Archief 2010 Archief 2009
     

Uit de pers
- Bescherming natuur doorgeschoten - Meppeler Courant
- Staphorst komt met lijst trouwlocaties - Meppeler Courant
- Verplicht vrij op bid- en dankdag - De Stentor
- Bidden en danken op roostervrije dagen - Meppeler Courant
- LTO staat niet alleen - Meppeler Courant
- Ilegaal kamperen aan banden - Meppeler Courant
- Baarge voor miljoenen euro's op de schop - Meppeler Courant
- Westerparallelweg wellicht toch doorgetrokken - De Stentor
- Talen: capaciteitstekort afdeling Bouwen en Milieu 'urgentiegeval' - De Stentor
- Ton voor Bouwen en Milieu - Meppeler Courant
- MCR ruim 1 miljoen goedkoper - De Stentor
- MCR Rouveen miljoen goedkoper - Meppeler Courant
- Harde woorden, feestelijk slot - De Stentor
- CU Staphorst heeft zichzelf buitenspel gezet - Reformatorisch Dagblad
- Beschamend voor christelijke politiek - Meppeler Courant
- SGP wil 'daad bij het Woord' - Meppeler Courant
- B en W Staphorst valt treurnis ten deel - Meppeler Courant
- Grontmij begint met bouwrijp maken terrein Combischool - De Stentor
- Zwaargewicht informateur Staphorst - Meppeler Courant
- Staphorst krijgt informateur - De Stentor
- Bijlen uit de steentijd hoeven niet bij de vuilnis - De Stentor
- Mooie volzinnen in archeologisch rapport - Meppeler Courant
- SGP start campagne in Staphorst - Meppeler Courant

 

22-12-10 - Meppeler Courant
Bescherming natuur doorgeschoten

Staphorst - 'Onze boeren horen niet thuis in een natuurreservaat en onze Streek mag geen Orvelte worden.' Dat staat in de laatste nieuwsbrief van de plaatselijke SGP in Staphorst. De partij vindt dat de bescherming van de natuur te ver is doorgeschoten. De SGP staat niet alleen. 'Als boer of ondernemer in het buitengebied moet je academisch geschoold zijn.'

Verplaatsingen van boerderijen worden door de bureaucratische mallemolen meerjarenprojecten met allerlei peperdure onderzoeken die de ondernemer zelf moet betalen. Veel agrariërs snappen niet dat een paar vlinders en modderkruipers een hele sector op slot zetten. In Staphorst gaat het om de Olde Maten en Veerslootslanden.
Nederland is doorgeschoten met bescherming van natuur, vriend en vijand lijken het daar nu over eens. Zelfs Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vinden dit. Ook een ondernemer als Alex Dekker van camping De Vossenburcht uit IJhorst strijdt al jaren tegen 'bureaucratische monsters' om zijn bedrijf te moderniseren. Hij is al 30.000 euro lichter en er is nog niks gebeurd. Hij mag volgend jaar eindelijk starten. 'Het meest bizarre was toch wel dat ik de noodzaak tot modernisering moest aantonen. Ik doe het toch niet voor mijn lol?'

SGP-raadslid Lucas Mulder, een expert op het gebied van ruimtelijke ordening, zei het vorige week in de gemeenteraad van Staphorst. 'Het is allemaal te ver doorgeschoten.' Het ging in dit verband over een verplaatsing van een boerderij van de streek naar het buitengebied. De ondernemer is er jaren mee bezig en de onderzoeken stapelen zich op. Er is ondertussen een hele bedrijfstak ontstaan van bureaus die niets anders doen dan rapporten schrijven. 'Overigens is het een verplichting van de overheid', zegt Mulder. 'Die bureaus kunnen er niets aan doen.'

De betreffende agrariër gaat vierhonderd meter verderop zitten. Rapporten over stikstofdeposities vliegen over tafel. 'De regels moeten een doel hebben', zegt Mulder. 'In elk afzonderlijk rapport staat hetzelfde. Ook de provincie heeft een enorme invloed. Gelukkig hoor ik gezonde geluiden uit Den Haag. Er is een weg terug uit het regeldoolhof en die moeten we inslaan.'

Kassa
Een voorbeeld van een ondernemer, die horendol is geworden van allerlei instanties en die zijn kantoor kan bedekken met rapporten, is Alex Dekker van camping De Vossenburcht in IJhorst. Al vijf jaar is hij bezig met moderniseringsplannen. Hij is al 30.000 euro lichter en er is nog niks gebeurd. Hij moest laten maken op eigen kosten:

§ Een beschrijving van het project;
§ Een inrichtingsplan;
§ Een onderzoek over de ruimtelijke effecten op de omgeving;
§ Een rapport over de toetsing aan de Flora- en Faunawet;
§ Toetsing aan de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn;
§ Waterparagraaf;
§ Toetsing aan de wetgeving betreffende milieu (geluid, bodem, zonering en externe veiligheid, o.a. Vuurwerkbesluit);
§ Nota over landschappelijke inpassing;
§ De bedrijfseconomische noodzaak aantonen;
§ Een risicoanalyse;
§ Het Oversticht maakt plan voor het groen.

17-12-10 - Meppeler Courant
Staphorst komt met lijst trouwlocaties

Staphorst - B en W van Staphorst komen met een lijst met daarop locaties in de gemeente waar getrouwd mag worden. Vrijwel zeker komen de Museumboerderij, de Veldschuur Bid en Werk in Rouveen, het kerkje in IJhorst en mogelijk wat horecagelegenheden op deze lijst te staan.

Zomaar trouwen op de plek van je eigen keuze gaat het college te ver. Dat bleek deze week tijdens de raadsvergadering. Aanvankelijk was het de bedoeling dat mensen zelf een verzoek in konden dienen voor een locatie en dat de gemeente zou uitmaken of dit een geschikte plek zou zijn.
Er zouden wel pittige eisen aan gesteld worden. Het zou een gebouw moeten zijn, toegankelijk met voldoende parkeerruimte en dergelijke. De aanvraag zou per keer beoordeeld worden. Trouwen in de open lucht, in de eigen huiskamer of schuur hoorden daar niet bij. Trouwen is een openbare plechtigheid, zo vindt Staphorst.

De Staphorster politiek is verdeeld. De SGP vindt dat een huwelijk dient te worden voltrokken in het gemeentehuis en niet op een andere locatie. 'Nivellering van het huwelijk', vindt SGP-factievoorzitter Jan Visscher dit. Hij vindt een ontwikkeling dat iedereen maar overal mag trouwen, hoogst ongewenst, zo liet hij deze week weten.
Het CDA vindt dat je of alles moet vrijgeven, zoals bijvoorbeeld in Zwolle of dat je een lijst moet maken met locaties. De ChristenUnie is er nog niet uit. De partij is bang voor wildgroei, maar vindt ook dat je bruidsparen ter wille moet zijn. 'Waar het ook gebeurt, het moet altijd kostendekkend zijn.' De PvdA vindt dat paren zelf een locatie uit mogen kiezen, als het de gemeenschap maar geen extra geld kost.

Burgemeester Joop Alssema vindt dat als er ergens anders getrouwd wordt dan het eigen gemeentehuis, deze plek dan voor even 'huis der gemeente' wordt. 'Hier mogen wij eisen aan stellen. Trouwen op de middenstip van de voetbalclub heeft onze voorkeur niet.' Alssema noemde voorbeelden waar het wèl zou kunnen: een mooie horecavoorziening, Museumboerderij, de Veldschuur of het kerkje in IJhorst.'

04-11-10 - De Stentor
Verplicht vrij op bid- en dankdag

STAPHORST - Als het aan de SGP-fractie van Staphorst ligt blijft het gemeentehuis ook in de toekomst 'zowel aan de voor- als aan de achterkant' gesloten op bid- en dankdag.

Gemeentepersoneel zou op deze dagen verplicht een atv-dag (of gewone vrije dag, want niet alle medewerkers hebben atv) moeten opnemen. "Onze coalitiepartners steunen dit uitgangspunt", liet SGP'er Visscher dinsdagavond in de raadsvergadering weten.

Het college - waarin SGP, CDA en Gemeentebelangen vertegenwoordigd zijn - gaf onlangs aan de twee doorbetaalde vrije dagen in maart en november te willen schrappen. Vanwege de intensieve samenwerking met buurgemeenten Dalfsen en Zwartewaterland zou afstemming van de verlofdagen noodzakelijk zijn. De SGP wil nu echter dat bid- en dankdag verplichte roostervrije dagen worden.

Deze optie moet worden besproken in het Georganiseerd Overleg (GO), waarin de gemeente en vakbonden onder meer over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren overleggen. Het GO gaat eind november over de bid- en dankdagen spreken.

03-11-10 - Meppeler Courant
Bidden en danken op roostervrije dagen

Staphorst - Het lijkt er sterk op dat alle ambtenaren van de gemeente Staphorst op bid-en dankdagen toch vrij zijn. Het worden verplichte roostervrije dagen, in plaats van de twee extra vrije dagen die de medewerkers nu nog hebben.

Het is een voorstel van de SGP-fractie in de gemeenteraad van Staphorst en de coalitiepartijen CDA en Gemeentebelangen kunnen zich hierin vinden, zo hebben ze laten weten. Op deze manier worden de twee extra vrije dagen geschrapt, maar wordt er toch niet gewerkt, een compromis. B en W van Staphorst willen dat medewerkers die vrij willen, dit zelf gaan betalen, maar dat de rest gewoon werkt, terwijl het gemeentehuis voor het publiek wel gesloten is.
Dicht aan de voorkant, maar open aan de achterkant, heet dit in jargon. Als sinds mensenheugenis zijn ambtenaren vrij op beide christelijke dagen, een uitzondering in Nederland.

Eind november wordt met de vakbonden overlegd om te kijken hoe de afschaffing van deze regel precies vorm krijgt.
Dat het gemeentehuis voor het publiek gesloten blijft, is wel een feit.

15-09-10 - Meppeler Courant
LTO staat niet alleen

Staphorst - De SGP en het CDA in Staphorst hebben zich gisteravond tijdens de raadsvergadering achter de bezwaren geschaard van LTO.

LTO Noord, afdeling Staphorst, is tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van een achttien hectare groot gebied rondom de Bisschopsschans. Dit zou natuur moeten worden.
Boeren vrezen dat ze belemmerd worden. De politieke partijen delen die angst.

Wethouder Jan Talen van Ruimtelijke Ordening gaf aan dat het concept-bestemmingsplan met instemming van de raad ter inzage is gelegd. Volgens hem worden de bezwaren, zoals die van LTO-Noord, zoals gebruikelijk, meegenomen in de procedure.

15-09-10 - Meppeler Courant
Ilegaal kamperen aan banden

Staphorst - De gemeente Staphorst wil iets gaan doen tegen de traditie dat jongeren aan het eind van de grote vakantie illegaal gaan kamperen in het buitengebied van Staphorst.

De jeugd drinkt doorgaans veel en ook worden er vuren gestookt. Het is traditie dat keetjongeren aan het eind van hun vakantie op land van vader of opa tenten opslaan en met een man of twintig de laatste vrije week doorbrengen.
Muziek, gezelligheid en veel bier horen erbij. Afgelopen vakantie gebeurde dit ook weer.

De SGP heeft hier vragen over gesteld. Volgens de partij druist deze gewoonte in tegen alles waar de gemeente voor staat. Vooral het drankgebruik baart de gemeente grote zorgen.

Burgemeester Joop Alssema heeft aangegeven het beleid zo aan te passen dat het illegale kamperen aan banden kan worden gelegd. Momenteel ontbreekt het volgens hem aan goed beleid. Hij gaat naar de Algemene Plaatselijke Verordening kijken. 'We gaan dit wel zo vroeg mogelijk met de jeugd communiceren.'


Hieronder de inleiding tot de vragen en de vragen zelf
In de afgelopen tijd hebben wij heel wat gehoord en gelezen over tenten in het buitengebied. Het leek een ontwikkeling te zijn die vorig jaar afnam. Dit jaar is het helaas in versterkte mate weer teruggekomen.
De fractie van de SGP is daar zeer teleurgesteld over. Er werd nogal eens heel genuanceerd over gedacht. Wij zijn echter van mening, dat dit indruist tegen allerlei gemeentelijke regels en verordeningen. Dan denken wij bijvoorbeeld aan ons alcoholmatigingsbeleid en de nota recreatie en toerisme.
Wat onze fractie betreft, wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt, dat hier volgend jaar streng tegen opgetreden zal worden.

> - Hoe kijkt het college hier tegen aan?
> - Heeft het college al een idee hoe dit aan te pakken?
> - Zo nee, is het college bereid om hier tegen op te treden?

