28-04-2012
Rijwoningen Gersthof

In de raadsvergadering van 24 april jl. heeft de raad gesproken over het realiseren van 9 rijwoningen aan de Gersthof in Staphorst. Omdat het eerst de bedoeling was om er vrijstaande en twee onder één kapwoningen te bouwen, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Bewoners die eerst verwachten dat er wat anders zou komen dan nu beoogd wordt, zijn daar niet blij mee. Toch is onze fractie van mening dat zij zich constructief opstellen en mee willen denken om te komen tot een oplossing. Daarvoor is ook een zelfde houding nodig van de projectontwikkelaar. Een rij van 8 woningen kan een prima alternatief zijn.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Het realiseren van starterswoningen is een goede zaak, zoals in onze Woonvisie is aangegeven. Voor deze doelgroep doen we extra ons best.
Bij de eerste behandeling hebben we onze vraagtekens al gezet bij het parkeren en de privé-weg achter de woningen. De SGP fractie is nog niet blij met dit voorstel.

De weg achter het blok woningen is een slechte keus, ook voor de toekomst. Een keus die je niet simpelweg kunt corrigeren. Dus, daar mogen we best even goed bij stil staan.

In- en uitrijden is niet goed mogelijk, daarvoor zijn de straten simpelweg te smal. Onze afdeling Openbare Werken legt hier de vinger ook bij.
Er ontstaat heeft veel drukte, van twee kanten zullen de auto's in- en uitrijden. Dat gaat bij de opstelplaatsen ook gepaard met in- en uitsteken. Dus veel overlast.

Het grootste punt is dan ook, dat er geen privacy en rust wordt gecreëerd, niet voor de buren en ook niet voor de toekomstige bewoners van de geplande woningen.

Een basisregel is dat rijwoningen een zone met kwaliteit en privacy krijgen. Dat is meestal de achterzijde, de bekende tuinzone. Het kan ook de voorzijde zijn, bijvoorbeeld wanneer woningen georiënteerd zijn op water of aan een rustige hof. Maar dat is hier niet het geval, dus toch geen Gersthof.
Kortom, een woningblok rondom opsluiten tussen wegen waar autoverkeer mogelijk is, tast de kwaliteit van de woonbeleving ernstig aan.

De SGP fractie doet dan ook een beroep op de indiener van het plan. Geef gehoor aan onze kritiek en de reacties uit de omgeving. Er is constructief meegedacht door de buurt.

We denken dat er een prima alternatief mogelijk is met acht starterswoningen.
Op de koppen van de woningen en ervoor kan dan voldoende geparkeerd worden. Achter de woningen zijn bergingen toegankelijk via een privaat achterpad.
We zien graag een nadere verkenning en onderbouwing van dit alternatief.

We zijn ervan overtuigd dat er een win-win situatie mogelijk is.
Graag vernemen we de reactie van de andere raadsleden het college op dit alternatief.

Lees ook: Negen rijwoningen aan de Gersthof in de Slagen

terug >>