedrijf Hofstede dat het bedrijf aan de Gemeenteweg gedeeltelijk wil saneren. 'Een mooi plan, maar liever even pas op de plaats nu', verwoordde Klaas Kuiper de gevoelens van CDA, VVD/Gemeentebelangen en SGP. De showroom van Hofstede blijft staan, overige opstallen worden vervangen door nieuwbouw. Zo klonk het plan voor sanering van de vrijkomende plek.

Maar de politiek is bang voor precedentwerking, zolang nergens zwart op wit staat wat wél en niet wenselijk is op een open plek in beschermd dorpsgezicht. 'We missen nu ruimtelijke kaders voor dit bijzonder bebouwd gebied', aldus Arie den Ouden (SGP). Steeds meer van dit soort saneringen krijgt de raad op het bordje, 'maar we hebben er zo weinig grip op', luidt de kritiek. Alleen Christen- Unie heeft er geen moeite mee. 'Vijf van dit soort bedrijfssaneringen lopen momenteel in Staphorst, die houden De Streek leefbaar', aldus Henk Koobs. De raadscommissie Grondgebied verzoekt het college eerst beleid te formuleren zodat duidelijk is of het gaat om gewone invulling van een open plek, inbreiding, verplaatsing of sanering van een bedrijf. Kuiper: 'Als wij er al niet uitkomen, hoe moeten burgers het dan snappen?' Den Ouden: 'Juist vanwege de beschermde dorpsstatus moeten goede afspraken op papier staan.'

Wethouder Sytse de Jong denkt dat zo'n 'open plekken notitie', waar al aan gewerkt wordt, valse zekerheid biedt. 'Het is een illusie te denken dat zo'n beleidsstuk duidelijkheid geeft over alle open plekken. Die moeten we elk afzonderlijk, op hun goede eigenschappen beoordelen.'

Het behoort volgens het tot nu toe geldende beleid tot de mogelijkheden dat op open plekken aan De Streek enkele woningen gebouwd kunnen worden. De Streek is beschermd dorpsgezicht, daarbij horen ook de stegen. Ze zijn onderdeel van het gehele monumentale beeld van Staphorst. Grootschalige bedrijven aan De Streek die niet meer passend zijn op locatie komen in aanmerking voor verplaatsing naar het bedrijventerrein. In de afgelopen jaren zijn er al diverse bedrijven verplaatst.

24-07-06 - NRC-Next
'Normaal' niet normaal in Staphorst

Op verzoek van de opinieredactie van NRC-Next is bijgaand opiniestuk verschenen in de NRC-next van 24 juli.

Op 22 september zal de popgroep 'Normaal' optreden in Staphorst. De plaatselijke SGP is hier echter tegen en heeft de burgemeester gevraagd dit tegen te houden. Klaas Slager en Wim Akster betogen waarom de partij dit normaal vindt.

Voor de landelijke media is de verontrusting van de SGP koren op de molen. Er heerst veel onbegrip over het feit dat er mensen zijn die het wagen vraagtekens te zetten bij zaken die de gemiddelde burger kennelijk normaal zou moeten vinden. Terwijl er toch voldoende redenen zijn om stevige bedenkingen te uiten. In ons land waar de vrije meningsuiting hoog geroemd wordt, is het dan ook verwonderlijk, dat mensen snel weggezet worden als achterlijk of niet van deze tijd. Deze kwalificatie is ons te makkelijk. Er zijn wel degelijk steekhoudende argumenten om het optreden van Normaal kritisch te bekijken.

Op het eerste gezicht is Normaal gewoon aantrekkelijk; de popgroep heeft een uitstraling van plattelandsmensen die gewoon dialect spreken en zich niets aantrekken van wat de verstedelijkte Randstad het oosten van het land voorschrijft. De belevingswereld van de muzikanten, de onderwerpen van hun liedteksten, zijn herkenbaar en uit het leven gegrepen. Normaal trekt een lange neus naar de elite van de grachtengordel die deze krant leest.