 

02-07-10 - Meppeler Courant
Baarge voor miljoenen euro's op de schop

STAPHORST - Staphorst trekt 4,1 miljoen euro uit voor het opknappen van het oudste bedrijventerrein van de gemeente, De Baarge. Dat heeft de gemeenteraad deze week besloten.
De provincie Overijssel doet met vijf ton ook een duit in het zakje. SGP, CDA en Gemeentebelangen willen wel dat B en W gaan onderzoeken of het mogelijk is dat de nu doodlopende Westerparallelweg doorgetrokken kan worden tot aan de Burgemeester Janssenstraat.
De SGP is groot pleitbezorger van dit idee en de partij kreeg de coalitiepartners mee. Volgens de SGP ontstaat er na het doortrekken een mooie doorgaande route en kan de Industrieweg hierdoor ontlast worden.
Het geld voor het doortrekken kan gevonden worden door een deel van de Burgemeester Janssenstraat weet 'terug te geven' aan de ondernemers. De grond kan verkocht worden. Ook zou de Industrieweg niet geasfalteerd, maar herstraat kunnen worden. B en W zijn geen voorstander van het doortrekken van de weg. Het college is bang dat de weg een racebaan wordt.
Oppositiepartij de ChristenUnie wil dat ondernemers ook mee gaan betalen aan het opknappen van de Baarge. De partij repte zelfs over 15 procent. B en W zijn hier tegen. Het is volgens burgemeester Joop Alssema publieke grond.

01-07-10 - de Stentor
Westerparallelweg wellicht toch doorgetrokken

STAPHORST - Dat bedrijventerrein De Baarge opgeknapt moet worden, daar waren alle raadsfracties het dinsdagavond wel over eens.

In grote lijnen kon iedereen instemmen met het voorstel voor de grote herstructurering. Maar over de precieze uitwerking van de plannen was flink wat discussie.

De SGP, CDA en Gemeentebelangen vroegen of de Westerparallelweg toch doorgetrokken kan worden naar de burgemeester Janssenstraat. Hiervoor zou geld beschikbaar kunnen komen door een deel van die laatste straat als industrie aan te merken en te verkopen of door de Industrieweg te herstraten in plaats van te asfalteren. Het college gaat dit onderzoeken.

Onder het motto 'voor wat, hoort wat' vond de ChristenUnie dat ondernemers op het bedrijventerrein best mee mogen betalen aan de herstructurering. Zij hebben er immers profijt van. Burgemeester Alssema zag het echter niet zitten om ondernemers al op voorhand een bijdrage van 15 procent te vragen. "Het gaat om publieke ruimte, dit is een taak van de overheid. Als we een woonwijk opknappen, vragen we de inwoners ook niet mee te betalen.".

01-07-10 - de Stentor
Talen: capaciteitstekort afdeling Bouwen en Milieu 'urgentiegeval'

STAPHORST - Hij moest zelfs een keer een bouwstop opleggen bij een project, omdat het de gemeente niet lukte op tijd een milieuvergunning af te geven.

Wethouder Jan Talen benadrukte dinsdagavond in de commissievergadering nog maar eens hoe hoog de nood is op de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente. De afdeling kampt met een capaciteitstekort van zo'n 3600 uur per jaar.

Een structurele oplossing is er niet op korte termijn. Wel wil het college nu eenmalig 100.000 euro investeren. Dat geld is vooral bedoeld om een flinke stapel werk vóór 1 oktober weg te werken. Op die datum treedt de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking en moet de afdeling op een andere manier gaan werken.

Volgens Talen is het geld hard nodig. "Zo'n bouwstop kun je aan de burger niet verkopen. Dit is een urgentiegeval. Als dit geld er nu niet komt, mag de raad straks aan aanvragers uitleggen waarom ze niet op tijd een vergunning krijgen."

De meeste fracties stonden positief tegenover het voorstel maar benadrukten wel dat dringend een structurele oplossing voor de afdeling gevonden moet worden. Daar wordt aan gewerkt, meldde Talen.

Piet la Roi van de CU merkte daarnaast nog op dat het capaciteitsprobleem al langer bekend was. "Daarom hebben wij dit voorjaar met de PvdA en Gemeentebelangen tegen het jaarprogramma van de afdeling gestemd. Toen was al duidelijk dat dat met de huidige formatie niet uitgevoerd kan worden. Er had dus eerder iets aan gedaan kunnen worden."

In september wordt het voorstel verder besproken in de raad. Talen wil deze zomer vast voorbereidingen voor de uitvoering treffen. "Dan kunnen we vol gas aan de slag als het goedgekeurd wordt."

30-06-10 - Meppeler Courant
Ton voor Bouwen en Milieu

STAPHORST - De gemeenteraad van Staphorst trekt 100.000 euro uit om de afdeling Bouwen en Milieu te helpen achterstanden weg te werken. Door allerlei omstandigheden is het tekort opgelopen tot 3.600 uur.

Hierdoor moeten burgers heel lang wachten op vergunningen. Het zorgt er volgens de nieuwe wethouder Jan Talen voor dat dit niet meer valt uit te leggen aan de burgers. Hij zette de gemeenteraad gisteravond onder druk om toch echt geld uit te trekken. 'Doet u het niet, dan hebt u wat uit te leggen aan de burgers.'Talen kreeg zijn geld en hij kon dan ook tevreden zijn.
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Voor die tijd moetend e achterstanden zijn weggewerkt om vervolgens met een schone lei te beginnen. Volgens Talen is de sfeer op de afdeling goed. De mensen zijn positief en willen er volgens hem voor gaan. Hij wil deze positieve energie gebruiken om een structurele verandering door te voeren, waardoor deze problemen in de toekomst niet meer voorkomen.
De raad eiste van de wethouder dat er een structurele oplossing komt. Al langer kwakkelt deze gemeentelijke afdeling. Talen zei het volste vertrouwen te hebben dat het goed komt met Bouwen en Milieu. 'In oktober moet de hobbel genomen zijn. Behalve dat ligt er dan ook een handhavingsnota en een geluidsnota.'
Het is opmerkelijk dat de raad een ton uittrekt. Immers er moet flink bezuinigd worden en al eerder besloot een raadsmeerderheid dat er geen mensen bij mogen komen. Sterker nog, zes fte moet op den duur afvloeien.

17-06-10 - de Stentor
MCR ruim 1 miljoen goedkoper

STAPHORST - De bouw van de Multifunctionale Combischool in Rouveen gaat de gemeente zo'n 1,1 miljoen euro minder kosten dan was ingeschat.

Dat komt doordat de aanbesteding erg gunstig uitvalt. Bouwbedrijf de Witte uit Staphorst gaat de school bouwen voor zo'n 4,9 miljoen euro. Het is de bedoeling dat na de bouwvak met het werk wordt gestart.

De bouw van de combischool in Rouveen kreeg afgelopen november groen licht in de gemeenteraad. Voor het grote project moest echter wel de reservepot worden aangesproken. De raad stelde daarom na een motie van de ChristenUnie de eis dat de komende jaren tenminste 1,5 miljoen euro aan die pot moet worden toegevoegd.

De Multifunctionele Combischool gaat onder meer onderdak bieden aan basisscholen De Levensboom en De Triangel. De huidige locaties van deze scholen komen dus vrij. De gemeente hoopt dat herinrichting van deze locaties ook flink wat geld zullen opleveren. "Maar door de lagere aanbesteding hebben we in ieder geval het grootste deel van die 1,5 miljoen euro al binnen", vertelt wethouder Sytse de Jong.

