Raadslid Jan Visscher  
   

- Beheer gemeentelijke gebouwen;
- Financiën, waarin o.a. begrepen de begroting en de jaarrekening. Ook de bestuursrapportages, die de financiële situatie van een lopend jaar weergeven tot een bepaald kwartaal of maand;
- Algemeen bestuur en beleidscoördinatie;
- Regionale zaken (Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland);
- Openbare orde en veiligheid;
- Voorlichting;
- Dienstverlening (gemeentelijke organisatie, automatisering, personeel en burgerzaken);

Daarnaast ben ik eerste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Dit houdt o.a. in het leiden van de raadsvergadering bij punten, die de burgemeester in zijn portefeuille heeft. Er zijn echter een aantal onderwerpen waarbij ik dan ook de woordvoerder namens de SGP-fractie ben. In dat geval wordt bij die punten de raadsvergadering dan geleid door de tweede waarnemend voorzitter.

 

J. Visscher (raadslid)
Oude Rijksweg 235
7954 EH Rouveen
tel. 0522-463264
e-mail: j.visscher@staphorst.nl

Recente bijdragen: