Archief 2003
 
Actueel Uit de pers 2003
 
- Nieuwbouw VV Staphorst start 2005 - Zwolse Courant
- Handen af van gymzaal Van der Walstraat - Zwolse Courant
- Geen sollicitatieplicht moeders jonge kinderen - Zwolse Courant
- Gemeentehuis pal aan marktterrein - Meppeler Courant
- SGP wil dat Monumentenzorg zich soepeler opstelt - Meppeler Courant
- Tweede Kamer - Staphorster variant - De Banier
- SGP in Staphorst verwacht impuls door verkiezingen - Zwolse Courant
- Urnenmuur IJhorst 'niet aan de orde' - Zwolse Courant
- Fietspad Lichtmis-Hasselt nodig - Zwolse Courant
- Landelijke Verkiezingen - Meppeler Courant
- Brandveiligheid (2) - Meppeler Courant
- Brandveiligheid (1) - Meppeler Courant
- Verkiezingsbijeenkomst Adullam - Reformatorisch DagbladUit de pers

03-09-03 - Zwolse Courant
Nieuwbouw VV Staphorst start 2005

Nieuwbouw van het complex van voetbalvereniging Staphorst op sportpark Het Noorderslag is geen luxe, maar pure noodzaak. Daarover wordt door de lokale politiek niet geredetwist. De manier waarop en de mate waarin de eersteklasser aan de toekomst werkt staat wel ter discussie.
Ondanks grote liefde voor de voetbalsport zou enige 'kritische distantie richting v.v. Staphorst de gemeente sieren, vindt Sytse de Jong (SGP). Zijn partij is niet tegen nieuwbouw van de accommodatie aan de Parallelweg, wèl tegen de financiering 'met gemeenschapsgeld'.

Bedragen voor die operatie, die bestemmingsplantechnisch niet eerder dan in april 2005 van start kan, zijn nog niet bekend.

De ChristenUnie hamerde op het gezonde aspect van sporten ('bewegen, recreatief bezig zijn staat voorop') en ook de SGP is principieel tegenstander van - alle - wedstrijdsporten en heeft bovendien moeite met de richtlijnen van de KNVB 'die door de gemeente kennelijk als een onwrikbare, ijzeren wetmatigheid worden geaccepteerd.'

Normen

De voetbalbond hanteert strikte normen voor onder meer de afmetingen van velden, kleedruimtes voor spelers en scheidsrechters en andere basisvoorzieningen die de club - met een sterk toenemend bestand, in drie jaar tijd met 120 leden gegroeid tot 579 - nodig heeft. 'Moet de gemeente er nu al rekening mee houden dat de eisen nog verder worden opgeschroefd?,' vraagt de SGP zich af nu de druk op het eerste elftal toeneemt om op hoger niveau te gaan spelen voor een plek in de felbegeerde hoofdklasse. 'Of zou de voetbalvereniging dan zelf een stapje terug doen...?'

Van Lambalgen (PvdA) brak een lans voor zowel sportpark als voetballerij, dat 'zoveel rendement' oplevert en waar honderden kinderen, hun ouders en een legioen vrijwilligers wekelijks plezier aan beleven. Hij noemde promotie van v.v. Staphorst een reële optie en sprak van een 'visitekaartje' voor de gemeente. 'Die mag best wat dieper in de buidel tasten. Wees vooral niet te zuinig', drukte hij het college op het hart. 'De zelfwerkzaamheid binnen de voetbalclub is ook erg groot.'

Toekomst

Ook CDA-er Mes wil dat de gemeente anticipeert op de toekomst, waarin misschien wel vier in plaats van de huidige drie speelvelden nodig zijn. 'Laten we het nu maar in één keer goed doen.' Wel plaatst hij kanttekeningen bij sommige richtlijnen van de KNVB. 'Een sponsor-, pers- en cursusruimte, een aparte commissiekamer, bestuurskamer, ballenhok, een materialenhok? Dat moet goedkoper kunnen, als sommige zaken worden gecombineerd.'

Gigantisch

Volgens wethouder Klaas Brand betekent de voetbalclub 'gigantisch veel voor Staphorst'. 'We willen de sport in ons dorp redelijk tot goed op peil houden.' Bovendien vervult de grote animo van kinderen voor de gemeente ook een stukje jeugdbeleid en zijn achter de schermen nog honderden vrijwilligers met plezier actief voor de club. 'Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten.'

De raad beslist eind deze maand over de nieuwbouw en het tijdspad. De financiën komen in een later stadium aan de orde.

03-09-03 - Zwolse Courant
Handen af van gymzaal Van der Walstraat

De indeling van nieuwe gebouwen voor vv Staphorst is afhankelijk van 't blijven of verdwijnen van de huidige gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat.
Een politieke meerderheid wil dat gebouw intact laten. Sloop wordt als kapitaalsvernietiging gezien en veel scholen, ouderen en de welzijnsector in Staphorst-Noord maken er gebruik van.

Voor de SGP speelt nog een ander argument mee: bezwaar tegen het 'stapelen' van sportvoorzieningen op Het Noorderslag. 'Een groot deel van de Staphorster bevolking probeert nu bewust afstand te houden van sport in competitieverband', aldus Sytse de Jong. 'Door deze gymzaal te verplaatsen zou u over hun gevoelens heenwalsen; om gebruik te maken van de gymzaal moeten ze dus naar het sportpark komen dat zij juist altijd hebben gemeden. Een aparte ingang verandert daar niets aan...'