16-06-10 - Meppeler Courant
MCR Rouveen miljoen goedkoper

Staphorst - De Multifunctionele Combischool in Rouveen (MCR) gaat 4,9 miljoen euro kosten, 1,1 miljoen euro goedkoper dan waar de gemeente Staphorst vanuit was gegaan. De aanbesteding viel gunstig uit. Bouwbedrijf De Witte gaat het pand bouwen. Na de bouwvak gaat de schop de grond in.

Peuterspeelzaal Op Stap, hervormde basisschool De Triangel en de gereformeerde basisschool De Levensboom krijgen samen een nieuw multifunctioneel gebouw met een gymzaal. De scholen behouden hun identiteit. Het bouwrijp maken van de locatie kost 750.000 euro.

De gemeente Staphorst hoopt dat de locaties van de huidige Triangel en de Levensboom aardig wat geld opbrengen, zodat de opbrengst hiervan afgetrokken kan worden van de totale kosten. De MCR in Rouveen is een van de duurste projecten van de afgelopen jaren. De politiek in Staphorst heeft lang gewikt en gewogen over het project, vanwege de kosten. In november ging de kogel door de kerk en werd besloten te bouwen.

Even verderop aan de Korte Kerkweg verrijst later ook een centrum met dertig verpleeghuisbedden. De plannen zijn in een minder vergevorderd stadium.

03-06-10 - de Stentor
Harde woorden, feestelijk slot

STAPHORST - Het ging er hard aan toe tijdens de bespreking van het coalitieprogramma dinsdagavond in Staphorst. In de overvolle raadszaal - zelfs op de gang zat het vol toeschouwers - liepen de emoties hoog op. Uiteindelijk besloten alle partijen echter dat ze 'constructief met elkaar verder willen' en konden de drie wethouders - Sytse de Jong (SGP), Klaas Brand (CDA) en Jan Talen (Gemeentebelangen) worden geïnstalleerd.
Die laatste kreeg bovendien een lintje voor zijn werk als raadslid.

Eerst uitte echter de ChristenUnie haar woede over hoe de coalitie onder (in)formateur Gert van den Berg tot stand is gekomen. De partij voelt zich buitenspel gezet en belazerd. "Van den Berg is beter in breuken maken dan in sommen optellen", meende fractievoorzitter Henk Koobs. "Tussen de SGP en ChristenUnie bestaan duidelijk de meeste overeenkomsten. Toch stonden wij voor hem op de laatste plaats."

Volgens Van den Berg is deze kritiek ongegrond. Hij benadrukte dat een coalitie gebaseerd moet zijn op vertrouwen en respect, iets waar het bij de ChristenUnie aan ontbrak. "Dat blijkt uit het gesprek dat ik met hen had. Het is jammer dat zij het verslag daarvan niet openbaar willen maken."

De verslagen van alle andere gesprekken zijn gebundeld in het document 'Puzzelen in Staphorst'. Het gesprek met CU ontbreekt, omdat deze partij niet wil dat een bepaalde passage openbaar wordt. In die passage geeft Henk Hutten - raadslid en toen nog wethouder - op verzoek van Van den Berg zijn mening over hoe hij het college de afgelopen vier jaar heeft beleefd.

Hutten wist op dat moment niet dat het gesprek openbaar zou worden, meldde Koobs. Ook hoorden ze later pas dat niet met de andere wethouders gesproken was. De partij vroeg Van den Berg de passage uit het verslag te schrappen, maar die weigerde. Hij meldde wel verbaasd te zijn dat Hutten bij het gesprek zat. "We hebben immers een duaal systeem."

De ChristenUnie liet haar ongenoegen over de coalitievorming de afgelopen weken duidelijk blijken in diverse media. Jammer, vonden zowel de informateur als de coalitiepartijen. SGP-fractievoorzitter Klaas Slager gaf aan begrip te hebben voor de emoties bij de ChristenUnie. "Het is moeilijk te aanvaarden niet tot de coalitie te behoren. Maar om het proces als oneerlijk te brandmerken en het optreden van de informateur onderuit te halen, gaat ons veel te ver."

Nu de wethouders zijn geïnstalleerd kan het college het coalitieprogramma verder gaan uitwerken. Er mag nog flink wat aan gebeuren, vond de oppositie. Volgens PvdA-er Jippe Hoekstra is het zoveel op ondernemers gericht dat het wel een bedrijfsplan lijkt. "Bovendien is het nog lang niet genoeg uitgewerkt."

03-06-10 - Reformatorisch Dagblad
CU Staphorst heeft zichzelf buitenspel gezet

STAPHORST - Harde woorden en een spervuur aan interrupties kenmerkten dinsdag de wijze waarop de ChristenUnie haar ongenoegen uitte over het formatieproces in Staphorst.

Vooral de informateur, SGP-senator G. van den Berg, moest het dinsdagavond in een afgeladen gemeentehuis ontgelden. Waarom koerste hij aan op besprekingen tussen SGP, CDA en Gemeentebelangen, terwijl de partij die het dichtst bij de SGP ligt de CU is? CU-voorman H. Koobs: "Van den Berg is beter in het maken van breuken dan in het optellen van sommen."

Volgens Koobs heeft Van den Berg bewust aangestuurd op een college waarvan de CU geen deel uitmaakt. "Als Gemeentebelangen niet in het college zou gaan, zou Van den Berg de PvdA benaderd hebben. Dat betekent dat wij op de laatste plaats stonden."

Van den Berg pareerde de aanval door te stellen dat Staphorst gebaat is bij "respect en vertrouwen." En juist dat stukje respect en fatsoen had hij bij de CU gemist. Hij doelde daarmee onder andere op de rol van CU-wethouder Hutten, die in zijn hoedanigheid als verkozen raadslid onderhandelde over een nieuw te vormen coalitie. Van den Berg: "Ik was daar verbaasd over. In een duaal systeem levert dat problemen op. Zolang het nieuwe college nog niet geïnstalleerd is, zit Hutten daar als wethouder en niet als raadslid."

Heet hangijzer was dinsdagavond de status van het gesprek van de CU met de informateur. Van den Berg heeft alle gesprekken omtrent de coalitievorming gebundeld en aangeboden aan alle fracties, maar het gespreksverslag met de CU ontbrak in die bundel. Dat verslag is buiten beschouwing gelaten, omdat de CU bezwaar maakte tegen een bepaalde passage. Dinsdagavond wilde de CU het originele gesprekverslag vrijgeven, mits Van den Berg het gesprekverslag van het nieuwe college met de burgemeester en de griffier openbaar zou maken. Maar voor de senator was deze optie niet bespreekbaar.

