Gehouden bijeenkomsten 2005 - 2004
Agenda

dag
datum
tijd
 
onderwerp
informatie
do.
8
dec.
20.00
 
Thema avond Bouwen en Wonen
informatie
vr.
11
nov.
20.00
 
Ledenvergadering Kiesvereniging
informatie
di.
1
nov.
20.00
 
Dhr. W.B. Kranendonk; Media
informatie
do.
19
mei.
20.00
 
mr. C.G. van der Staaij:
Europese Grondwet; voor of tegen
PZ-school
di.
12
apr.
20.00
 
Tijdrede Ds. K. Veldman uit Vriezenveen
Hst. Herv. Kerk
do.
3
mrt. 20.00 Ledenvergadering Kiesvereniging Dienstgebouw
di.
8
mrt. 20.00 SV Lezing; over de 24-uurs economie informatie
ma.
21
feb. 20.00 Themabijeenkomst plaatselijke politiek informatie
za.
19
feb. 19.30 Forumavond SGP-jongeren informatie
do.
20
jan. 20.00 SV Ledenvergadering, waarden en normen informatie
           
             
 


Thema avond Bouwen en Wonen

Datum: donderdag 8 december 2005
Locatie: Prins Mauritsschool
Aanvang: 20.00 uur


Ledenvergadering Kiesvereniging

Ledenvergadering om de kandidaten vast te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen medio 2006.
Datum: vrijdag 11 november 2005
Locatie: Dienstgebouw van de HHK te Staphorst
Aanvang: 20.00 uur


Dhr. W. B. Kranendonk over "Media"

Geachte belangstellende,

Het vergaderseizoen van de Studievereniging begint weer. Komt u ook?
Hierbij nodigen we u uit voor een sprekersavond, met als thema: “Media”

Als spreker is uitgenodigd; Dhr. W. B. Kranendonk
Dhr. Kranendonk is hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad.

D.V. dinsdag 1 november 2005 (aanvang 20.00 uur)
In de Prins Mauritssschool, Gemeenteweg 326/A te Staphorst

We hopen op een leerzame bijeenkomst, en een goede opkomst.
Tip: Geef je op als lid, en ontvang altijd de uitnodigingen en het Infoblad!


SV Lezing

Bijeenkomst van de Studievereninging
Onderwerp: "De 24-uurseconomie"
Spreker: Dhr. P. Schalk (RMU)
Datum: dinsdag 8 maart 2005
Locatie: Willem de Zwijgerschool, Bergerslag 20 te Staphorst
Aanvang: 20.00 uur


Themabijeenkomst plaatselijke politiek

Onderwerp: "Normen en waarden"
Sprekers: Dr. R. Bisschop en Dhr. J. Dijkstra
Forum en discussie o.l.v. Dhr. R. Pasterkamp
Startschot Staphorst: Burg. J. D. Alssema
Datum: maandag 21 februari 2005
Locatie: Partycentrum De Vijverhoeve te Rouveen (Lichtmis, naast toren)
Aanvang: 20.00 uur

Gezamenlijke politieke partijen van Staphorst houden weer een politieke avond in Staphorst met als thema normen en waarden. Hierbij wordt ook de plaatselijke politiek uitgenodigd om acte de presence te geven. Op maandag 21 februari a.s. organiseren de besturen van de plaatselijke politieke partijen in Staphorst een thema-avond over dit actuele onderwerp. De besturen van de plaatselijke politieke partijen vinden het belangrijk dat de inwoners van Staphorst de gelegenheid krijgen om over belangrijke maatschappelijke onderwerpen, die hen direct raken, hun visie te geven. Daarom hebben ze besloten om regelmatig gezamenlijk een thema-avond te organiseren. Voor een dergelijke avond worden dan een paar inleiders uitgenodigd die het thema goed kunnen inleiden, waarna over het onderwerp gediscussieerd kan worden. In maart vorig jaar is in Hotel Waanders te Staphorst een succesvolle thema-avond gehouden over het onderwerp: “De gekozen burgemeester: Voor of Tegen”.