Wie echter de teksten hoort of onder ogen krijgt, komt al gauw tot de conclusie dat de woordkeus ronduit stuitend is. Grof, plat en onverschillig zijn trefwoorden die stuk voor stuk de lading dekken. Daarbij komt, dat Normaal een levensstijl bezingt die haaks staat op een leefstijl waarin de zin van het bestaan in een positief daglicht staat. Nog afgezien van het oorverdovende geluidsniveau tijdens de concerten.

De SGP is niet bang voor 'Normaal' als zou dat een bedreiging zijn voor deze partij. Nee, 'Normaal' is een bedreiging voor een ieder die het hoort. Mensen zijn door God geschapen met een verantwoordelijkheidsbesef, ook voor de samenleving waarin wij leven. De ruwe onverschilligheid waarmee alles gerelativeerd wordt door de popgroep staat haaks op de (Bijbelse) normen en waarden, die het overgrote deel van de Staphorster gemeenschap deelt. Dat wij hier tegen ageren komt omdat we het welzijn van elke burger op het oog hebben. Onze jongeren en ouderen zijn ons te lief om ze over te geven aan een dergelijke grove en nonchalante levensstijl. Burgers horen bovenal als verantwoordelijke mensen in de hedendaagse samenleving een plaats in te nemen. Dat geldt voor christen en niet-christen.

In de gemeentelijke politiek is bovendien alcoholmatiging een agendapunt dat zeer terecht de aandacht heeft en hoog op de agenda staat. Wie alcoholmatiging serieus neemt, kan niet vergoeilijkend de andere kant uitkijken bij de voorgenomen komst van een band waarvan de optredens met alchoholmisbruik onder de bezoekers gepaard gaan. Wij vinden het dan ook vreemd, dat de plaatselijke horeca in convenanten aangeeft dit beleid te steunen en tegelijk zo'n concert binnenhaalt.
Bij het noemen van de politiek kan niet ongenoemd blijven de verantwoordelijkheid van ouders, jongeren, kerken, scholen en andere instellingen en personen die bij de jeugd betrokken zijn.
Het drinken van een pilsje is het probleem niet. Groot probleem, bezien vanuit persoonlijk en maatschappelijk oogpunt, is echter het ongelimiteerd drinken van liters bier.

In Staphorst is de afgelopen tijd verder veel werk gemaakt van waarden en normen. Dit jaar brengen de basisscholen de 10 leefregels onder de aandacht die in de breedte van de samenleving zijn vastgesteld. De leefregels hebben onder andere betrekking op taalgebruik, omgaan met elkaar en respect. Wie deze leefregels naast de moraal van Normaal legt, kan moeilijk aan de conclusie ontkomen dat ze op belangrijke punten strijdig zijn met elkaar.

Als politieke partij willen we ons niet aan de verantwoordelijkheid onttrekken om onze burgers hierop te wijzen. We zullen dan ook nauwlettend deze zaak volgen en toezien of de randvoorwaarden van het concert strikt worden nagekomen.

De auteurs zijn resp. fractievoorzitter en secretaris van de SGP in Staphorst.

25-07-06 - Nederlands Dagblad
Staphorster SGP: wij zijn niet achterlijk

STAPHORST - De fractievoorzitter en secretaris van de SGP in Staphorst vinden dat ze door de landelijke media worden weggezet als ,,achterlijk en niet van deze tijd'', omdat ze bezwaren hebben geuit tegen een concert van de rockband Normaal in hun dorp.Dat meldden ze gisteren op de opiniepagina van het dagblad NRC-Next. In een ingezonden artikel zetten ze hun frustraties uiteen en zetten ze nog eens op een rijtje waarom een concert van de popgroep Normaal in Staphorst niet gewenst is.

De SGP van Staphorst vroeg burgemeester Joop Alssema (ChristenUnie) een concert van de Achterhoekse band Normaal dat voor 22 september in Staphorst staat gepland, te verbieden. Dat verzoek is niet gehonoreerd. Besloten is het concert in september gewoon te laten doorgaan.