In een reactie stelde SGP-fractievoorzitter K. Slager dat de CU zichzelf buitenspel gezet heeft. "De SGP heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze het liefst verder wilde met CU en CDA. Alleen wilde de CU alle opties openhouden en zich niet vastleggen." Maar na gesprekken met de informateur bleek, aldus Slager, dat de chemie tussen de SGP, CU en CDA afgenomen was. Volgens Slager was er in toenemende mate sprake van "spanningen."

Behalve kritiek op het formatieproces waren oppositiepartijen PvdA en CU kritisch op het coalitieakkoord "Naar een ondernemend Staphorst." PvdA-leider J. Hoekstra: "Het akkoord lijkt het meest op een ondernemingsplan. Er komt geen burger aan te pas. Jammer." De sociaaldemocraat riep de CU op om "op constructieve wijze oppositie te voeren."

Ook de CU was niet te spreken over het coalitieakkoord. Koobs verweet de staatkundig gereformeerden "hun principiële wortels in te ruilen door met een liberale partij in zee te gaan." Koobs citeerde uit de eerste pagina van het coalitieakkoord: "Wij bidden om wijsheid en gezondheid om dienstbaar te mogen zijn voor de gemeente Staphorst." De CU-voorman noemde deze frase een "beschaming voor de christelijke politiek", vanwege het ontbreken van de Naam van God. Koobs opmerking schoot bij Gemeentebelangen in het verkeerde keelgat. Raadslid A. Hekman verklaarde ook christen te zijn en voelde zich door Koobs in zijn christen-zijn tekortgedaan.

Aan het einde van de vergadering werden nieuwe wethouders geïnstalleerd. De huidige wethouders K. Brand (CDA) en S. de Jong (SGP) keerden terug. CU-wethouder H. Hutten moest plaatsmaken voor J. Talen (Gemeentebelangen).

02-06-10 - Meppeler Courant
Beschamend voor christelijke politiek

Staphorst - Hij noemde de procedure om te komen tot een nieuw college beneden alle peil en het coalitieakkoord dat GB, CDA en de SGP sloten, een verarming voor Staphorst en beschamend voor de christelijke politiek. Harde woorden van de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Staphorst, Henk Koobs. Gisteravond werd het nieuwe college beëdigd. De sfeer was grimmig, want de CU voelt zich belazerd.

On-Staphorster taferelen gisteravond in het gemeentehuis, waar geen stoel meer te krijgen was. Niet alleen werden de wethouders Jan Talen (GB), Sytse de Jong (SGP) en Klaas Brand (CDA) beëdigd, ook mochten partijen het coalitieakkoord en de procedure om tot dit nieuwe college te komen, verdedigen en toelichten. Het leverde flink vuurwerk op.

De CU voelt zich bedrogen (aangepast i.v.m. grof woord -red. website), vooral door informateur en SGP-Eerste Kamerlid Gert van den Berg en de plaatselijke SGP. Koobs veegde de vloer aan met de oud-burgemeester van Genemuiden en nu Eerste Kamerlid. 'Het lijkt wel een kruisverhoor', aldus de senator na een spervuur van vragen van Koobs. Van den Berg, die zich in alle rust verweerde, voelde zich door de CU beklad, doordat deze partij volgens hem allerlei ongefundeerde verhalen de wereld in stuurde. 'Jammer dat deze partij de normen voor fatsoen en integriteit niet hanteert.'

Of het ooit nog goed komt tussen de voormalige vrienden in Staphorst, is de vraag, want de SGP op zijn beurt zei vaak diep teleurgesteld te zijn in de CU de afgelopen jaren als het ging om principiële kwesties. Henk Koobs op zijn beurt vond het beschamend voor de christelijke politiek dat in het coalitieakkoord de naam van God niet wordt genoemd, terwijl SGP en CDA nota bene deel van het college uitmaken. 'Wij bidden om wijsheid en gezondheid om dienstbaar te mogen zijn voor de gemeente Staphorst', staat in het akkoord. Veel te mager en eigenlijk beschamend, aldus Koobs.

SGP-voorman Klaas Slager vond dat Henk Koobs de afgelopen tijd ongefundeerde verdachtmakingen had geuit in de media als het ging om de collegeonderhandelingen. 'Dat gaat allemaal veel te ver.'

Kern van de knallende ruzie is dat de CU vindt dat de partij al vanaf het begin is uitgesloten van deelname in de coalitie. Al na het eerste gesprek zou Van den Berg in zee zijn gegaan met CDA, SGP en Gemeentebelangen. De informateur ontkent dit. Volgens hem heeft hij niemand uitgesloten. 'Ik liet alle ruimte open.' In het tweede gesprek gaf hij naar eigen zeggen aan een lichte voorkeur te hebben, maar dat dit mede afhing van de andere gesprekken die nog moesten komen.

Koobs betichtte de informateur er ook van beter breuken te kunnen veroorzaken dat te kunnen helen. In de verslagen staat dat CDA, SGP en GB grote overeenkomsten hebben. Kletskoek volgens Koobs. Hij rekende voor dat zijn partij de meeste raakvlakken heeft met de SGP en GB zelfs de minste van alle fracties in de raad van Staphorst. Van den Berg gaf aan dat zijn advies niet alleen door gesprekken tot stand kwam, maar ook op basis van zijn eigen analyse. Er zou minder vertrouwen en respect zijn tussen de CU en de voormalige vrienden dan tussen de andere partijen. Koobs: 'Graag verneem ik van de SGP en CDA waar wij respectloos hebben gehandeld en vertrouwen geschonden hebben, zodat we daar iets aan kunnen doen en eventueel excuses aanbieden.'
Na de urenlange ruzie stemde de CU wel in met de nieuwe wethouders. 'Wat geweest is, is geweest. We hadden op deze avond weg kunnen blijven of tegen stemmen. Dat doen we niet. We moeten nu verder.'

15-05-10 - Meppeler Courant
SGP wil 'daad bij het Woord'

Staphorst - Als presentator van de avond Wim van Duijn de stelling voorlegt of de Commissie Gelijke Behandeling opgeheven moet worden wegens eenzijdigheid, gaan er louter groene kaartjes in de lucht bij het aanwezige publiek in Scholengemeenschap Pieter Zandt. De SGP hield maandagavond haar eerste regiobijeenkomst in Staphorst. 'Daad bij het Woord', dat is het motto waar de partij de verkiezingscampagne mee ingaat.

De nieuwe lijsttrekker, Kees van der Staaij, de nummer twee, Elbert Dijkgraaf en ook de nummer drie op de lijst, Roelof Bisschop, van oorsprong afkomstig uit Staphorst, waren erbij. De partij hoopt op drie zetels in de Kamer. Zo'n regionale verkiezingsavond is een beetje preken voor eigen parochie. In de zaal zitten louter SGP'ers, terwijl je toch zou verwachten dat je juist andersdenkenden binnen probeert te halen. Van der Staaij beaamt dit volmondig. 'Via radio en tv proberen we onze ideeën uit te dragen, maar het is ook belangrijk je te laten zien bij je eigen achterban.'

