Archief 2011 Archief 2010
     

Uit de pers
- Voetbalclub dupe politiek geruzie - De Stentor
- Bizar slot voetbalsoap kost vv Staphorst 56.000 euro - De Stentor
- Voetbalklucht kent een verrassend einde - Meppeler Courant
- VV Staphorst zorgt voor politieke crisis - Meppeler Courant
- SGP Staphorst botst met burgemeester - De Stentor
- Landbouw in gevarenzone - Meppeler Courant
- Feestgangers maken slechte beurt - Meppeler Courant
- Harde afspraken Pullefeest - De Stentor
- In de bres voor landbouwplan - De Stentor
- 'Landbouwpartijen' kissebissen' - Meppeler Courant
- 'Dit is een grote stap voorwaarts' - Meppeler Courant
- Staphorst luistert naar boze burger - Meppeler Courant
- 'Reclameschermen zondag uit' - Meppeler Courant
- Verhuizing voetbal langt in de lucht - Meppeler Courant
- 'Trek anders de stekker er maar uit' - Meppeler Courant
- Muziekschool houdt eigen broek op - Meppeler Courant
- Voetbal Staphorst krijgt geen cent - Meppeler Courant
- Dramadossier nog niet gesloten - De Stentor
- Plan voor zorg in de buurt - De Stentor
- Geld SC Rouveen een probleem - Meppeler Courant
- Kale kip moet gouden eieren leggen - Meppeler Courant
- Oud pand SC Rouveen slokt 70 mille op - Meppeler Courant
- Drie gemeenten onderzoeken samenwerking - Meppeler Courant
- Raad: stijging rioollasten nog steeds te fors - De Stentor
- Ontwerpen schoolplein MCR kan binnenkort van start - De Stentor
- Kritiek op fietsverbod - Meppeler Courant
- Ontboezeming zorgt voor verbazing - Meppeler Courant
- Raad kiest voor 'eigen omroep' - Meppeler Courant
- SGP kraakt verruiming - Meppeler Courant
- Vlaggen vanaf torens is verleden tijd - Meppeler Courant
- Het jaar van het Bijbels voorwoord - Meppeler Courant
- 'Drie wijzen' bedenken nieuw Bijbels voorwoord - De Stentor
- Verdeeldheid over keuze lokale omroep Staphorst - De Stentor
- Kwestie Bijbels voorwoord na een jaar uit de wereld - Meppeler Courant
- Stemmen staken over lokale omroep - Meppeler Courant
- Raad wil LOS een kans geven - De Stentor
- Weer hoop voor lokale omroep - Meppeler Courant
- Jonge aarde doet oude discussie weer oplaaien - Meppeler Courant
- Bijbels voorwoord houdt politiek bezig - Meppeler Courant

 

13-10-11 - de Stentor
Voetbalclub dupe politiek geruzie

STAPHORST - Voetbalvereniging Staphorst kan fluiten naar een vergoeding van 56.000 euro. In een bizar slotstuk heeft een meerderheid van de raad niet ingestemd met het voorstel van het CDA. De opstelling van Gemeentebelangen zorgde voor verbazing. Steven Spielberg zou zijn vingers erbij aflikken. Zo'n climax zou zelfs de meesterregisseur niet hebben voorzien.
Het decor voor het bizarre slotstuk van de soap rond voetbalvereniging Staphorst en de gemeente was niets meer dan de raadszaal van Staphorst. Voorzitter Bé Veen van de voetbalclub zat vanaf het openingsgebed op de publieke tribune. Het zou immers 'zijn' avond worden. Nadat de gemeenteraad voor de zomer besloot geen 56.000 euro beschikbaar te stellen in plaats van de jaarlijkse 2.500 euro voor overname van de inventaris van de voetbalclub, kwam alles nu toch nog goed.

Zo dacht de preses. Met Gemeentebelangen waren de plooien inmiddels weer gladgestreken, zodat die partij ook voor het hernieuwde CDA-voorstel zou stemmen en alsnog een meerderheid voor de donatie van 56.000 euro voor vv Staphorst zou zijn.

Verbijsterd.
Verbijsterd. Zo zat Veen een paar uur later na het slotgebed van de burgemeester in een leegstromende raadszaal. Gemeentebelangen had hem in de steek gelaten. "Dit verwacht je niet van een sportpartij als Gemeentebelangen. Dat wij de dupe worden van onenigheid tussen raadsleden."

Bonje was er inderdaad. Dik Vedder en Piet la Roi van de ChristenUnie zijn afgelopen maanden gedraaid van tegenstanders naar voorstanders van de eenmalige vergoeding. Met de voorstanders CDA, PvdA en (in mei ook nog) Gemeentebelangen zou er dan voor de voetbalclub alsnog een happy end komen.

Gemeentebelangen kan echter niet instemmen met een voorstel waar ook twee ChristenUnie- raadsleden hun handtekening onder zetten. "We hebben een goed gesprek gehad met de voetbalclub. We zijn er uitgekomen, maar er is te veel gebeurd en geschreven op weblogs om ons standpunt aan te passen", doelt Gemeentebelangen- raadslid Adri Hekman op de schrijfsels van Vedder en La Roi. Vedder deed nog een emotionele oproep om toch vooral de voetbalclub niet de dupe te laten zijn van onenigheid in de raad. "Wat kan de voetbalclub doen aan onze weblogs? Ik begrijp dat u grote moeite heeft met mijn rol in het geheel. Ik voel me medeverantwoordelijk voor de consternatie van de afgelopen weken. Daar kunt u toch niet een ander op afrekenen?"

Hekman was onverbiddelijk. De relatie tussen de partijen is volgens hem te veel verstoord om op dit punt elkaar te vinden. Raadsnestor Jippe Hoekstra (PvdA) was met stomheid geslagen: "Hoe één fractie (Gemeentebelangen, red.) hier handelt, dat heb ik nog nooit meegemaakt in al die jaren."

Verkeerde rug - commentaar de Stentor
Niets mooiers in een gemeenteraad dan een stevig debat met sterk uiteenlopende meningen. Althans, als het belang van de wereld buiten de raadszaal voorop staat.

De Staphorster politiek heeft deze week laten zien hoe het niet moet. Persoonlijke conflicten tussen raadsleden hebben de besluitvorming te sterk beïnvloed, waardoor een derde partij geslachtofferd is.

Coalitiepartij Gemeentebelangen weigert het voorstel om voetbalclub Staphorst alsnog de gevraagde 56.000 euro te geven - waar ze voor de zomer nog voor was - te steunen, omdat ook twee CU-raadsleden voor zijn. Niet CU, maar de voetbalclub wordt de dupe van deze houding.

Gemeentebelangen steekt de dolk daarmee in de verkeerde rug. De 'sportpartij' straft mogelijk niet alleen de voetballers, maar ook zichzelf. Voor de voetbalclubleden heeft ze sowieso haar eigen glazen ingegooid.

13-10-11 - de Stentor
Bizar slot voetbalsoap kost vv Staphorst 56.000 euro

Staphorst - Voetbalvereniging Staphorst krijgt definitief geen 56.000 euro van de gemeente Staphorst voor overname van haar inventaris.

In een opmerkelijk slotstuk heeft een meerderheid van de gemeenteraad gisteren besloten niet in te stemmen met de vernieuwde motie van het CDA om de jaarlijkse gift van 2.500 euro aan de voetbalclub te stoppen en over te gaan tot een eenmalige vergoeding van 56.000 euro. De fracties van CDA, PvdA en twee ChristenUnie-leden stemden voor het voorstel van de christendemocraten.
SGP, één ChristenUnie-lid en Gemeentebelangen stemden tegen. Van de fractie van ChristenUnie stemde één raadslid niet mee in verband met betrokkenheid bij de voetbalclub.

Vooral de opstelling van Gemeentebelangen zorgde voor gefronste wenkbrauwen. De partij was voor de zomer - toen het voorstel voor de eerste keer verworpen werd - nog voor het overmaken van 56.000 euro. Toen een meerderheid van de raad dat voorstel verworp, schreef vv Staphorst een brief waarin ze de gemeente opdracht gaf binnen twee weken 76.000 euro over te maken naar haar rekening.Dat vond Gemeentebelangen niet gepast. Vanuit de voetbalclub kwam deze week alsnog excuus.

Niets leek een raadsmeerderheid voor de 56.000 euro in de weg te staan. Gemeentebelangen stemde gisteren echter tegen. Volgens haar is er te veel gebeurd en hebben ChristenUnie-leden Piet la Roi en Dik Vedder zich te negatief uitgelaten over Gemeentebelangen.

De voetbalclub is de dupe geworden van deze 'vechtpartij' in de raad.


12-10-11 - Meppeler Courant
Voetbalklucht kent een verrassend einde

STAPHORST - De Voetbalvereniging Staphorst kan fluiten naar de 56.000 euro, die ze nog te goed zegt te hebben van de gemeente Staphorst. Sportpartij Gemeentebelangen (GB) zette de hakken gisteravond in het zand, tot verbijstering van vriend en vijand. GB speelde een cruciale rol in de stemming.

Staphorst beleefde gisteravond een wonderlijke politieke klucht. Zo gek zelfs dat de fractievoorzitter van de PvdA, Jippe Hoekstra, al tientallen jaren actief in de provinciale politiek, meldde dit nog nooit te hebben meegemaakt. Hoofdrollen waren er voor Dik Vedder en Piet la Roi van de ChristenUnie en Adri Hekman van Gemeentebelangen. VV Staphorst eist al jaren geld van de gemeente. Na overname van de totale accommodatie een paar jaar geleden, nodig om bij de bouw van een laag belastingtarief gebruik te kunnen maken, wilde de club een vergoeding voor investeringen in het verleden. Het zou gaan om (getaxeerd) 144.000 euro, later 80.000 euro en ten langen leste nam de club genoegen met 56.000 euro.

In de zomer besloot de raad geen geld te geven. Een amendement van het CDA om toch 56 mille over te maken, haalde het niet. De CU stemde tegen. Gemeentebelangen steunde het voorstel wèl. De stemmen staakten, doordat CU'er Henk Hutten wegens belangen bij de club niet meestemde. Ook CU'er Henk Koobs was en is tegen. Toen werd teruggegrepen op het collegevoorstel: niet betalen. Dik Vedder van de CU zette het punt onlangs weer op de agenda. Hij kwam tot de conclusie, dat hij een fout besluit had genomen. Hij wilde zijn fout rechtzetten.

Ergernis
GB, altijd sportpartij en destijds voor het CDA-voorstel om te betalen, was vanaf het begin kritisch. De partij was boos over de pittige correspondentie, die VV Staphorst aan de raad stuurde. Daarnaast ergerde fractievoorzitter Adri Hekman zich mateloos aan uitlatingen van Piet la Roi en Dik Vedder op weblogs en in de media. 'U meldde onwaarheden'. Gesprekken met VV Staphorst klaarden de lucht, maar gesprekken met Vedder en La Roi blijkbaar niet. GB stemde verrassend tegen en boorde VV Staphorst 56 mille door de neus.

Dik Vedder reageerde emotioneel, toen bleek dat GB toch niet voor zou stemmen. Blijkbaar had hij dit totaal niet verwacht. 'U slachtoffert de voetbalvereniging, omdat u problemen hebt met ons. Dat kan toch niet? Hekman hield voet bij stuk en dus hamerde burgemeester Alssema af. Geen geld.

