13-03-2012
Vragen over samenwerking VVS en Feyenoord

In de raadsvergadering van 13 maart heeft Lubbert Talen namens de SGP-fractie onderstaande vragen gesteld aan het college naar aanleiding van krantenartikel over een samenwerking van de Voetbalvereniging Staphorst (VVS) met Feyenoord.

Een bericht in de Stentor (4 maart 2012) geeft aan dat de VVS een samenwerkingsovereenkomst met profclub Feyenoord is aangegaan.

In het artikel wordt melding gemaakt dat een onderdeel van de overeenkomst is, dat VV Staphorst Feyenoord op verzoek haar complex ter beschikking dient te stellen.

Vragen die we daarbij hebben zijn:
1. Is het college op de hoogte van deze samenwerkingsovereenkomst?
2. Heeft de VVS haar complex aan derden ter beschikking gesteld met instemming van de eigenaar van het complex, het bestuur van de gemeente Staphorst?
3. Zo nee, het zou toch wellicht wel beschreven moeten zijn in de gebruikersovereenkomst hoe in deze gevallen te handelen.
4. Zo ja, is dan in de besluitvorming ook meegenomen dat een raadsmeerderheid, tot nu toe, bezwaren heeft tegen ondersteuning van zondagssport, en er ook grote bezwaren zijn tegen het gebruik van de accommodatie op zondag?

terug >>

Lubbert Talen

15-03-12 - de Stentor

16-03-12 - Meppeler Courant