03-09-03 - Zwolse Courant
Geen sollicitatieplicht moeders jonge kinderen

Vooruitlopend op de nieuwe wet Werk en Bijstand maakt de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in Staphorst zich sterk voor de positie van uitkeringsgerechtigde moeders met jonge kinderen.
Zij mogen door de (lokale) overheid niet verplicht gesteld worden om te solliciteren, zo stelt de fractie.

'Het is een slechte zaak deze moeders de arbeidsmarkt op te jagen, zoals de nieuwe wet voorschrijft', aldus de reactie van Sytse de Jong tijdens de commissievergadering deze week.

De Staatkundig Gereformeerde Partij in Staphorst neemt op voorhand een 'resoluut standpunt' in over de kwestie, die formeel pas vanaf 1 januari 2004 aan de orde komt.

Volgens de nieuwe wet Werk en Bijstand (opvolger van de Algemene Bijstandswet) krijgen gemeenten vanaf dat moment meer eigen verantwoordelijkheid om inwoners aan een baan te helpen.

Moeders met kinderen vanaf vijf jaar moeten dan ook serieus op zoek naar betaald werk.

06-06-03 - Meppeler Courant
Gemeentehuis pal aan marktterrein

De gemeente Staphorst gaat een plan maken voor het marktterrein en de Binnenweg. Waarschijnlijk komt het gemeentehuis direct aan de markt te liggen, zoals je dat ook vaak ziet in andere plaatsen. De Binnenweg wordt dan verlegd over het marktterrein.

Het moet in de toekomst een logische stap worden om van de markt naar het gemeentehuis te gaan. De markt en het raadhuis moeten logisch op elkaar gaan aansluiten. Gevoelsmatig mogen er geen hindernissen zijn om zomaar even binnen te lopen. Dit plan voor de toekomst kwam woensdagavond aan de orde toen er in commissieverband gesproken werd over de verbouwing van het gemeentehuis, die nog dit jaar van start zal gaan. Hoeveel het allemaal gaat kosten, wilden de commissieleden en de burgemeester niet zeggen. Dit komt in de raadsvergadering van 24 juni aan de orde. Op dezelfde dag vindt ook de aanbesteding plaats. De politiek vindt dat ook Staphorster bouwbedrijven moeten meewerken aan de verbouwing. Een aantal van hen is ook daadwerkelijk 'in de race.'

Kritiek
Vooral de SGP had kritiek op de gevoerde procedure. Het zegt volgens fractievoorzitter Jan Visscher wel genoeg dat op de dag van de raadsvergadering ook de aanbesteding plaatsvindt. 'Wij zijn er als raad veel te weinig bij betrokken geweest en dat was wel de bedoeling.' De kritiek die de raad had is volgens Visscher ook onvoldoende verwerkt in de definitieve plannen voor het gemeentehuis. De SGP heeft het gevoel in een rijdende trein terecht te zijn gekomen, die niet meer is te stoppen. 'Het lijkt wel alsof wij als raad hier niet over mogen praten, dat merk ik ook nu weer', aldus Visscher.

Bovendien vindt de SGP dat het ruimtegebrek maar matig wordt opgelost in relatie tot de kosten die gemaakt worden en die dus niet genoemd werden. Als alles klaar is, heeft Staphorst tien procent aan ruimte over. Toch niet echt heel veel, vindt de SGP, die in deze ook Gemeentebelangen/VVD aan haar zijde vond. Ook GB/VVD vindt dat de ruimte in relatie tot de kosten maar weinig groter wordt. 'De kans is aanwezig dat we over een jaar of tien in hetzelfde schuitje zitten.' De zinsnede dat het college meer ruimte wil creëren door andere bureaus, een andere indeling en plattere computerschermen aan te brengen, viel bij Talen al helemaal niet in goede aarde. 'Dat is me nu echt nog een brug te ver.'
Burgemeester Joop Alssema die de verbouwing van het gemeentehuis in zijn portefeuille heeft, zei het jammer te vinden dat de SGP het jammer vindt dat de procedure geen schoonheidsprijs verdient. 'We hebben geprobeerd om raadsleden in de bouwcommissie te krijgen, maar daar was geen animo voor en raadsleden wilden ook niet mee op bezoek naar andere gemeentehuizen in de regio. Dat wil ik toch even zeggen.' Op 24 juni komt de verbouwing van het gemeentehuis in de raadsvergadering aan de orde. Dan worden de bedragen wel genoemd.

04-06-03 - Meppeler Courant
SGP wil dat Monumentenzorg zich soepeler opstelt

De SGP in Staphorst wil dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in sommige gevallen de strakke regels wat versoepelt. Volgens de partij is het erg belangrijk dat de authenticiteit van Staphorst bewaard blijft, maar is het niet goed dat door te strakke regels panden maar leeg blijven staan en verpauperen, doordat eigenaren en de Rijksdienst het niet eens kunnen worden.

Raadslid Klaas Slager pleitte maandagavond tijdens de commissievergadering voor een soepeler opstelling van de Rijksdienst. De partij hoopt dat Monumentenzorg, gemeente en eigenaren er alles aan doen om voor de panden langs de streek die nog verpauperen een oplossing te zoeken. De huidige situatie baart de partij zorgen.