28-09-11 - Meppeler Courant
VV Staphorst zorgt voor politieke crisis

STAPHORST - Crisis gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Staphorst. De SGP betichtte burgemeester Joop Alssema van partijdigheid. De aantijging sloeg in als een bom.

De andere partijen distantieerden zich van de beschuldiging. De staatkundig gereformeerden vonden, dat de eerste burger buiten zijn boekje was gegaan door aan te sturen op een bepaalde oplossing in het 'dramadossier' over VV Staphorst. Alssema zou gisteravond tijdens een schorsing sturend hebben opgetreden, omdat hij zou vinden dat er nou eindelijk eens keer een oplossing moest komen. Dat past een burgemeester niet. 'U moet boven de partijen staan', aldus een woedende SGP. Alssema herkende zich niet in de beschuldiging.

De vergadering ontplofte toen het dossier VV Staphorst weer aan de orde kwam. De club wil compensatie voor de veldinventaris. De gemeente nam een paar jaar geleden het complex over en een compensatie voor allerlei zaken leek op z'n plek. Voor de zomer besloot de raad niet over te gaan tot een compensatie van 56.000 euro. De stemmen staakten tot twee keer toe. Het was acht tegen acht, ook omdat CU-raadslid Henk Hutten door betrokkenheid niet mee mocht stemmen. Door de stakende stemmen viel men terug op het collegevoorstel: niet betalen.

Het onderwerp kwam gisteravond weer aan de orde. CU-raadslid Dik Vedder vond dat hij een fout besluit genomen had door tegen te stemmen. Hij deed onderzoek en kwam met nieuwe feiten, waardoor compensatie wel zou moeten. De soap kreeg gisteravond een dramatisch vervolg.

Niet alleen door het gedoe rondom de burgemeester, maar ook doordat Gemeentebelangen tegen wilde stemmen, na aanvankelijk voor te zijn geweest.

De reden: de partij voelde zich door VV Staphorst onder druk gezet en gechanteerd door de boze correspondentie die vanuit de club richting de raad was gegaan. GB-fractievoorzitter Adri Hekman wil eerst een excuusbrief. GB is cruciaal, want de CU is gespleten. Fractievoorzitter Henk Koobs voelt niks voor een compensatie, terwijl Piet la Roi en Dik Vedder hier wel voor voelen. Henk Hutten stemt niet mee. De SGP is helemaal tegen. De partij noemde de gang van zaken 'een beschamende vertoning'.

Om de gemoederen tot bedaren te brengen, werd besloten de kwestie door te schuiven. Over twee weken het vervolg.

28-09-11 - de Stentor
SGP Staphorst botst met burgemeester

STAPHORST - De SGP-fractie is gisteravond gebotst met burgemeester Joop Alssema van Staphorst. Volgens de coalitiepartij zou de burgemeester partijdig zijn geweest. De burgemeester herkende zich niet in die beschuldiging.

De Staphorster raad sprak gisteren over de soap rond voetbalvereniging Staphorst. De club wil compensatie voor de overname van haar inventaris door de gemeente Staphorst.
Voor de zomer werd de zaak gesloten, maar op initiatief van CU-raadslid Dik Vedder neemt de raad het dossier opnieuw onder de loep.

Tijdens een schorsing zou Alssema volgens de SGP te veel gestuurd hebben op een bepaalde oplossing. Volgens de staatkundig gereformeerden zou de burgemeester daarmee niet 'boven de partijen' hebben gestaan. Alssema herkende zich echter niet in de aantijging.

De Staphorster raad spreekt over twee weken verder over de voetbalsoap.

16-09-11 - Meppeler Courant
Landbouw in gevarenzone

Staphorst - Het is de vraag of er in de toekomst nog goed geboerd kan worden in Staphorst nu Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel geen geld willen uittrekken voor de ruilverkaveling Staphorst-Reestdal, dat deel uitmaakt van een groter integraal plan, Gebiedsontwikkeling de Reest.

De verkaveling is cruciaal voor een goede landbouw in Staphorst. GS vinden het plan 'te zacht' en ze zijn niet van plan om 21 miljoen euro uit te trekken. Zo staat in een voorstel van Gedeputeerde Staten. Burgemeester Joop Alssema van Staphorst heeft altijd gezegd, dat de ruilverkaveling Staphorst-Reestdal cruciaal is voor een gezonde landbouw in dat deel van de gemeente.

GS van Overijssel stellen 37,6 miljoen euro beschikbaar om 1.100 hectare in de Ecologische Hoofdstructuur in te richten en de verkaveling van 4.800 hectare landbouwgrond te realiseren. De Oldematen bij Rouveen is één van de grotere projecten, maar de Gebiedsontwikkeling de Reest dreigt buiten de boot te vallen. GS vinden het totaalplan te zacht. Er liggen geen concrete overeenkomsten.

In oktober spreken Provinciale Staten over het voorstel. B en W van Staphorst zetten alles op alles om het Staphorster belang op de provinciale kaart te zetten. Zo worden ook alle provinciale fracties benaderd en staan er gesprekken met de verantwoordelijk gedeputeerde op de agenda. Als alles faalt, is er een groot probleem. 'Als het totale plan, waar ook de recreatie en een wateropgave in staat, niet kan, dan willen we proberen om de landbouw eruit te lichten', zegt Alssema. Hij zet zich hier al jaren voor in.

De verkaveling in het zesduizend hectare grote gebied, dat een groot deel van de gemeente behelst, behalve het gebied van de ruilverkaveling Rouveen, is cruciaal voor een goede toekomst. Om boeren efficiënt te kunnen laten werken, is de verkaveling nodig. Agrariërs kampen nu met smalle versnipperde delen grond, een overblijfsel uit het verleden. In Rouveen is dit de afgelopen jaren opgelost, maar in de rest van de gemeente zijn grote problemen.

Een enquête, met de vraag of grondeigenaren in dit gebied voor een wettelijke verkaveling zijn, werd vier jaar geleden door 75% met 'ja' beantwoord.


16-09-11 - Meppeler Courant
Feestgangers maken slechte beurt

Rouveen - Keet De Pulle in Rouveen hield op 20 augustus een leuk tentfeestje aan de Schipgravenweg, maar als het aan B en W van Staphorst ligt, is dit eens maar nooit weer. Althans niet als ze zich weer niet aan de regels houden. De nieuwe regels werden met voeten getreden en burgemeester Joop Alssema zegt hier zeer ontstemd over te zijn.

Tot de klok van één uur ging alles goed. Het feest had toen afgelopen moeten zijn volgens het evenementenbeleid van de gemeente Staphorst, maar de negenhonderd feestgangers in de tent gingen gewoon door. De volumeknop werd ook niet lager gezet. Ook de Drank- en Horecawet werd overtreden, omdat het bier niet in plastic bekers werd geschonken, maar in glazen. Ondanks het feit dat al deze dingen werden geconstateerd, greep de gemeente niet in. 'Er waren negenhonderd jongeren in de tent en als je de zaak dan sluit, staat iedereen op straat. Dat was een te groot risico', aldus burgemeester Joop Alssema.

Het evenementenbeleid van de gemeente Staphorst schrijft voor, dat in het buitengebied om half één de tap dicht moet en dat de gasten een half uur later het pand of de tent moeten verlaten.

Hij is van plan met de organisatie in gesprek te gaan. 'Mocht er opnieuw een aanvraag komen voor het Pullefeest, dan zitten we er keihard bovenop. Gaat het dan weer fout, dan krijgen ze een flinke boete'.

15-09-11 - de Stentor
Harde afspraken Pullefeest

Rouveen - Als er volgend jaar wederom een vergunningaanvraag komt voor het jaarlijkse Pullefeest in een tent aan de Schipgravenweg in Rouveen, zal de gemeente Staphorst zich beraden of ze die nog wel moet verlenen.

Dat is volgens burgemeester Joop Alssema het gevolg van de overlast dat het festijn van jongerenkeet De Pulle vrijdag 26 augustus veroorzaakt heeft.

De SGP-fractie vroeg Alssema dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering om tekst en uitleg, nadat ze vernomen had dat tijdens het tentfeest de regels van het nieuwe plaatselijke evenementenbeleid niet in acht zouden zijn genomen. "Dit is het eerste jaar dat we met het nieuwe evenementenbeleid werken. Ik vind dat het goed functioneert, beter dan het vorige. Toch is het bij het Pullefeest deze zomer helemaal fout gegaan", moest de burgemeester erkennen.

"De geluidsnorm is na 01.00 uur overschreden, het feest is om 03.00 uur gestopt in plaats van 01.00 uur en de drank- en horecawet is overschreden, doordat er geschonken is in glas in plaats van plastic bekers."

De gemeente Staphorst heeft er in de nacht van vrijdag 26 of zaterdag 27 augustus overigens bewust voor gekozen toen niet direct in te grijpen. "Er waren rond die tijd negenhonderd mensen in de feesttent. Op dat moment hebben we geen sancties getroffen om escalatie te voorkomen. Als je op zo'n moment iedereen wegstuurt, heb je pas echt een probleem", legde Alssema uit.

De burgemeester gaf aan alsnog in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het Pullefeest. Daarbij zal hij aangeven dat als de regels nogmaals overtreden worden er wel maatregelen genomen worden. Alssema:"We zullen strafrechtelijk vervolgen als het nog eens misgaat. We hebben in ons evenementenbeleid zaken verruimd. Iedereen moet en kan hieraan voldoen. Daar zullen we straks stevig op inzetten."

15-09-11 - de Stentor
In de bres voor landbouwplan

Staphorst - Dat was even slikken voor de gemeente Staphorst. De provincie Overijssel besloot vorige week 37,6 miljoen euro uit te trekken voor realisatie van 1.100 hectare Ecologische Hoofdstructuur en verkaveling van 4.800 hectare landbouwgrond.

Gedeputeerde Staten maakten daarmee een eind aan de onzekerheid voor veel gemeenten die hun landbouw- en natuurontwikkeling opgeschort zagen na het besluit van staatssecretaris Henk Bleker de projecten vanaf oktober vorig jaar stil te leggen in verband met de bezuinigingen.

De gemeente Staphorst kreeg vorige week echter niet de gewenste duidelijkheid. Waar opstellers van 51 andere herinrichtingsprojecten opgelucht ademhaalden en alsnog aan de slag kunnen, werd het plan Staphorst/Reestdal voor het oostelijk deel van Staphorst en het Reestdal door Gedeputeerde Staten van tafel geveegd.

"Volgens Gedeputeerde Staten liggen er onvoldoende harde afspraken onder het plan", reageert de Staphorster burgemeester Joop Alssema. "Daardoor is het bestempeld als een zacht plan. Staphorst/Reestdal kost alleen al 21 miljoen euro. Dat vindt de provincie teveel voor een dergelijk plan."

Gemeente Staphorst gooit de handdoek echter niet in de ring na deze tegenvaller. Provinciale Staten beslissen eind oktober over het voorstel. "Ik ga binnenkort overleggen met de gedeputeerde en de fracties in de provincie Overijssel. We gaan als gemeente niet bij de pakken neerzitten. We moeten ervoor zorgen dat bij de provincie in oktober voldoende argumenten liggen om het plan toch door te laten gaan."

De gebiedsontwikkeling Staphorst/Reestdal is cruciaal voor de landbouw van Staphorst. Het is de bedoeling zesduizend hectare grond te verkavelen. Alssema: "Dan kunnen we het gebied zo inrichten dat landbouw daar toekomst heeft."

