21-12-12 Meppeler Courant
ChristenUnie Staphorst: 'Eerst wonen, dan een mooi plaatje'

STAPHORST - Als het aan Henk Koobs, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Staphorst ligt, neemt burgemeester Joop Alssema snel contact op met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het moet volgens hem maar eens afgelopen zijn dat in sommige gevallen het woongenot ondergeschikt wordt gemaakt aan de monumentale status.

Het CDA en de SGP zijn het eens met Koobs, waardoor een raadsmeerderheid vindt dat eigenaren meer invloed moeten krijgen op de toestand van hun eigen monumentale huis.

De lokale politicus komt het volgens hem steeds vaker tegen dat mensen in een tochtig en vochtig huis moeten wonen, omdat er bijvoorbeeld geen dubbelglas geplaatst mag worden. Het gaat dan vooral om rijksmonumenten. 'Dit is zelfs slecht voor de gezondheid.' 'Aan de streek zorgt dit in toenemende mate tot grote onvrede', aldus Koobs. Volgens hem zijn eigenaren en met name ook jongeren zeker geneigd zuinig te zijn op hun monumentale hoeve, maar moet je er wel voor zorgen dat er draagvlak is en blijft in een lokale samenleving als het gaat om het behoud van monumenten.

Staphorst kent een monumentenadviesraad, maar ook een monumentencommissie. Deze eerste komt uit de gemeenschap zelf, de tweede kent ook veel deskundigen van buitenaf. 'Het is vaak zo dat mensen vanuit een nieuwbouwwoning wel even uitmaken hoe bewoners in Staphorst of Rouveen met hun monument moeten omgaan. Ik pleit ervoor dat een dergelijke commissie gaat bestaan uit mensen die bewoner én eigenaar zijn.'

Staphorst heeft een nieuwe erfgoednota, gemaakt door het Oversticht. Deze is nu in behandeling van de gemeenteraad. In deze notitie wordt een aantal zaken versoepeld. Zo wordt er voor gemeentelijke monumenten een onderscheid gemaakt tussen het voor- en achterhuis en mogen andere materialen, bijvoorbeeld kunststof gebruikt worden.

Het Oversticht is kritisch. 'De gemeenteraad heeft aangegeven bij gemeentelijke monumenten uitsluitend het front te willen beschermen. Dit uitgangspunt wijkt fundamenteel af van wat in Nederland gangbaar is en kan tot grote aantastingen van de monumentale waarden leiden,' schrijft het Oversticht.

Het doel van de gemeente met deze nota is om haar erfgoed een waardevol en gewaardeerd onderdeel te laten uitmaken van de samenleving om zo dit erfgoed zorgvuldig te behouden en te ontwikkelen. Draagvlak is belangrijk. 'Allereerst kiest de gemeente voor positieve stimulans boven een repressief verbodsbeleid. Eigenaren van monumenten en bewoners worden actief bij de zorg betrokken door voorlichting en educatie,' zo staat er beschreven.

Zie ook het artikel: Erfgoednota van 17-12-12

terug >>

Zie ook: Erfgoednota