17-11-2012
Startnotitie Cultuurbeleid (2)

In de raadsvergadering van 13 november jl. is de Startnotitie Cultuurbeleid opnieuw besproken. Deze notitie zal als werkdocument dienen voor de op te stellen Cultuurnota. Wij kunnen ons er in vinden, maar het moet van het begin af aan duidelijk zijn dat er geen extra geld voor beschikbaar is.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Dit is een vervolgstap in een traject. De startnotitie moet vastgesteld worden. Dat doen we vanavond opiniërend.

De eerste stelling luidt: "Het begrip 'cultuur in brede zin' is niet of moeilijk te definiëren." Dat moet volgens ons zijn: "De raad van Staphorst is niet bij machte het begrip 'cultuur in brede zin' te definiëren." En dat vinden wij jammer.

Wat staat er verder in deze startnotitie? In ieder geval geen visie. Wij hebben het idee dat alles wat er in een aantal voorafgaande bijeenkomsten over cultuur gezegd is bij elkaar geveegd is. Er wordt ons inziens geen lijn getrokken; een gemiste kans.

De gemeente doet een aantal zaken op het gebied van cultuur. Dat zullen we als gemeente grosso modo ook wel blijven doen. In hoofdlijn kunnen we ons daar ook wel in vinden. Misschien hebben we daar zelfs geen visie voor nodig. Laat de ambtenaren niet te veel tijd steken in het opstellen van de definitieve cultuurnota. Beschrijf maar gewoon wat we nu doen. Er is ook geen extra geld voor een impuls op dit beleidsterrein beschikbaar. Wij stemmen daarom in met deze startnotitie.

Om niet in het negatieve te eindigen: In stelling 4 wordt gesproken over hoe de gemeente om wil gaan met 'datgene op cultureel gebied waarover zij op een of andere wijze verantwoording draagt'. Het hoeft geen betoog dat wij daar van harte mee instemmen.

 

terug >>

Arie den Ouden
 

 

Zie ook: Startnotitie cultuurbeleid