Raadslid Lubbert Talen
 
   

Op hoofdlijnen probeer ik de belangen op het gebied van riolering, milieu en sport te behartigen. Uitgaven op het gebied van de riolering maken jaarlijks een behoorlijk deel van de gemeentebegroting uit. Goed beleid hiervoor is van groot belang.

Bij milieu proberen we een goed evenwicht in de handhaving na te streven. Niet de regels voor evenementen met een slappe hand controleren en de handhaving qua bouwen met een forse hand. Redelijkheid en evenwichtigheid zijn hierin kernbegrippen.

Qua sport zijn we voor bewegen voor jong en oud om een gezond lichaam te behouden. Maar we zijn tegen het ondersteunen van de georganiseerde wedstrijdsport. Deze vorm van sport mondt uit in sportverdwazing en een onevenredige eer voor menselijk presteren.

Lubbert Talen

ir. L. Talen (fractievoorzitter)
Gemeenteweg 33
7951 CC Staphorst
tel. 0522-465440
e-mail: l.talen@staphorst.nl
http://twitter.com/lubberttalen

Recente bijdragen: