Gehouden bijeenkomsten 2009 - 2008
Agenda

donderdagavond 3 december 2009
in de Prins Mauritsschool; gemeenteweg 326a
Drs. K. Tippe uit Elspeet
Onderwerp Relipolitiek naar aanleiding van tegengas op tegenlicht.

27 november 2009
Ledenvergadering Kiesvereniging om 20.00 uur

vrijdagavond 30 oktober 2009
debatavond in het SJOS gebouw; Ebbinge Wubbenlaan 57
Dhr. Bart Jan Spruyt; voorzitter van de conservatieve Edmund Burke Stichting en politiek columnist Elsevier.
Onderwerp: Christelijk Conservatisme
Na de pauze: parlementair debat onder leiding van dhr. Spruyt

Datum: 8 oktober 2009 (in plaats van 6 oktober )
Spreker: mr. D.J.H. van Dijk; Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer
Onderwerp: Geloof in de politiek?
Locatie: Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326a te Staphorst
Aanvang: 20.00 uur (tot: +/-22.15 uur)

SGP-medewerker 2e Kamerfractie naar Staphorst
De studie- en jongerenvereniging van de SGP hoopt op D.V. 8 oktober haar eerste avond van het seizoen 2009-2010 te houden. Mr. D.J.H. van Dijk, beleidsmedewerker 2e Kamerfractie zal stilstaan bij: Geloof in politiek? De SGP is een partij die de basis van haar principiële politiek zoekt in Gods Woord. Maar anno 2009 heerst er veel onbegrip over christelijke politiek. Op deze avond hoopt de vereniging met haar leden en belangstellenden zich te verdiepen in de vraag of we nog geloven in de politiek. De avond wordt gehouden in de Prins Mauritsschool, gemeenteweg 326a.

17 april 2009 om 20.15 uur
Evaluatieavond Studievereniging
Aanvang 20.15 uur (ontvangst met koffie vanaf 20.00 uur)
Locatie: SJOS gebouw, Ebbinge Wubbenlaan 57 te Staphorst.

19 maart 2009 om 20.00 uur
Bijeenkomst Studievereniging
Onderwerp: Een avond met Stichting Gevangenenzorg Nederland
Locatie: SJOS gebouw, Ebbinge Wubbenlaan 57 te Staphorst.

6 maart 2009 om 20.00 uur
Bijeenkomst Studievereniging
Onderwerp: Debat
Spreker: dhr. M. de Bruyne.
Fractiemedewerker Tweede Kamer en bekend van de Haagse Propjes in de Banier.
De spreker heeft in zijn werkomgeving al vele debatten gevoerd zien worden, en zal vanuit dat oogpunt een inleiding houden en later samen met dhr. L. Mulder en A. de Boer de jury vormen tijdens de te houden debatten.
Zie ook het bericht: Menno de Bruyne op SGP debatavond

17 februari 2009 om 20.00 uur
Ledenvergadering Kiesvereniging
Locatie: Dienstgebouw Hersteld Hervormde Kerk te Staphorst

6 februari 2009 om 20.00 uur
Bijeenkomst Studievereniging: Debat!
Leiding van deze avond in handen van dhr. L. Mulder
Zie ook het bericht: Beginnen of vervolgen; SGP in debat

20 januari 2009 om 20.00 uur
Ledenvergadering Studievereniging
Dhr. G. J. Westhoff over Joodse werkkampen in Staphorst
Locatie: Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326a te Staphorst