Daadkrachtig en solide
Met het zingen van psalm 21:13 en het lezen van psalm 20 werd de verkiezingsavond geopend. 'Herkenbaar christelijk, economisch daadkracht en solide sociaal', dat zijn de drie pijlers waar het SGP verkiezingsprogramma op rust. De nieuwe SGP-voorman riep zijn partijgenoten op zich niet uit het veld te laten slaan, ook als ze 'stuiten op het chagrijn van de tijdgeest.'

Niet de Hoge Raad heeft de macht, zelfs niet de overheden. Die zijn slechts Gods dienaresse, zei Satanlid Dirk van Dijk die de avond opende. Het was een verwijzing naar de Hoge Raad die bepaalde dat de SGP vrouwen niet anders mag behandelen dan mannen en hen daarom bijvoorbeeld niet mag uitsluiten van kandidatenlijsten voor verkiezingen. 'Ons profiel is standvastig zijn tot eer van God. Dat wordt niet door iedereen gepruimd', aldus Statenlid Van Dijk. Toch is het volgens hem belangrijk God altijd de eer te geven. Als dat niet gebeurt, kan het slecht aflopen. Van Dijk verweer naar koning Herodes en de Perzische koning Belsazar die God de eer niet gaven. Het liep slecht met ze af. Nog altijd zijn deze Bijbelse verhalen actueel.

Heikele vrouwenkwestie
In zijn speech repte Van der Staaij met geen woord over de heikele vrouwenkwestie, maar desgevraagd wil hij er wel wat over zeggen. 'Het gelijkheidsbeginsel krijgt de nadruk ten koste van de grondrechten. Dat vinden wij niet goed. Er is een eenzijdige focus op gelijkheid.' Volgens Van der Staaij scheppen vrouwen buiten de partij een probleem dat binnen de SGP helemaal niet bestaat.

Werkbezoeken
De top van de kandidatenlijst van de SGP bracht maandag ook werkbezoeken aan enkele agrarische ondernemers in Nieuwleusen en De Wijk. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek met LTO-Nederland. Zowel de lijsttrekker Kees van der Staaij als Elbert Dijkgraag was hierbij. 'Met dit eerste werkbezoek wil ik de blijvende betrokkenheid van de SGP bij de landbouw onderstrepen', zegt Van der Staaij. De SGP trekt in het verkiezingsprogramma 100 miljoen euro uit voor de landbouw. Ook wil de partij af van doorgeslagen regeldruk in de landbouw. Toen even later de stelling werd geponeerd of dierenrechten in de Grondwet moeten komen omdat ze immers ook Gods schepselen zijn, kleurde de zaal rood. 'Dit gaat veel te ver', aldus Van der Staaij,

De SGP komt nog een paar keer in de regio: op 31 mei bijvoorbeeld wordt Kampen met een bezoek vereerd door hetzelfde driemanschap.
Dat vindt plaats in het Pieter Zandt College. Twee dagen later is de karavaan in Hardenberg in het Vechtdal College.
Deze avonden beginnen om 19.30 uur.

31-03-10 - Meppeler Courant
B en W Staphorst valt treurnis ten deel

Staphorst - Het demissionair college van B en W van de gemeente Staphorst heeft vanavond (dinsdag 30-03-10 -red. website-) een motie van treurnis aan haar broek gehad van de gemeenteraad. De raad betreurt het dat bij de aanbesteding voor het grondwerk van de Multifunctionele Combischool en de zorgwoningen in Rouveen geen lokale aannemers zijn betrokken.

Er is al langere tijd heibel om de aanbesteding van het grondwerk. Punt is dat de gemeente zich ten doel heeft gesteld zich in te zetten voor de lokale werkgelegenheid, maar dat dit doel hier in het water valt. Het werk in Rouveen is voor 260.000 euro gegund aan de Grontmij. Die heeft toegezegd lokale aannemers voor het grondwerk in te zetten, maar het is slechts een toezegging.

Het is niet voor het eerst dat Staphorster aannemers achter het net vissen bij grote projecten en de sfeer tussen gemeente en aannemers is ronduit beroerd. De gemeenteraad is bedroefd, omdat uiteindelijk maar twee bedrijven na voorselectie een offerte uitbrachten. Het ging om twee aannemers van de buiten de gemeente. Een derde bedrijf uit IJhorst trok zich op het laatste moment terug, omdat de manager ook in de stuurgroep van de nieuwe school zit. Besmet werk dus en dat werd veel te laat opgemerkt.
De PvdA steunde de motie niet. Volgens deze partij heeft het college de verordening voor aanbesteding correct gevolgd.

31-03-10 - de Stentor
Grontmij begint met bouwrijp maken terrein Combischool

ROUVEEN - Grontmij gaat binnenkort beginnen met het bouwrijp maken van de locatie aan de Korte Kerkweg in Rouveen waar straks de Multifunctionele Combischool moet komen.

Voor met de bouw van de school begonnen kan worden, moeten onder meer het aanwezige veen worden verwijderd en moeten er rioleringswerkzaamheden plaatsvinden. Het bouwrijp maken kost zo'n 260.000 euro; een stuk minder dan de 404.000 euro die de gemeente eerder had ingeschat.

De aanbesteding van het grondwerk zorgde voor de nodige discussie in de gemeenteraad. Het (demissionaire) college kreeg zelfs een motie van treurnis aan de broek. Een meerderheid van de raad had namelijk liever gehad dat het werk naar een lokale aannemer was gegaan.

Bij het aanbesteden van het grondwerk heeft het college drie aannemers uitgenodigd een offerte in te dienen; twee van buitenaf, één uit de gemeente Staphorst. Die laatste haakte echter voortijdig af omdat een manager van het bedrijf ook in de stuurgroep voor de nieuwe school zit. Daardoor werden er alleen offertes uitgebracht door bedrijven van buiten de gemeente.

De meerderheid van de raad vond dat het college best wat meer aannemers uit Staphorst had kunnen uitnodigen voor de aanbesteding. Alleen de PvdA steunde de motie niet. De raad mag dan niet blij zijn met de manier waarop het college de aanbesteding heeft aangepakt, deze is wel verlopen volgens het door de gemeenteraad zelf vastgestelde beleid, merkte fractievoorzitter Jippe Hoekstra op.

Welke aannemer de combischool straks gaat bouwen is nog niet bekend. Die aanbestedingsprocedure loopt nog. Het is de bedoeling dat de bouw na de zomer begint.