Aan het verzoek van de SGP liggen steekhoudende argumenten ten grondslag, schrijven Klaas Slager (fractievoorzitter) en Wim Akster (secretaris) in NRC-Next. Daarom vinden ze het verwonderlijk dat ,,in ons land waar de vrije meningsuiting hoog wordt geroemd, mensen snel weggezet worden als achterlijk of niet van deze tijd''. Beide auteurs signaleren dat de bezwaren die de SGP van Staphorst heeft omtrent het optreden van Normaal ,,voor de landelijke media koren op de molen is''. Ze vinden dat er veel onbegrip heerst over ,,het feit dat er mensen zijn die het wagen vraagtekens te zetten bij zaken die de gemiddelde burger kennelijk normaal zou moeten vinden''.

De auteurs beginnen hun betoog overigens met een compliment voor Normaal. Het is een band van wie ,,de liedteksten herkenbaar zijn en uit het leven gegrepen''. Maar de woordkeus van die liederen vindt de SGP 'ronduit stuitend'. ,,Grof, plat en onverschillig''.

Normaal is een bedreiging voor iedereen die naar de muziek luistert, volgens de SGP van Staphorst. ,,Mensen zijn door God geschapen met verantwoordelijkheidsbesef, ook voor de samenleving waarin wij leven. De ruwe onverschilligheid waarmee alles wordt gerelativeerd door de popgroep staat haaks op de bijbelse normen en waarden, die het overgrote deel van de Staphorster gemeenschap deelt. Dat wij hier tegen ageren komt omdat we het welzijn van elke burger op het oog hebben.''

Het bovenmatig alcoholgebruik waarmee de optredens van Normaal gepaard gaan, vindt de SGP ook bezwaarlijk. Vooral omdat de politiek van Staphorst ,,alcoholmatiging zeer terecht hoog op de agenda heeft''.

Een derde argument is dat Staphorst de laatste tijd veel werk gemaakt heeft van waarden en normen en die ook op tien basisscholen onder de aandacht brengt. ,,De leefregels gaan onder andere over taalgebruik, omgaan met elkaar en respect. Wie deze leefregels naast de moraal van Normaal legt, kan moeilijk aan de conclusie ontkomen dat ze op belangrijke punten strijdig zijn met elkaar.

05-07-06 - Meppeler Courant
Verkoop Rendo: 'Staphorst strijdend ten onder'

STAPHORST - Het is vreemd. Burgemeester Joop Alssema van Staphorst is commissaris bij energiebedrijf Rendo, de raad van commissarissen is voor een overname van het energieleveringsbedrijf door Electrabel, terwijl de Staphorster gemeenteraad waar Alssema voorzitter van is, faliekant tegen is. Gisteravond tijdens de raadsvergadering klonk een keihard 'nee'. Staphorst kan de verkoop als kleine aandeelhouder niet dwarsbomen, maar de raad wil 'strijdend ten onder gaan.' B en W zijn ook tegen verkoop.

Alssema wil overigens weinig zeggen over deze merkwaardige positie. 'Mijn stemgedrag in de raad van commissarissen doet niet ter zake. De raad, als orgaan, is voor de verkoop. Meer kan ik er niet van zeggen.' Het lijkt erop dat Alssema een minderheidsstandpunt inneemt.

De gemeenteraad van Staphorst is mordicus tegen. Alle fracties zijn unaniem. 'Rendo levert een goed rendement voor de gemeente, het bedrijf hanteert korte lijnen, is het beste energiebedrijf van Nederland en het groeit nog steeds. Geen enkele reden om het in de verkoop te doen', vindt de SGP. Bovendien zijn de Staphorster partijen verbaasd over het onderzoek naar de boeken van Rendo dat Electrabel mocht uitvoeren. Electrabel weet nu zoveel, dat de verkoop eigenlijk niet meer afgeblazen kan worden. 'Heel erg vreemd.'