In een enquête heeft een ruime meerderheid van de grondeigenaren in het gebied al aangegeven voor een wettelijke verkaveling te zijn. Aan de gebiedsontwikkeling Staphorst/Reestal hangen ook de deelgebieden recreatie, water, landschap en natuur. De bedoeling is al die zaken op elkaar af te stemmen. Voorlopig ligt het project echter stil.

01-08-11 - Meppeler Courant
'Landbouwpartijen' kissebissen'

Staphorst - Het CDA en de SGP, twee lokale politieke partijen in Staphorst die zeggen de landbouw hoog in het vaandel te hebben staan, kissebissen op hun websites over het nieuwe bestemmingsplan Stadsgaten van Hasselt.

De SGP wilde in het plan laten opnemen dat het gebruik en beheer van de bestemming natuur 'geen extra beperkende effecten tot gevolg mag hebben voor de nabijgelegen agrarische bedrijven'. Er komt ruim dertig hectare natuur bij. Het CDA steunde dit niet. De CU stemde voor, maar twee leden ontbraken, waardoor het voorstel strandde. De SGP zegt het niet te begrijpen dat het CDA, vanouds een partij met gevoel voor de belangen van boeren, zo heeft gehandeld, zo schrijft de SGP op zijn website. Het CDA schrijft op zijn beurt dat niet overdreven moet worden. 'Een voorstel om een regel toe te voegen dat het gebruik en beheer geen beperkende effecten tot gevolg mag hebben voor de nabij gelegen agrarische bedrijven, hebben we niet gesteund. Niet omat we het daarmee niet eens zijn, maar het is een overbodige toevoeging. Deze tekst staat letterlijk in de toelichting op dit bestemmingsplan en maakt er dus deel van uit.' Bovendien, zo zegt het CDA, waren er in het voortraject geen bezwaren binnen gekomen. Volgens de SGP staat deze zinsnede inderdaad in de toelichting, echter daarmee niet in de regels van het bestemmingsplan. De landbouwers die in de toekomst beperkingen ervaren, kunnen geen beroep doen op een toelichting, maar wel op bestemmingsregels. De CU steunde de SGP, maar doordat twee leden van deze fractie (CU en één van de SGP -red. website-) er niet waren en het CDA niet voorstemde, werd het amendement verworpen. Onbegrijpelijk, vinden de staatkundig gereformeerden.

29-06-11 - Meppeler Courant
'Dit is een grote stap voorwaarts'

ROUVEEN - De kogel is nog niet door de kerk, maar het geweer is wel geladen. B en W van Staphorst moeten geld vrijmaken voor een nieuwe accommodatie voor voetbalclub SC Rouveen. Eind dit jaar moet er een bedrag in de boeken staan, waardoor in 2013 of 2014 met de bouw gestart kan worden.

Voorzitter Jan Albert Tietsma van SC Rouveen was gisteravond blij dat de politiek eindelijk een flinke stap zette in de goede richting. De vereniging is al tien jaar bezig de lokale politici te bewegen tot nieuwbouw. 'Dit is een grote stap voorwaarts voor ons.' Nieuwbouw is ook hard nodig. De club barst uit zijn voegen en het oude pand is er beroerd aan toe. Voordat er nieuw gebouwd wordt, trekt Staphorst eerst zeventig mille uit om hoognodige aanpassingen door te voeren in het oude pand.

ChristenUnie, PvdA en CDA dienden gisteravond een motie in om B en W te bewegen het geld vrij te maken voor de nieuwbouw. Ook Gemeentebelangen steunde deze opdracht aan het college. Alleen de SGP was tegen. De partij is uit principiële overwegingen tegen de wedstrijdsport, maar daarnaast vinden de Staatkundig Gereformeerden dat de middelen simpelweg ontbreken om 1,4 miljoen euro, want dit bedrag wordt genoemd, vrij te maken. Bedragen worden in de motie niet genoemd, want deze kunnen een eigen leven gaan leiden. Nu al kreeg sportwethouder Klaas Brand diverse reacties van aannemers die wel brood zien in het nieuwe complex voor SC Rouveen. Brand maakte ook ondubbelzinnig duidelijk dat het nieuwe complex voor SC Rouveen op het huidige sportterrein wordt gebouwd en dus niet wordt verplaatst naar een plek elders in het dorp.

29-06-11 - Meppeler Courant
Staphorst luistert naar boze burger

STAPHORST - B en W van Staphorst hebben de plannen voor de herinrichting van de Gemeenteweg en Oude Rijksweg onder druk van de bevolking aangepast. Zo blijven de rabatstroken behouden. Ook komt er minder groen.

In het aangepaste plan blijven de grijze rabatstroken bestaan. Daar waar het echt kan en het profiel breed genoeg is, worden bomen geplant of groenstroken aangeplant. Niet direct naast de rijbaan, maar tegen particuliere percelen aan. Het gaat in totaal om 300 bomen, vooral bij de dwarswegen. Incidenteel vergroenen dus. De ChristenUnie in de gemeenteraad van Staphorst heeft al laten weten het nog te veel groen te vinden. De bushaltes blijven ook op de huidige plek liggen.

'Er zit geen lijn in het groen' en 'Ik hoor in de plannen te veel romantiek', klonk het op de beide info-avonden, begin dit jaar. Het college is gezwicht voor een aanhoudende stroom kritiek. 'We hebben het plan aangepast, want we willen draagvlak hebben', zegt wethouder Klaas Brand. Steen des aanstoots zijn de grijze stroken aan weerszijden van de weg. Ze worden gebruikt om te wandelen of te fietsen. Bijna iedereen vindt ze van levensbelang. Ze zijn ontstaan en dat is niet voor niks. Vergroenen, zoals in het eerste plan, vonden velen te gek voor woorden. Het zou juist meer gevaar opleveren.

De gemeente werkt aan de herinrichting van de Oude Rijksweg/Gemeenteweg, ook wel de Diek genoemd. Het gaat om het deel tussen Lichtmis en stovonde en tussen het spoor en Berkenstouwe. De karakteristieke weg wordt over een lengte van ruim zeven kilometer met de huidige klinkers opnieuw bestraat, kosten, inclusief rioleringswerken, ruim 3 miljoen euro.

Staphorst hoopt dat het aangepaste plan ook door de provincie wordt goedgekeurd, want dan wordt er 1,4 miljoen euro subsidie verstrekt. Overijssel eist een karakteristieke weg, waarin ook groen een belangrijke plaats heeft. B en W denken met dit gewijzigde plan daar toch aan te voldoen.

Na twee informatiebijeenkomsten kwamen er 115 schriftelijke reacties binnen en ook veel mondelinge op- en aanmerkingen. De Oude Rijksweg en Gemeenteweg zijn niet zomaar wegen, ze zijn belangrijk, in het praktische gebruik én in de hoofden van de mensen. Aan de ruggengraat van de dorpen gaan sleutelen, dat gaat zomaar niet. De bevolking had vooral kritiek op het verwijderen van de grijze rabatstroken en het vele groen dat daarvoor in de plaats zou komen. Ook op internet werd heftig geageerd tegen de plannen.

De weg wordt herstraat met de bestaande stenen. Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen een rijbaan in het midden van 3.60 meter breed, met aan weerszijden fietsstroken van elk 1.20 breed.

De weg blijft net zo breed als nu. Zowel de strook als weg worden in hetzelfde materiaal aangelegd, zij het dat de fietsstroken worden uitgevoerd in zogeheten keperverband, met een scheiding van twee strekstenen. De riolering lijkt letterlijk een ondergeschoven kindje, maar ook dit werk is van enorm belang. De gemeente wil twee vliegen in één klap slaan: én het broodnodige rioleringswerk aanpakken, én de slechte weg opnieuw bestraten.

24-06-11 - Meppeler Courant
'Reclameschermen zondag uit'

STAPHORST - Langs de A28 bij Staphorst verrijst na de zomer een veertig meter hoge reclamemast met twee elektronische schermen, waarop ondernemers reclame kunnen maken. De SGP vindt dat het ding op zondag op zwart moet.

Volgens de fractievoorzitter van de SGP, Klaas Slager, geef je hiermee als gelovige gemeenschap een signaal af. 'Je onderscheidt je en dat is positief.'

Momenteel staat er een mast van vijf meter hoog langs de A28 bij Staphorst. Het is een proef die tot en met het weekend duurt. Na de zomer bouwt KPN een mast met twee grote schermen die door de gemeente worden geëxploiteerd. Plaatselijke ondernemers kunnen reclame maken.

De knop om het ding te bedienen staat in het gemeentehuis. Volgens wethouder Jan Talen levert een dergelijke mast 50.000 euro per jaar op. Ruimte langs de rijksweg, de levensader naar het Noorden, is gewild bij adverteerders. Deze week kwam het bouwwerk ter sprake tijdens de gemeenteraadsvergadering. Er wordt uiteraard gehoopt dat er geen aanstootgevende zaken op worden geplaatst. De SGP sprak de wens uit dat de schermen op zaterdagavond uit worden geschakeld, in verband met de zondagsheiliging. Fractievoorzitter Slager verwees naar zijn eigen werkgever (een bedrijf uit Staphorst) die op zondag zijn website ook op zwart heeft. Ook zijn eigen partij doet dat, net als het Reformatorisch Dagblad en vele anderen. Sommigen zijn bang dat Staphorst weer negatief in het nieuws komt, doordat mensen zich alleen maar focussen op dit ene nieuwsfeit. Klaas Slager vindt dat je het om moet draaien. 'Je geeft als gelovige gemeenschap een duidelijk signaal af en dat kun je ook positief benaderen. Je geeft aan dat de zondagsheiliging belangrijk voor je is. Daar is niks mis mee. Misschien gaan anderen er ook wel zo over denken.' Volgens Slager moet je niet bang zijn om dit soort wensen die met identiteit te maken hebben, te uiten.

De CU in Staphorst wil niks over de zaak zeggen. Fractievoorzitter Henk Koobs geeft aan dat het een zaak van de coalitie is. Van Jacob Spiker hoeven de schermen niet op zwart. 'Anderen maken ook reclame, ook in onze gemeente en die borden blijven staan op zondag. Van mij mogen de schermen op zondag op ook uit. Dat vind ik ook prima.'

Wethouder Jan Talen denkt niet dat de soep zo heet wordt gegeten. 'Het gaat om plaatselijke ondernemers die van de mast gebruik maken en die zullen toch niet op zondag adverteren. Ik vind het geen enkel probleem om de schermen op zondag uit te zetten.'

22-06-11 - Meppeler Courant
Verhuizing voetbal langt in de lucht

ROUVEEN - B en W van Staphorst zinspelen op een verplaatsing van Sportclub Rouveen naar het gebied achter de nieuwe Combischool. Man en paard worden nog niet genoemd, maar het is duidelijk dat er heel hard nagedacht wordt over een dergelijke verhuizing.

Dat bleek ook gisteravond weer tijdens de behandeling van de kadernota. Een aantal partijen in de gemeenteraad (CDA en ChristenUnie) vindt dat binnen nu en drie jaar begonnen moet worden met de nieuwbouw van de accommodatie op de huidige locatie, kosten 1,4 miljoen euro. Nieuwbouw is hard nodig. Het huidige onderkomen is er belabberd aan toe.