17-03-10 - Meppeler Courant
Zwaargewicht informateur Staphorst

Staphorst - SGP-zwaargewicht Gert van den Berg uit Veenendaal gaat als informateur alle verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Staphorst doorspitten om zo tot een college-advies te komen.

Het Eerste Kamerlid is gevraagd door Klaas Slager, fractievoorzitter van de staatkundig gereformeerden in Staphorst.
De ChristenUnie en Gemeentebelangen drongen aan op de aanstelling van een informateur en de SGP had hier volgens Klaas Slager geen problemen mee. De SGP heeft als grootste partij afgelopen zaterdag afzonderlijke, verkennende gesprekken gevoerd met een afvaardiging van alle partijen in de gemeenteraad van Staphorst. 'In een open sfeer zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen', zegt Slager. Van animositeit is volgens hem totaal geen sprake. Verschillende punten, die van belang zijn voor de coalitievorming, zijn de revue gepasseerd.

Van den Berg (1935) is voor de SGP lid van de Eerste Kamer. Hij is ook in gemeenten werkzaam geweest als wethouder van Veenendaal en burgemeester van de voormalige gemeenten Sint Philipsland en Genemuiden.

17-03-10 - de Stentor
Staphorst krijgt informateur

STAPHORST - SGP'er Gert van den Berg uit Veenendaal gaat in de gemeente Staphorst optreden als informateur. Het Eerste Kamerlid gaat de programma's van de verschillende partijen naast elkaar leggen om zo tot een college-advies te komen.

Het is voor het eerst dat in de gemeente Staphorst een informateur is aangesteld.
Overigens betekent dat volgens SGP-fractievoorzitter Klaas Slager niet dat de verhoudingen tussen de partijen niet goed zijn. "Als grootste partij hebben we na de verkiezingsuitslagen eerst afzonderlijk met elke fractie gesproken. Dat waren heel opbouwende gesprekken. Een deel van de partijen gaf daarbij aan dat ze graag extern advies zouden inwinnen."

De ChristenUnie en Gemeentebelangen lieten al voor de verkiezingen weten dat zij voor het aanstellen van een informateur waren. Voor de SGP-fractie was dit geen 'must', geeft Slager aan. "Maar we hebben er ook geen moeite mee. Daarom hebben we nu Gert van den Berg gevraagd om deze taak op zich te nemen."

Van den Berg heeft de nodige bestuurlijke ervaring en is geen onbekende in deze regio. Zo was hij van 1981 tot 1986 burgemeester van Genemuiden. Ook is hij actief geweest in de provinciale politiek; hij was zowel in Zeeland als in Utrecht lid van de provinciale staten. Momenteel zit hij voor de SGP in de Eerste Kamer.

Slager verwacht dat Van den Berg eind deze week of begin volgende week met de verschillende fracties zal gaan praten. "Hij is zich nu aan het inlezen. Wanneer hij met een advies komt, is nog niet te zeggen. Maar hij heeft al gezegd hier tijd voor vrij te maken, we gaan dus met voortvarendheid aan de slag."

10-02-10 - de Stentor
Bijlen uit de steentijd hoeven niet bij de vuilnis

Stel: in het Staphorster bos worden resten gevonden van een dinosaurus. Resten die volgens wetenschappers miljoenen jaren oud zijn.

Menen de ChristenUnie en de SGP dan dat die resten niet echt kúnnen zijn - de aarde bestaat immers nog niet eens zo lang? En hoeven ze dan ook niet beschermd te worden?

Nee, zeggen zowel Klaas Harke van de ChristenUnie als Arie den Ouden van de SGP. "En ook als hier een vuistbijl uit de steentijd gevonden wordt, gooien we die niet bij de vuilnis", lacht die laatste. "In onze visie zijn die resten wel minder oud. Maar of scherven nou 3.000 of 30.000 jaar oud zijn, ze blijven waardevol."

Zowel de ChristenUnie als de SGP gaan uit van een jongere aarde en dus ook van een andere tijdschaal. Als het aan hen had gelegen was de archeologische kaart van de gemeente Staphorst gemaakt aan de hand van dat standpunt. "Het liefst zouden wij hebben dat het rapport van onderzoeksbureau BAAC herschreven wordt", zegt Harke. "Maar ik zie ook wel in dat dat niet haalbaar is."

Wethouder Sytse de Jong kwam dinsdag in de commissievergadering met een tussenoplossing. Een volzin in het voorwoord. Daarin staat dat de gemeenteraad wil opmerken dat er ook andere standpunten zijn over de leeftijd van de aarde. Hij hoopt daarmee recht te doen aan de gevoelens van de raad en tegelijkertijd de inhoud van het rapport overeind te houden.

Of zo'n zin daadwerkelijk recht doet aan de gevoelens van de raadsleden is de vraag. Harke noemt het compromis 'een beetje mager' en ook van Den Ouden mag er best meer dan één zinnetje aan het orthodoxe standpunt worden gewijd. De visie van de PvdA en Gemeentebelangen/VVD staat hier echter lijnrecht tegenover. "In stukken van de overheid moet niet naar de Bijbel verwezen worden", meent Henk Messchendorp van de PvdA. "En op het idee dat de aarde niet ouder is dan 6000 jaar ga ik niet eens serieus in."

Het standpunt van de ChristenUnie en SGP mag dan wringen met bepaalde passages in het rapport, de voorgestelde opmerking in het voorwoord doet aan de inhoud daarvan niets af. De hele discussie is dus vooral een principiële kwestie; vuistbijlen en dinosaurusresten worden ook in Staphorst erkend. Overigens is de kans op een dinosaurus in het bos niet groot. "Vooral de linten waar Staphorst en Rouveen vroeger lagen, vormen een belangrijk onderdeel van het rapport", weet Harke. "Die bebouwing gaat hooguit 1000 jaar terug en over die periode verschillen de standpunten niet."

10-02-10 - Meppeler Courant
Mooie volzinnen in archeologisch rapport

Staphorst - In het voorwoord van de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Staphorst komt te staan dat sommige inwoners van Staphorst bepaalde uitgangspunten in de nota niet delen. Het gaat om het feit dat veel inwoners van Staphorst geloven in een jonge aarde en niet in een wereld die miljarden jaren oud is. In een paar mooie volzinnen wordt hiernaar verwezen.
De kwestie werd anderhalve week geleden groot nieuws.

Elke gemeente behoort een archeologische kaart te hebben met daarop de plekken die geschiedkundig interessant zijn. Nodig voor bouwaanvragen en bestemmingsplannen. Bureau BAAC maakte het rapport en lichtte dat anderhalve week geleden toe in de raad van Staphorst. De nota gaat uit van een aarde die miljoenen jaren oud is of ouder, terwijl een groot deel van de gemeenteraad gelooft in een jonge aarde, geschapen door God. ChristenUnie-raadslid Klaas Harke, ondersteund door Arie den Ouden van de SGP, vroeg toen of er een passage in het rapport opgenomen kon worden, die zou verwijzen naar de Bijbel. Dit zou recht doen aan het geloof van een groot deel van de bevolking. Een kwestie was geboren.