'Staphorst krijgt kernenergie, dat is zeker', aldus GB/VVD'er Jan Talen. 'Electrabel is voor een groot deel in Franse handen en iedereen weet hoe die aan hun energie komen.' Talen - en met hem alle partijen - vindt dat er onvoldoende informatie is verstrekt aan de raadsleden. 'We verkopen onze groeidiamant, ons tafelzilver.' Talen noemt de hele gang van zaken zelfs 'een bizar schimmenspel.' Hij wil eventueel pas nadenken over verkoop, als duidelijk is wat er met het netwerkbedrijf gaat gebeuren. 'De Splitsingswet is nog niet eens goedgekeurd door de Eerste Kamer. Voor de muziek uitlopen dus.' Talen zou graag zien dat er een adviseur komt, die namens gemeenten eindelijk klaarheid brengt in dit 'schimmenspel.'

'Verkwanselen, de burgers uitleveren aan giga-energiebedrijven, gebaseerd op eenzijdige informatie.' Harde woorden ook van Klaas Kuiper van het CDA in Staphorst. Het boekenonderzoek noemt hij bizar. 'Onder de dekens meekijken, dan kun je de verkoop niet meer weigeren.' Nog vreemder vindt hij het dat een Deense partij 69 miljoen euro bood tegen de 66,5 van Electrabel. 'Het hoogste bod is minder waard. Ik snap het niet meer.' Volgens Kuiper, die nogal eens bij de mensen in de regio over de vloer komt, zijn klanten ook tegen. 'Er werken veel mensen bij Rendo. Die ga je toch niet uitleveren aan een buitenlands bedrijf? Ik proef bij de raad van commissarissen de angst dat klein niet meer fijn is. We moeten een krachtig nee laten horen.'

Verkwanselen, een ander woord heeft Henk van Lambalgen van de PvdA in Staphorst er ook niet voor. De ChristenUnie in Staphorst wil ook met verve 'nee' laten horen. 'Het is een gezond bedrijf, de splitsing is niet door de Eerste Kamer, gemeenten lopen veel geld mis door het verlies aan dividend, de economie trekt flink aan, waardoor de waarde flink zal stijgen en klanten zijn negatief.' Allemaal argumenten van Henk Koobs van de ChU. 'We zullen strijdend ten onder gaan.

12-05-06 - De Stentor
Grafkosten rijzen snel de pan uit

NOORDWEST-OVERIJSSEL - Tussen de kosten van een graf in de gemeenten Zwartewaterland, Staphorst, Steenwijkerland en Meppel zitten enorme verschillen, die zelfs oplopen tot enige duizenden euro's. Voor een eigen graf (voor onbepaalde tijd danwel dertig of veertig jaar, exclusief onderhoud) vraagt Staphorst 887 euro, terwijl zo'n laatste rustplaats op De Nieuwe Landen in Steenwijk momenteel maar liefst 3.576 euro kost.

Dit blijkt uit onderzoek van Monuta Uitvaartzorg onder bijna vierhonderd Nederlandse gemeenten. Landelijk zijn de gemiddelde grafkosten nu 1.784 euro, een stijging van 7 procent vergeleken met 2005 en 23 procent ten opzichte van 2004. Gemeentelijke grafkosten bestaan naast het eigen grafrecht uit de kosten van het begraven zelf en de monumentenvergunning.

Met een tarief van 1.577 euro loopt Zwartewaterland in de pas. Bovendien steeg de grafprijs hier met maar 11 euro of 1 procent in vergelijking met 2005. In eerdere jaren stegen de tarieven in Zwartewaterland overigens ook fors. Staphorst is dus veruit het goedkoopst, maar begraven is daar dit jaar ook 9 procent duurder geworden.

Opzienbarend is de kostenontwikkeling in Meppel. Bedroeg de rekening daar vorig jaar nog 1.353 euro, dit jaar moet 2.460 euro afgerekend worden: een stijging van 82 procent! Steenwijkerland - Monuta heeft het alleen over algemene begraafplaats De Nieuwe Landen - ging 2 procent omhoog, maar is met bijna 3.600 euro een van de duurste in Nederland. Ter nadere vergelijking: Kampen, 1.387 euro en Zwolle, 1.812 euro. Goedkoop begraven kan op Ameland (400 euro). De duurste begraafplaats ligt in Naarden: net geen 6.000 euro.

11-05-06 - De Stentor
Aanbesteding beroert Staphorst

STAPHORST - Over de herinrichting van de Ebbinge Wubbenlaan vanaf de Gemeenteweg tot de Berkenlaan in Staphorst is het laatste woord nog niet gezegd. Met name de één op één aanbesteding - het project is al gegund aan aannemingsbedrijf Roelofs in Den Ham - zorgt voor beroering.

Over deze aanbesteding van het project heeft de raadscommissie Grondgebied begin april in beslotenheid vergaderd en ingestemd met deze aanbestedingsvorm voor de herinrichting van de Ebbinge Wubbenlaan.

Waar Gemeentebelangen/VVD 'tegen' deze manier van aanbesteden is, heeft de PvdA bij monde van Henk Messchendorp begrip voor de één op één aanbesteding in deze situatie, zo bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Grondgebied.

Lubbert Talen (SGP) merkt op dat hier sprake is van een 'duidelijk gebrek aan projectmanagement' en mist in het voorstel de echte redenen voor een dergelijke aanbesteding. 'De werkelijke redenen zijn dat het project al zo ver is dat er geen tijd meer is om een bestek te maken. Bovendien hebben we zo minder kosten.' Talen drong er bij wethouder Klaas Brand op aan ervoor te zorgen dat Roelofs uitsluitend gaat werken met Staphorster onderaannemers. 'Het kan niet zo zijn dat we als gemeente de eigen ondernemers passeren.'

De SGP-fractie gaat akkoord met het tonnen tellende krediet voor de aanpak van de Ebbinge Wubbenlaan mits 'het college nog dit jaar met een plan voor de aanpak van het resterende deel van de Ebbinge Wubbenlaan binnen de bebouwde kom komt', aldus Talen.

Ook de ChristenUnie kan instemmen met het voorstel, aldus Klaas Harke. 'Althans waar de werken in elkaar grijpen.' Zijn fractie wil graag het deel van de Eikenlaan tot de Berkenlaan uit de opdracht halen en dat onder eigen aannemers aanbesteden. 'Waarom geen knip bij de Eikenlaan', vroeg Harke zich hardop af. 'Zolang dat niet duidelijk is, gaan wij niet akkoord met het voorstel.'

Wethouder Brand beaamde de kwalificatie 'gebrek aan projectmanagement'. 'Dit had beter gekund, dit verdient geen schoonheidsprijs', stak hij de hand in eigen boezem. 'Maar omdat het werk zo specifiek is, heeft het college vanwege de risico's besloten het voor één keer zo te doen.' Volgens Brand wil Roelofs voor het straatwerk de Staphorster aannemers een kans geven. 'Laten we dit in de aanbesteding als een verplichting opnemen.'

Naar aanleiding van opmerkingen over het aanbestedingsbeleid zegde de wethouder toe te proberen nog dit jaar met een notitie te komen over hoe de gemeente Staphorst met aanbestedingen omgaat en wat het beleid hierbij is.

Wat de door Harke genoemde 'knip bij de Eikenlaan' betreft, moet Brand eerst in gesprek met Planoform, de ontwikkelaar van het complex Vierde Kwadrant. 'Als het tot de mogelijkheden behoort, moeten we dat doen, maar ik zeg niets toe.' Hetzelfde geldt voor herinrichting van het resterende deel van de Ebbinge Wubbenlaan, waar de SGP om vroeg. 'Dat wil ik rustig in het college bespreken.'

De ondernemers in Staphorst hebben laten weten teleurgesteld te zijn in het college, dat altijd zo hoog opgeeft over de Staphorster ondernemers. Ook zijn de ondernemers op z'n zachtst gezegd zeer ontstemd over de één op één aanbesteding en hebben daarover bij diverse raadsleden aan de bel getrokken. De ondernemers beraden zich op vervolgstappen.

Wethouder: 'Dit verdient geen schoonheidsprijs'

17-03-06 - Meppeler Courant
'Raadslid zou betaald moeten worden voor dag in de week'

STAPHORST - Oud-raadslid Henk Bisschop (48) van de SGP uit Staphorst vindt dat raadsleden een salaris moeten krijgen, zodat ze een dag in de week bezig kunnen zijn met het raadswerk. Nu is het zo dat het toch een beetje liefdewerk oud papier is, waardoor raadswerk en een echte baan elkaar soms kunnen bijten. Dit kan ten koste gaan van beide werkzaamheden.