Volgens Slager is het nu nog te vaak dat er een kloof bestaat tussen de opvattingen van eigenaren die in een monument wonen en Monumentenzorg. De belasting die Monumentenzorg de eigenaren soms oplegt, is te hoog. Doordat de beide partijen het niet eens worden, verpauperen heel wat panden langs de streek, met de brand in Staphorst, afgelopen zondag twee weken geleden, als absoluut dieptepunt. Toen ging het oudste monument van Staphorst, dat al jaren leegstond, in vlammen op. Het was de druppel die de SGP aan de bel deed trekken. De opstelling van de Rijksdienst zorgt er juist voor dat Staphorst niet mooier wordt, maar lelijker en dat kan volgens de SGP toch niet de bedoeling zijn.

Andere tijd
Volgens Klaas Slager wordt te vaak uit het oog verloren dat we tegenwoordig in een totaal andere tijd leven en dat woningen die toen zijn gebouwd wel aan het huidige tijdsbeeld aangepast dienen te worden. De SGP'er noemde als voorbeeld dat de zolders van veel boerderijen vroeger als opslagplaats voor worsten en rogge dienden, terwijl er nu vaak slaapkamers zijn. "Waarom mag je dan geen dakkapel op een huis zetten, maar mogen er slechts dakramen in een rieten dag aangebracht worden." Ook de kwestie rond dubbel glas roerde Slager aan. Volgens hem keurt de Rijksdienst regelmatig dubbele beglazing af in een monument. "Het zijn dat soort regeltjes waarmee de Rijksdienst de Staphorsters tegen zich in het harnas jaagt." "Een handreiking door Monumentenzorg zou meer begrip kweken in het dorp."

- - - De Banier
Tweede Kamer - Staphorster variant

Daar was hij weer: de Staphorster variant. Zodra regeringsdeelname van de SGP in beeld komt, grijpen journalisten en columnisten naar deze al zo'n twintig jaar oude, en dus redelijk versleten term. Zo ging het dus ook een paar weken geleden, toen de SGP tot veler verrassing daadwerkelijk betrokken werd bij coalitieonderhandelingen die moesten leiden tot het tweede kabinet-Balkenende. In diverse media dook de uitdrukking 'Staphorster variant' weer op. Voor sommigen als een wenkend perspectief, maar voor de meesten als een soort spookbeeld.

Dédain in de Randstad
Want dat is niet te loochenen. Nogal wat gebruikers van de term 'Staphorster variant' benutten die benaming niet alleen om aan te geven dat ze doelen op een coalitie waarbij de SGP (en de ChristenUnie) is betrokken, ze doen dat ook om daarin hun afkeuring over de samenstelling van zo'n kabinet tot uitdrukking te brengen. De verwijzing naar de gemeente Staphorst drukt een zeker dédain uit. Staphorst, dat staat voor veel verlichte Randstedelingen voor kleingeestigheid en kortzichtigheid. Een weldenkend en zichzelf respecterend mens wil niet met Staphorst geassocieerd worden. Stel je voor! Staphorst en de SGP, daar houd je je als modern, ruimdenkend burger verre van.

Wat een achterlijke redenering. Dat beeld van Staphorst klopt namelijk van geen kanten. Nu geef ik onmiddellijk toe dat als ik dat als SGP'er zeg, ik al bij voorbaat verdacht ben. Immers, een SGP'er neemt het op voor zichzelf en voor z'n eigen mensen. Echt overtuigend kan ik dus niet zijn, omdat ik 'partij' ben in dezen. Des te verfrissender was het dat in de afgelopen weken enkele personen van zeg maar gerust onverdachten huize het opnamen voor Staphorst en haar bevolking. Waarbij een van hen ook echt de moeite nam om zelf eens poolshoogte te gaan nemen in Staphorst en te spreken met mensen die de Staphorsters door en door kennen. En toen bleek dat het bekende maar achterhaalde clichébeeld compleet aan diggelen ging. En niet zo'n beetje ook.

Smalhout in Katwijk
Een van degenen die zijn nek uitstak voor Staphorst en de Staphorsters is de bekende columnist van De Telegraaf en LPF-sympathisant prof. dr. Bob Smalhout. Deze spraakmakende oud-anesthesist, die al wel vaker de aandacht trok met z'n onafhankelijke en recht-voor-z'n-raap-opstelling, sprak op
mei jongstleden op een Pim Fortuyn-herdenking in Hilversum. Bij die gelegenheid stelde hij dat er in sommige opzichten nog niets is geleerd van de gebeurtenissen rond de vorig jaar vermoorde politicus en provocateur. 'Na Pim werden ook SGP en ChristenUnie gedemoniseerd' luidde de kop boven een uitvoerig verslag van die herdenking in het Nederlands Dagblad. Smalhout betoogde dat toen SGP en CU serieus in beeld kwamen voor kabinetsdeelname, deze partijen met allerlei oneerlijke en onterechte karikaturen naar de zijlijn werden gedirigeerd. Net als Pim, toen die als machtsfactor op kwam zetten.

En toen schakelde Smalhout over op de christelijke bolwerken in ons land, zoals Staphorst en Katwijk. Citaat: "Op Bevrijdingsdag sprak ik 's avonds tijdens een herdenking in een bomvolle kerk in Katwijk. Er werd gezongen, er waren koren, er werd gebeden. Het was een happening waarbij de rillingen over je rug liepen. En voor de goede doelen waarvoor werd gecollecteerd, werd enorm veel opgehaald. De collectezakken hingen niet scheef van het muntgeld, maar voelden juist licht aan door al het papiergeld. Ik ervoer een enorme gemeenschapszin." Dat was Katwijk; dat is ook Staphorst.

Gerson in Staphorst
Iemand die er echt op uittrok om zelf nu eens te gaan kijken in Staphorst, was de schrijfster Natasha Gerson, SP-lid en vast columniste van weekblad Vrij Nederland -dus niet bepaald een sympathisante, laat staan vriendin van de SGP en Staphorst. Toch nam zij zelf de moeite om naar de kop van Overijssel af te reizen om daar ter plekke haar eigen (voor)oordelen te toetsen aan de werkelijkheid. Daartoe gaf zij haar ogen goed de kost in deze gemeente en sprak ze met enkele insiders, mensen die Staphorst op hun duimpje kennen, waaronder onze eigen jeugdman Wim Akster.

De citaten uit het artikel van mevrouw Gerson in VN van 17 mei spreken voor zich, en ik geef ze bij dezen graag door: "Het 15.543 zielen tellende Staphorst, één promille van de bevolking van dit land, is een oase van tevredenheid, waar een plezierige balans tussen rust en economische vooruitgang gewoon gemeengoed is. De werkloosheid is laag, maar duurzaamheid is vanuit de nijverheidsbasis een vanzelfsprekendheid. 'Op Staphorst vind je geen ledigheid en verloedering, en ook geen moeizaam waarden-en-normendebat." Even verder komt "onderwijzer en actief SGP'er" Wim Akster aan het woord. Over de positieve kanten van Staphorst "lees je dus allemaal nooit", zegt Wim. Neem de zondagsrust, die dan weer zo zuur gehekeld moet worden, zo van: er mag daar niks. Nou, niemand die ter kerke gedwongen wordt, ze mogen ook in hun stoel neerploffen met, zo niet Hét Boek, een boek. Maar: 'Met al die mensen die overal opbranden, al die kalmeringspillen, het gebrek aan tijd voor elkaar, waarom moeten wij dan voor achterlijk versleten worden omdat we zeggen: nee, die ene dag, zonder lawaai en stress, maar van bezinning, die houden we in ere?"'

Staphorst achterlijk? Natasha Gerson: "Staphorst is een welvarende, want uitmuntend bestuurde gemeente, die voor haar balans tussen vooruitgang en behoud van natuur en cultuur zelfs de Europa Nostraprijs ontving. Omliggende buurtschappen voerden jaren actie om erbij te mogen komen. Is het soms jaloezie, of angst, maar waarvoor dan? Voor zichzelf? Verveling? Akster:"Als één ding is dat men wil in de landelijke politiek, dan is het stabiliteit. Zeg het maar, wat is stabieler dan wij?"

Kinderen naar de deel
In de reportage komt ook mevrouw Agsteribbe aan het woord.Als elfjarig joods meisje moest zij onderduiken en belandde in Staphorst. "Ze kwam bij de familie Mulder van De Diek. Met warmte memoreert ze de grootmoeder van het gezin, Beppe Bente Spiet, die met de dominee besloten had uit te gaan van wat ze dachten dat de ouders van hun onderduikstertje het liefst zouden hebben. 'Je moest je met de bijbelles maar beperken tot het Oude Testament' kreeg ze dus te horen, en dat ze op vrijdag haar 'pitlichien' mocht aansteken achter de dichte luiken van de mooie opkamer, de andere kinderen verbannen naar de deel. Belangrijk, en uniek, vergeleken met andere plaatsen, begreep ze later."

" 'Waar ik, ook later, veel aan gehad heb, maar wat niemand ooit begrijpt aan de Staphorsters.' aldus mevrouw Agsteribbe,'is dat ze erfzonde en barmhartigheidsopdracht indachtig, staalbikkelhard zijn voor zichzelf, maar daarbij zo volkomen zelfverzekerd dat ze helemaal niet hoeven of willen tornen aan het wezen van anderen, want die zullen toch nooit zo zijn als zij. En daar zitten ze helemaal niet mee. Die tolerantie is enorm, maar totaal onbelicht, en het zou inderdaad fijn zijn als die hun eindelijk zelf ook ten deel zou vallen."

Natasha Gerson vervolgt haar weg door Staphorst en noteert dan:"Niemand die door Staphorst en Rouveen heeft gelopen, kan de gemeente als grauw of saai bestempelen. Overal is kleur, veel kleur, het felle zinkpigmentsgroen en balletjesblauw op de hallen-boerderijen, rond de in de luiken ge-sneden hartjes en koperen schildjes, en regenbogen van bloemen. Op deze lentedag geurt het hele dorp naar seringen, zich tegen het middaguur vermengend met pannenkoeken en karbonade. Twee jongetjes in overall duwen een kleinere, op een eigenhandig met hout tot trekker gemaakte, en tot Massey-Ferguson beletterde skelter."

Na verslag te hebben gedaan van een geslaagde Koninginnedagbijeenkomst in zorgcentrum De Berghorst met burgemeester J.D.Alssema en oud-gemeentevoorlichter De Wolde, sluit mevrouw Gershon haar VN-artikel af met deze vraag: "Staphorst bekrompen ?" Haar antwoord: "Staphorst is in elk geval geenszins verkrampt, zoals de Randstad, wat veel erger is. Staphorst is wat, naar nu blijkt, Nederland eigenlijk dolgraag nog zou willen zijn, en zijn spirit had ik eigenlijk liever aan het kabinet toegevoegd gezien, moet ik concluderen, dan de non-committale weke kinnenkuiltjespolitiek van Boris Dittrich."

