28-11-2012
Verordening maatschappelijke ondersteuning

In de raadsvergadering van 27 november jl. is de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Staphorst besproken. Deze verordening is gebaseerd op landelijke ontwikkelingen. Vooral de kanteling is een belangrijke wijziging. En dat vindt de SGP een goede ontwikkeling. Niet eerst kijken of de gemeenschap een bepaalde voorziening wil betalen, maar eerst kijken hoe een beroep op gemeenschapsgeld kan worden voorkomen. Daarvoor zijn drie zaken van het allergrootste belang: eerst de eigen verantwoordelijkheid, dan de verantwoordelijkheid voor de naaste en tot slot een beroep op een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Heel transparant staat er in argument 3: Kantelen is nodig om het systeem financieel beheersbaar te houden. Dat lijkt ons een eerlijke doelstelling. Dit uiteraard niet als doel op zichzelf, maar om de in hoofdstuk 2 van de verordening genoemde resultaten te bereiken. Die zijn glashelder. Daarmee is voor onze inwoners een valide bodem gelegd in de leefomstandigheden. Voor miljoenen in deze wereld is dat niet weggelegd. Dat mogen we ons wel eens realiseren.

We hebben de verordening doorgenomen. Specifieke zaken waar we de vinger bij willen leggen zijn er niet. Het gekantelde verhaal is dat, als er sprake is van beperkingen bij een burger, de volgende drietrapsafweging in werking treedt: eerst eigen verantwoordelijkheid, daarna de verantwoordelijkheid voor de naaste, en als laatste een beroep op een WMO-voorziening.
Dit is precies wat de SGP altijd voor ogen heeft gestaan. De overheid als laatste vangnet, maar niet als iemand die allerlei cadeautjes uitdeelt. Dat moeten we gewoon niet willen.

We stemmen in met deze verordening.

terug >>

Arie den Ouden