Het college reageert telkens afhoudend. Ze zegt dat er gewacht moet worden op een structuurvisie waarin staat hoe Rouveen er in de toekomst uit komt te zien. De Voetbalvereniging wordt dan ook beschreven. Wethouder van Financiën Sytse de Jong zei dat er eerst naar de locatie gekeken moest worden en dan pas naar geld. Hij wil in een groeimodel sparen voor een nieuw onderkomen. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jan Talen zei desgevraagd dat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat in de structuurvisie komt te staan dat de voetbal verplaatst moet worden. Nieuwbouw op de huidige plek lijkt dan ook niet haalbaar.

Je gaat natuurlijk geen miljoen euro uitgeven op de huidige plek als je elders wilt bouwen op den duur. Wel worden de ergste gebreken opgeknapt, zodat er de komende jaren in elk geval veilig gebruik van gemaakt kan worden.

22-06-11 - Meppeler Courant
'Trek anders de stekker er maar uit'

STAPHORST -Als de gemeente vasthoudt aan de bezuiniging van 120.000 euro per jaar op de bibliotheken in Staphorst, moeten de lokale politici de moed hebben om de stekker er maar helemaal uit te trekken. Dat vindt de voorzitter van de stichting, Piet Maes (65). Liever niks dan half.

De gemeente wil de komende bestuursperiode 120.000 euro snijden. Volgens bieb-voorzitter Piet Maes is dat volstrekt onhaalbaar. In Rouveen en IJhorst zou een infopunt voor scholen overblijven. Ook burgers zien de bezuiniging niet zitte. Eind vorig jaar werden er zo'n 760 handtekeningen ingezameld en aangeboden aan B en W van Staphorst.

Het bedrag van 120.000 euro is volgens voorzitter Piet Maes uit de lucht gegrepen. Het bestuur van de stichting heeft op eigen initiatief een nieuw voorstel gemaakt. Over de volle breedte is gekeken waar er geschrapt kan worden.

Uitgangspunt is wel dat de openingstijden niet veranderen en dat Rouveen en IJhorst open blijven. De collectie blijft ook in stand. Maes en zijn bestuur weten zo 60.000 euro te besparen. 'Dat is echt het maximaal haalbare.'

De ruimte in Rouveen wordt in deze plannen behoorlijk kleiner, de levensduur van de collectie wordt verlengd en van de 3,4 fté moet er één ontslagen worden. Gehoopt wordt op natuurlijk verloop. Als de bibliotheek in Rouveen naar de nieuwe Combischool kan verhuizen, zou er van die zestig mille nog het een en ander afgesnoept kunnen worden. Helemaal sluiten kan niet volgens Maes, omdat veel klanten dan naar Staphorst gaan. De accommodatie kan dat niet aan. Maes verzet zich tegen de sluiting van de bibliotheek in IJhorst. 'Dit zou geruisloos kunnen, maar wij als maatschappelijke organisatie verzetten ons tegen het nog verder uitkleden van de voorzieningen in dit dorp. Dat past ook niet bij Dorpsplan Pluswaar nu aan gewerkt wordt en dat de leefbaarheid juist wil vergroten.'

'Met ons plan komen we op het bestaansminimum terecht. We hebben dan geen ruimte meer om te innoveren en voor investeringen zullen we fondsen aan moeten schrijven,' zegt Maes. Mocht het college vast willen houden aan de 120.000 euro, dan moeten ze de moed hebben om dan maar helemaal de stekker eruit te trekken,' zegt Maes. Zijn plan ligt bij de gemeente.

22-06-11 - Meppeler Courant
Muziekschool houdt eigen broek op

ROUVEEN - Het muzakaal Educatief Centrum Rouveen (MEC) krijgt geen cent subsidie van de gemeente Staphorst en toch houdt de school met nu 200 leerlingen het hoofd ruimschoots boven water. Rara hoe kan dat?

Scala, Centrum voor de Kunsten in Meppel, schreeuwt moord en brand. De deelnemende gemeenten willen flink bezuinigen. Meppel wil 550.000 euro schrappen, Staphorst wil 140.000 minder betalen dan nu. Dat betekent het einde van Scala. Zonder deze gelden kunnen de diensten niet meer geleverd worden. 'Het gaat het college blijkbaar alleen om pegels en niet om de ontwikkeling van de stad,' zei directeur Douwe Zeldenrust eerder in deze krant. Er wordt flink actie gevoerd om de kaalslag te stoppen. Bij Scala werken zeventig docenten en vele vrijwilligers. Het instituut betaalt drie ton aan huur. 'Als je denkt dat het bij Scala alleen gaat om een pianoles of een gitaarles, dan heb je het niet begrepen. Je haalt de complete voedingsbodem voor amateurkunst en -muziek weg.'

Het MEC in Rouveen, geopend in 2007, draait zonder subsidie. Voor een paar projecten krijgt de school overigens wel geld. Voor Staphorst 200 jaar was er wat subsidie en voor muziek voor peuters krijgt MEC ook geld. Het gaat met elkaar om slechts een paar duizend euro. De 200 leerlingen krijgen prima les en eigenaren Hans en Cindy van Dongen verdienen een redelijke boterham. Ze openden ook een vestiging in Hoogeveen die op dezelfde manier werkt. Hoe kan dat?

'Wij maken zelf schoon, zetten zelf de koffie, huren ZZP-docenten in, hebben een relatief goedkoop pand en we hanteren tarieven die kostendekkend zijn', beantwoordt Hans van Dongen in het kort deze vraag. Toch leidt de school op voor muziekdiploma's A, B, C en D. 'Het is net als met aardbeien verkopen. Je koopt ze in, verkoopt ze iets duurder, houdt er wat aan over en je moet ze lekker vinden. We vinden het prachtig om met muziek bezig te zijn. Het is ons leven. We hoeven er niet rijk van te worden, maar we moeten wel bedrijfsmatig denken.'

Eerlijk is eerlijk de 200 leerlingen van MEC Rouveen kunnen niet alle instrumenten bespelen. Maar toch kan tachtig procent van het gevraagde ruimschoots worden geboden. 'Mocht er vraag zijn naar een bepaald instrument en meer leerlingen willen dat, dan zorgen we ervoor dat er een docent komt,' zegt Van Dongen. Hij kijkt ondertussen met verbazing naar de vele tonnen die over tafel gaan of worden geschrapt bij bijvoorbeeld Scala. 'Een Overijssels gedeputeerde kwam laatst bij ons kijken, hoe wij het toch doen. Nou zo dus. Zo moeilijk is het dus niet.'

15-06-11 - Meppeler Courant
Voetbal Staphorst krijgt geen cent

STAPHORST - De Voetbalvereniging Staphorst krijgt geen cent van de gemeente Staphorst voor de overname van veldinventaris. Hierdoor raakt de club in financiële problemen, heeft voorzitter Bé Veen gezegd. 'De gemeente wordt op oneigenlijke wijze eigenaar van onze spullen.'

Gisteravond besloot de raad van Staphorst geen geld beschikbaar te stellen. De weg hier naar toe was een opmerkelijke. De problemen beginnen al bij de bouw van de nieuwe accommodatie. Omdat de gemeente van een laag btw-tarief gebruik wenste te maken, moest het hele complex overgedragen worden aan de gemeente. De Belastingdienst stelde die eis.

Veel zaken waren eigendom van de club. Zonder lijst met eigendommen werd in een -volgens de voetbal - wat vage setting besloten dat het om 80.000 euro ging. Staphorst zegt dat dit bedrag in goed overleg overeen is gekomen en dat dit in termijnen van 2.500 euro per jaar wordt betaald.

De voetbalvereniging zegt dat een ambtenaar met een hele grote natte vinger op tachtig mille kwam. Zou het meer worden, dan zouden de partijen er 'als heren uitkomen'. Later volgde een onafhankelijke taxatie en die kwam uit op 144.000 euro. De werkelijke kosten zijn volgens de club - als je alles meetelt, zelfs 219.000 euro.

Doordat de vereniging het geld niet kreeg, terwijl er in het verleden wel was geïnvesteerd ontstonden er problemen. VVS klopte aan bij de gemeente. Of het bedrag toch gekapitaliseerd kon worden. De club ging akkoord met 56.516 euro. Een schijntje, vergeleken met de werkelijke kosten, maar er kon een streep gezet worden onder de kwestie die al jaren ettert.

B en W kwamen met twee voorstellen op de proppen: geen geld geven of 56.516 euro betalen. Drie weken geleden begon een politieke soap. CU-raadslid Hutten verliet de zaal, omdat hij een functie vervult bij de voetbalclub. Een CDA-amendement om 56.516 euro over te maken, maar de 2.500 euro op jaarbasis te schrappen, haalde het niet. De stemmen staakten. De Gemeentewet schrijft voor dat wanneer een lid de zaal verlaat, de raad voltallig is. Bij stakende stemmen is het voorstel verworpen.

Gisteravond kwam het CDA met een iets ander amendement op de proppen, waarbij het bedrag hetzelfde zou blijven. Wederom staakten de stemmen. Daarna kwam het reguliere voorstel van B en W in stemming: Niets doen of toch betalen? Alle partijen, behalve de PvdA stemden tegen betalen, waarna VVS met lege handen bleef zitten.

Voorzitter Bé Veen is telergesteld. 'Staphorst wordt op oneigenlijke wijze eigenaar van onze spullen. We hebben het geld nodig, maar we redden ons wel. Als vertegenwoordigers van de gemeente voortaan thuiswedstrijden willen bezoeken, moeten ze een kaartje kopen. Ze laten ons barsten, terwijl ze wel altijd zeggen dat wij goede ambassadeurs zijn', zegt Veen. Hij is er geen voorstander van om naar de rechter te stappen. 'Dat kost klauwen met geld'.

26-05-11 - de Stentor
Dramadossier nog niet gesloten

STAPHORST - Een 'dramadossier' waar nu eindelijk een dikke streep onder gezet moet worden. Zo werd het langslepende conflict tussen de gemeente en Voetbalvereniging Staphorst over de overname van veldinventaris dinsdag in de raad omschreven.

Toch lukte het weer niet de kwestie definitief op te lossen. Een voorstel om de club éénmalig 56.516 euro te betalen kreeg 8 stemmen voor en 8 tegen zodat de stemmen staakten.

Het conflict ontstond in 2008 toen de gemeente en de voetbalclub een contract tekenden voor de bouw van een nieuwe accommodatie op Sportpark Noorderslag. De gemeente investeerde zo'n 1,8 miljoen euro in het gebouw, de voetballers betalen jaarlijks 25.000 euro huur. Naast de VV Staphorst zijn er ook enkele andere verenigingen die gebruik maken van het gebouw. Dat medegebruik zorgt voor een gunstig belastingtarief voor de gemeente.

Punt is echter dat de VV Staphorst al de nodige investeringen had gedaan op het sportpark in bijvoorbeeld verlichting, doelen, bestrating en hekwerk. In 2008 werd overeengekomen dat de gemeente die zaken zou overnemen. Gemeente en de club verschillen echter van mening over hoeveel geld daarvoor betaald zou moeten worden. En over de vraag of daar destijds überhaupt sluitende afspraken over gemaakt zijn.

