Raadslid Lucas Mulder
 
   
Ik richt mij binnen het gemeentelijk beleid op de volgende zaken:
· Ruimtelijke ordening
· Volkshuisvesting
- Welstandsbeleid
- Monumentale en karakteristieke panden
· Omgevingsvergunningen, Milieuvergunningen
· Openbare werken, w.o. wegen

Allereerst voel ik mij verantwoordelijk voor het totale beleid.
De raad dient beleid actueel en samenhangend vorm te geven, daarvoor is bredere oriëntatie en kennis van groot belang.

Ing. Lucas Mulder

Recente bijdragen:

Lucas Mulder

ing. L. Mulder (raadslid)
Gemeenteweg 30
7951 CN Staphorst
tel. 0522-463747
e-mail: l.mulder@staphorst.nl
http://twitter.com/Lucas_Mulder