Deze keer is gekozen voor het onderwerp “Normen en Waarden”. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Partycentrum De Vijverhoeve te Rouveen (Lichtmis, naast toren). De zaal is open om 19.15 uur en de avond wordt om 19.45 uur geopend. De opzet van de avond is als volgt: Er is voor gekozen om eerst twee inleiders een algemeen verhaal te laten houden over wat nu precies normen en waarden zijn. Deze vraag wordt vanuit een confessionele en vanuit een sociaal-liberale invalshoek belicht. Vanuit de confessionele hoek is hiervoor bereid gevonden de heer doctor R. Bisschop uit Veenendaal; de heer Bisschop is daar gemeenteraadslid/fractievoorzitter voor de SGP en woordvoerder op het gebied van normen en waarden; verder is hij lid van Provinciale Staten van Utrecht en directielid/docent aan een Pr. Chr. Scholengemeenschap. Vanuit de sociaal-liberale invalshoek zal de heer J. Dijkstra, oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel met de portefeuille cultuur, welzijn en zorg, alsmede oud-burgemeester van de gemeente Olst-Wijhe het thema normen en waarden belichten. Vervolgens kan de zaal onder leiding van de heer Riekelt Pasterkamp, redacteur bij het Reformatorisch Dagblad, de discussie met beide heren aangaan.

Na de pauze krijgen de fractievoorzitters van de plaatselijke politieke partijen het woord om aan te geven op basis van welke normen en waarden zij nu praktische politiek bedrijven. Daarna kan de zaal discussiëren met het forum waarin de beide inleiders en de fractievoorzitters zitting hebben. Deze discussie zal eveneens plaatsvinden onder leiding van de heer Riekelt Pasterkamp. Aan het eind van de avond zal burgemeester Alssema het officiële startschot geven van het project “Normen en waarden” van de gemeente Staphorst. Om het bewustwordingsproces van waarden en normenhantering op gang te brengen heeft de gemeente het plan opgevat om een platform op te richten dat hieraan gestalte moet geven. Het streven is er op gericht om afgevaardigden van diverse groeperingen en andere belangstellenden zitting te laten nemen in dit platform. Op die manier kan er een platform ontstaan dat een afspiegeling is van de lokale bevolking. Het is de bedoeling dat dit platform discussie-avonden met alle inwoners gaat organiseren alsmede andere activiteiten rond dit onderwerp. De besturen van de plaatselijke politieke partijen vertrouwen er op dat de thema-avond van 21 februari a.s. al aardig wat gespreksstof oplevert voor het platform.

De besturen van SGP, CU, CDA, PvdA en Gemeentebelangen/VVD hopen, en rekenen daar ook op, dat veel inwoners van Staphorst op maandag 21 februari a.s. naar Partycentrum De Vijverhoeve te Rouveen (Lichtmis, naast toren, N. Ruitenweg 1 8035 RK Zwolle tel: 0529-427277) zullen komen om mee te praten over het belangrijke onderwerp “Normen en Waarden”.

01-02-05
Forumavond SGP-jongeren

Kom D.V. 19 februari naar de Pieter Zandt school aan de Achthoevenweg. De plaatselijke SGP organiseert dan een openbare forumavond over het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Momenteel is dit zeer actueel, Mahmoud Abbas de nieuwe leider van de Palestijnen lijkt zich toch anders op te stellen dan zijn voorganger Arafat. Zal er ooit vrede zijn in dit zwaarbevochten gebied?
Richard Donk is dezer dagen in dit gebied werkzaam voor het Reformatorisch Dagblad. Hij hoopt ons met woord en beeld de laatste ontwikkelingen te tonen. Het laatste nieuws uit de eerste hand.
Vervolgens wordt na de pauze een forumdiscussie op touw gezet onder leiding van Wim Akster en met medewerking van Richard Donk, ds Tj. de Jong en één van de jongeren.
De aula is geopend om halfacht, kwart voor acht gaan we van start.


SV Ledenvergadering

Ledenvergadering van de Studievereninging
Onderwerp: "Waarden en normen"
Spreker: Ds. J.D. Heikamp
Datum: donderdag 20 januari 2005
Locatie: Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326/a te Staphorst
Aanvang: 20.00 uur