Tijdens het overleg schatte de club uit de losse pols dat alleen de verlichting en doelen al 80.000 euro waard zouden zijn. Omdat het contract snel getekend moest worden zodat de bouw kon beginnen, werd er toen geen gedegen inventaris opgesteld. Inmiddels is echter gebleken dat de spullen in totaal 144.500 euro waard zijn. De raad mocht dinsdag beslissen of de club nu de resterende 56.516 euro ook vergoed moet krijgen of dat de gemeente het eerder genoemde bedrag van 80.000 euro mag aanhouden.

Dat bedrag van 80 mille wordt nu in jaarlijkse termijnen van 2.500 euro aan de club betaald. Iets waar de VV Staphorst niet erg blij mee is omdat de club daardoor op korte termijn rekeningen niet kan voldoen. In een uitgebreide brief aan de raad kwam de club daarom zelf met een compromis; geef ons nu het bedrag van ruim 56 mille en dan laten we de jaarlijkse betalingen vallen. "Dat lijkt ons een heel redelijk voorstel", vertelt voorzitter Bé Veen. "Wij zijn bereid water bij de wijn te doen omdat we dit graag willen oplossen."

Het CDA was bereid dit voorstel over te nemen en diende daar een amendement voor in. Dat kreeg wel steun van PvdA en Gemeentebelangen, maar niet van ChristenUnie en SGP. Die eerste wil maximaal 37.000 euro betalen, de tweede houdt het liever bij jaarlijkse termijnen van 2.500 euro. Omdat de stemmen dinsdag staakten, komt het voorstel over drie weken opnieuw op de agenda.

18-05-11 - de Stentor
Plan voor zorg in de buurt

STAPHORST - Tientallen ouderen uit Staphorst zijn de afgelopen jaren naar buurgemeenten als Meppel vertrokken, omdat ze in hun eigen dorp geen geschikte woning konden vinden.

Als het aan de gemeente ligt, komt daar echter verandering in. Het college van Staphorst wil ruim 3 ton uittrekken voor het realiseren van zogenoemde woonservicegebieden in de gemeente. Dat zijn gebieden waarin alle zorg en voorzieningen voorhanden zijn om te zorgen dat senioren of mensen met een beperking er prettig kunnen wonen.

Een groot deel van het te investeren bedrag komt overigens van de provincie Overijssel. Staphorst heeft daarmee afgesproken dat ze ernaar streeft dat per 1 januari 2015 de helft van de huishoudens in de gemeente in een woonservicegebied woont. Het is de bedoeling dat er zowel in de kern Staphorst als in Rouveen en IJhorst zulke gebieden komen. De gemeente heeft hiervoor samen met Bureau Innowoon een plan gemaakt.

Daaruit blijkt dat er de komende jaren nog het nodige moet gebeuren om de doelstelling voor 2015 te halen. De gemeente Staphorst heeft op het moment bijvoorbeeld nog een flink tekort aan zowel (verpleeg)instellingen met 24-uurs zorg binnen de muren als aan woningen waarin die 24-uurszorg op afroep beschikbaar is. Dat terwijl dit soort grotere 'beschermd wonen locaties' noodzakelijk zijn voor een woonservicegebied.

Plannen om het tekort op te lossen zijn er wel. Zo is in Staphorst verzorgingshuis De Berghorst onlangs begonnen met de aanbouw van een nieuwe vleugel, waarin ook ruimte komt voor verpleeghuiszorg. Daarnaast heeft de Stichting Zorg Staphorst vergevorderde plannen om aan de Lommertsteeg een reformatorisch verzorgingshuis te beginnen waarin de zorg geleverd zou worden door Zorgcombinatie Noorderboog. Die laatste organisatie zou dan ook zorg kunnen leveren op een 'satellietlocatie' in IJhorst. En in Rouveen is Zorgcombinatie Zwolle samen met onder andere woonstichting VechtHorst bezig met een plan voor een woonservicegebied. Dat zou dan uitgebreider worden dan het complex met dertig verpleeghuisbedden dat al gepland stond voor de Korte Kerkweg.

Andere mogelijkheden die in het uitvoeringsplan genoemd worden, zijn onder meer de ontwikkeling van nog een extra woonzorglocatie in de omgeving van het Medisch Centrum in Staphorst, het realiseren van een multifunctionele accommodatie op de plek van het Dienstencentrum en de ontwikkeling van luxe, aangepaste appartementen op bijvoorbeeld de locatie Timmerfabriek.

Het uitvoeringsplan van de gemeente en het benodigde krediet van 327.500 euro hiervoor zijn vorige week opiniërend besproken in de raad. Daarbij bleken alle fracties voorstander van het idee achter het plan - mensen de kans geven langer (zelfstandig) in de gemeente blijven wonen. Wel vonden zowel de PvdA als CU het (uitgebreide) uitvoeringsplan nog een 'hoog utopiegehalte' hebben.

Ook vroeg CU zich af of de regierol die de gemeente heeft in het plan niet wat overdreven wordt. De verschillende zorglocaties moeten immers toch ontwikkeld worden door (particuliere) organisaties als zorgverleners en projectontwikkelaars. De raad neemt op 24 mei een besluit over het plan en het krediet.

13-05-11 - Meppeler Courant
Geld SC Rouveen een probleem

ROUVEEN - 1,4 miljoen euro voor een nieuwe accommodatie voor SC Rouveen, zoals een meerderheid van de gemeenteraad wil, is niet zomaar gevonden. 'De tijd van een overheid die leuke dingen voor leuke mensen kan doen, ligt ver achter ons', laat wethouder Sytse de Jong van Financiën van de gemeente Staphorst weten.

Het is algemeen bekend dat de gemeente Staphorst krap bij kas zit. De komende jaren moet er flink bezuinigd worden om financieel het hoofd boven water te houden. Het ambtenarencorps wordt verkleind, de bibliotheken in Rouveen en IJhorst verdwijnen, allemaal om te bezuinigen. Elk dubbeltje moet worden omgedraaid.

Deze week ging de gemeenteraad van Staphorst in meerderheid akkoord met zeventig mille noodkrediet voor SC Rouveen. De accommodatie is er zo belabberd aan toe dat er wat moet gebeuren om de veiligheid te kunnen garanderen. Al tien jaar lang wordt gesproken over nieuwbouw. Een meerderheid van de raad wil binnen nu en drie jaar starten met nieuwbouw voor de club, kosten rond de 1,4 miljoen euro. Een enorm bedrag voor de gemeente. De vorige wethouder Financiën, Henk Hutten gaf in deze krant aan dat de financiering van de Combischool in Rouveen (5 miljoen euro) ook met veel moeite tot stand gebracht kon worden.

De nieuwe wethouder Financiën, Sytse de Jong, laat weten dat 1,4 miljoen voor een nieuw voetbalpand niet zomaar even opgehoest kan worden. 'We moeten bezuinigen om de gemeentelijke begroting op orde te krijgen. Bij de kaderstelling voor de begroting 2012 en de bijbehorende meerjarenraming zal de raad verantwoorde keuzes moeten maken. Uitgangspunt daarbij is het coalitieakkoord.'

Daarin staat het pand voor SC Rouveen op uitstelbaar. Een nieuw onderkomen is dus niet volgens de afspraken die de coalitiepartners zelf maakten bij aanvang van de nieuwe 'regeerperiode.'

'Verantwoord kiezen is wat anders dan voor een volle publieke tribunen doen voorkomen dat een nieuw gebouw toch zo gemakkelijk moet kunnen', zegt De Jong, verwijzend naar de vorige raadsvergadering, waarbij tientallen Rouveners aanwezig waren. Ze gaven aan dat er eindelijk wat moest gebeuren na al die jaren wachten.

'Het zou ongeloofwaardig overkomen, te stellen dat het voorzieningenniveau op min of meer hetzelfde peil kan blijven, terwijl er daarnaast onbekommerd extra kan worden geïnvesteerd. Een geldstroom die in de ene richting wordt afgebogen, kan niet tegelijk de andere richting blijven uitgaan. Iedere cent die aan een accommodatie moet worden besteed, kan niet meer aan andere zaken worden besteed.'

11-05-11 - Meppeler Courant
Kale kip moet gouden eieren leggen

SC Rouveen wil een nieuw accommodatie en de vereniging verdient ook een nieuw pand. Al tien jaar wordt de club aan het lijntje gehouden. Probleem is alleen dat er geen geld is. Geen stuiver. Gisteravond stelde de raad zeventig mille beschikbaar om tijdelijke maatregelen te treffen, zodat er veilig gesport kan worden. Het pand is er dramatisch aan toe. Als het buiten regent, druppelt het binnen.

Een nieuw onderkomen kost ruim een miljoen euro, wellicht wat meer. Geld dat er niet is. Zo simpel is het. Toch willen CDA, ChristenUnie en PVDA, een meerderheid, dat er binnen een paar jaar een nieuw pand staat. Dat wordt heel lastig. Nu al moet de gemeente onvoorstelbaar bezuinigen om financieel het hoofd boven water te houden. Het ambtenarenbestand wordt ingekrompen en verder moet letterlijk elk dubbeltje worden omgedraaid. De bibliotheekvoorzieningen in Rouveen en IJhorst gaan waarschijnlijk dicht. Geen geld.

De combischool in Rouveen, kosten 5 miljoen euro, was financieel al een brug te ver. Voormalig wethouder van Financiën Henk Hutten gaf een paar maanden geleden in deze krant aan dat alle boekhoudkundige zeilen bijgezet moesten worden om het pand te realiseren. Nu dus SC Rouveen. Weer ruim een miljoen euro. De kale kip moet weer gouden eieren leggen. De nieuwe wethouder Financiën moet wel een goochelaar zijn.
Ruim een miljoen voor een nieuwe accommodatie, terwijl er geen geld is. Geen dubbeltje. Hoe moet dat? Wethouder Sytse de Jong van Financiën heeft al laten weten dat het een lastig verhaal wordt. Tonnen voor de voetbal kunnen volgens hem niet zomaar opgehoest worden. 'Verantwoord kiezen is wat anders dan voor een volle publieke tribunen doen voorkomen dat een nieuw gebouw toch zo gemakkelijk moet kunnen. Het zou ongeloofwaardig overkomen te stellen dat het voorzieningenniveau op min of meer hetzelfde peil kan blijven, terwijl er daarnaast onbekommerd extra kan worden geïnvesteerd', aldus de wethouder in deze krant.

Wat hij zegt, is simpel: De koek blijft even groot of even klein, hoe u het wilt, we moeten hem alleen anders aansnijden. Ruim een miljoen euro voor SC Rouveen betekent misschien dat de bibliotheek in Staphorst ook dicht moet of dat er andere hele vervelende maatregelen genomen moeten worden. De herinrichting Oude Rijksweg/Gemeenteweg schrappen? Uitkeringen korten? De sporthal sluiten? Het is uw geld.

06-05-11 - Meppeler Courant
Oud pand SC Rouveen slokt 70 mille op

ROUVEEN - B en W van de gemeente Staphorst hebben 70.000 euro nodig om de accommodatie van SC Rouveen zo op te kalefateren dat de periode tot een nieuw onderkomen overbrugd kan worden.
Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad waar op dinsdagavond 10 mei over vergaderd wordt. Ook is er ruim zes mille nodig om te zorgen voor tijdelijke extra kleedruimtes.