Dat zei Bisschop deze week in zijn afscheidswoord tegen college en collega-raadsleden in de raadzaal van Staphorst Bisschop nam deze week na tien jaar afscheid van de Staphorster gemeenteraad. Het raadswerk, een drukke baan en een groot gezin gingen volgens hem niet meer samen. Tijd om te stoppen dus.

Bisschop roerde ook het onderwerp internet aan. Hij stoorde zich de afgelopen weken behoorlijk aan het feit dat er in zijn ogen zotte discussies worden gevoerd op verschillende internetsites. `Door sommige personen, volgens mij zelfs onder verschillende namen. Ook raadsleden kunnen vaak de verleiding niet weerstaan om mee te doen. Ik vindt dat politieke discussies in eerste instantie in deze zaal moeten geschieden. Eigenlijk zou de gemeenteraad een soort code moeten afspreken door niet mee te doen aan deze weinig opbouwende discussies.'

Bisschop is van mening dat een politicus zich eerder naar beneden haalt dan dat hij er eer mee inlegt. De afgelopen weken werd onder meer de discussiesite van deze krant, voorafgaand aan de verkiezingen, goed bezocht door mensen die zich bemoeiden het het thema dat aangesneden werd. Maar al snel werd er anoniem met modder gegooid en werden er mensen beschadigd. Het ging zelfs zover dat de redactie besloten heeft de discussie te stoppen.

15-03-06 - Meppeler Courant
Emoties en mooie woorden tijdens 'laatste raad'

Henk Bisschop, Piet Jans en Jaap Eissen verlaten raad Staphorst

STAPHORST - Mooie woorden, emotie soms ook en lof voor inspanningen die zijn verricht voor de Staphorster gemeenschap. Gisteravond nam de gemeenteraad van Staphorst afscheid van Henk Bisschop (48)van de SGP, Piet Jans (62) van de PvdA en Jaap Eissen (63) van Gemeentebelangen/VVD. Lokale politici die jarenlang gezichtsbepalers waren van de Staphorster politiek stoppen ermee. Ze kregen een tinnen bord met inscriptie.

Emoties waren er bij Henk Bisschop. Hij zat tien jaar in de raad. Vooral die beginperiode was erg zwaar. De SGP'er verloor een kind, maar moest toch ook in zijn werk en zijn raadswerk hard aan de slag. `Wie weet wat er door je heen gaat? Ik mag gerust stellen dat ik niet op eigen kracht dit werk heb kunnen doen. Ik heb mogen ervaren dat de Here God mij de kracht en wijsheid daartoe heeft willen schenken.' Al eerder wilde Bisschop ermee stoppen. Hij voelt zich nu eenmaal geen politiek dier. Het was een dilemma; hij wilde niet ondankbaar lijken tegenover God die hem zoveel kracht gaf, maar eigenlijk was de geestelijke rek eruit. Hij hakte de knoop door en stopte. Hij werd door burgemeester Joop Alssema neergezet als iemand die snel zaken wil doen, zoals in het bedrijfsleven. Volgens ingewijden was hij één van de beste raadsleden, samen met Gerard Doornbos (PvdA), die eind vorig al jaar stopte. Bisschop wordt opgevolgd door Jan Brakke.

Jaap Eissen (63) stopte noodgedwongen. Op vijf stemmen na miste Gemeentebelangen/VVD de derde zetel, zijn derde zetel. Eissen heeft er vrede mee, al had hij graag door gewild. In 1996 werd hij geënstalleerd, een jaar later werd hij wethouder. In totaal was de IJhorster vijf jaar wethouder en vijf jaar raadslid. Hij strijdt nog steeds tegen een mogelijke spoorlijn door het Reestdal, is betrokken bij de historie van IJhorst en hij werd door Alssema beschreven als een standvastig iemand. `Je hebt geen slappe knieën.' Eissen trok veel kiezers uit IJhorst, waar hij geboren en getogen is. Hij is de enige die niet echt afscheid neemt, hij neemt plaats in de schaduwfractie en kan zo toch invloed blijven uitoefenen. Eissen moest het tijdens zijn laatste raadsvergadering doen zonder fractiegenoot Jan Talen. Door een ruzie met de andere raadsleden wilde hij er niet bij zijn.

