Gehouden bijeenkomsten 2004 - 2003
Agenda

dag
datum
tijd
 
onderwerp
informatie
do.
2
dec. 20.00 Discussie-avond met fractie informatie
di.
26
okt. 20.00 SV Lezing; ruimte christelijke politiek? informatie
do.
23
sep. 20.00
SV Lezing; over de doodstraf
informatie
wo.
31
mrt.
20.00
 
Tijdrede Ds. M.C. Tanis uit Werkendam
Ned. Herv. Kerk
wo.
17
mrt.
12.15
 
SV Excursie naar de Tweede Kamer
informatie
di.
9
mrt.
20.00
 
SV Lezing, Ing. E. Klein
informatie
za.
28
feb.
9.30
 
Partijdag landelijke SGP
Utrecht
do.
19
feb.
20.00
 
Ledenvergadering Kiesvereniging
Dienstgebouw
di.
3
feb.
20.00
 
SV Ledenverg. Lezing, dhr. J.W. Akster
informatie
 

 


Discussie-avond met fractie

Datum: donderdag 2 december 2004
Locatie: Pieter Zandt, Achthoevenweg te Staphorst
Aanvang: 20.00 uur


SV Lezing

Bijeenkomst van de Studievereninging
Onderwerp: "Is er nog ruimte voor christelijke politiek?"
Spreker: Drs. P.A. Zevenbergen
Datum: dinsdag 26 oktober 2004
Locatie: Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326/a te Staphorst
Aanvang: 20.00 uur


SV Lezing

Bijeenkomst van de Studievereninging
Onderwerp: "De doodstraf"
Spreker: Mr. G. Holdijk
Datum: donderdag 23 september 2004
Locatie: Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326/a te Staphorst
Aanvang: 20.00 uur


Excursie naar de Tweede Kamer

Excursie op D.V. woensdag 17 maart 2004 naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Programma: (het is nog steeds mogelijk om u op te geven).

Vanaf 12:00 verzamelen op carpoolplaats bij de Lichtmis.
12:15 vertrek richting den Haag
14:15 aankomst in den Haag
14:30 – 17:30 rondleiding in de Tweede Kamer (door Menno de Bruyne).
Eerst krijgen we een video te zien over staatsrecht, daarna volgt er een rondleiding door het gebouw. Tussentijds nemen we plaats op de publieke tribune. Hoelang we daar blijven zitten hangt helemaal af van hoe het debat op dat moment is. De Kameragenda is ongewis. Ook zullen we met 1 of beide kamerleden een gesprek hebben. Nadien hopen we met z’n allen een hapje te gaan eten in den Haag.
21:30 weer terug in Staphorst en Omstreken.

In verband met de organisatie is het van belang dat u zich tijdig (vóór 6 maart a.s.) opgeeft voor deelname (voor zover dat nog niet gebeurd is). Het is de bedoeling met eigen vervoer te gaan (voor eigen rekening en risico). In het restaurant wat we op het oog hebben kun je voor € 12,- p.p. al flink wat binnen krijgen. Het is overigens mogelijk om meteen na de rondleiding uit Den Haag te vertrekken. Doch gezien het tijdstip en de waarschijnlijke verkeerssituatie op dat moment daar, leek het ons beter om niet aan te sluiten in de file. Beter om aan te schuiven aan tafel. Gaarne zien we uw reactie tegemoet, (bij voorkeur via e-mail).
We willen graag weten:
1. met hoeveel personen u mee gaat, en wie dat zijn.
2. of u de beschikking heeft over een auto, en of u dan zitplaatsen over heeft.
3. Wanneer u/jij lid wordt van de Studievereniging!


Lezing Ing. E. Klein over "Drankgebruik"

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Studievereninging.

Onderwerp: “Drankgebruik”. Als spreker is gevraagd: Ing. E. Klein uit Doornspijk, in het dagelijks leven rector van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Daarnaast is Klein fractievoorzitter van de SGP in de Provinciale Staten van Gelderland. We hopen op een leerzame bijeenkomst.

D.V. dinsdag 9 maart 2004, in de Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326 te Staphorst. Aanvang 20.00 uur


Ledenvergadering Studievereniging

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Studievereniging Staphorst & Omstreken:

D.V. dinsdag 3 februari 2004
aanvang 20.00 uur
in de Prins Mauritsschool
Gemeenteweg 326 te Staphorst

We proberen de punten van huishoudelijke aard (voor de pauze) spoedig af te handelen. Na de pauze hoopt onze voorzitter, dhr. J. W. Akster, een betoog te houden over; "sport en recreatie". In de pauze is er gelegenheid voor het afdragen van de contributie, zijnde € 12,-. Tevens kunt u zich opgeven voor deelname aan de excursie naar de Tweede Kamer der Staten Generaal, bedoeld voor leden en verwanten (zoals echtgenotes, vriendinnen, etc.) Het uitstapje is gepland op woensdag 17 maart aanstaande. Vertrek vanuit deze contreien rond het middaguur.

We rekenen op uw komst.