De vereniging heeft nu 26 teams en de verwachting is de groei er nog niet uit is. Vooral het vrouwenvoetbal is populair. Er wordt geen geld uitgetrokken voor legionellabestrijding. De vereniging wordt opgedragen een logboek bij te houden van het aantal spoelingen dat gedaan wordt. Het gebouw is zwaar verouderd en afgekeurd. Al tien jaar wordt gesproken over nieuwbouw.
CDA, CU en PvdA in Staphorst, een meerderheid, zeiden vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering dat er snel gestart moet worden met de bouw van een nieuw onderkomen voor SC Rouveen op de huidige locatie, het liefst nog tijdens deze raadsperiode. Het huidige onderkomen verkeert door gebrekkig onderhoud in slechte staat.

Om gelden vrij te maken voor de nieuwbouw moeten andere investeringen geschrapt of gekort worden. De gemeente Staphorst zit zeer krap bij kas en het wordt dus spannend of het geld gevonden kan worden. Volgende maand wordt de nieuwbouw apart behandeld tijdens de vergadering over de kadernota. Hierin wordt besloten hoeveel geld waarvoor uitgetrokken wordt de komende jaren.

Nieuwbouw wordt geraamd op 1, 4 miljoen euro. Met de bouw kan binnen drie jaar begonnen worden als de gemeenteraad hier volgende maand toe beslist. Het geld moet er natuurlijk wel zijn. Eigen werkzaamheid wordt ook belangrijk.
Tot het zover is, moet er toch zeventig mille verspijkerd worden om ervoor te zorgen dat clubleden en gasten veilig hun sport kunnen beoefenen. Nu staan tijdens een regenbui emmertjes in de gang.

B en W van Staphorst zien graag dat in de volgende bestuursperiode besloten wordt over nieuwbouw. Het huidige pand zou zo opgeknapt kunnen worden, dat het weer jaren vooruit kan. Het college en ook Gemeentebelangen vinden dat er eerst een structuurvisie moet komen, waar in moet staan of voetbal op deze locatie voor de toekomst wel of niet wenselijk is.
Een raadsmeerderheid zei vorige week echter dat er maar eens knopen doorgehakt moeten worden. Nieuwbouw dus.

Een werkgroep, bestaande uit leden van SC Rouveen en de gemeente, heeft aangegeven dat investeren in het huidige wrakke onderkomen weggegooid geld is. De groep pleit voor nieuwbouw op de huidige locatie. Het oude onderkomen zou tot die tijd in de benen gehouden moeten worden met minimale middelen. Een raadsmeerderheid steunt dit.

23-03-11 - Meppeler Courant
Drie gemeenten onderzoeken samenwerking

Staphorst - De gemeente Staphorst trekt vijftig mille uit voor een onderzoek naar verregaande samenwerking met Dalfsen en Zwartewaterland. De beide andere gemeenten doen hetzelfde. De eerste bevindingen moeten in juni al bekend zijn. De zelfstandigheid van Staphorst mag absoluut niet in gevaar komen.

ChristenUnie en PvdA zijn tegen het geven van dit geld. Ze vinden het eigenlijk te vroeg om een dergelijk bedrag uit te trekken. De rest van de raad gaf gisteravond wel groen licht. Zwartewaterland en Dalfsen kijken ook naar andere gemeenten voor samenwerking. Dalfsen zou mogelijk met Hardenberg en Ommen of met Zwolle een relatie aan kunnen knopen, Zwartewaterland kijkt ook naar Steenwijkerland.

Staphorst kan in het slechtste geval alleen overblijven. Als kleinste gemeente van Overijssel ontstaat er dan een probleem. Dit ontlokte SGP'er Jan Visscher de uitspraak: 'Eenzaam hoeft niet verkeerd te zijn'. Deze partij houdt onwrikbaar vast aan de zelfstandigheid van de bijzondere gemeente Staphorst. 'Er moet een intentieverklaring komen waarin de gemeenteraden aangeven echt met z'n drieën verder te willen',aldus PvdA-raadslid Liesbert Lubberink. Volgens haar had dat al lang moeten gebeuren. Ze werd gesteund door de ChristenUnie die dit ook vindt. 'Al eerder hadden we elkaars nieren moeten proeven'. Deze partijen horen dat de buurgemeenten niet alleen naar Staphorst kijken en dat het draagvlak niet overal groot zou zijn om samen te werken.

Investering
Volgens burgemeester Joop Alssema is het klip en klaar dat de buurgemeenten de samenwerking met Staphorst en elkaar op één hebben staan. Mocht het zo zijn dat Dalfsen en Zwartewaterland uiteindelijk toch naar een andere gemeente gaan - wat hij absoluut niet verwacht - dan is volgens de burgemeester de investering niet weg. 'We weten dan precies waar we de samenwerking moeten zoeken'. In dat geval kijkt Staphorst ook naar Meppel, Zwolle of Hardenberg.

Samenwerking tussen de drie gemeenten is volgens Alssema absoluut noodzakelijk om de kosten in de hand te houden, de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Volgens de burgemeester is het zaak vaart achter het onderzoek naar samenwerking te zetten. Wordt langer gewacht, dan kunnen de buurgemeenten afhaken. 'We kunnen niet langer wachten, dan kunnen we het schudden'.

Staphorst trekt ook 79.000 euro uit om een forse bezuiniging in de eigen organisatie door te voeren. Een bureau ondersteunt het college bij deze ingrijpende maatregelen die de komende jaren hun beslag moeten krijgen. Bij de bezuinigingen wordt er fors gesneden in de formatie. In totaal gaat het om acht fté.

Kostenbesparing
Door de gemeentesecretarissen van Zwartewaterland, Dalfsen en Staphorst is in april vorig jaar al een visie op de verdere samenwerking tussen Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland met de naam 'Samen op pad' geschreven. Het doel is om op meerdere terreinen intensiever te gaan samenwerken. Gehoopt wordt op een kostenbesparing van vijf tot misschien wel twintig procent. Voor de burger maakt het weinig uit of ICT in Staphorst of elders gebeurt of dat de personeelsafdeling in Dalfsen zit.

17-02-11 - de Stentor
Raad: stijging rioollasten nog steeds te fors

STAPHORST - De rioollasten in Staphorst gaan de komende jaren een stuk minder omhoog dan gepland. Het college stelde eerder voor de rioolheffing jaarlijks met 9,5 procent te verhogen, maar na protest van de raad is dat teruggebracht naar 6,6 procent.

Dat is overigens nog steeds teveel naar de mening van veel raadsfracties. Het college kreeg daarom opdracht te kijken of de lastenverzwaring verder beperkt kan worden.

Volgens het college is de stijging van de rioolheffing nodig omdat er de komende jaren een paar flinke investeringen aan zitten te komen. Ook krijgt de gemeente er over een paar jaar een aantal verplichte riooltaken bij. De raad liet in januari echter al weten het rioleringsplan te ambitieus te vinden en de lastenstijging te hoog. "Landelijk ligt die stijging veel lager."

Inmiddels is het rioleringsplan aangepast. Zo worden de komende jaren alleen de urgente gebreken en schades aan de riolering aangepakt en wordt ander onderhoud doorgeschoven. Een stap in de goede richting, maar nog niet genoeg, vonden veel fracties. Het college gaat het plan nog een keer onder de loep nemen.

17-02-11 - de Stentor
Ontwerpen schoolplein MCR kan binnenkort van start

STAPHORST - Het ontwerp voor het schoolplein bij de Multifunctionele Combischool laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.

De raad bleek dinsdag overwegend positief over het voorstel om 245.000 euro uit te trekken voor het plein. Op 8 maart neemt ze een besluit over het voorstel; daarna gaat het ontwerpbureau zo snel mogelijk aan de slag.

Het bedrag van 245.000 euro is niet alleen bestemd voor het ontwerp en de aanleg van het plein. Met het geld wordt ook de rest van het terrein rond de MCR ingericht. Een groot deel van het bedrag is bestemd voor het ophogen van het terrein en het aanleggen van bestrating. Geld voor nieuwe speeltoestellen is er niet bij; de gemeente gaat er vanuit dat voor het plein bestaande toestellen hergebruikt kunnen worden.

De bouw van de MCR kost de gemeente al zo'n vijf miljoen. In dat bedrag was echter nog geen budget opgenomen voor de aanleg van het schoolplein. Wethouder Klaas Brand beloofde de raad dat dit het laatste krediet is dat nodig is voor de MCR. "Hierna komt alleen nog de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar daar heeft de raad eerder al geld voor uitgetrokken."

Het is de bedoeling dat het plein in augustus klaar is. De twee basisscholen die onderdak krijgen in de MCR hopen dat ze in de zomervakantie kunnen verhuizen. Of dat gaat lukken, is de vraag. Door de strenge vorst in november en december liep de bouw van de school vertraging op.

Bouwbedrijf De Witte is nu keihard aan het werk om de school toch zo snel mogelijk af te maken. Brand: "Ze werken als beesten en daar heb ik grote waardering voor. Maar de verhuizing lijkt nu toch eerder richting de herfstvakantie te gaan."

09-02-11 - Meppeler Courant
Kritiek op fietsverbod

Staphorst - De gemeenteraad van Staphorst is kritisch over het verbieden van het fietsverkeer tussen de stovonde en de Hoogeweg.

De Rijksweg en een deel van de Achthoevenweg worden zo fietsvrij gemaakt. Fietsers moeten dan via de Muldersweg en de Hoogeweg rijden. B en W stellen dit voor, omdat dit veiliger zou zijn voor de fietsers.

Vooral CU en SGP zijn kritisch. Het verbieden zou niet nodig zijn. Het is dan ook de grote vraag of het voorstel het uiteindelijk haalt.

09-02-11 - Meppeler Courant
Ontboezeming zorgt voor verbazing

Staphorst - Het heeft de tongen in beweging gebracht: de ontboezeming van oud-wethouder van Financiën en nu raadslid voor de CU, Henk Hutten, dt de financiering van de Combischool in Rouveen wettelijk gezien op het randje van het toelaatbare was. Eigenlijk kan de gemeente het miljoenenproject niet aan, zo betoogde hij vorige week donderdag.

De combischool kost de gemeente 4,9 miljoen euro. Door een aanbestedingsvoordeel is dit wel 1,1 miljoen goedkoper dan aanvankelijk was gepland. Gisteravond tijdens de raadsvergadering werd er geen woord over gerept, maar een rondje langs de fracties geeft aan dat de opmerkingen voor verbazing zorgden. 'Jammer dat de CU nu pas erkent dat de financiering niet deugde', zegt PvdA-fractievoorzitter Jippe Hoekstra. 'Mijn voorganger Henk Messchedorp maakte bij de behandeling van het voorstel al duidelijk, dat de wijze waarop het college het project wilde financieren, in strijd was met alle regels van behoorlijk bestuur. Henk Hutten verdient een pluim omdat hij nu in het openbaar durft te erkennen dat het niet goed zat.'

Adri Hekman van GB, nu collegepartij, las de verhalen met open mond. 'Een wethouder met een dergelijke financiële achtergrond had nee moeten zeggen tegen de school. Hoe is het mogelijk dat een man met zo'n statuur en een spagaat zat. Je kunt het betalen of het kan niet.'

De huidige wethouder van Financiën in Staphorst, Sytse de Jong (SGP), wil nier reageren op de uitlatingen van zijn voorganger. 'Het lijkt me niet verstandig in de krant op uitlatingen van Henk Hutten te reageren.'

Jacob Spiker, fractievoorzitter van het CDA, zegt dat het niet zo was dat er geen geld was, maar dat het ging om de manier van gelden aan de reserves onttrekken. 'Het is niet chic om dat in de openbaarheid te brengen, maar wel eerlijk.'

Jan Visscher van de SGP, zegt het niet eens te zijn met Hutten. Volgens hem deugde de manier van financieren. Hij wijst ook naar de provincie die de gemeentelijke begroting goedkeurde.

09-02-11 - Meppeler Courant
Raad kiest voor 'eigen omroep'

Staphorst - De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond in meerderheid gekozen voor de nieuwe Stichting Lokale Omroep Staphorst als degene die mag uitzenden in de gemeente.

De CU en de SGP kozen voor de SLOS, de rest van de raad ging voor Vechtdal FM, die ook een aanvraag indiende. B en W hebben ook een voorkeur voor Vechtdal FM. De omroep bestaat al veel langer en heeft veel meer ervaring.
Alle stukken gaan nu naar het Commissariaat voor de Media, tot ongenoegen van de ChristenUnie die vindt dat alleen het oordeel van de raad opgestuurd moet worden, want daar gaat het immers om. Maar volgens burgemeester Joop Alssema is het transparant om alles naar het Commissariaat te sturen. Degene die uiteindelijk mag uitzenden, heeft recht op een gemeentelijke subsidie van 7.590 euro (- en niet 7.950 euro -red. website).

09-02-11 - Meppeler Courant
SGP kraakt verruiming

Staphorst - De SGP in Staphorst heeft gisteravond een vruchteloze poging gedaan om veranderingen in het evenementenbeleid and e gemeente Staphorst terug te draaien.

De partij diende een motie in, maar deze werd niet gesteund door de rest van de raad. De SGP is er tegen dat het geluidsniveau op evenemententerrein De Tippe wordt verruimd van 70 naar 75 decibel.

Volgens burgemeester Alssema van Staphorst is de verruiming nodig, omdat er op De Tippe anders geen evenementen meer gehouden kunnen worden. De verruiming van de eindtijden in het buitengebied naar 00.30 uur met een uitloop tot één uur (- dit is onjuist; om 01.00 uur moet de muziek stoppen, 01.30 uur stopt de drankverstrekking en om 02.00 uur moet het evenement beëindigd zijn -red. website), stuit de SGP tegen de borst. De SGP wijst op het overmatig alcoholgebruik dat hiermee in de hand wordt gewerkt.

De SGP ageert ook tegen het voornemen om sommige evenementen ook toe te staan in de kern van Rouveen of IJhorst. Deze zogeheten dubbelbestemming kan volgens de partij echt niet.

09-02-11 - Meppeler Courant
Vlaggen vanaf torens is verleden tijd

Staphorst - Vanaf de twee kerktorens van Staphorst en Rouveen wordt niet meer gevlagd op feestdagen.

De torens zijn van de gemeente en het is niet meer verantwoord om ambtenaren naar boven te sturen. Arbotechnisch is de boel afgekeurd. Het is simpelweg te gevaarlijk. Dat heeft wethouder Brand gisteravond gezegd.

De torens zo verbouwen dat het wel weer kan, is volgens B en W niet te doen. Een lange traditie eindigt op deze manier. De gemeente plaatst ter compensatie vlaggenmasten op de kop van de Markt in Staphorst en op het Kerkplein in Rouveen.

28-01-11 - Meppeler Courant
Het jaar van het Bijbels voorwoord

Staphorst - Met tussenpozen heeft het een jaar geduurd; een Bijbels voorwoord opstellen voor een wetenschappelijk archeologisch rapport in Staphorst. Wat was het probleem? Het feit dat in het rapport melding wordt gemaakt van een miljarden jaren oude aarde, terwijl veel mensen in Staphorst geloven in een jonge wereld. De schepping zou volgens hen zo'n zesduizend jaar geleden plaats hebben gevonden.

e kwestie begon vorig jaar toen bureau BAAC het concept voor de archeologische waarden- en advieskaart presenteerde. In de nota werd gesteld dat de aarde miljarden jaren oud is. Een dergelijk rapport moet elke gemeente hebben. Het is belangrijk dat je weet wat je aan archeologische zaken in de bodem kunt aantreffen en hoe je daar mee om moet gaan. De CU, gesteund door de SGP, vond dat er een voorwoord moest komen, waarin moest staan dat een groot deel van de Staphorster gemeenteraad een oude aarde afwijst.

Het werd internationaal nieuws. In Staphorst zou men de steentijd ontkennen, zo kopten heel wat kranten. 'Ik had wel verwacht dat de regionale pers hier aandacht aan zou besteden, maar ik verwachtte niet dat het landelijke bekendheid zou krijgen. Wanneer ik sommige reacties lees, dan maak ik me zorgen over de enorme onverdraagzaamheid die getoond wordt, zo gauw je zegt dat God de Schepper van alles is', aldus Klaas Harke, toenmalig raadslid van de ChristenUnie en degene die met het idee voor een voorwoord op de proppen kwam.

CU en SGP hielden vast aan hun wens. 'Salomo, de meest wijze man ooit, schrijft in het Boek der Spreuken (3: 19-20): De Heere heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid. Door Zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druppen dauw. We stellen vast dat velen deze waarheid niet willen geloven', aldus SGP-raadslid Arie den Ouden. 'Het merkwaardige is dat deze mensen de uitkomsten van de seculiere wetenschap als bewezen achten. Als we één kernwoord moeten noemen om de seculiere wetenschap te karakteriseren, dan is dat het woord: hypothese. Er wordt aangenomen… En dat wordt dan wel geloofd. Het is dus geen geloof tegenover feit, maar geloof tegenover geloof.

'Creationistische wetenschappers tonen volgens Den Ouden aan dat de schepping en de zondvloed realiteiten zijn geweest. Het blijkt dat het ontstaan van zoutlagen, fossiele brandstoffen, de scheiding van werelddelen en de vorming van grillige aardlagen alleen door enorme krachten en hoge temperaturen in relatief korte tijd ontstaan zijn. Ook radiometrische metingen blijken te falen', aldus Den Ouden. 'De moderne wetenschap die nog zeer jong is, heeft gewoon nog wat meer tijd nodig.'

Diverse voorwoorden passeerden de revue. Twee weken geleden kwam de SGP met de suggestie om te schrijven dat de raad van Staphorst uiting wil geven aan het Bijbelse gegeven dat de aarde ca. 6.000 jaar oud is. 'Het hypothetische uitgangspunt van de evolutionistisch georiënteerde wetenschap wordt door ons niet gedeeld.'

De PvdA in Staphorst verzette zich hier tegen. Ondanks dat het voorwoord los staat van de inhoud, is het onderdeel van een formeel overheidsbesluit en dus zou een dergelijke passage staatsrechterlijk niet juist zijn. 'De opvatting van de meerderheid van de raad over het ontstaan van de aarde is een geloofsopvatting die gerespecteerd kan worden, maar in dit document kan je niet schrijven dat de meerderheid van de raad een opvatting heeft die gebaseerd is op een geloofsovertuiging. De scheiding tussen kerk en staat is ook voor Staphorst een staatsrechtelijk gegeven, dus is het ongewenst dat de godsdienstige visie van raadsleden in het voorwoord wordt vermeld', aldus fractievoorzitter Jippe Hoekstra. 'Het is wel verantwoord om in een voorwoord aandacht te vragen voor wat er in de gemeenschap leeft.'

PvdA, CU en SGP staken de koppen bij elkaar om tot een compromis te komen. Die kwam er. Een nieuw definitief voorwoord is opgenomen.

'Als raad van de gemeente Staphorst zijn we ons bewust dat dit uitgangspunt (oude aarde) door een groot deel van de inwoners van de gemeente op grond van het Bijbelse gegeven van een betrekkelijk jonge, geschapen aarde, afgewezen wordt.De raad wil beide standpunten respecteren. Dat betekent dat goedkeuring van deze nota door de raad niet uitgelegd mag worden als een expliciete en unanieme keuze voor of instemming met één van bovenstaande uitgangspunten.'

27-01-11 - de Stentor
'Drie wijzen' bedenken nieuw Bijbels voorwoord

STAPHORST - De SGP, ChristenUnie en PvdA in Staphorst hebben samen een nieuw 'Bijbels' voorwoord geschreven voor de archeologienota.

Daarin staat dat de raad van Staphorst zowel het standpunt van een miljoenen jaren oude aarde als de Bijbelse visie van een betrekkelijk jonge aarde wil respecteren. Alle partijen stemden dinsdagavond in met dit compromis.

Over de nota is al veel discussie gevoerd. De ChristenUnie en SGP hadden er grote moeite mee dat onderzoeksbureau BAAC in de archeologische kaart van Staphorst uitgaat van de evolutieleer en dus van een aarde van miljoenen jaren oud. Een voorwoord bij het rapport, met daarin de tekst dat de (meerderheid van de) raad een Bijbels standpunt over de ouderdom van de aarde aanhangt, vond de PvdA echter geen goed idee.

Uiteindelijk zijn de drie partijen er toch samen uit gekomen. Piet la Roi (CU), Arie den Ouden (SGP) en Jippe Hoekstra (PvdA) leverden dinsdag een amendement in met een nieuwe tekst die volgens La Roi 'breed gedragen en formeel correct' is. Dankzij het compromis van deze 'drie wijze mannen' - zoals CDA'er Jacob Spiker ze noemde - is de nota nu unaniem vastgesteld.

Hoekstra riep de gemeente nog wel op om meer te doen met de archeologische rijkdom in de gemeente. "Uit het rapport van BAAC blijkt dat er waarschijnlijk nog veel te vinden is."

Hieronder leest u de volledige tekst van het voorwoord zoals dat toegevoegd wordt aan de nota.

Voorwoord

De archeologische verwachtingskaart en het toelichtende rapport voor de gemeente Staphorst zijn tot stand gekomen op basis van feiten, in de wetenschap gangbare theorieën en interpretaties. Voor de verwachtingskaart en het rapport hanteert BAAC bij de indeling van archeologische perioden en bij de datering van vindplaatsen het uitgangspunt van een miljarden jaren oude aarde, gebaseerd op radiometrische dateringen van gesteenten.

Als Raad van Staphorst zijn we ons bewust dat dit uitgangspunt door een groot deel van de inwoners van de gemeente op grond van het Bijbelse gegeven van een betrekkelijk jonge, geschapen aarde, afgewezen wordt.

De Raad wil beide standpunten respecteren. Dat betekent dat goedkeuring van deze nota door de Raad niet uitgelegd mag worden als een expliciete en unanieme keuze voor of instemming met één van bovenstaande uitgangspunten. De datering wordt door ons voor kennisgeving aangenomen.

Met inachtneming van het bovenstaande achten wij deze nota bruikbaar voor het doel waartoe ze opgesteld is: de bescherming van het bodemarchief dat zich binnen de grenzen van onze gemeente bevindt. Als zodanig is ze door ons vastgesteld.

De Raad der gemeente Staphorst

27-01-11 - de Stentor
Verdeeldheid over keuze lokale omroep Staphorst

STAPHORST - Het blijft spannend wie de komende jaren de lokale omroep van Staphorst mag worden. De raad is verdeeld over de keuze voor de Stichting Lokale Omroep Staphorst of VechtdalFM. De voorlopige stand; 8 stemmen voor de een, 8 voor de ander.