Piet Jans (62) heeft nu tijd om opa te zijn. Gisteravond zat hij voor het laatst voor de PvdA in de raad. Hij vond het genoeg geweest. Eén ding wordt zeker van hem gemist: zijn stopwoordje `eigelt' als hij `eigenlijk' bedoeld. Jans is een man met een rood hart. Vanaf 8 februari 2000 zat hij achter de raadstafel. Hij kon het niet laten om in zijn slotspeech te pleiten voor de werknemers van Reestmond, die volgens hem alle aandacht en financiele steun verdienen. Ook deed hij een beroep op de politiek om een nieuwe peuterspeelzaal te bouwen voor alle Staphorster kinderen, dus niet de reformatorische jongeren afschermen. Jans heeft zich jarenlang ingespannen voor de verkeersveiligheid. `Te hard rijden, moet je gewoon niet doen, is ook zo'n typerende uitspraak van Jans.
Donderdagavond wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

13-01-06 - Meppeler Courant
Aandacht voor Reestdaltracé Hanzelijn

STAPHORST - De plaatselijke politieke partij Gemeentebelangen/VVD in de gemeente Staphorst heeft deze week weer aan de bel getrokken over het tracé dat de Hanzelijn mogelijk gaat volgen. Volgens raadslid Jaap Eissen die de zaak namens deze partij volgt, zien de berichten over de aanleg van de Zuiderzeelijn er niet gunstig uit. Dat betekent dat de alternatieve Hanzelijn weer meer in beeld komt.

De kans bestaat dat de lijn Groningen en Zwolle dwars door het Reestdal heen gaat en dat heeft volgens GB/VVD verstrekkende gevolgen. Volgens de partij komt de alternatieve Hanzelijn steeds duidelijker in beeld. De partij vindt dat de gemeente Staphorst op zijn minst een brief aan de Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer moet sturen om haar zorg kenbaar te maken. Een ondersteuning van andere overheidsinstanties, met name de provincie zou gewenst zijn. GB/VVD wil dat alle stukken die op de zaak betrekking hebben ter inzage worden gelegd.

ChristenUnie en SGP in Staphorst trokken eerder ook al aan de bel over de eventuele mogelijkheid dat het tracé voor de toekomstige Hanzelijn Plus door het Reestdal gaat. Eén van de vijf varianten loopt van 't Wiede gat door het beekdal naar Koekange. Tien jaar geleden speelde het onderwerp ook, maar toen ketste het af. Iedereen was fel tegen. Eerder liet burgemeester Joop Alssema van Staphorst al weten dat een dergelijk tracé onbespreekbaar is.

13-01-06 - Meppeler Courant
'Levensloopbestendig duur voor starters'

STAPHORST - Wethouder Hendrik Kruidhof van Ruimtelijke Ordening van de gemeente Staphorst wil af van het levensloopbestendig wonen voor de doelgroep starters. Volgens de wethouder zijn deze woningen duurder en daardoor niet geschikt voor starters. 'Jonge mensen kunnen best de trap op en af', geeft hij aan.

Levensloopbestendige woningen zijn huizen die zo gebouwd worden dat mensen er een heel leven lang in kunnen wonen als zij dat willen. Onzin als het gaat om starters, vindt Kruidhof. Ook de SGP schaarde zich deze week tijdens een commissievergadering achter de wethouder. Volgens de wethouder wil Vechthorst de komende jaren levensloopbestendige woningen bouwen, ook voor starters. 'Daar wil ik van af. Simpelweg omdat ze te duur zijn.' Op De Slagen heeft de wethouder naar eigen zeggen 32 aanvankelijk levensbestendige woningen om kunnen vormen tot gewone starterswoningen. Staphorst wil de komende jaren moeite doen meer starterswoningen te bouwen.

