Raadslid Arie den Ouden  
   

Recente bijdragen:

A. den Ouden (raadslid)
Parallelweg 1
7951 AT Staphorst
tel. 0522-463912
e-mail: a.denouden@staphorst.nl

Mijn portefeuille betreft deze raadsperiode vooral de 'menselijke kant' van het gemeentebeleid.

Volksgezondheid (incl. alcoholmatiging); Welzijn (incl. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kinderopvang, vrijwilligerswerk); Jeugdbeleid; Sociale Zaken (o.a. Minima-beleid, Maatschappelijk werk, Wet Voorziening Gehandicapten, Werkeloosheidsbestrijding en Wet Sociale Werkvoorziening); Cultuur, Monumentenzorg