Maas uit Nijmegen
Dat is duidelijke taal. Gebaseerd op eigen waarneming van de schrijfster. Toen ik dit las, moest ik terugdenken aan een boekje dat zo'n I5 jaar geleden de nodige aandacht trok. Het was het boek 'Parlement & Polio dat is geschreven door prof. dr. P.F. Maas, destijds directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Daarin doet prof. Maas verslag van een onderzoek dat hij verrichtte naar de polio-epidemie die in 1978 o.a. Staphorst trof. Net als bij eerdere uitbraken van het poliovirus in 'zwaar-gereformeerde kringen', reageerden pers en publiek heftig op de gebeurtenissen. De roep dat de overheid moest ingrijpen, was niet van de lucht. Maar, zo concludeert Maas, het parlement beperkte zich tot wat vragen en opmerkingen in de marge. En dat terwijl dit toch een materie is die zich leent voor een fundamentele beschouwing over de verhouding godsdienstvrijheid naast en tegenover de belangen van de volksgezondheid.

Het al genoemde boekje levert een aantal interessante en lezenswaardige beschouwingen op. Maas, van huis uit niet bekend met het bevindelijk deel der natie (Rooms-katholiek, sociaal-democraat), ging zich ten behoeve van
zijn onderzoek uiteraard oriënteren op en bij de bevolkingsgroep die het voorwerp van zijn studie was. En zo belandde de Nijmeegse professor dus in Staphorst. Uit zijn boekje hier twee citaten, die bijna naadloos aansluiten op de bevindingen van de reeds genoemde prof. Smalhout en Natasha Gerson.

"De lezer zal wellicht merken dat een nadere kennismaking met de zwaar gereformeerde subcultuur tot nadenken stemt - ook over de richting waarin onze 'moderne' cultuur zich beweegt. Bevestigt het Staphorster model niet
hetgeen we allemaal al wisten: redelijk samenleven in vertrouwen en solidariteit vóóronderstelt een aantal gemeenschappelijke normen en waaraan ook ontleend? Mag politiek wel politiek heten indien zelfs het zoeken naar een dergelijke basis goeddeels ontbreekt, waardoor normering in de vorm van regelgeving een fictie wordt waaraan de burger geen boodschap heeft als hij er enige hinder of nadeel van ondervindt?"

"Zelf ben ik tot de overtuiging gekomen dat de zwaar gereformeerden in zoveel opzichten voorbeeldige burgers zijn dat een enkele, uiterst pijnlijke en trieste uitwas, voor lief genomen kan en moet worden. Hun levensbeschouwelijke afwijzing van de modernistische cultuur en van de vaccinatie bedreigt de overige burgers op geen enkele wijze en behoedt hun kinderen voor tal van psychische en fysieke bedreigingen van 'het moderne levensgevoel' -dat diffuse surrogaat voor een doordachte visie op mens en samenleving." (i)

Horen we 't eens van een ander; wat zeg ik: van een paar anderen. Natuurlijk is er bij al deze waarnemingen nog wel het nodige op te merken. We moeten ook niet de indruk (willen) wekken dat de Staphorsters en de inwoners van andere 'SGP-bolwerken' in alle opzichten modelburgers zijn. Je kunt aan twee kanten (te) ver doorschieten. Maar één ding is wel duidelijk: het onnozele en domme gepraat over Staphorst en de neerbuigendheid die doorklinkt in het gebruik van de term 'Staphorster variant', slaat niet op feiten, maar is terug te voeren op vooroordelen en/of boosaardigheid. Natasha Gerson brengt dit kernachtig onder woorden in één zin: "Wat de media met regelmaat Staphorst verwijten, geldt eigenlijk nog veel meel voor de pers zelf: ingesleten aannamen laten zich maar moeilijk omvormen."

Zo is het.

Menno de Bruyne

(i) Prof dr. P.F. Maas: Parlement & Polio, SDU-Uitgeverij, 's-Gravenhage 1988

11-03-03 - Zwolse Courant
SGP in Staphorst verwacht impuls door verkiezingen

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezing in Overijssel kon wel eens een flinke oppepper betekenen voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in Staphorst. De partij, die tijdens de Tweede Kamerverkiezing in januari plaatselijk door het CDA van de troon gestoten werd, kan wel een extra impuls gebruiken.
Trendbreuk veroorzaakte begin dit jaar consternatie binnen SGP-gelederen: voor het eerst in de politieke geschiedenis van Staphorst was de partij niet langer de grootste in de gemeente. Het CDA kwam lokaal als grote winnaar uit de bus met bijna 3200 stemmen, tegenover 2648 in mei vorig jaar. De SGP verloor er dertig.

Toch heeft de fractie nu hooggespannen verwachtingen. Verondersteld wordt dat veel kiezers, die in januari nog 'strategisch' kozen voor het CDA (en dus voor Balkenende als minister-president) nu weer op het oude nest zullen terugkeren. 'Het gaat niet om grote zaken, niet om het premierschap', zegt Sytse de Jong (31) van de jonge SGP-garde in de Staphorster raad. Juist daarom kan deze verkiezingdag een goede graadmeter zijn: 'de provincie leent zich niet voor sterke profilering, het zijn vlakke verkiezingen. Voor velen ook een ver-van-hun-bed-show; een grote groep mensen neemt niet eens de moeite om te stemmen.' Aspecten die in het voordeel werken van kleinrechts. 'Want onze achterban is wèl erg trouw in opkomst, daar zijn we enorm blij mee.' Sytse de Jong, zoon van de dominee in Staphorst, heeft een goed gevoel over de uitkomst van vandaag, wijt het recente verlies aan het 'Balkenende-effect'. Niets alarmerends aan. 'De Kamerverkiezingen draaiden zo duidelijk om de vraag: wie wordt premier? Je mag de cijfers van toen niet als sjabloon op de plaatselijke situatie leggen. Onze achterban bleef trouw, koos voor beginsel in plaats van macht. Al is dat geen garantie voor de toekomst.' Veel minder stabiel toonde de aanhang van ChristenUnie zich. Die partij (een samenvoeging van RPF en GPV) kelderde van 1648 stemmen vorig jaar naar 1335 in januari. 'Een levensgroot probleem', denkt De Jong. 'Het dilemma van veel kiezers was: bezorgen we CU een zetel extra in de Kamer, maar niet genoeg om te regeren? Of zorgen we dat CDA de grootste blijft?' CU raakte in Staphorst meer dan 300 stemmen kwijt.

'Dat doet pijn', zo reageerde burgemeester Joop Alssema (van CU-signatuur) toen aangeslagen. 'Ik heb echt het gevoel alsof er wat weggesneden is.' Maar hij relativeert ook: 'die campagne was er één van poppetjes, media en strategie, in Amerikaanse stijl. Het ging niet echt meer om de inhoud. Daar heb ik moeite mee.' De burgemeester voorziet moeizame jaren voor kleinrechts: 'wie eenmaal anders heeft gestemd keert niet zo snel weer terug op het oude nest.

SGP en CU zullen zich politiek nog beter moeten profileren, hun visie moeten presenteren. Er is méér inzet nodig om die groep verloren kiezers weer voor je te winnen.'

06-03-03 - Zwolse Courant
Urnenmuur IJhorst 'niet aan de orde'

De raadscommissie Inwonerszaken van Staphorst heeft ingestemd met het collegevoorstel om de begraafplaats in IJhorst met zo'n 2.500 vierkante meter uit te breiden. De heikele kwestie over al dan niet een urnenmuur bleef echter zo goed als onbesproken.
Wethouder Klaas Brand wilde daar niet zijn handen aan branden. 'Urnenmuur, urnenveldje of strooiveldje, dat is nu niet aan de orde. Het gaat nu om de uitbreiding, het beschikbaar stellen van de grond en een krediet. Later komen we wel terug op de inrichting', betoogde Brand. Daarmee smoorde hij een felle discussie bij voorbaat in de kiem.

De PvdA in Staphorst pleit al jaren voor een urnenmuur in IJhorst, en dat stelde H. van Lambalgen nog eens in de commissie. Het stoort de sociaal-democraten dat er vanwege religieuze opvattingen in de raad nog steeds geen urnenmuur is. De scheiding tussen kerk en staat noemt de partij een groot goed en dat moet volgens de Staphorster PvdA ook worden doorgetrokken in het respecteren van andere geloofsopvattingen. De partij vindt dat de gemeente nu eindelijk z'n verantwoordelijkheid eens moet nemen en tegemoet komen aan de wensen van de IJhorst bervolking. De discussie zal nog wel volgen. 'Op Bijbelse gronden wijzen wij crematie af. Uitbreiding begraafplaats geen probleem, maar we zijn en blijven tegen een urnenmuur', betoogde K. Slager (SGP).

Algehele steun dus wel voor de uitbreiding van de begraafplaats, nodig omdat het aantal grafruimten uitgeput raakt. Voor de uitbreiding is twintigduizend euro nodig. De voorbereiding en realisatie van de uitbreiding neemt zeker drie jaar in beslag. De voorbereiding betreft onder andere het opstarten van een bestemmingsplanwijziging, aankoop van een perceel grond achter de begraafplaats van Landschap Overijssel, het horen van de betrokken regionale inspecteur van volksgezondheid en een gedachtenwisseling met diverse belanghebbenden (waaronder de dorpsraad IJhorst). Zo komt dan ook weer de vraag aan de orde of er een strooiveldje moet komen, een urnentuin of een urnenmuur.

06-03-03 - Zwolse Courant
Fietspad Lichtmis-Hasselt nodig

Het Staphorster college moet meer druk op de provincie uitoefenen om het gewenste fietspad van Lichtmis naar Hasselt gerealiseerd te krijgen. Die boodschap gaf Henk Bisschop (SGP) wethouder Wisse Bron deze week mee, nu het Uitvoeringsprogramma Overijssel (UPO) geen gewag maakt van zo'n tracé.
Dat het UPO de aanleg van dit fietspad niet als urgent beschouwt is tegen het zere been van vrijwel alle fracties.

'Men eist van de gemeente wel veel zorg voor het buitengebied', ageerde Bisschop, 'en we doen ook vaak genoeg actief mee aan provinciaal beleid. Maar de provincie is zelf niet bereid veel terug te doen en geeft het verkeerde voorbeeld. Hamert u daar rustig nog eens op in regioverband', aldus Bisschop.

'Hier moet Staphorst zich sterk voor maken', stelde ook Jaap Eissen (VVD) in commissieverband. Hij vindt het fietspad vooral uit veiligheidsoogpunt van groot belang. Ook Klaas Harke (ChristenUnie) schaarde zich daarachter. Het UPO is al door Gedeputeerde Staten vastgesteld, maar een politieke meerderheid in Staphorst wil alsnog in de bres voor het beoogde fietspad.