Het college geeft de voorkeur aan VechtdalFM omdat deze organisatie veel ervaring en een goede financiële basis heeft. CDA, PvdA en Gemeentebelangen gaan daar in mee. De ChristenUnie en SGP kiezen echter voor LOS omdat die zich puur op Staphorst richt.

Een amendement van de CU vóór LOS werd door de SGP gesteund. Normaal gesproken levert dat een meerderheid op, maar omdat Klaas Slager (SGP) afwezig was, staakten de stemmen met acht tegen acht. Dat betekent dat in de volgende raadsvergadering opnieuw over het amendement gestemd moet worden. Is de stand dan weer gelijk, dan wordt het verworpen en blijft de keuze van het college voor VechtdalFM overeind.

Overigens mag de gemeente alleen advies uitbrengen. Het Commissariaat voor de Media bepaalt wie de zendtijd en een jaarlijkse subsidie van 7.590 euro krijgt.

26-01-11 - Meppeler Courant
Kwestie Bijbels voorwoord na een jaar uit de wereld

Staphorst - PvdA, ChristenUnie en SGP hebben samen een Bijbels voorwoord geformuleerd voor de archeologische verwachtings- en beleidskaart in de gemeente Staphorst. Aan het begin van de nota komt te staan dat een groot deel van de inwoners van de gemeente een oude aarde afwijst, op grond van het Bijbelse gegeven dat de aarde betrekkelijk jong is en is geschapen.

De kwestie begon een jaar geleden toen een bureau de nota presenteerde. Elke gemeente moet een dergelijk rapport hebben. Het doel is inzicht te krijgen in mogelijk belangrijke archeologische plekken. In het rapport wordt uitgegaan van een miljarden jaren oude aarde. De ChristenUnie en de SGP kwamen hiertegen in het geweer. Zij wilden een voorwoord waarin opgenomen zou worden dat een groot deel van de gemeenteraad een dergelijke opvatting op Bijbelse gronden afwijst.

De PvdA in Staphorst stond kritisch tegenover een dergelijke passage. 'De scheiding tussen kerk en staat is ook voor de gemeenteraad een staatsrechtelijk gegeven, dus is het ongewenst dat de godsdienstige visie van raadsleden in het voorwoord wordt vermeld', zei fractievoorzitter Jippe Hoekstra. 'Het is wèl verantwoord om in een voorwoord aandacht te vragen voor wat er in de gemeenschap leeft. Dat neem je waar als raad en dat wil je ook wel aan iedereen vertellen en uitleggen.' De zinsnede dat een groot deel van de bevolking een oude aarde afwijst zou staatsrechterlijk wel juist zijn, aldus Hoekstra, ook jarenlang gedeputeerde in Utrecht.

ChristenUnie, SGP en de PvdA staken afgelopen weekend de koppen bij elkaar. Ze kwamen tot een compromis, waardoor de kwestie na een jaar de wereld uit is.

26-01-11 - Meppeler Courant
Stemmen staken over lokale omroep

Staphorst - B en W van Staphorst kunnen nog geen advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de media als het gaat om wie in Staphorst een lokale omroep mag starten, de nieuwe Stichting Lokale Omroep Staphorst (SLOS) of VechtdalFM.

GP en CU kiezen voor de SLOS, maar PvdA, CDA en GB hebben meer vertrouwen in VechtdalFM. Ook B en W kiezen voor deze laatste. Gisteravond staakten de stemmen: acht voor, acht tegen. Dit kwam omdat een fractielid van de SGP afwezig was.

Over twee weken wordt er opnieuw gestemd. Het Commissariaat bepaalt uiteindelijk wie recht heeft op de 7.950 euro (is 7.590 euro -red. website-) subsidie voor een zendmachtiging.

13-01-11 - de Stentor
Raad wil LOS een kans geven

STAPHORST - De race tussen VechtdalFM en de Lokale Omroep Staphorst (LOS) is nog niet gelopen. Beide stichtingen hebben een aanvraag gedaan om de komende vijf jaar lokale radiouitzendingen in Staphorst te mogen verzorgen.

Het college liet eerder weten een voorkeur voor VechtdalFM te hebben, omdat deze organisatie jarenlange ervaring en een goede financiële basis heeft. Maar een meerderheid van de raad ging daar dinsdag niet in mee.

Zowel de ChristenUnie als de SGP zien liever dat LOS de lokale omroep wordt. Deze stichting richt zich puur op Staphorst terwijl VechtdalFM ook Dalfsen en Ommen al bedient. Over twee weken bepaalt de raad definitief haar standpunt. Dit gaat dan als advies naar het Commissariaat voor de Media, dat uiteindelijk beslist wie de zendtijd én een jaarlijkse subsidie van 7.590 euro krijgt.

De meeste partijen staan overigens niet te springen om een gesubsidieerde lokale omroep. Zeker niet in een tijd waarin op andere instellingen als de bieb bezuinigd moet worden. Maar omdat het om een verplichte subsidie gaat, is er moeilijk onderuit te komen.

12-01-11 - Meppeler Courant
Weer hoop voor lokale omroep

Staphorst - ze voelden zich afgeschreven, maar ze hebben weer hoop, de oprichters van de Stichting Lokale Omroep Staphorst (SLOS).

Net als VechtdalFM dienden ze een verzoek in om in aanmerking te komen voor 7.950 euro subsidie om als nieuwe lokale omroep te mogen uitzenden. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) beslist uiteindelijk wie de machtiging krijgt, maar de gemeente mag een advies uitbrengen. B en W kozen voor VechtdalFM. Het is een organisatie die al jarenlang bewezen heeft dat ze bestaansrecht heeft. VechtdalFM wil uitbreiden naar Staphorst

CU en SGP kiezen voor de SLOS. De SGP wil eigenlijk geen geld uittrekken voor dit initiatief, maar omdat het wettelijk verplicht si, kiezen ze voor deze lokale nieuwe club. Hetzelfde doet de CU, waardoor een raadsmeerderheid de SLOS ziet zitten. B en W hebben een andere mening. Over twee weken gaan CU en SP ongetwijfeld een amendement indienen, waardoor het college haar voorstel moet aanpassen ten gunste van de nieuwe lokale omroep in Staphorst. GB en PvdA gaan voor VechtdalFM. Het CDA wil liever helemaal geen geld uittrekken.

12-01-11 - Meppeler Courant
Jonge aarde doet oude discussie weer oplaaien

Staphorst - Vorig jaar was het groot nieuws: de ChristenUnie wilde in de Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart voor Staphorst een voorwoord opnemen waarin staat dat een groot deel van de raad gelooft in een jonge aarde, een aarde die zo rond de 6.000 jaar geleden geschapen is.

De partij, gesteund door de SGP, wilde dit omdat in de nota uit wordt gegaan van een aarde van miljoenen jaren oud. Dit wordt door velen niet geloofd, met het oog op de bijbel. De Telegraaf meldde zelfs dat in Staphorst de steentijd niet bestaat. Gisteravond kwam het onderwerp weer aan de orde in de raad. De inhoud werd marginaal behandeld. Uiteraard ging het bijna alleen over het voorwoord. De SGP wilde weer een aanpassing, de PvdA ook.

Wat vind ik nou van dat gedoe om het voorwoord over een aarde die 6.000 jaar geleden geschapen zou zijn? Ik vind dat het moedig is van de CU en SGP om dit te berde te brengen, terwijl je weet dat er een enorm gekrakeel gaat ontstaan. De partijen komen uit voor hun geloof en dat mag. Daar zijn ze door hun achterban ook voor ingehuurd. Ze krijgen hoon over zich heen - dat weten ze - en toch staan ze voor hun zaak. Wat je ook vindt, daar moet je respect voor hebben.

Ik geloof niet in een jonge aarde. De discussie aangaan, heeft geen zin en moet je dus ook niet doen. Is een boom door God met jaarringen en al zesduizend jaar geleden gemaakt, of is deze flora geëvolueerd? Volgens mij zijn het de details van het geloof. Kruimels van een brood, de splinters aan een houten gebouw. Hoe meer je erover praat, hoe verder je volgens mij verwijderd raakt van de kern van het geloof: is er een God en komt het goed met mij?

Het zijn de details waar continu over gediscussieerd wordt en je komt er nooit uit. We vechten langs de zijlijn, maar we zien niet dat er gescoord wordt. Dan verlies je de wedstrijd altijd.

Over twee weken wordt er weer gevochten langs de zijlijn. Dan wordt er besloten over het voorwoord, terwijl over de rode lijn nauwelijks wordt gesproken . van een mug een olifant maken… Zonder evolutie.

Column Eelco Kuiken, verslaggever Meppeler Courant

12-01-11 - Meppeler Courant
Bijbels voorwoord houdt politiek bezig

Staphorst - Schepping of toch iets anders? Gisteravond kwam het onderwerp wederom aan de orde in de Staphorster gemeenteraad. In de wettelijk verplichte Archeologische Verwachtings- en Beleidsadvieskaart voor Staphorst moet volgens CU en SGP een voorwoord komen, waarin staat dat de raad de bijbel als uitgangspunt neemt dat de aarde zesduizend jaar geleden geschapen is.

Begin vorig jaar kwam het punt ook al aan de orde. Toen was het groot nieuws. In Staphorst zou de steentijd niet bestaan en meer dergelijke koppen verschenen in landelijke dagbladen. Het is wettelijk verplicht dat de gemeente een dergelijke kaart krijgt, zodat hier in bouwaanvragen en bestemmingsplannen rekening mee gehouden kan worden.
Bureau BAAC dat de kaart maakte, gaat in de nota uit van een aarde van miljoenen jaren oud, gangbaar vandaag de dag. Oud-CU-raadslid Klaas Harke wilde vorig jaar een voorwoord met de 'bijbelse waarheid' en hij kreeg steun van de SGP.

In een eerder voorstel voor het voorwoord stond dat de gemeenteraad van Staphorst dit uitgangspunt (oude aarde) niet deelt, op grond van hun geloofsovertuiging en hun interpretatie van de bijbel. 'Deze interpretatie is gebaseerd op de schepping en gaat uit van een jonge aarde, niet één van miljarden jaren oud'.

De SGP wilde gisteravond een kleine wijziging. Volgens deze fractie moet er komen te staan dat de raad vindt dat de aarde 6.000 jaar oud is en dat het hypothetische uitgangspunt van de evolutionaire georiënteerde wetenschap niet wordt gedeeld. Volgens Arie den Ouden zijn zowel evolutie als schepping dingen die je kunt geloven en op basis van de bijbel gelooft hij de schepping en met hem velen in Staphorst

Coalitiepartij Gemeentebelangen en ook het CDA maakten weinig woorden vuil aan het voorwoord en ook wethouder Jan Talen deed dat niet. 'Het gaat mij om de inhoud en niet om het voorwoord. Ik zie wel waar de raad mee komt.'

De PvdA, in de vorm van Jippe Hoekstra, was tegen het voorwoord.
Volgens hem mag het staatsrechterlijk niet. 'Je bent niet meer bestuurlijk bezig als je een theologisch stuk tekst in een overheidsrapport zet.' Volgens hem moet er komen te staan dat grote groepen van de bevolking een oude aarde afwijzen, in plaats van de gemeenteraad. Dan kan het volgens hem wel. 'Anders moeten wij tegen dit voorstel stemmen.' De kans zit erin dat Hoekstra's voorwoord het haalt. Volgens de CU had hij een punt.

 

terug >>