Gisteravond kwam de zaak weer aan de orde. GB/VVD en PvdA hadden het over een non-discussie door de media in een onjuist kader geplaatst. Maar Arie den Ouden van de SGP zei juist trots te zijn io de discussie die gevoerd is. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar volgens hem is het goed dat christenen opkomen voor hun geloof en mening. Medewerker Leo Tebbens van bureau BAAC vond niet dat er een botsing was geweest tussen Bijbel en wetenschap, zoals werd geschreven. 'De vraag werd gesteld of er een passage opgenomen kon worden die zou verwijzen naar de schepping, dat is alles. Dat heeft niets met een botsing te maken.' Die passage komt in het voorwoord te staan en maakt dus geen deel uit van het rapport dat verder overeind blijft.

Toch ontstond er gisteravond weer een discussie. Het twistgesprek is van alle tijden in de gemeenteraad van Staphorst en het gaat over de scheiding van kerk en staat. Henk Messchendorp van de PvdA maakte heel duidelijk dat hij het niet vindt kunnen dat in een nota van de overheid een passage wordt opgenomen die verwijst naar de Bijbel. 'De wetenschap gelooft in een aarde van 5 miljard jaar oud en sommige christenen hebben het over zesduizend jaar. dat ligt zover uit elkaar dat ik daar niet eens serieus op in wil gaan.'

De SGP en ook de ChristenUnie vinden echter dat een paar zinnen in het voorwoord die aangeven dat er mensen in Staphorst zijn die geloven in een jonge aarde, wel kan. Sterker nog: het moet. Het heeft volgens Arie den Ouden niets te maken met de scheiding van kerk en staat die in het geding zou zijn. 'Wetenschap gaat uit van vooronderstellingen. Er zijn ook mensen die uitgaan van andere vooronderstellingen en daar moet ruimte voor zijn', zei hij. Er is volgens hem een groot verschil tussen de inmenging van een kerk in de staat en door de Bijbel geïnspireerde politiek. Om die reden vindt hij het ook prima dat er een grote Bijbel in de Staphorster raadzaal staat. Een groot deel van de gemeenteraad haalt daar immers zijn inspiratie uit . je hoeft alleen maar de diverse verkiezingsprogramma's erop na te slaan.

Gemeentebelangen/VVD vroeg aan wethouder Sytse de Jong of er in het voorwoord kan komen te staan dat 'een deel' van de raad andere uitgangspunten heeft, want deze partij en ook de PvdA denken heel anders over de schepping. Dat kan niet, want als een meerderheid van de raad beslist, is het een democratisch besluit door de hele raad genomen.

22-01-10 - Meppeler Courant
SGP start campagne in Staphorst

Staphorst 'Op Duurzaam fundament', dat is het thema van het verkiezingsprogramma waarmee de SGP in Staphorst de campagne ingaat. Ondertitel is 'Bouwen aan een zelfstandig Staphorst.'
Gistermiddag werd het programma overhandigd aan de pers, waarmee de campagne werd afgetrapt.


Het programma wordt aangeboden aan de regionale pers.

De SGP heeft nu zes zetels in de zeventien leden tellende gemeenteraad. De partij hoopt op zeven zetels. 'We zijn hoopvol en vol vertrouwen.' Klaas Slager trekt de kar, gevolgd door Jan Visscher, Lubbert Talen, Arie den Ouden, H. Troost, L. Mulder en G.H. Koppelman. Volgens Slager een prima lijst, bestaande uit mensen die allemaal 'feeling' hebben met de gemeenschap. 'Ze kennen iedereen en iedereen kent hen. Laagdrempeligheid en korte lijnen, dat is wat we willen.' Opvallend is de zin 'Bouwen aan een zelfstandig Staphorst.' De SGP wil voorkomen dat Staphorst fuseert met een buurgemeente, een geluid dat het afgelopen jaar nogal eens de kop opstak. De eigenheid gaat zo verloren en volgens de SGP is het onzin te denken dat een groter 'lichaam' goedkoper en efficiënter kan werken. 'Diverse voorbeelden wijzen uit dat dit niet zo is', zegt Slager. 'De gemeente staat niet in de uitverkoop. Samenwerken met buurgemeenten is prima.'

Duurzaamheid is ook een woord dat belangrijk is. Het geeft niet alleen aan dat de SGP oog wil hebben voor het milieuvraagstuk, maar dat de partij ook teruggrijpt op de Bijbel als richtsnoer voor het bedrijven van politiek. De zondagsrust is dan ook belangrijk. Werken op de dag des Heeren is taboe, maar ook recreatie-activiteiten stuiten op weerstand.
´De kerkgang, familiebezoek (in gezinsverband bij elkaar zijn, en juist geen familiebezoek op zondag, is gezegd bij de presentatie -red. website-) en rust in onze hectische tijd behoren centraal te staan.´

De sport blijft een gevoelig punt. Sport als recreatie is prima, maar zodra competitie om de hoek komt kijken of professionalisering, wordt het lastig. Sportverdwazing dreigt dan en de SGP is hier tegen. VV Staphorst in de topklasse hoeft dan ook niet te rekenen op veel steun van de SGP net als de plannen voor een nieuwe accommodatie voor SC Rouveen.

Andere speerpunten zijn de goede ontsluiting van de industrie en ageren tegen de verstikkende maatregelen van Natura 2000. ook wil de SGP een goede vertegenwoordiger zijn van de eigen achterban. De partij is groot voorstander van reformatorische kinderopvang (nieuwbouw van de reformatorische peuterspeelzaal -red. website-) (mits er geld is) en een reformatorische zorgvoorziening, waar momenteel hard aan wordt gewerkt in Staphorst. ´Het mag niet ten koste gaan van De Berghorst en de zorgplannen in Rouveen.´

Een vlotte afronding van de Multifunctionele Combischool in Rouveen, maar tegelijkertijd heel voorzichtig zijn met het gemeentelijk geld in de toekomst, behoren ook tot de speerpunten. ´Geen grote projecten, voordat duidelijk wordt of we het kunnen betalen.´hetzelfde geldt voor de belastingen. De OZB mag alleen verhoogd worden als aan strikte voorwaarden wordt voldaan en andere budgetten niet worden uitgezonderd van verhoging.

Begraven is ook een gevoelig thema. De SGP heeft het liefste dat graven voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Crematie en asverstrooiing zijn niet bijbels. De partij wenst aan verruimingen op dit gebied niet mee te werken.

 

terug >>