Wettelijk is zo'n routing volgens de fracties zelfs verplicht: nu de weg van Lichtmis naar Hasselt 80km-zone blijft moet voor landbouw- en fietsverkeer een parallelweg worden aangelegd. Maar uit onderzoek blijkt volgens de provincie dat de verkeersintensiteit zo gering is dat een parallelweg een te kostbare oplossing wordt.

24-01-03 - Meppeler Courant
Landelijke Verkiezingen

Waar winnaars zijn, zijn vaak ook verliezers en in Staphorst is dat niet anders. De ChristenUnie behoort tot de verliezers. Ruim driehonderd kiezers keerden zich in deze gemeente van de ChristenUnie af. Dit tot teleurstelling van ChristenUnie-burgemeester Joop Alssema en de fractievoorzitter van de lokale partij, Henk Koobs. Hun verklaring is helder: de mensen hebben landelijk strategisch voor het CDA gekozen en hier is dat niet anders geweest.
(…)
"Blijkbaar heeft onze partij toch een minder ideologisch gebonden achterban dan bijvoorbeeld de SGP, zodat strategisch kiezen voor de CU-stemmer blijkbaar makkelijker is", verklaart burgemeester Joop Alssema.
(…)
De SGP is na het CDA de grootste partij in Staphorst. Tijdens de vorige verkiezingen was de SGP nog de grootste met 2829 stemmen in 2002 tegen 2648 stemmen van het CDA. De partij is vrijwel gelijk gebleven, dankzij de zeer trouwe achterban. Slechts dertig stemmen gingen er vanaf. Raadslid Klaas Slager maakte zich daar woensdagavond niet echt zorgen over. "We hebben een zeer hechte achterban, we blijven ons inspannen voor de Staphorsters en ik ga ervan uit dat onze achterban intact blijft. Het zou alleen mooi zijn geweest wanneer we er in de Tweede Kamer een zeteltje hadden bijgekregen, maar helaas."

24-01-03 - Meppeler Courant
Brandveiligheid (2)

In de woensdageditie van deze krant stond een artikel over de Staphorster SGP-fractie die tegen het collegevoorstel stemde om de gebouwen van SC Rouveen, VV Staphorst en de Duivenvereniging brandveilig te maken. De partij vindt en vond dat de huurders van die panden zelf ook wat moeten doen. Het werd een principekwestie en de partij stemde dan ook tegen het voorstel.
Het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk en het bevestigen van brandblussers, samen vierduizend euro, hoort volgens de SGP tot de verantwoordelijkheid van de huurders.
De kop van het artikel was "SGP stemt uit principe tegen maatregelen brandveiligheid". Deze kop kan op meerdere manieren worden gelezen en dat was niet de bedoeling.
De SGP is zeker niet tegen brandveiligheid. Integendeel. Het was de principekwestie rondom de eigen verantwoordelijkheid die de partij tegen deed stemmen en ook CDA'er Philip Mes ging mee met de SGP. Ook hij wil meer duidelijkheid over wie wat moet betalen. SGP-woordvoerder Sytse de Jong pleit ervoor om in de toekomst dergelijke voorstellen als het heikel wordt te splitsen, zodat op cruciale onderdelen kan worden tegengestemd.

22-01-03 - Meppeler Courant
Brandveiligheid (1)

De SGP-fractie is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering niet meegegaan met het collegevoorstel om noodzakelijke brandveiligheidseisen in de gebouwen van VV Staphorst, SC Rouveen en de Duivensportvereniging uit te voeren.
De partij vindt dat de gemeente niet alle maatregelen hoeft te betalen. De partij vindt dat de gemeente niet alle maatregelen hoeft te betalen. De verenigingen zijn volgens de SGP zelf ook voor een deel verantwoordelijk.
Het is dan ook niet zo dat de SGP tegen veilige gebouwen is, zo benadrukte woordvoerder Sytse de Jong. De negatieve houding tegenover wedstrijdsport heeft ook niets met de weigering te maken. De maatregel die moeten worden genomen, zijn het impregneren van gordijnen, het aanpassen van het hang- en sluitwerk, het aanbrengen van blusvoorzieningen en het verwijderen van het zogeheten firetdoek van de zolder. De totale kosten zijn 18.000 euro.
De gemeente is verhuurder van de panden. De SGP vindt dat de huurders zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Het impregneren van gordijnen en het aanbrengen van blusvoorzieningen, samen een kostenpost van vierduizend euro, moeten de huurders zelf doen, vindt de SGP. Dat het om een relatief klein bedrag gaat, doet daar niets aan af. Het gaat volgens De Jong om het principe.
Toen PvdA de SGP een kruideniersmentaliteit verweet en ook verantwoordelijk wethouder Klaas Brand niet voornemens was over vierduizend euro te praten, stemde de SGP tegen.
Opmerkelijk was dat ook de CDA'er Mes ingediende SGP-motie meestemde. Hij vindt dat er maar eens duidelijkheid moet komen wie wat moet betalen.

18-01-03 - Reformatorisch Dagblad
Verkiezingsbijeenkomst Adullam

Verkiezingsbiljetten, knaloranje ballonnen, partijprogramma's en een aantal kandidaat-kamerleden. Ze zijn er allemaal op de speciale verkiezingsbijeenkomst voor gehandicapten in Staphorst. Bezoekers van het dagactiviteitencentrum Horstheim verdiepten zich daar gisteren in de gebeurtenissen van komende woensdag. Voor velen staat één ding al vast: "De SGP is de beste."

