28-11-2012
Veiligheidsstrategie 2013-2014 Politie Oost-Nederland

In de raadsvergadering van 27 november jl. is de Veiligheidsstrategie 2013-2014 van de politie Oost-Nederland besproken. Deze moest worden besproken omdat vanaf 1 januari 2013 de Nationale Politie wordt ingevoerd. Gevolg daarvan is onder andere veel minder politieregio's. Meerdere fracties misten, net als de SGP, vernielingen bij de prioriteiten. Dat wordt nu alsnog toegevoegd. Onze zorgen over de hele grote politieregio waar ook Staphorst onder komt te vallen, hebben wij nog een keer duidelijk uiteengezet. Die beslissing is echter genomen in Den Haag.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

1 januari 2013 zal de Nationale Politie een feit zijn. Er is al veel over geschreven en vergaderd. Alleen dát al is heel jammer. Het geld dat dit al gekost heeft, kon beter ingezet worden om boeven te vangen. Wij weten dat de portefeuillehouder ook op z'n minst grote bedenkingen had bij de invoering van de Nationale Politie. Maar helaas heeft de Tweede en Eerste kamer hiertoe besloten, hoewel wij dat nog steeds onbegrijpelijk vinden. Is er een redelijke zekerheid dat straks bij de politie alles beter wordt. Voor zover wij er van gelezen hebben, is er een behoorlijke vrees dat dit helaas niet het geval zal zijn.

Een belangrijk punt bij de politie was de lokale inbedding. Ook nu was de invloed van gemeenteraden op het politiebeleid niet groot. Maar straks moeten wij ons daar maar niet veel illusies over maken. Invloed van gemeenteraden al helemaal niet en dat een burgemeester na invoering nog wel invloed op het beleid heeft, zal naar wij vrezen, ook maar marginaal zijn.

Voor Staphorst zijn een viertal onderwerpen ingebracht vanuit het integraal veiligheidsplan. Genoemd staan alcohol- en drugsoverlast, woninginbraken, verkeer (ongevallen, snelheid, rijden onder invloed) en jeugd. Daarin missen wij eigenlijk wel vernielingen. Twee weken terug zijn er nog meerdere lantaarnpalen vernield. En als wij ook op zondagmorgen zien wat er gedaan wordt met materialen langs de te verbeteren Oude Rijksweg, bewegwijzering enz., dan zijn wij van mening dat de politie (helaas) echt veel meer moet surveilleren (het beste zou zijn met onopvallende auto's) in de nacht van zaterdag op zondag.

Op dit moment zijn woninginbraken ook weer actueel. Het geeft veel mensen een onveilig gevoel. Daar zal de politie echt meer menskracht op in moeten zetten. Maar helaas, men gaat bezig met de omvorming naar Nationale Politie en dat gaat ten koste van het echte politiewerk. En eerdere onderzoeken hebben duidelijk aangegeven dat er veel te weinig blauw op straat is en veel te veel bureauwerk. Wij zien daarin echt geen verbetering in komen door de komende verandering.

Als doelen en ambities lezen wij dat de prestaties en werkwijze ten aanzien van de prioriteiten leiden tot:
- toegenomen veiligheidsgevoel
-groter vertrouwen in de politie
-meer legitimiteit voor de politie

Wij kunnen ons daar nog weinig bij voorstellen. Daarom de vraag hoe de politie dat denkt te bereiken.

Voorzitter, het wordt een politieregio van 81 gemeenten in Oost-Nederland, met afstand de grootste nieuwe politieregio van Nederland voor ruim 3,3 miljoen inwoners. En vanuit Nijmegen, ook nog eens de meest onlogische plaats, vindt de aansturing plaats.

Wij hopen dat wij over een aantal jaren kunnen zeggen dat het de inwoners ten goede is gekomen, maar voorlopig blijven wij zeer sceptisch.

terug >>

Jan Visscher