Aanpasbaar
Directeur Ad Kivits van woningstichting Vechthorst wil graag reageren. Volgens hem bouwt zijn woningstichting nu en in de toekomst levensloopbestendige woningen, maar ook huizen die dit niet direct zijn, maar het wèl kunnen worden in de toekomst, huizen die gemakkelijk aanpasbaar zijn. In een extra grote woonkamer zou in de toekomst een slaapkamer ondergebracht kunnen worden, terwijl dat nu niet zo is.

'Deze huizen zijn duurder qua bouw, maar Vechthorst neemt deze extra kosten voor haar rekening. 'Mensen krijgen dus eigenlijk meer woning voor hetzelfde geld. Wij noemen dat maatschappelijk ondernemen en daar zijn wij als woningcorporatie voor.'

Om te voorkomen dat starters te vroeg financieel profiteren zorgt Vechthorst voor een anti-speculatiebeding van tien jaar.

13-01-06 - Meppeler Courant
'Inkomensgrens CNS-woningen te hoog'
Politiek: Veertig mille geen startersinkomen

STAPHORST - Een groot deel van de politieke partijen in Staphorst is niet blij met de inkomensgrens van veertigduizend euro die gevraagd wordt voor de vijf sociale koopwoningen op het voormalige CNS-terrein in Staphorst. De huizen zijn bedoeld voor starters. Veertig mille is veel geld en degenen die dat verdienen, zijn vaak geen starters meer. Dertig mille als grens zou beter zijn.

Toch is de politiek ook tevreden, eindelijk kan er gebouwd worden op deze plek. Een paar huizen kan casco gebouwd worden en dat zou ook goed zijn. Hier is altijd behoefte aan in Staphorst. Voor de vijf sociale koopwoningen die gebouwd worden op het CNS-terrein in Staphorst geldt een inkomensgrens van 40.000 euro. Voor tweeverdieners gaat het om de optelsom van beide inkomens. Dat wordt althans door het college van B en W voorgesteld aan de gemeenteraad.

Het CDA wil weten voor welk bedrag de woningen gebouwd worden, dus het geld dat de aannemers krijgen. Inzicht in de geldstromen en kijken hoeveel waar wat de strijkstok blijft hangen, dat is de wens van de Staphorster politiek. Wethouder Kruidhof van Ruimtelijke Ordening gaf woensdagavond aan de kritiek mee te nemen. Het bedrag van de inkomensgrens is volgens hem tot stand gekomen door ook naar buurgemeenten te kijken. Misschien dat de grens nog verlaagd kan worden.

Starters
De woningen die gebouwd worden, zijn bedoeld voor starters. De SGP vroeg zich af welke maatregelen genomen kunnen worden om ervoor te zorgen dat de huizen ook in de toekomst voor starters blijven. De inkomensgrens wellicht indexeren, erfpacht invoeren of iets dergelijks. Voorkomen moet worden dat eigenaren over een paar jaar een beste prijs beuren en vervolgens weer vertrekken.

Bij de koop is overigens een anti-speculatiebeding inbegrepen, afbouwend in tien jaar. Volgens wethouder Hendrik Kruidhof moeten kopers in die tien jaar tot de categorie starters behoren. Zomaar verkopen aan iemand met drie keer modaal, zit er dus niet in. Volgens de wethouder is dit geoorloofd, omdat de gemeente ook meebetaalt aan de woningen. Vijftien procent van de grondprijs neemt Staphorst voor zijn rekening.

Over enkele weken wordt bekend gemaakt wanneer de inschrijfformulieren opgehaald kunnen worden voor deze vijf woningen. De eerste plannen van VechtHorst voldeden niet aan de wensen van de gemeente. De huizen waren te duur en voldeden niet aan de eis om woningen voor starters te bouwen. Na overleg is een en ander aangepast. Niet alleen zijn de woningen goedkoper geworden, ook is er de mogelijkheid om in casco te bouwen.

Buurman wordt Philadelphia, die deze week is begonnen met de bouw van een appartementencomplex met tien woningen.

terug >>