Het verslag is van journalist Albert-Jan Regterschot van het Reformatorisch Dagblad.

"Waarom staat er een negen op het pamflet van de SGP?" wil een gehandicapte weten. Een lastige vraag, zeker als je net hebt betoogd dat je partij twee kamerzetels heeft, maar er liefst drie of meer wil. Het gegoochel met cijfertjes is duidelijk niet aan iedereen besteed. SGP-kamerlid mr. C. G. van der Staaij moet moeite doen om het uit te leggen. Want het getal slaat aan de ene kant niet op het zetelaantal, maar het heeft er aan de andere kant wel veel mee te maken. Het aantal zetels dat een partij heeft, bepaalt immers wel welk cijfer er op de verkiezingsbiljetten komt.

De vraag over de negen is een van de vele die bezoekers van Horstheim, het dagactiviteitencentrum van de stichting Adullam in Staphorst, stellen aan politici. Zo'n tachtig aanwezigen, vooral bezoekers en personeel van de voorziening, hebben er zich de hele week al op voorbereid. Afgelopen maandag ontstond spontaan het idee voor het houden van een verkiezingsbijeenkomst. In nog geen week tijd werd het plan uitgewerkt. Gisteren was het al zover.

Dat de sympathie van veel bezoekers uitgaat naar de staatkundig gereformeerden lijdt geen twijfel. Veel gehandicapten zijn getooid met een oranje zonneklep met de letters SGP erop. Anderen houden het bij een button in dezelfde kleur, waaraan bovendien nog rood-wit-blauwe linten wapperen.

Ook politici van dezelfde 'kleur' zijn aanwezig: kamerlid Van der Staaij, gemeenteraadslid Slager en de plaatselijke predikant ds. Tj. de Jong, die kandidaat-kamerlid is. Zijn naam prijkt op de 28e plaats van de SGP-kieslijst. Hij weet zich in goed gezelschap van burgemeester J. D. Alssema. Die staat bij de kamerverkiezingen op nummer 30 op de lijst van de ChristenUnie.

"Referaten", noemt Horstheimdirecteur J. D. van Dijk met een duur woord de toespraken die de politici houden. Als eerste is de burgemeester aan het woord. Die legt uit waarom er verkiezingen zijn. Om de regering aan te wijzen is een druk op de rode knop voldoende.

Daarna vertelt raadslid Slager wat de gemeenteraad doet. "We zorgen voor goede wegen. Er mogen geen bobbels in de weg zitten, want dan kun je er moeilijk over lopen of over rijden met je rolstoel." Hij legt uit dat bijna iedere partij dat soort dingen belangrijk vindt. "Maar de SGP let ook op andere dingen, zoals de zondagsrust. Op zondag hoor je in de kerk te zitten en niet te winkelen."

Dan is er pauze. Maar eerst wordt nog een telegram gestuurd naar de Koningin. "Dat hoort nu eenmaal bij SGP-bijeenkomsten", zegt Van Dijk. "Ik las pas dat daar kritiek op is, maar ik vind het een goede gewoonte." In het telegram doen de bezoekers Hare Majesteit de hartelijke groeten. "We weten van uw verdriet over het overlijden van prins Claus. We hopen dat u in uw gezin en werk krachten krijgt van de Hemelmajesteit." Als afsluiter volgt nog een vraag. "Hebt u nog gelegenheid om eens bij ons op de koffie te komen?"

"Daar hopen we natuurlijk op", aldus Van Dijk.

Als kamerlid Van der Staaij het woord krijgt, vraagt die eerst aan de zaal hoe het komt dat er nu al weer verkiezingen zijn. "Dat was vorig jaar toch ook al?" Het antwoord van een gehandicapte lijkt niet helemaal bij de vraag te horen. "Je moet SGP stemmen." Daar kan Van der Staaij natuurlijk geen nee op zeggen. Toch probeert hij uit te leggen wat hij bedoelde met de vraag. "Er zijn vorig jaar veel nieuwe kamerleden gekomen. Die maakten ruzie. Ook ministers waren het vaak oneens. Toen is besloten om maar opnieuw te gaan stemmen."

In zijn uitleg over wat de SGP voorstaat, wijst het kamerlid op de Bijbel. "Wij willen dat de regering luistert naar de geboden die daarin staan." Wat dat betekent? "Bijvoorbeeld dat niet mensen maar de Heere baas is over het leven. Baby's mogen niet gedood worden in de buik van de moeder. En het is fout dat oude mensen zelf mogen beslissen wanneer ze sterven." Maar ook veiligheid is belangrijk, vertelt hij. "Je moet niet bang hoeven te zijn op straat voor boeven. Er moet dus meer politie komen."

Bij de beantwoording van vragen die daarop volgt, krijgt ook Marinus van den Born het woord. Hij is bezoeker van Horstheim en de grote motor achter de verkiezingsbijeenkomst. Zittend naast Van der Staaij weet hij haarscherp uit te leggen hoe de SGP is ontstaan. Dat levert hem een welgemeend compliment op van de politicus. Waarom hij deze bijeenkomst mede op touw heeft gezet? "Ik vind politiek interessant. Ik hoop dat andere bezoekers er door deze bijeenkomst ook iets van gaan begrijpen."

Het meest geniet hij echter nog van alle media-aandacht. "Er zijn veel fotografen en journalisten. Daar ben ik blij mee." Waar hijzelf op gaat stemmen is geen moeilijke vraag. "Op de SGP natuurlijk. Die partij heeft het beste met ons voor."

terug >>